Anda di halaman 1dari 2

SPBT G (GURU)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 2019
BORANG REKOD PINJAMAN BUKU TEKS

Tahun/Tingkatan*: ……….. NAMA SEKOLAH:


Kepada Penyelaras SPBT: ……………………………. Kepada Pengetua/Guru Besar/Penolong Kanan HEM*

Kuasa Membahagi Buku-Buku Teks Pinjaman Akuan Terima Buku-Buku Teks Pinjaman
Guru-guru yang disenaraikan namanya di bawah ini adalah diluluskan pinjaman buku teks bagi tahun ………….. Buku-buku yang berjumlah…………….ini adalah diterima dan akan dibahagikan
Sila terima buku-buku yang berjumlah ……………..naskhah. kepada guru-guru yang berkenaan
Tarikh: ……………………………………… Tandatangan: …………………..……………………… Tarikh: ………………………… Tandatangan: …………………………………
Cap Rasmi Sekolah: Nama: ……………...……………………………………. Nama: ………………………………………….
Jawatan : Pengetua/Guru Besar/Penolong Kanan HEM* Jawatan: Penyelaras SPBT

Judul Buku
Peminjaman Buku Pemulangan Buku
Jumlah Teks Teks
Bil Nama Ketua Panitia
Naskhah
Tandatangan Tarikh Tandatangan Tarikh

10

Jumlah Naskhah
Buku-buku teks yang diluluskan di bawah Skim Pinjaman tahun ………...telah diberikan kepada guru-guru berkenaan. ………….. ……………………..………………
Tarikh Tandatangan Guru Penyelaras SPBT
​(Nama: )

Buku-buku teks pinjaman telah diambil balik daripada guru-guru berkenaan. ……........... ……………………..………………
Tarikh Tandatangan Guru Penyelaras SPBT
Dengan ini dikembalikan ……………. naskhah buku teks pinjaman.
(​ Nama: )
* potong yang tidak berkenaan