Anda di halaman 1dari 1

FORMAT LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM

1. Pendahuluan

2. Sasaran

3. Pencapaian

4. Bilangan dan nama pelajar yang terpilih mewakili daerah/negeri

dsb

5. Kelemahan

6. Cadangan/Langkah mengatasi kelemahan

7. Sasaran tahun hadapan

8. Penutup

9. Lampiran

9.1 Laporan kewangan

9.2 Senarai nama pelajar yang menyertai ( Nama, Kelas, No.

KP, T.Tangan & Catatan )