Anda di halaman 1dari 32

Bab 1: Tamadun Awal Dunia Ciri-Ciri Tamadun Awal dan Sumbangannya

Tamadun Pemerintahan Tamadun Sumbangan


Sumeria Teokrasi KodUndang-Undang
Mesir Beraja/Firaun Hammurabi,EpikGilgamesh,
Indus Raja Pendeta IlmuPengetahuan,,ilmu
Hwang Ho Mandat/Feudal Perubatan,PenciptaanRoda dan Alat
Sumeria
Pengangkutan, Taman Tergantung
Babylon, Kepimpinan Berwibawa,
Patung Raja Gudea, Ziggurat
Tamadun SistemTulisan
Sumeria Cunieform
Piramid, Tulisan Hieroglif, Ilmu
Mesir Hieroglif Pengetahuan , Ilmu Perubatan,
Indus Piktofraf Mesir
Mumiakan mayat, Ilmu Matematik,
Hwang Ho Ideogram Sistem Pengairan,Kalendar
BandarTerancang,SifatKeterbukaan
Tamadun Indus
Batu bata IlmuGeometri
Pemerintahan Monarki , Sistem
Awal Dunia pengairan, Teknologi Pembajakan dan
Hwang Ho Cangkul, Batas Tanaman KonsepYin
dan Yang Kalendar dan Falsafah
Perang Sun Tzu.
Tamadun NegaraKota
Sumeria Ur, Kish,Babylon
Mesir Memphis,Thinis,Thebes Tamadun Agama/Kepercayaan
Indus Harrapa,Mohenjo-Daro Sumeria Raja sebagai wakil tuhan
Hwang Ho Anyang Mesir Tuhan Matahari/
AmonRe
Indus Proto-Siva,Tuhan Ibu
Tamadun TokohTerkenal Hwang Ho Nenek Moyang, Shang
Sumeria Raja Naramsin, Raja Hammurabi Ti, Tuhan Bumi,
dan Raja Nabuchannezzar
Mesir Raja Menes,Imhotep,Hatshepsut
Indus Raja Pendeta.
Hwang Ho Dinasti Shang dan Dinasti Chao
Bab 2. Aspek-Aspek PeningkatanTamadun( 2 )

Sistem Pemerintahan Tokoh Perluasan Kuasa 3Tokoh Falsafah

 Tamadun Yunani – AlexanderThe Tamadun Yunani –


• TamadunYunani Memperkenalkan Great
sistem Demokrasi melalui Negara Kota Herodetus,Socrates,Aristotle, dan
 Tamadun Rom – Augustus Caesar Plato
Athens manakala Sparta Mengamalkan
 Tamadun India – Asoka Tamadun Rom – Zeno ( ahli
sistem Tentera
 Tamadun China – Shih Huang Ti falsafah Yunani )
• Tamadun Rom Memperkenalkan Sistem
Republik Tamadun India – Bersumber Kitab
Veda
• Tamadun India Memperkenalkan Sistem
Tamadun China – Kung-Fu Tze,
pemerintahan beraja berkuasa mutlak
Lao Tze dan mo Tzu
• Tamadun China memperkenalkan
Sistem pemerintahan Pentadbiran
berpusat ASPEK
PENINGKATAN
TAMADUN Sains dan Teknologi

Undang-Undang Pendidikan Hippocrates dan Archimandesb


tokoh Bapa Perubatan dan Ahli
matematik Yunani
o Dewan Perhimpunan berfungsi Boethius ialah ahli Matematik
menggubal undang-undang bagi Tamadun Rom
Tamadun Yunani Banyak Sekolah Falsafah dibuka dan
Tamadun India telah
o Tamadun Rom mempunyai Undang- mengalami perkembangan yang pesat
memperkenalkan Sistem angka
dalam Tamadun Yunani
undang Hukum Kanun 12 dan Brahmin dan angka Kharosti
Tamadun Rom menitikberatkan aplikasi
Undang-undang Justinian Tamadun China memperkenalkan
ilmu dan semangat setia Negara.
o Tamadun India terdapat kitab teknologi membuat kertas dan
Tamadun India berteraskan agama
Undang-UndangTertua iaitu Dhrama konsep Yin dan Yan asas dalam
Hindu-Buddha
Sastera dan juga Undang-undang di perubatan tradisional
Tamadun China amat mementingkan
Tiang Asoka
dapat lulus Peperiksaan Awam
o Undang-Undang China berasaskan
falsafah Legalisme
Bab 3: Tamadun Awal Asia Tenggara ( 3 )

Kerajaan Agraria Pengaruh Agama Buddha


Cara Kedatangan Agama
Hindu dan Buddha
Kerajaan yang berasas kegiatan Pertanian Pentadbiran
Kegiatan utama menanam padi Sawah dan Padi Gelaran Raja
Bukit. Ksyaria/tentera Kuasa mutlak raja
Tanaman sampingan seperti Jagung, Keledek Vaisya/Pedagang Konsep Dewa Raja
dan Sayuran Brahmin/Pendeta Adat istiadat
Terdapat kegiatan mencari Sarang Burung Pengambilan Order Kosmos
untuk tujuan perdagangan aspekkebudayaan
Kegiatan Menangkap ikan di Sawah Seni Bina
Sistem pengairan merupakan faktor penting Candi,Kuil, Wat atau Stupa
perkembangan Candi Angkor Wat
Raja IndraVarman I( Angkor ) terlibat dalam Candi Borobudur
usaha membina sistem pengairan dan baray Candi Dieng
Tamadun Awal Candi Prambanan
Asia Tenggara Patung Avalokitesvara
Arca Buddha di Tapak 16A Lembah Bujang
Kerajaan Maritim
Kesusasteraan
Bahasa Sanskrit sebagai Bahasa Intelektual
Batu Bersurat di Kutei,Sungai Mas dan
Kerajaan berasaskan kegiatan perdagangan dan Palembang
terletak di pesisir Pantai Kerajaan Agraria Hikayat Seri Rama
Kegiatan perdagangan mewujudkan Sebuah Hikayat Pendawa Lima
Pelabuhan Pembekal dan akhirnya menjadi Hikayat Sang Samba
pelabuhan entreport Kerajaan Agraria Dipengaruhi oleh Epik Ramayana dan
Kegiatan perlombongan Emas dan Perak Angkor Mahabhrata
Bahasa Melayu sebagai bahasa Lingua Franca Sailendra Hasil Sastera Jawa Kuno seperti
Masyarakat Maritim suka meneroka dan Funan Negarakertagama, Sutasoma dan
berdagang dengan masyarakat luar. Taruma Arjunawiwaha
Mahir membuat perahu dan kapal layer Kerajaan Maritim Penyerapan bahasa Sanskrit dalam Bahasa
Mahir tentukan arah perjalanan berdasarkan Srivijaya Melayu
bintang dilangit Kedah Tua
Funan
Bab 4: Islam dan Penyebarannya di Makkah ( 4 )

Masyarakat Arab Jahiliah Keperibadian nabi Penyebaran Agama Islam


Muhammad s.a.w
Sosial
Peringkat Tersembunyi
• Zaman Jahiliah adalah zaman • Berketurunan Quraisy
kegelapan,mundur,jahil,tidak berakhlak dan • Khadijah binti Khuwailid orang paling awal
• Lahir 12 Rabiulawal Tahun Gajah memeluk agama Islam diikuti oleh Ali bin Abi
tiada Nabi dan Kitab Suci.
• Empat Sifat Terpuji Siddiq, Amanah, Tabliq Talib, Zaid bin Harithah dan Abu Bakar al-
• Amalan tidak bermoral seperti berzina dan Fatanah Siddiq
• Wanita dianggap rendah dan menjatuhkan • Pemimpin yang bijaksana • Kemudian Uthman binAffan, Zubair Awam
maruah
• Berjaya menyelesaikan perbalahan Kabilah dan al-Arqam.
• Membunuh anak perempuan Quraisy dalam peristiwa Hajarul Aswad • Pusat kegiatan dakwah Islam ialah dirumah al-
• Tiada peraturan perkahwinan
Arqam
• Berlangsung selama 3tahun
Ekonomi
• Penindasan dan eksploitasi
PeringkatTerbuka
• Amalan riba Islam Dan • Kepada kaum kerabat
• Rompakan dan rampasan, Merompak Perkembangannya • Ceramah di rumah Ali bin Abu Talib
kewajipan utama di Makkah • Penentangan Bapa Saudara Abu Lahab
Agama / Kepercayaan • Dakwah di Bukit Safa
• Agama Wathani • Berjalan selama 10 Tahun
• Animisme Kerasulan
• Samawi Muhammad s.a.w Reaksi Masyarakat Arab
• Kepercayaan Karut
• Wahyu Pertama di Gua Hirak • Sambutan baik daripada kalangan ahli
Politik • Iaitu ayat al-Alaq yang menggalakkan keluarga dan sahabatnya
• Hidup berkelompok ( Kabilah ) umat Islam menuntut Ilmu Pengetahuan • Ramai golongan hamba menerima Islam
• Semangat Assabiah yang kuat • Wahyu Kedua di Bukit Nur iaitu ayat al- kerana layanan sama rata
• Politik terhad kepada Kabilah Muddasir • Ada pihak yang menentang kerana beberapa
• Tiadasebuah kerajaan Arab yang mempunyai• Mengisytiharkan Nabi Muhammad faktor seperti politik, ekonomi, sosial dan
pemerintahan teratur sebagai Pesuruh Allah s.w.t agama
• Pelbagai cara telah digunakan untuk
menentang Islamseperti mengejek,
tohamahan, tawarkan kedudukan dan
memulaukan Bani Hasyim.
Bab 5 : Kerajaan Islam di Madinah ( 5 )

anjia

anjia

aibiy
Mad
Piag

inah

Hud
Perj

Perj
Aqa
bah

dan

am

ah
II
n

n
I
Berlaku antara Nabi Muhammad s.a.w Di antara Nabi Muhammad s.a.w
Berpandukan wahyu Allah
dengan penduduk Madinah iaitu Aus dan dengan penduduk Makkah pada 6
Melahirkan sebuah Negara islam
Khazraj Hijrah
Peraturan dan tanggungjawab berasaskan
Aqabah I, Penduduk Madinah berjanji Isi Perjanjian Gencatan Senjata
persetujuan orang Islam, Yahudi dan
beriman kepada Allah dan Rasul, akan selama 10 tahun, bebas memihak
Arab.
membantu perjuangan Nabi danTidak kepada mana-mana kabilah, Orang
Mengandungi 47 Fasal
akan melakukan amalan Jahaliah Makkah yang memihak tanpa
23 Fasal berkaitan hubungan dan
Aqabah II, Aus dan Khazraj memeluk penjaganya harus di pulangkan,
tanggungjawab orang Islam
agama Islam dan mengulangi taat setia Umrah boleh dilakukan pada tahun
24 Fasal menyentuh KaumYahudi dan
dan menjemput Nabi dan pengikutnya berikutnya
bukan Islam
berhijrah ke Madinah Kepentingannya telah membolehkan
Ia merupakan sebuah model kerajaan
Mereka juga menyediakan tempat tinggal agama islam berkembang dengan
Islam yang unggul
dan jaminan keselamatan pesat

buka

Kota
Mak
Peny

Pem
Hijr

ebar

kah
ah

an
Isla
an

m
Hijrah ialah perpindahan nabi
Muhammad s.a.w dari Kota Makkah ke
Menyebarkan Islam selama 23 tahun Berlaku pada 8 Hijrah tanpa
Madinah
iaitu 10 tahun di Makkah dan 13 tahun di pertumpahan darah
Faktor Hijrah ialah Wahyu dari Allah
Madinah Ia berlaku kerana Perjanjian Gencatan
s.w.t, meneruskan penyebaran Islam, satu
Menghantar surat ke Rom, Mesir, Parsi, Senjata selama 10 tahun telah dicabuli
strategi baru dan jemputan penduduk
Habsyah dan seluruh Tanah Arab oleh orang Quraisy Makkah.
Madinah
Mempertahankan maruah dan hak Emapt orang Panglima iaitu Khalid bin
Kepentingan Hijrah ialah titi permulaan
menerusi peperangan iaitu Badar, Uhud, Al-Walid, Abu Ubaidah al-Jarrah, Saad
perkembangan islam, Penyatuan umat
Khandak dan menakluki Makkah bin Ubadah dan Zubai al-Awam
Islam, Piagam Madinah, Masjid
Islam lebih mengutamakan perdamaian
Pertama,Kalender Hijrah, Tolenrasi
kaum, pengorbanan para sahabat.
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya ( 6 )

Khalifah Abu Bakar al-Siddiq Khalifah Uthman bin Affan

Maksud Khalifah
Khalifah pertama Khulafa Al-Rasyidin Khalifah Ketiga Khulafa al-Rasyidin
Memerintah selama 2 tahun Khalifah ialah pengganti Digelar Zun Nurain
Mengatasi perpecah umat Islam yang akan melaksanakan Dipilih berdasarkan pengundian Majlis
Tindakan yang tegas terhadap orang Islam tanggungjawab Syura
murtad dan gerakan Al-Riddah pemerintahan dan Membina kemudahan infrastruktur
Berjaya menghadapi ancaman Rom dan pentadbiran kerajaan Islam Kukuhkan Baitul maal
Parsi selepas Nabi Muhammad Perkuatkan tentera lau tIslam
Mengumpulkan tulisan ayat-ayat al-quran s.a.w Menghasilkan satu Naskhah Al-Quran
Membahagikan wilayah kepada 10 MashafUthmani
bahagian Memperluaskan lagi wilayah Islam ke
Afghanistan, Samarkand

Khalifah Umar al-Khatab Kerajaan Khulafa


al-Rasiyidin Khalifah Ali bin Abu Talib

Khalifah Kedua Khulafa al-Rasyidin


Beliau dilantik atas cadangan nama
Syarat-Syarat menjadi
Khalifah Abu Bakar
Khalifah Khalifah Keempat Khulafa al-Rasyidin
Beliau telah digelar Amirul Mukminin
• Lelaki merdeka Islam Mempunyai sifat berani dan
kerana pada zamannya merupakan zaman
• Ilmu lengkap Kepahlawanan yang tinggi
keemasan kerajaan kerajaan Islam
• Sihat Pakar di dalam selok belok hokum
Menubuhkan Majlis Syura
• Adil tingkah laku baik, Berusaha untuk mengekalkan
Menubuhkan beberpa jabatan baru
kestabilan dan keharmonian Negara
Mementingkan pendidikan al-quran • Fikiran yang cerdas
Membina markas tentera
Memperkenalkan Kalender Islam • Berani dan warak
Membentuk tentera tetap dan sukarela • Patuhi perintah Allah
Membina terusan dan taliair
Bab 6. 1Kerajaan-Kerajaan Islam ( 7 )

Kerajaan Bani Umaiyah Kerajaan Turki Uthmaniyah

Diasaskan oleh Uthman bin Ertughrul


Kerajaan BaniUmaiyah di Damsyik Menawan Kota Constantinople ibu kota
Rom.
Diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufian Kerajaan –
Membina empayar umat Islam yang
Memperkenalkan jawatan Khalifah Kerajaan Islam terbesar di dunia
Terdapat sistem Wazarah, Urussetia dan Istanbul pusat pentadbiran dunia islam
Hijabah Sultan Suleiman memperkenalkan Kanun
Beberapa jabatan baru telah ditubuhkan Suleiman.
Jabatan Ketenteraan atauDiwanul Jundi telah Jawatan kadi, mufti dan Jawatan Sheikh-
ditubuhkan us-Islam.
Kota Basrah menjadi pusat pengajaran dan Kerajaan Bani Abbasiyah Pusat perdagangan antarabangsa
penyebaran ilmu pengetahuan Mengislamkan penduduk Balkan
Banyak buku rujukan telah diterjemahkan ke Galakkan kecemerlangan individu
Diasaskan oleh Revolusi Abbasiyah
dalam Bahasa Arab Sistem madrasah
dibawah pimpinan Abu Muslim al-
Perkembangan bidang kimia dan astronomi Melahirkan ramai intelektual Islam
Khurasani dan Salamah al-Khallal.
Mengambil nama bapa saudara Nabi Masjid Sultan Ahmed di Istanbul
Kerajaan Bani Umaiyah di Cordova
Muhammad s.a.w iaitu Abbas.
Pentadbirannya bercorak monarki dan Faktor penyebaran Islam oleh Turki
Diasaskan oleh Abdul Rahman al-Dakhil di
warisan
Cordova. Semangat Ghazi
Zaman gemilang di bawah Harun al-Rasyid
Abdul Rahman II mengasaskan pusat Senjata
dan Al-Makmun.
pengajian tinggi Tentera Janissari
Penulisan dan penterjemahan asing karya
Al-Hakkam II telah menubuhkan sebuah Armada Laut
asing ke bahasa Arab
perpustakaan Keadaan Eropah tidak stabil
Pusat Ilmu Baituhikmah ditubuhkan
Terdapat 17 buah pusat pengajian dan 70 Permintaan Raja Eropah
Melahirkan ramai tokoh-tokoh ulama.
buah perpustakaan di Andalusia Kelemahan Byzantine
Penubuhan pusat pengajian tinggi
Menubuhkan baitumal. Kehancuran institusi gereja
Membina sistem pengairan Dasar Diplomasi Islam
Penyelidikan benih tanaman bermutu Peranan pendakwah dan ahli Sufi
Bab 7: Islam Di Asia Tenggara ( 8 )

Teori dari Arab Teori dari China Teori dari India

Dikemukakan oleh Emanuel


Dikemukakan oleh John Crawford
Gadinho Eredia dan disokong oleh
dan disokong oleh Syed
S.Q. Fatimi
Muhammad Naquib al-Attas. Dikemukakan oleh Snouck
Canton sebagai pusat perdagangan
Ia berkembang menerusi faktor Hurgronje
orang Islam
perdagangan Terdapat hubungan perdagangan
Perpindahan pedagang Islam dari
Bukti catatan Cina antara India dan Asia Tenggara
Canton ke Asia Tenggara
Perkampungan Islam di Sumatera Batu Marmar pada batu nisan
Penemuan Batu Bersurat di
Tulisan Jawi di Asia Tenggara Malik Ibrahimdi Gerisik Jawa
Terengganu.
Pengislaman Raja-Raja Asia Banyak unsur budaya India dalam
Terjumpanya Batu Nisan yang
Tenggara masyarakat di Asia Tenggara
mempunyai tulisan al-Quran
Kitab tempatan yang menggunakan
Persamaan Unsur Seni bina di
bahasa Arab
China dan masjid di Kelantan,
Melaka dan PulauJawa
Kesan Kedatangan Agama Islam
Faktor kedatangan Agama Islam di Asia Tenggara

Aspek Pemerintahan dan pentadbiran seperti Sultan, mufti,


Gelaran, Undang-undang.
Faktor Perdagangan memainkan peranan penting. Aspek Pendidikan seperti Kewajipan menuntut Ilmu,Pondok,
Faktor Perkahwinan iaitu Perkahwinan Siasah dan perkahwinan istana, pesantren, madrasah dan surau
biasa Aspek Bahasa dan Kesusasteraan seperti tulisan jawi, istilah-
Faktor pengislaman raja dan golongan bangsawan istilah Arab, tatabahasa Arab, Syair,Gurindam,nazam dan cerita
Kelahiran kerajaan Islam seperti Perlak, Melaka, Acheh, Demak hikayat.
Peranan pusat kebudayaan yang bertindak sebagai pusat Aspek Cara Hidup seperti ad-Din,konsep persaudaraan dan
penyebaran islam persamaan taraf, Nilai-nilai akhlak islam.
Peranan yang dimainkan oleh mubaligh atau pendakwah islam Aspek Kesenian seperti Tulisan Khat, Batu bersurat di
Keistimewaan ajaran islam itu sendiri Terengganu, seniukiran kayu Seni kaligrafi, seni masjid
AspekEkonomi seperti Zakat, Baitulmal.
Bab 8 : Pembaharuan Dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat ( 9 )

SosioBudaya
Ekonomi

Pendidikan berasaskan keagamaan di


Istana,pondok, masjid,rumah dan
madrasah. Ia berkaitan dengan Aktiviti perdagangan dikuasai oleh
pengajaran al-Quran.. Kesan-Kesan pedagang-pedagang Islam. Melaka
Istana menjadi pusat intelektual. Sultan Kedatangan Agama muncul sebagai pusat perdagangan yang
Melaka menjadikan istana sebagai pusat Islam di Malaysia penting pada abad ke 15
pengajian agama terutamanya Penggubalan Undang-Undang Laut
pengajaran tasawuf. Melaka untuk melicinkan kegiatan
Pengenalan tulisan Jawi berdasarkan perdagangan di Melaka
huruf Arab Penggunaan matawang timah.
Terdapat cerita-cerita yang berkaitan Kerajaan Melaka memperkenalkan
dengan Hikayat Nabi-Nabi. matawang bulat yang diukir dengan
Bidang Kesenian seperti kesenian yang nama Sultan Muzaffar shah
terdapat di dalam masjid seperti Mihrab, Politik Matawang Pasai,Hormuz dan Cambay
mimbar, telaga atau pancur air dan juga boleh digunakan.
bumbung khas Wang Katun diperkenalkan oleh negeri
Ukiran Islam adalah berasaskan motif Pentadbiran menggunakan gelaran Johor
tumbuh-tumbuhan, bungaan dan Sultan dan digelar Khalifatul Mukminin Kerajaan Melayu Melaka juga
geometri Perundangan menggunakan Adat memperkenalkan sistem cukai
Batu Bersurat di Terengganu Perpatih ,adat Temenggung,Undang- Amalan Riba diharamkan oleh kerajaan
memperlihat seni tulisan Khat huruf ak- Undang Melaka danUndang-Undang Melaka berdasarkan Hukum Kanun
Quran. Laut Melaka. Melaka
Tarian Dabus di Perak, Nazam atau Adat Temenggung disesuaikan dengan Pemerintah Melaka mewajibkan
Naban, seni dikir dan Ghazal ajaran Islam golongan kaya membayar Zakat
Gaya hidup mengikut Islam, amalan Anak lelaki diutamakan dalam Wang Zakat disimpan dibaitulMal
protokolmengikut kerajaan Bani pembahagian harta pusaka yang
Umaiyah. bertetapan dengan faraid Islam.
Amalan hormat-menghormati
Bab 9: Perkembangan di Eropah ( 10 )

Zaman Gelap Zaman Renaissace Zaman Reformation

Zaman kelahiran semula merujuk Gerakan pembaharuan agama


Zaman masyarakat eropah kurang kepada pemulihan budaya Kristian di Eropah
maju berpunca daripada masyarakat Eropah Ia menyebabkan munculnya mazhab
keruntuhan empayar Rom Penghargaan semula terhadap ilmu Protestant
Pusat pemerintahan amat lemah pengetahuan. Gereja Katolik dikritik kerana
Kegiatan ekonomi adalah terhad Ia juga menonjolkan keupayaan banyak penyelewengan yang
Kelembapan perkembangan ilmu manusia berfikir berlaku
pengetahuan Wujudnya aliran yang Penjualan surat Indulgenges secara
Kongkongan pihak gereja menitiberatkan aspek sekular dan berleluasa adalah satu
kemanusiaan (Humanisme) )) penyelewengan.

Zaman Penjelajahan Revolusi Pertanian dan Perindustrian


Perubahan Masyarakat
Eropah

Zaman Renaissance membuka Perubahan secara besar-besaran dalam


minda masyarakat Eropah untuk bidang pertanian dan perindustrian
Zaman Imperialisme Perubahan dalam sistem pemilikan
menjelajah.
Pertugis menjadi kuasa perintis tanah ( Akta Pemagaran Tanah Awam
kepada Zaman penjelajahan Kegiatan sesebuah Negara untuk )
Desakan ekonomi dan semangat meluaskan wilayahnya dengan Pengenalan kaedah baru dalam bidang
kebangsaan telah menggalakkan menguasai dan menjelajah Negara- pertanian seperti Alat Jethrol Tull dan
lagi penjalajahan orang Eropah negara lain. sistem tanaman giliran
Raja-raja mereka seperti Putera Faktor utamanya ialah Revolusi Berlaku perkembangan yang pesat
Henry dan Ratu Isabella telah perindustrian yang memerlukan dalam bidang perindustrian
memberikan galakan terhadap bahan mentah dan pasaran Alat-alat rekaan baru seperti Flying
aktiviti penjalajahan barangan Shuttle, Spinning Jenny, Water Frame
Penjelajahan orang Eropah telah Ia juga disebabkan oleh faktor Berlakunya peralihan industri desa
membawa kepada perubahan besar agama dan tugas menyebarkan kepada sektor perkilangan
di Asia tamadun
Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya terhadap Ekonomi Negara ( 11 )

Pertanian Komersial

Tanaman yang dijalankan secara besar-besaran dan untuk tujuan Tenaga Buruh Asing
eksport. Tanaman peringkat awal ialah Ubi Kayu, Tebu, Lada
Hitam, Gambir, Tembakau dan Kopi Pembangunan dan kepesatan ekonomi telah menyebabkan
Di Johor Maharaja Abu Bakar memperkenalkan tanaman lada kedatangan buruh-buruh asing untuk bekerja di Tanah Melayu
hitam dan gambir menerusi sistem Kangcu Buruh-Buruh daripada China di bawa masuk keTanah Melayu
Pemodal Eropah dan Orang Cina menguasai pertanian komersial di melalui cara Sistem Tiket Kredit,Sistem Pengambilan Kakitangan,
Tanah Melayu Sistem Pengambilan Rumah Kongsi dan Secara Berkumpulan
Tanaman komersial peringkat kedua ialah Tanaman Getah. Buruh India pula dibawa masuk menerusi Sistem Buruh Bebas,
H.N.Ridley memainkan peranan yang penting dalam menggalakan Sistem Kontrak, dan Sistem Kangani
tanaman getah Buruh Cina dibawa masuk untuk bekerja di Sektor Perlombongan
Syarikat-Syarikat Eropah seperti Harrisons and Crossfield, Guthrie, dan buruh China untuk sektor perladangan
Sime Darby menguasai tanaman getah

Ekonomi Dagangan

Industri Perlombongan Kewangan dan Insuran

Tanah Melayu kaya dengan berbagai jenis galian seperti Emas, Matawang telah wujud di Tanah Melayu sejak zaman Kesultanan
Bijih Timah, Arang Batu, Bijih Besi dan antimony Melayu Melaka iaitu semasa Sultan Muzaffar Shah
Kegiatan perlombongan Bijih Timah merupakan bahan Mata wang Sepanyol diperkenal dan digunakan disemua negeri-negeri
dagangan yang penting di Tanah Melayu akibat daripada Melayu dan negeri Selat
Revolusi Perundustrian di Eropah Mata wang negeri Selat telah ditubuhkan pada tahun 1906
Pada Pertengahan abad ke-19, hampir semua pengeluaran bijih Bank dan institusi kewangan telah ditubuhkan di Tanah Melayu
timah diusahakan oleh pengusaha China Ia bertujuan memperkenalkan beberapa perubahan bagi melicinkan dan
Pada awal abad ke-20 pemodal Eropah mula menguasai mempercepatkan urusan kewangan. Bank yang pertama di Tanah
perlombongan bijih timah dengan memperkenalkan teknologi Melayu ialah Mercantile Bank
kapal korek Prekhidmatan insurans seperti insurans maritim dan kelautan, insurans
Beberapa enakmen dan undang-undang telah digubal untuk harta, insurans perniagaan dan kemalangan, serta insurans nyawa penting
mewujudkan monopoli kerlombongan bijih timah di Tanah kerana ia dapat melindungi barang-barang dagangan pedagang semasa
Melayu perjalanan daripada risiko bahaya.
10.1: Dasar British terhadap Pertanian ( 12 )

UU Dasar British
M

m
el

A
T
u

S
h

k
y
a

a
t
i

te
ci

ri
B
ti
k
n
u
b

p
p

h
l

a
e

r
s

s
Terhadap
Ia memberi kuasa kepada residen untuk Pertanian
mengisytiharkan mana-mana tanah yang dikenal
pasti sebagai hak orang Melayu British sememangnya mahu mengekalkan orang Melayu
Ia bertujuan untuk mengelakkan tanah milik sebagai golongan petani dalam ekonomi penjajah

O
w

L
k

d
n
a

a
r

r
e

r
i
orang Melayu berpindah kepada orang asing British telah memperkenalkan Enakmen Tanah Padi 1917
Di bawah akta ini, tanah tidak boleh dijual, untuk menghalang penggunaan tanah sawah padi untuk
dipajak gadai atau dipindah milik kepada orang tanaman getah
bukan Melayu. Ia untuk mengurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil
Ia sebenarnya untuk melindungi kepentingan getah dikalangan orang Melayu dalam perusahaan getah
ekonomi british di Tanah Melayu British juga telah memperkenalkan bayaran premium
Kesannya orang Melayu tidak dibenarkan Diperkenalkan untuk menjaga hak milik bagi permohonan tanah baru untuk tanaman getah
menanam sebarang tanaman komersial tanah simpanan peribumi dan komuniti Kemerototan harga getah menyebabkan British mula
Semua kawasan yangdiisytiharkan adalah Ia bertujuan untuk menyekat orang Cina mengamalkan dasar memberikan perlindungan kepada
kawasan yang tidak subur untu kegiatan daripada menceroboh tanah masyarakat pemodal dan pengusaha ladang dari Eropah
pertanian peribumi untuk dijadikan kawasan British juga telah memperkenalkan Rancangan Sekatan
pertanian Stevenson untuk menghadkan pengeluaran getah oleh
1933 land Settlement Order Negara-negara pengeluar getah
dikuatkuasakan untuk memberi Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa juga telah
perlindungan kepada tanah milik diperkenalkan oleh British.
masyarakat peribumi Dalam Rancangan tersebuat pekebun-pekebun kecil getah
A
T
h

d
h

k
a

a
t
i

Pemilikan hak milik tanah hanya boleh telah diberi kuota yang lebih rendah
dibuat melalui pewarisan turun temurun Rakyat Tanah Melayu tetap mahu terlibat dalam usaha
bagi menghalang pemajakan, pemecahan penanaman getah walaupun menghadapi banyak masalah
Proklamasi III Perlindungan Hak Peribumi telah dan penjualan kepada orang asing kerana usaha ini akan mendatangkan keuntungan yang
diwartakan oleh British Land Order1948 Tanah dibahagikan lebih baik daripada mengusahakan penanaman padi.
Bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan kepada tiga iaitu Tanah campuran, Tanah Pemerintahan British tidak menghiraukan nasib rakyat
kaum peribumi Simpanan dan Tanah Pendalaman tempatan
Segala urus niaga tanah dengan orang Eropah Kaum pendatang hanya mempunyai hak Golongan pekebun kecil getah yang terdiri daripada
mestilah dimaklumkan kepada ketua Peribumi, ke atas tanah Campuran sahaja orang Melayu terus dipinggirkan
sebelum surat kuasa diberikan
Penduduk peribumi mempunyai hak untuk
memohon dan mendapat gantirugi terhadap
Tanah yang dijual kepada orang asing
Pegawai daerah telah diberi tanggungjawab utnuk
menjaga hak miliktanah peribumi
10.2 Kesan dasar Ekonomi ( 13 )

Kesan-Kesan Dasar Ekonomi British

Masyarakat Berbilang Kaum Pendidikan Vernakular


Perbandaran
Imigran Cina dan India datag keTanah Melayu Kedatangan British telah mengubah sistem
Bandar-bandar baru telah muncul akibat
semasa zaman penjajah kerana kekayaan sumber pendidikan tradisiolanl diTanah Melayu
daripada perlombongan bijih timah seperti
alam, kemakmuran ekonomi dan politik stabil Masyarakat yang berbilang kaum menyebabkan
KualaLumpur, Taiping dan Seremban
Perkembangan telah mewujudkan perbezaan dan munculnya sistem pendidikan Vernakular yang
Bandar Miri dan Sarawak muncul hasil daripada
pembahagian sosial yang berbeza. Orang Melayu berasaskan bahasa ibunda
petroleum
bekerja sebagai petani dan tinggal diluar Bandar, Pendidikan ini tidak mampu untuk memupuk
Kegiatan perdagangan telah menyebabkan
orang Cina bekerja sebagai pelombong tinggal di semangat perpaduan di Tanah Melayu
munculnya Bandar-bandar seperti Kuching
kawasan Bandar, manakala orang India bekerja di Hasrat British menubuhkanpendidikan
Kegiatan ekonomi perdagangan menyebabkan
Estet dan tinggal di Estet verenakular Melayu hanya untuk menjadikan
munculnya Bandar seperti Klang, Melaka dan
Mereka menggunakan bahasa dan budaya yang orang Melayu sebagai seorang petani
Pulau Pinang
berbeza

Perkhidmatan Kesihatan
Sistem Pengangkutan
Sektor Perkilangan
Hospital kerajaan yangterawal telah dibina di
Sistem perhubungan jalanraya dan jalan keretapi Taiping dan Kuala Lumpur
Sebelum awal abad ke-20 perusahaan
telah diperkenalkan oleh British Di Perak hospital telah dibina di Tanjung
perkilangan tidak begitu berkembang kerana
Jalanraya telah dibina untuk menghubungkan Malim, Batu Gajah, Gopeng, Kerian dan Kuala
pihak british hanya menggalakkan pengeluaran
kawasan lombong bijih timah dengan pengkalan- kangsar
bahan mentah dan hampir semua barang siap
pengkalan di Sungai Terdapat juga hospital yang didirikan atas hasil
diimport dari luar
Pembinaan jalanraya dari Kuala Lumpur ke derma orang perseorangan iaitu Hospital Tun
Pada awal abad ke-20 perusahaan perkilangan
Kuantan telah dapat menghubungkan Pantai Shin di Kuala Lumpur yang dibina untuk
yang berasaskan getah dan bijih timah telah
Timur dengan Negeri pantai Barat perkhidmatan perubatan kepada pekerja
mula berkembang
Jalankeretapi telah dibina untuk menghubungkan lombong
Semua syarikat perkilangan di tanah Melayu
kawasan perlombongan bijih timah dengan Institut penyelidikan Perubatan jugatelah
adalah dimiliki oleh orang asing Eropah atau
pelabuhan-pelabuhan utama ditubuhkan
Cina
1904 semua kawasan lombong di Perak, Selangor Lembaga Sanitary Board telah ditubuhkan untuk
Orang Melayu terus ketinggalan dalam sekor
dan Negeri Sembilan mempunyai perkhidmatan menjaga kesihatan dan kebersihan awam di
perkilangan
keretapi Kuala Lumpur
Bab 11 Kemunculan Dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara ( 14 )

Pengenalan Sistem Birokrasi Barat Perkembangan Nasionalisme


di Asia Tenggara
Nasionalisme Di Asia
Tenggara
Penubuhan Kerajaan Pusat
Filipina
Penyatuan wilayah Tanah Jajahan
Gerakan Dakyah gerakan terawal
Perlantikan Gabenor Jeneral sebagai
Pimpinan Joses Rizal yang menubuhkan
ketua pentadbir di Tanah jajahan
Liga Filipina
Pentadbiran Melalui Biro atau Jabatan Tahap- Tahap Nasionalisme
Penubuhan Katipunan oleh Andres
Pegawai Barat sebagai ketua Biro
Bonifacio bermulanya tahap kedua gerakan
Pengenalan Undang-Undang Barat
nasionalisme.
Matlamat mencapai kemerdekaan menerusi
Tahap Pertama Revolusi
Faktor Kemunculan Nasionalisme Berkaitan dengan Isu Kebudayaan
Isu agama dan hakperibumi Indonesia
Dipimpin oleh golongan Tahap awal memberikan Isu Kebudayaan
pertengahan Sekolah anak-anak perempuan ditubuhkan
Dasar Kuasa Barat yang tidak oleh Raden Adjeng Kartini
Menekankan kesedaranpolitik
memberi peluang kepada penduduk Novel Habis Gelap Terbitlah Terang dan
Menuntut hak-hak mereka
tempatan Penulisan Seorang Puteri Jawa
dikembalikan dan taraf
Pengaruh agama sebagai ejen Muhammadiyah bermatlamat menyebarkan
hidupdibaiki
penyatuan. Karya sastera bertindak Islam
osebagai pembangkit semangat
Tahap Kedua Tahap Kedua penubuhan Parti Nasional
Nasionalisme Indonesia oleh Soekarno
Bercorak radikal dan berorganinasi
Kemunculan Golongan Intelektual
Dipimpin oleh golongan yang
yang menjadi pemimpin kepada Thailand
berpendidikan Barat
gerakan nasiopnalisme Tahap Pertama perjuangan rakyat untuk
Mempunyai pengetahuan yang luas
Pengaruh Media Massa untuk mendapatkan kuasa memerintah dan
tentangpen getahuan Barat
menyebarkan idea nasionalisme menghapuskan kuasa mutlak raja yang
Menyedari tindakan Barat
Perkembangan sistem pengangkutan membawa kepada peristiwa Revolusi Thai
melakukan perubahan terhadap
memudahkan penyebaran idea 1932
Negara
nasionalisme Tahap Kedua tidak puas hati rakyat
Mempunyai matlamat yang jelas
Pengaruh luar memberi ilham kepada terhadap cengkaman ekonomi oleh kapitalis
iaitu menuntut kemerdekaan
gerakan nasionalisme di Asia Barat dan orang Cina.
Tenggara
Bab 12 : Perjuangan PemimpinTempatan Menentang British ( 15 )

Peristiwa Penentangan Peristiwa Penentangan

Penentangan di Perak
Perjuangan Pembaharuan Birch telah menimbulkan
Penentangan Dol Said di Naning Pemimpin penentangan orang tempatan di bawah Dato
Tempatan Maharaja Lela
Naning dijadikan sebahagian Negeri-negeri Selat Sultan Abdullah dan pembesar lain juga bersatu
Menentang British padu menentang British
Penghulu Dol Said terpaksa membayar cukai 1/10
hasilnya sebagai ufti Birch telah dibunuh oleh orang Suruhan Dato
Dol Said enggan kerana Naning bukan wilayah Sebab-Sebab Penentangan Mahajara Lela
Melaka British melancarkan serangan di Pasir Salak dan
British menghantar tentera untuk menakluki Naning menangkap mereka yang terlibat di dalam
pembunuhan Birch
Penentangan Di Sarawak Dasar Penaklukan British
menimbulkan kemarahan penduduk Penentangan di Pahang
Linggir, Rentap, Syarif Masahor dan Datu Patinggi Tempatan Perlantikan J.P. Rodger sebagai Residen Pahang
Abdul Gapur Eksploitasi terhadap ekonomi telah mendapat tentangan daripada Dato Bahaman
Linggir pemimpin kaum Iban yang menentang tempatan yang mendapat bantuan daripada Tok Gajah, Mat
pencerobohan Brooke di kawasan mereka Sistem pentadbiran Barat yang Kilau dan Imam Rasul
Rentap menentang Brooke kerana tindakan Brooke bertentangan dengan penduduk
menghapuskan orang Iban di Sungai Skrang tempatan Penentangan Di Kelantan
Syarif Masahor dan Datu Patinggi Abdul Gapur Campurtangan dalam adat resam .Penentangan di lakukan oleh Haji Mat Hasan Bin
menentang Brooke kerana kehilangan kuasa tempatan Munas yang dikenali dengan nama Tuk Janggut.Ia
memungut cukai dan pengaruh terhadap penduduk Pembesar tempatan kehilangan disokong oleh Engku Besar Jeram,Tuan Ahmad,
tempatan kuasa dan pengaruh Penghulu Adam
Kesulitan penduduk tempatan
Penentangan Di Sabah Penentangan di Terengganu
SBUB ditentang oleh pemimpin Tambunan iaitu Digerakkan oleh seorang tokoh ulama iaitu Haji
Mohamed Salleh bin Datu Balu ( Mat Salleh ) Abdul Rahman Limbong
Mat Salleh kehilangan hak memungut cukai dan Beliau menentang kerana tidakpuas hati dengan
pengaruh ke atas masyarakat setempat. sistem cukai dan Undang-Undang Tanah
12. 1 Gerakan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua ( 16 )

Gera

Islah
kan

Gera

sema
onali

Jepu
Nasi

zam
sme
kan

an
sa

n
Gerakan pemulihan yang berusaha Memberikan tekanan kepada gerakan
membetulkan pandangan masyarakat Gerakan Nasionalisme
Melayu terhadap Islam Nasionalisme Pemerintahan ketenteraan dan
Bertujuan memajukan umat Islam menyekat kebebasan bersuara
berdasarkan al-quran dan Hadis sehingga Perang
Jepun hanya memberi sokongan
Tokoh-tokoh pentingialah SheikhTahir Dunia Kedua kepada pertubuhan yang bergerak di
Jalaluddin, Syed Syeikh al-Hadi, dan bawah pengawasannya
Dr. Burhanuddin al-Helmy. Ahmad Boestaman menubuhkan
Isu penting yangdiperjuangkan ialah

angk

onali
Fakt
Barisan Pemuda di Perak sebagai

Nasi
Pem

sme
or

in
Memajukan ekonomi orang Melayu, tentera sukarela jepun
sematkan sikap kritik penjajah dan Pasukan Force 136 dan Wataniah
mengkritik raja Pahang ditubuhkan untuk menentang
Akhbar dan majalah utama ialah Al- Dasar Campur tangan Britsih Jepun.
Imam, Neracha, Edaran Zaman dan secara langsung Ibrahim Haji Yaakob telah meminta
Pengasuh. Pengenalan sistem pendidikan Jepun memberikan kemerdekaan
Di Kenali dengan nama Kaum Muda Inggeris melahirkan ramai kepada Tanah Melayu bersama-sama
golongan intelek tempatan dengan Indonesia
Dasar British yang membiarkan
sesiapa sahaja datang ke Tanah
Melayu
Pendudukan Jepun menambahkan
lagi kesengsaraan Orang Melayu
Kemunculan mesin cetak
memudahkan penyebaran adea
nasionalisme
Wujudnya gerakan Pan-Islamisme
di seluruh dunia
Kesedaran Politik di Indonesia
12.2 : Perjuangan Nasionalisme oleh Persatuan-Persatuan Melayu ( 17 )

Kesatuan Melayu Singapura Kesatuan Melayu Muda


Perjuangan
Nasionalisme oleh
Persatuan-Persatuan
Ditubuhkan oleh Mohammad KMM ditubuhkan sebagai kemuncak
Eunos Abdullah Melayu semangat Nasionalisme orang Melayu
Bertujuan untuk membela dan Ia sebuah pertubuhan separa politik
menjaga kepentingan sosio- Ia dipimpin oleh Ibrahim Haji Yaakob,
ekonomi orang Melayu Singapura PASPAM seorangwartawan akhbar Majlis di
Ia didokong oleh mereka yang Kuala Lumpur
mempunyai pendidikan Inggeris Ia menggalakkan perpaduan dikalangan
Ia bersifat sederhana dengan pemuda Melayu diseluruh semenanjung
memberi kerjasama dengan British Persatuan Sahabat Pena Malaya dan meningkatkan tahap pendidikan
Kejayaannya mendapatkan atau PASPAM ditubuhkan orang Melayu
kawasan penempatan khas orang bertujuan untuk membaiki KMM juga telah berkerjasama dengan
Melayu kedudukan ekonomi dan sosio Jepun
ekonomi orang Melayu
Ia berlandaskan sastera tetapi cuba
menyatupadukan orang Melayu,
Sabah dan Sarawak Persatuan Negeri Sabah danSarawak
Persatuan-Persatuan Negeri
Ia dipimpin oleh cendekiawan
Pulau Pinang iaitu termasuklah
S.M. Zainal Abidin Bin Ahmad
Ia menggalakkan perpaduan Di Sarawak terdapat Persatuan Melayu
Beberapa persatuan negeri telah dikalangan orang Melayu di Miri
ditubuhkan seluruh Semenanjung Tanah Diikuti oleh Persatuan Melayu
Persatuan Melayu Negeri Perak Melayu Sarawak yang bertujuan untuk
Persatuan Melayu Negeri Selangor Mendapat sambutan yang hangat mengeratkan perpaduan orang Melayu,
Persatuan Melayu Negeri Sembilan Ia sebagai asas kesedaran pendidikan dan ajaran Islam
Persatuan Melayu Negeri Pahang perpaduan orang Melayu Di Sabah kegiatan Persatuan tidak
Tujuannya adalah untuk menonjol
menggabungkan tenaga intelektual Hanya terdapat cawangan Persatuan
Melayu Sahabat Pena di Jesselton, Labuan dan
Tawau
Bab 13 : Kesedaran Tentang Pembinaan Negara dan Bangsa ( 18 )

Itali
gsa
Ban
ara
Neg
n
naa
mbi
Pe
Pembinaan Negara Dan
Ban

Neg

mbi
dan

naa

aka

Lat
ara
gsa

Bel
Pe
ng

ar
n
Bangsa Penyatuan wilayah-wilayah oleh Caunt
Camillo Benso di Cavour
Menghalau keluar bangsa Austria dari Itali

ajaa

mbe
Ker
kan
Menggunakan amalan Realpolitik yang

Isla
Ma

ntu
din
ah

Pe
Bermula pada zaman Kesultanan Melayu

n
Melaka mewajarkan apa saja cara untuk mencapai
Penjajahan Barat telah merubah konsep matlamat politiknya
kerajaan tradisional Tanah Melayu Pengunduran tentera Perancis dari Rom
Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu telah memberi peluang kepada Caunt
Berasaskan persaudaraan dan
Kemasukan Sabah dan Sarawak telah Camillo Bensodi Cavour untuk membentuk
bukannya bangsa
mewujudkan Negara Malaysia yang Negara bangsa Itali yang merdeka
Nabi Muhammad s.a.w menyusun
berdaulat perlembagaan terlebih dahulu
sebelum mengasaskan kerajaan
Kerajaan Islam Madinah adalah
berdasarkan diplomasi,

Ban

mbi
naa
Jer

gsa
ma

Pe
di
musyawarah, dan permuafakatan

n
Ban

mbi
pah
Ero

naa
gsa

Pe
di

Otto EduardVon Bismarck mengamalkan


realpolitik dan politik darah dan besi untuk

Dan
Ban

Ciri

Ciri
Mel

Mel

ulta

Neg
nan

Kes
aka

ayu

ara
gsa
Ia berpuncadaripada kemunculan idea menyatukan Jerman


tentang hak rakyat, kerajaan dan Bismarck telah menggunakan taktik tipu
perlembagaan helah, palsu dokumen, provokasi,
Berlaku Revolusi Inggeris, Perang penipuan, dan ugutan untukmencetuskan
Kemerdekaan Amerika dan Revolusi Wilayah Pengaruh peperangan
Perancis Kerajaan Gunakan isu membenci kuasa asing bagi
Ia mengikut sempadan rumpun bangsa Lambang-Lambang membangkitkan semangat rakyatnya
Ia mengancam empayar Austria, Rusia Rakyat Sistem Diktator juga telah digunakan
dan Turki Kedaulatan Bismarck juga telah melancarakan tiga siri
Wujud 7 buah Negara baru Keunggulan Undang-Undang peperangan iaitu dengan Denmark, Austria
dan Perancis
13.3 : Warisan Negeri-negeri Melayu ( 19 )

Sistem pemerintahan di Perak,Johor dan Pahang adalah Pewaris kepada Kesultanan Melayu Melaka
Kerajaan Johor, Perak dan Pahang ialah diasaskan oleh kerabat Diraja Melaka
Kesultanan,adat istiadat Melayu, agama Islam dan Bahasa Melayu
Sistem pembesar Empat Lipatan diteruskan oleh Johor, Perak dan Pahang
Undang-Undang Johor Perak dan Pahang adalah warisan kesultanan Melayu Malaka

Warisan Kesultanan Melayu Melaka

Sistem Jemaah di Kelantan Undang-Undang Tubuh


Prinsip Demokrasi di Negeri
Kerajaan Terengganu
Undang-Undang Tubuh Sembilan
Sistem Jemaah Menteri sejak Diperkenalkan oleh Sultan
Kerajaan Johor Negeri Melayu pertama mirip
Sultan Muhammad I Zainal Abidin III
Perlembagaan Bertulis Persekutuan
SultanMuhammad II Dikenali dengan nama Ittiqan-
Diperkenalkan oleh Sultan Abu Mengamalkan adat Perpatih
memperkenalkan 8 badan ilmuluk bi-ta’dil il-suluk
Bakar iaitu kedaulatan terletak
Jemaah Menteri Untuk menghalang British
Mengikut perlembagaan Barat ditangan rakyat
Jemaah Penasihat Raja meluaskan kuasa di Terengganu
Terdapat jawatan Menteri Perlantikan adalah berdasarkan
Jemaah Menteri Istana Ia Berasas undang-undang
Besar, Naib Menteri Besar dan peringkat yang paling bawah
Keadilan danKehakiman negeri Johor
Jemaah Menteri seramai 12 Anak Buah melantik Buapak
Jemaah Menteri Dalam Negeri Pemerintahan Raja
orang diikuti oleh Lembaga, Undang
Jemaah Menteri Luar Berperlembagaan
Perlembagaan bercorak dan yang dipertuan Besar
Jemaah Menteri Perbendaharaan Terdapat jawatan menteri Besar,
Demokrasi pertama di negeri- Sistem pemilihan pemimpin
Jemaah Menteri Peperangan Naib menteri Besar dan Ahli
negeri Melayu adalah berdasarkan unsur
Jemaah Menteri Pentadbiran Majlis Mesyuarat Kerajaan
demokrasi
dan mengimarahkan Negaeri
Bab 14 : Pembinaan Negara Dan Bangsa Malaysia ( 20 )

Tindakan Orang Melayu


Sebab-Sebab Pengenalan menentang Malayan Union
Malayan Union
• Bantahan menerusi akhbar
• Demontrasi secara aman
• Persediaan untuk pemerintahan sendiri Malayan Union • Pulihkan persatuan-persatuan Melayu
• Melicinkan pentadbiran • Menyeru orang Melayu berkongres.
• Menjimatkan kos • Menubuhkan UMNO
• Membentuk sebuah bangsa Malayan Union • Bantahan terhadap ahli Parlimen
Reaksi Penentangan terhadap
• Mengawal kuasa politik orang Melayu • Bantahan Raja-raja Melayu
Malayan Union
Reaksi Penerimaan terhadap
• Orang Melayu menentang Malayan Union Malayan Union
Ciri-Ciri Malayan Union kerana beberapa faktor
• Cara Harold Mac Michael Mengugut Raja-
• Orang Dagang dan golongan radikal
raja
• Penyatuan semua negeri di bawah Kerajaan menyokong Malayan Union kerana beberapa
• Sultan tidak diberi masa yang secukupnya
Pusat sebab
• Belum tiba masanya untuk menerima
• Diketuai oleh seorang Gabenor • Dasar penyatuan negeri-negeri Melayu
perubahan
• Terdapat Majlis Eksekutif dan Majlis • Dasar hak sama rata
• Terhakisnya kuasa Raja-Raja Melayu
Undangan Malayan Union • Kerakyatan terbuka
• Pemberian kerakyatan yang longgar
• Prinsip kerakyatan berdasarkan Prinsip Jus • Janji British untuk memberikan
• Mengancam Status quo orang Melayu
Soli kemerdekaan
• Akan hilangnya warisan tamadun Melayu
• Raja hanya ahli Majlis Raja-Raja dan hanya • Sokongan terhadap Malayan Union datang
membincangkan soal agama daripada:
Islam dan adat istiadat Melayu sahaja • Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM)
• Angkatan Pemuda Insaf ( API )
• Angkatan Wanita Sedar ( AWAS )
• Barisan Tani Malaya ( BATAS )
14.2 : Pembinaan Negara dan Bangsa ( 21 )

Faktor-Faktor Pembentukan
Persekutuan Tanah Melayu Tokoh Penggerak Persekutuan
Tanah Melayu
• Ketegasan orang Melayu Persekutuan Tanah
• Sultan Badlishah Kedah
• Perpaduan orang Melayu Melayu • Sultan Abdul Aziz ( Perak )
• UMNO tidak tunut kemerdekaan
• Sokongan daripada pegawai Tinggi • Sultan Ibrahim
British • Dato Onn Bin Jaafar
• Gesaan Piagam Atlantik Langkah-Langkah Pembentukan • Dato Nik Ahmed Kamil
• Sikap sederhana politik orang Melayu Persekutuan Tanah Melayu • Kerjasama antara UMNO dan Raja-raja
Melayu membolehkan beberapa prinsip
• Sokongan bekas pegawai –pegawai
penting yang berkaitan dengan orang
Tinggi British
• Penubuhan Jawatankuasa Kerja seramai 12 Melayu dimasukkan ke dalam Perjanjian
• Bimbang terpengaruh dengan gerakan
ahli Persekutuan Tanah Melayu iaitu
radikal
• Ahli terdiri daripada pegawai kanan British,
Pemimpin UMNO dan wakil Raja-Raja o Politik
Ciri-Ciri Persekutuan Tanah Melayu • Pentadbiran
Melayu • Orang Melayu membuat 5 tuntutan iaitu • Agama Islam
• Menolak Malayan Union • Bahasa Melayu
• Gabungan sebelas buah negeri • Mahukan konsep Persekutuan • Institusi Raja Melayu
• Kedudukan Istimewa orang Melayu • Tolak kerakyatan terbuka
dijaga oelah Pesuruhjaya Tinggi British • Dasar perlindungan terhadap orang Melayu
• Konsep Raja Berperlembagaan telah • Raja-raja Melayu sebagai ketua negeri-
diwujudkan negeri Melayu
• Diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British
• Wujud Senarai kerajaan Negeri dan
Kerajaan Pusat
Bab 15 : Pembinaan Negara dan Bangsa
yang Merdeka ( 22 ) Pembinaan Negara
Dan Bangsa Yang
Merdeka
Sistem Ahli Suruhanjaya Reid
Sistem yang melatih penduduk Suruhanjaya yang merangka Perlembagaan
tempatan dan kaumlain untuk menerajui baru di Tanah Melayu
pentadbiran Tanah Melayu Isu penting didalam Suruhanjaya Reid
Pembentukan sebuah kerajaan Persekutuan
Ciri-Ciri Sistem Ahli Pakatan Murni yangkuat
Kabinet bayangan Usaha semua kaum di Tanah Melayu Pemberian kuasa autonomi kepada negeri
Anggota dikenali sebagai ahli bagi menghasilkan kerjasama dan tolok dalam bidang tertentu
Dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi ansur politik melalui rundingan Kedudukan Raja-raja Melayu dan hak
British istimewa orang Melayu
9 orang ahli Langkah-langkah Pakatan Murni Mewujudkan bangsa PersekutuanTanah
Dibawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Melayu
British antara kaum
Membuka keahlian UMNO kepada Isi Penting Perjanjian Persekutuan
Proses Pelaksanaan kaum bukan Melayu Tanah Melayu
Ahli menjaga satu portfolio yang Penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya Kerajaan Persekutuan
mengandungi beberapa jabatan Penubuhan Persidangan Kebangsaan Senarai Persekutuan dan negeri
Uruskan pentadbiran Menganjurkan Konvensyen Raja Berperlembagaan
Mencadangkan undang-undang Kebangsaan Prinsip kerakyatan
Berbincang dengan pegawai British Hak istimewa orang Melayu
Persetujuan Di Dalam Pakatan Agama Islam
Kepentingan Sistem Ahli Murni Bahasa Melayu
Tapak asas melantik penduduk Penubuhan Lembaga Pembangunan Tanah Simpanan Melayu
tempatan Industri Desa ( RIDA ) Yang Dipertuan Agong
Memulakan proses perpaduan kaum Kerakyatan negeri Demokrasi Berparlimen
Asas kemerdekaan Negara 1951diberikankepada imigran yang Menteri Besar
lahir di Persekutuan Tanah Melayu atau
ibubapa telah menjadi rakyat negeri Kepentingan Perjanjian Persekutuan
Tanah Melayu T.Melayu
Pilihanrayaakan diadakan mengikut Penerimaan pakatan Murni
Perbandaran, Negeri dan Majlis Hak Mutlak ke atas Tanah Melayu
Perundangan Persekutuan Keharmonian tanpa pertumpahan darah
Bab 16 : Pengukuhan Negara Dan Bangsa
Malaysia ( 23 ) Reaksi Pembentukan Msia

Faktor-Faktor
Pembentukan
Faktor Politik
Ancaman Komunis di Asia Tenggara
Malaysia Reaksi Dalam Negeri
terutamanya di Singapura. Rakyat Persekutuan Tanah Melayu menyokong
Mempercepatkan kemerdekaan Singapura, Penubuhan Malaysia
Sabah dan Sarawak Langkah-Langkah Pas dan Barisan Sosialis meminta dirundingkan
Dekolonisasi British terhadap Negeri-negeri Pembentukan Malaysia dikalangan penduduk Persekutuan Tanah Melayu
kecil yang belum membangun UMNO bersetuju tanpa penyertaan Singapura

Tunku Ab.Rahman mengadakan lawatan Reaksi Singapura


Faktor Ekonomi
Rundingan dengan Pegawai-pegawai Kanan Lee Kuan Yew dan PAP menyokong kerana
Mewujudkan kerjasama serantau
Persekutuan Tanah Melayu dengan pegawai- bimbang pengaruh komunis.
Pasaran yang lebih luas
pegawai British dari Sarawak, Sabah dan Pembangkang Singapura ( Barisan Sosialis
Menggalakkan pelaburan dan perkembangan
Singapura menentang.
industri pertanian
Penubuhan Jawatankuasa Perundingan
Mengukuhkan ekonomi Malaysia
Perpaduan Malaysia untuk menerangkan Reaksi di Sabah dan Sarawak
konsep Malaysia Peringkat awal menentang
Faktor Sosial
Penubuhan Suruhanjaya Cobbold untuk Akhirnya bersetuju setelah diberi penerangan
Mengimbangkan jumlah penduduk antara
mendapatkan pandangan penduduk Sabah dan kebaikan menyertai Malaysia
kaum bumiputera dan bukan bumuputera
Sarawak
Mengawal jumlah dan kadar Pertumbuhan
Penubuhan Jawatankuasa Antara Kerajaan Reaksi Brunei
kaum
( JAK ) yang telah memperincikan lagi Sultan Omar Ali Saifuddin menyokong Gagasan
cadangan yangterdapat di dalam Suruhanjaya Malaysia
Cobbold Ditentang oleh Parti Rakyat di bawah
Perjanjian Malaysia telah ditandatangani di A.M.Azahari
Landon pada 9 Julai 1963. Reaksi Indonesia
Akta Malaysia telah diluluskan oleh Parlimen Menentang Pembentukan Malaysia dan
British menjalankan Dasar Konfrantasi terhadap
Pada 16 September 1963 negara Malaysia telah Malaysia
ditubuhkan secara rasmi Slogan Ganyang Malaysia digunakan

Reaksi Filipina
Filipina menentang gagasan Malaysia dan
Presiden Macapagal menunut hak ke atas Sabah
Bab 17: Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Malaysia ( 24 )
Kuasa Pemerintahan

Berpa
Demo

rlime
Perlembagaan

krasi
Ciri-
Ciri

n
Raja BerPerlembagaan Badan Perundangan ( Legislatif )
Undang-Undang Tertinggi Malaysia
Bertanggunjawab menggubal undang-undang
Dokumen Rasmi
Terdapat Dewan Negara yang merupakan
Dewan tertinggi yang mengandungi 69 orang
Keluhuran Perlembagaan
ahli tanpa perlu memenangi
Keluhuran Perlembagaan bermaksud
Pilihanraya.Ahlinya digelar Senator.
ketinggian perlembagaan mengatasi
Bidang Kuasa Yang Dipertuan Agong Terdapat Dewan Rakyat yang ahlinya dipilih
YDPA, Parlimen, Jemaah menteri dan
Ketua Negara oleh rakyat dalam pilihanraya.
Mahkamah
Tiga unsur Parlimen Ia mempunyai tugas menggubal dan
Bercanggah dianggap batal
Ketua angkatan bersenjata meluluskan undang pada peringkat Dewan
Kuasa mengampun Rakyat
Kepentingan Perlembagaan
Menjamin kestabilan Negara Tangguhkan sesuatu hukuman yang
dibicarakan oleh mahkamah tentera Badan Pelaksana
Menjamin kecekapan pentadbiran
Menjaga hal istimewa orang Melayu Badan Pelaksana ialah Jemaah Menteri atau
Menjamin taat setia rakyat
Menitahkan Majlis Raja-Raja Melayu Kabinet yang melaksanakan dasar-dasar
Panduan pemerintahan
Mengadakan mesyuarat Kerajaan
Menjamin hak asasi
Ketua agama Islam bagi negeri-negeri Ketua Jemaah Menteri ialah Perdana Menteri
Jaminan Hak istimewa orang Melayu
yang tidak mempunyai raja Tugas utama ialah menggubal dasar-dasar
Rujukan utama undang-undang
Kuasa budi bicara untuk melantik Perdana kerajaan dalam semua pekara
Senarai kuasa kerajaan Pusat dan negeri
Menteri
Melucutkan jawatan Jemaah Menteri dan Badan Kehakiman
Pindaan Perlembagaan
timbalan menteri Badan yang mempunyai kuasa mendengar serta
Bertujuan melindungi kepentingan rakyat
Mengisytiharkan undang-undang darurat menentukan pekara sivil danjenayah
Melicinkan urusan pentadbiransupaya
Melantik Pengerusi dan 3 ahli Menentukan kesahihan Undang-undangyang
relevan dan sesuai
Suruhanjaya Pilihanraya dibuat oleh Badan Perundangan dan Badan
Menjadikan undang-undang yang
Melantik peguam Negara Pelaksana
munasabah
Mentauliahkan duta-duta negara Berkuasa mentafsir Perlembagaan Persekutuan
Dipatuhi oleh rakyat
dan Negeri
4 cara pindaan perlembagaan
Mengisytiharkan undang Kerajaan Pusat
Bab 18 : Pembangunan Dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan ( 25 ) Rancangan Malaysia Ketiga

Rancangan Malaya Pertama Lanjutan Rancangan Malaysia Kedua


Teruskan matlamat DEB
Rancangan Pembangunan Pembangunan Pertanian danperindustrian
Membangunkan kawasan luar Bandar Lima Tahun Pembukaan tanah secara besar-besaran oleh
Mengurangkan kadar kemiskinan KEJORA, KETENGAH, DARA, dan KESEDAR
Mempelbagaikan aktiviti ekonomi Getah dan Kelapa Sawit
Kemudahan infrastruktur
Penubuhan Rida dan Felda Rancangan Malaysia Kedua
Tanaman Getah dan Kelapa sawit
Kurang menggalakkan kerana ancaman komunis Rancangan Malaysia Keempat
dan kejatuhan harga getah dan bijih timah
Menyelesaikan masalah ekonomi dan
sosial antara kaum, kawasan dan
wilayah Mendokong aspirasi DEB
Rancangan Malaya Kedua Perhatian kepada Perkembangan industri Berat
Membasmi kemiskinan dan hapuskan
identiti kaum mengikut fungsi Penubuhan Perbadanan Industri Berat Malaysia (
ekonomi HICOM )
Membangunkan kawasan luar Bandar Penubuhan LPN Pembukaan kawasan Perusahaan baru
Merapatkan jurang pendapatan antara penduduk Perkenalkan zon perdagangan bebas
LKIM
Bandar dengan luar Bandar
UDA Kajian Dasar Perindustrian Malaysia
Mengurangkan kadar kemiskinan
Meningkatkan taraf hidup penduduk luar Bandar RISDA Pelan Induk Perindustrian
Pergiatkan peranan Felda LPP Dasar Penswastaan, Dasar Persyarikatan,
Penubuhan Fama PETRONAS Permodalan Nasional Berhad, Skim Amanah
Program Buku Merah diperkenalkan Perbadanan Kemajuan ekonomi Saham nasional dan Dasar Pertanian Negara
Negeri

Rancangan Malaysia Pertama


Rancangan Malaysia Kelima

Mewujudkan intergerasi nasional dengan memastikan semua Rancangan lima tahun yang terakhir. Ia memberikan penekanan kepada
program pembangunan memfokuskan kesejahteraan rakyat sektor perindustrian dengan melonggarkan peraturan mengawal hak milik
Bersifat sepadu dan merangkumi semua bidang ekonomi syarikat dan perlesenan dalam sektor swasta.
Penubuhan Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara, Penggunaan tanah yang maksima dan cekap
Pernas, Mardi dan Mida Galakan industri desa
Mara ganti Rida. Bank Pertanian, Skim Pinjaman Khas Pertanian dan Amanah Ikhtiar
Berlaku peristiwa 13 Mei 1969 Malaysia sebagai kemudahan kredit
Sektor Pelacongan
18. : Dasar-Dasar Pembangunan Ekonomi ( 26 )
Dasar Peningkatan Daya
Dasar Penswastaan
Pengeluaran Negara
Dasar Pertanian Negara
Ia Melibatkan pemindahan
perkhidmatan, perusahaan,
Bermatlamat untuk meningkatkan kepentingan, pelaburan dan kuasa Ia adalah untuk memastikan
pendapatan sektor pertanian ke tahap tertentu kepada sektor swasta penggunaan sumber Negara secara
maksimun Matlamatnya mengurangkan beban optimum
Memaksimumkan pendapatan pekebun Mencapai kadar pertumbuhan ekonomi
kewangan kerajaan, tingkatkan
kecil yang berterusan
Strategi yang dijalankan ialah galakkan
produktiviti dan mempercepatkan
pembangunan ekonomi melalui Meningkatkan hasil pendapatan Negara
pembukaan tanah baru Menentukkan penggunaan sumber
Program Pembangunan In-situ pelaburan modal swasta
Ia boleh dijalankan secara sepenuh atau Negara berada ditahap maksimum
Sokongan Kredit, subsidi dan penyelidikan
Penglibatan swasta sebahagian

Dasar Persyarikatan Malaysia Dasar-Dasar


Pembangunan Ekonomi
Dasar Penduduk
Dasar Hala Tuju Cara Baru
DiPerkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir
Merangsang penglibatan sector swasta
secara aktif dalam pembangunan Negara Dikemukakan oleh Tun Dr. Mahathir
Malaysia dianggap sebagai sebuah syarikat
Sasaran 70 juta penduduk
yang dimiliki bersama oleh Kerajaan dan Meningkatkan pendapatan golongan
Swasta
Kesan positif terhadap bekalan tenaga
petani dan pekerja desa melalui sektor
Kakitangan kerajaan dan swasta perupakan pekerja, produktiviti, dan pasaran
pelaburan
pemilik saham Syarikat Negara Malaysia Kekuatan politik dan keselamatan
Strategi utama ialah mencapai
Negara
pertumbuhan ekonomi yang berterusan
Keselarasan antara kadart pertumbuhan
Meningkatkan hasil pendapatan Negara
dengan kadar pembangunan sosio-
Menentukan penggunaan sumber
ekonomi.
Negara berada tahap maksimum
18.2 : Pembangunan Dan Perpaduan Bangsa ( 27 )

Laporan Barnes Kajian Aminuddin Baki


Dasar Pendidikan Negara

Membubarkan semua sekolah vernakular Sistem persekolahananeka jurusan


Melayu, Cina dan India Laporan Penyata Razak 1956
Ia untuk menampung pelajar-pelajar yang gagal
Menubuhkan sekolah kebangsaan dengan memasuki sekolah Menengah akademik.
menggunakan bahasa Melayu sebagai Menyediakan pelajaran peringkat Rendah
bahasa pengantar pada peringkat sekolah Mencadangkan penubuhan sekolah
Umum ( rendah ) dan Sekolah Jenis sehingga mencapai 15 tahun dengan
rendah memberikan kursus kemahiran
Peringkat sekolah menengah dan tinggi Umum
Sekolah Menengah Inggeris Kursus kemahiran Pilihan ialah Perdagangan,
bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa Sains Rumah Tangga, Seni Perusahaan dan
pengantar menggunakan Bahasa Inggeris
Bahasa Melayu dan Inggeris Wajib diajar sains Pertanian
disemua sekolah Mata pelajaran yang wajib adalah seperti diajar
Sistem persekolahan yang sama disekolah menengah biasa
Laporan Fenn-Wu Penyeragaman kurikulum yang bercorak
kebangsaan
Penyata Razak dijadikan sebagai Ordinan
Laporan yang mewakili masyarakat cina Jawatankuasa Kabinet 1974
Pelajaran 1957
Bersetuju dengan dengan sistem
pendidikan Kebangsaan
Mencadangkan sekolah vernacular Cina
dikekalkan Laporan Rahman Talib Untuk mengkaji semua pelaksanaan sistem
pelajaran kebangsaan
Penguasaan 3M
Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kenaikan darjah secara automatic
Ordinan Pelajaran 1952 Sekolah Vokasional
Kebangsaan
Pelajaran percuma kepada semua pelajar Sukatan Pelajaran Swasta
sekolah rendah Peperiksaan matapelajaran Wajib dalam Bahasa
Mencadangkan 2 sistem persekolahan Bahasa Melayu bahasa Kebangsaan Malaysia
yang menggunakan dua bahasa pengantar Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar Ko-Kurikulum asas displin dan perpaduan
Inggeris dan Melayu Pelajaran agama Islam, bahasa China dan KBSR danKBSM menekankan perkembangan
Bahasa Cina dan Tamil akan disediakan Tamil akan diajar jika terdapat15 orang pelajar dari segi jasmani, emosi, rohani, dan
jika terdapat permintaan pelajar intelek.
Bahasa Melayu di wajibkan kepada Peperiksaan Awam dalam bahasa Pendidikan mampu melahirkan masyarakat yang
sekolah Inggersi dan Bahasa Inggeris Kebangsaan bersatu padu, berdisplin dan terlatih
diwajibkan di sekolah Melayu Ia menjadi Akta Pelajaran1961
Bab 19. Malaysia Dalam kerjasama antarabangsa ( 28 )

Perang Dunia Pertama Konflik


Antarabangsa Perang Dunia Kedua

Faktor-Faktor Perang Dingin Faktor-Faktor

Faktor politik ialah kemunculan nasionalisme Kegagalanperjanjian Versailles


dan sistem pakatan Negara-negara Eropah Tidakpuas hati dengan perjanjian Versailles
Berlaku selepas tamatnya Perang Dunia kedua Kemunculan Adolf Hitler di Jerman
Faktor Ekonomi ialah persaingan kuasa besar
antara Amerika Syarikat dengan Soviet Union Kemunculan Vladimir Putin di Rusia
untuk merebut peluang ekonomi
Ia disebabkan oleh ideologi dan fahaman politik Kemunculan Benito Mussolini di Itali
Faktor serta merta ialah Pembunuhan Archduke
yang berbeza Kemunculan Kuasa Jepun diTimur
Franz Ferdinand iaitu pewaris tahta Austria-
Ia diwakili oleh Blok Kapitalis yang diketuai oleh Kemelesetan ekonomi
Hungry dan isterinya oleh pengganas Serbia.
Amerika Syarikat dan Blok Komunis yang Jerman mengukuhkan ketenteraan
Terdapat 2 pakatan ketenteraan iaitu Perikatan
diketuai oleh Soviet Union Terdapat Pakatan Kuasa Bersekutu iaitu
Kuasa Tengah yang terdiri daripada Jerman,
Tiada konflik senjata antara kedua-dua blok Britain, Perancis, Amerika Syarikat dan
Austria Hungry, Itali, Turki dan Bulgaria
tersebut SovietUnion
Pakatan Bertiga terdiri daripada Britain, Perancis,
Mereka ingin membuktikan kekuatan mereka Pakatan Kuasa Paksi iaitu Jerman, Itali dan
Rusia, Itali dan Jepun
dengan menyebarkan pengaruh dan memajukan Jepun
kepentingan masing-masing
Kesan-Kesan Mereka menggunakan propaganda serta bantuan Kesan-Kesan
ekonomi dan ketenteraan
Menamatkan pemerintahan Beraja Mereka telah cuba mempengaruhi Negara-negara
PerjanjianVersailles Memecahkan Negara-negara Eropah
Dunia Ketiga dengan menawarkan bantuan
Negara baru Pemecahan Jerman kepada Jerman Timur dan
pertahanan dan ekonomi
Liga Bangsa Barat
Perang Dingin tamat setelah sistem komunis
Berlaku inflansi Keruntuhan Kuasa Imperialisme
Soviet Union runtuh pada tahun 1989.
Amerika dan Jepun mula menguasai pasaran Banyak Negara tanah jajahan mencapai
dunia kemerdekaan
Kesan Perang Dingin Masalah ekonomi dinegara-negara yang baru
Penderitaan dan mengorbankan banyak nyawa
dan harta benda merdeka
Wujudnya Pakatan ketenteraan seperti Nato, Banyak Nyawa terkorban
Warsaw dan Seato Penubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
Nato ialah pakatan Pro Demokrasi
Warsaw ialah Pakatan Negara-negara Komunis
Seato ialah pertubuhan yang disusun oleh
Amerika Syarikat di Asia Tenggara.
19.1 Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa ( 29 )

M
N
A
Malaysia Dalam
Pertubuhan

Ko

we
Antarabangsa

an
m

l
Ia adalah sebuah pertubuhan Negara-negara
Berkecuali. Ahlinya terdiri daripada Negara-negara
Pertubuhan bekas tanah jajahan British

Bers
Pert

gsa-
Ban

Ban
ubu
han
membangun di Asia, Afrika dan Amerika Selatan

gsa

atu
Matlamatnya untuk membina semangat setiakawan Matlamat NAM mengekalkan keamanan dunia tanpa
Memberi bantuan kepada Malaysia memelihara menyokong blok Barat atau blok Komunis
keamanan dan kedaulatan negara dalam menyekat Malaysia telah membawa isu Palestin, kerjasama
pengaruh Komunis ekonomi dan isu benua Antartika
Malaysia juga menandatangani Perjanjian Malaysia juga mencadangkan untuk menghapuskan
Pertahanan dengan Britain, Australia dan New dasar apartheid
Zealand PBB telah ditubuhkan selepas kegagalan Liga Malaysia pernah dipilih sebagai naib presiden NAM
Deklarasi langkawi telah diisytiharkan di dalam Bangsa Malaysia juga dilantik sebagai ahli kumpulan 16 dan
mesyuarat CHOGM di Malaysia I yang bersetuju Malaysia memainkan penting dalam PBB menjadi tuan rumah NAM
untuk mengawal dan mengatasi masalah semasa membantu menyelesaikan konflik
pencemaran antarabangsa seperti Pesukan pendamai di
Malaysia menentang Dasar Aparteid di Afrika Congo, Pasukan keselamatan ke Namibia,
Selatan pemerhati di Iran-Iraq dan Pengaman di Bosnia

OI
C
Malaysia menentang Dasar Aparteid,
menyarankan benua Antartika menjadi warisan
dunia dan hak milik semua Negara
Malaysia juga menyokong usaha-usaha
ra-

Sel
Ne

Ne

an
ga

ga
ra

at

memerangi penyalahgunaan dadah


Malaysia juga mendesak PBB menyelesaikan OIC ialah pertubuhan Persidangan Islam
OIC telah membantu Negara-negara Islam seperti
masalah Palestin
Malaysia dipili sebagai Ahli majlis Keselamatan menghantar pasukan perubatan ke Lubnan, Bosnia
Dikenali juga dengan nama Negara-Negara Dunia dan Afgnistan.
Ketiga PBB
Malaysia dapat manfaat daripada penubuhan Bantuan kewangan kepada Negara-negara Islam yang
Mempunyai persamaan dari segi latar belakang kurang maju seperti Sudan, Nigeria dan Chad
ekonomi dan dijajah oleh Kuasa Barat Bank Dunia yang digunakan untk menjayakan
rancangan Lembaga Kemajuan Tanah Menubuhkan Bank Pembangunan Islam
Masih bergantung kepada Negara maju dalam Peranan Malaysia dalam OIC ialah Setiusaha Agong
pemasaran bahan mentah Persekutuan ( FELDA)
Malaysia berkerjasama dalam agensi seperti OIC pertama, Perantaraan Iran-Iraq, Sokongan kepada
Tidak mempunyai kepakaran dan modal untuk Palestin, Tuan rumah persidangan OIC dan Bantuan
memproses bahan mentah FAO, WHO dan UNESCO
kepada pelajar untuk belajar di UIAM
Ia telah membawa kepada syarat perdagangan yang Malaysia juga syorkan penggunaan Dinar Emas
tidak adil
Kumpulan 15 atau G-15 telah ditubuhkan
19. 2 Malaysia Dalam Pertubuhan Serantau ( 30 )
ASEAN
ASA
Malaysia Dalam Pertubuhan
Serantau
Ia bertujuanuntuk melindungi negara-
negara anggota daripada ancaman Pada ogos 1967 atas usaha Malaysia, Deklarasi
Komunis Bangkok telah ditandatangani yang membawa kepada
Menjalinkan kerjasama ekonomi dan penubuhan Persatua Negara-Negara Asia Tenggara
sosial MAPHILINDO atau ASEAN
Ahli ASA ialah Malaysia, Thailand dan Matlamatnya ialah mengekalkan kestabilanpolitik
Filipina Membantu dalam bidang ekonomi,sosial dan
Matlamatnya ialah menjalinkan kebudayaan
kerjasama ekonomi, sains dan sosial Meningkatkan taraf hidup melalui kerjasama dalam
Memberikan kemudahan latihan dan Gabungan 3 buah Negara iaitu Malaysia, bidang pertanian, perdagangan dan perindustrian
penyelidikan dalam bidang Sains dan Filipina dan Indonesia Memberi kerjasama dan membantu dalam bentuk
teknologi Ia bertujuan untuk meningkatkan latihan danpenyelidikan
Mengekalkan serta menjamin hubungan persahabatan dan Mengadakan hubungan yang erat dengan persatuan
keselamatan dan kestabilan politik menyelesaikan pertelingkahan antara atau pertubuhan serantau antarabangsa
serantau Malaysia-Filipina dan Malaysia- Abggota ASEAN ialah Malaysia, Indonesia,
Matlamat ASA tidak dapat dijalankan Indonesia Thailand, Filipina, Singapura, Vietnam, Myanmar,
kerana kerjasama yang longgar Indonesia tidak setuju dengan Brunei, Laos,dan Kampuchea
ASA juga dianggap sebagai pertubuhan pembentukan Malaysia kerana Malaysia Papua New Guinea dilantik sebagai pemerhati
anti pemerintahan Presiden Soekarno di dianggap sebagai neokolonialisme atau Malaysia memainkan peranan yang besar di dalam
Indonesia penjajahan bentuk baru ASEAN iaitu mengisytiharkan ZOPFAN iaitu Zon
Ini kerana Malaysia mempunyai Filipina juga menentang kerana Aman, Bebas dan Berkecuali. Di dalam Deklarasi
perjanjian ketenteraan dengan Britian menganggap Sabah hak mereka Kuala Lumpur
dan Thailand dan Filipina mempunyai Rundingan pertelingkahan tersebut telah Isytiharkan Zon Bebas Senjata Nuklear
perjanjian ketenteraan dengan Amerika membawa kepada terbentuknya Projek kerjasama Baja Urea di Bintulu Sarawak dan
Syarikat MAPHILINDO Acheh Indonesia
Hubungan Malaysia Filipina renggang Bersetuju untuk meminta bantuan PBB Zon perdagangan Bebas ( AFTA)
kerana pertelingkahan Penubuhan bagi meninjau pendapat rakyat Sarawak Kerjasama Pendidikan dengan tertubuhnya
Malaysia 1963 dan Sabah SEAMEOdan pembinaan pusat serantau Sains dan
Majoriti rakyat Sabah dan Sarawak Matematik ( RECSAM ) di Pulau Pinang, Malaysia
bersetuju dengan pembentukan Malaysia Sukan juga tidak ketinggalan melalui Sukan SEA
Indonesia dan Filipina masih tidak Tahun Melawat ASEANdiisytiharkan pada tahun
bersetuju dan terus menentang 1992
pembentukkan Malaysia
Ini menyebabkana MAPHILINDO gagal
mencapai matlamatnya
dddddddddddddddddddd