Anda di halaman 1dari 2

Takwim Tahunan Kelas Pemulihan Khas

(Utama)
Bil Tarikh Perkara

1. Januari Mesyuarat Pertama bersama Panitia Bahasa Melayu

2. Januari Ujian Instrumen Penilaian Penguasaan 2M (IPP2M) dan IKAM pada


murid Tahun 2 dan yang gagal dalam ujian saringan BM/Matematik
Mac, April konstruk 1, 2 Tahun 1
(LINUS)

3. Januari Analisa keputusan IPPM2M/IKAM

4. Februari Ujian diagnostic ke atas murid tahun 1 dan 2 yang gagal ujian
IPP2M/IKAM/Konstruk 1&2

5. Februari – Pengajaran dan Pembelajaran


November

6. Jun Ujian Pencapaian 1 (Murid yang lulus akan ke kelas biasa)

7. Oktober Ujian Pencapaian 2(Murid yang lulus akan ke kelas biasa)

MURID PEMULIHAN IKUT KELAS


KELAS BILANGAN NAMA PELAJAR
MURID
2 4 1. Deeveyswara
2. Vhenisha
3. Elakiya
4. Siti Aishah
3 4 1. Logeswaran
2. Devananathan
3. Dhavaniswary
Kirtika
4 3 1. Divya
2. Bharani
3. Theba
5 3 1. Susila
2. Sangkaran
3. Thinesnathan
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
BIL NAMA PROGRAM TEMPOH BAHAN
1 Program Minda Harapan Jan - Sept Lembaran bacaan
- Bacaan pagi di kelas sinar pagi bergred
- Lembaran diedarkan baca
sehingga menguasai
2 Bacaan lancar di perhimpunan Feb - November Kad bacaan
- Seorang murid bagi seminggu
- Bacaan lancar diberi token
3 Program minda cerdas Jan - November Lembaran
- Celik sifir
- Pengiraan pantas
4 Pembelajaran dengan GC Dua minggu sekali ICT
5 Program Cakna ‘do it’ Setiap hari Buku latihan
- Murid menyiapkan satu muka
surat setiap hari latihan di
rumah dan menghantar setiap
pagi.