Anda di halaman 1dari 25

TAKWIM SK.

KING EDWARD VII (1) 2018

BULAN MINGGU TKH HARI AKTIVITI SEKOLAH TINDAKAN CATATAN


31 AHAD
1 ISNIN CUTI TAHUN BARU 2018
2 SELASA PdP sesi 2017 bermula Semua guru
1 3 RABU Pengurusan Bilik Darjah / Mesyuarat Jadual Waktu Pentadbir/Guru terlibat 11.00pg
MING
GU 4 KHAMIS Contact Time Semua Guru 1.00ptg
PENG
URUS 5 JUMAAT DIALOG BSMAT THN 6 Guru Tahun 6 11.00pg
AN 6 SABTU
2

KELAS
JANUARI
7 AHAD
8 ISNIN Pengurusan Fail dan Data Murid 2018 Guru Data
9 SELASA
2
MINGGU 10 RABU
PENGUR 11 KHAMIS Mesyuarat Pengawas & Ketua Kelas GB/PKHEM/ Unit Disiplin 1.10tgh
USAN
HEM & Mesyuarat Pengawas Pusat Sumber Unit PSS
KEBAJIK
12 JUMAAT
AN
MURID 13 SABTU
14 AHAD
15 ISNIN Program Bacaan Nilam 1
Pelantikan Pengawas, PSS & Ketua Kelas Sekolah GB/PKHEM/ Unit Disiplin
16 SELASA Program Motivasi Pengawas Sekolah/PSS Semua Guru 1.10tgh
3
MINGGU 17 RABU Pengurusan Agihan Murid Kokurikulum PKKOKO/Su/Penyelaras 1.00ptg
KOKURIK 18 KHAMIS Spot Check Disiplin 1 / SPBT 1 Unit Disiplin/ SPBT 7.40 pg
ULUM
19 JUMAAT
20 SABTU
21 AHAD
22 ISNIN Ujian Diagnostik T6 Unit peperiksaan 7.40pg
23 SELASA Ujian Diagnostik T6 Unit peperiksaan 7.40pg
24 Ujian Diagnostik T6 Unit peperiksaan
018

RABU 7.40pg
25 KHAMIS Mesyuarat JPIMS - 1 Guru terlibat 1.00ptg
4
MINGGU 26 JUMAAT
UJIAN
PENGES 27 SABTU Mesy. Agihan Murid Kokurikulum Su/Penyelaras Rujuk
ANAN 28 AHAD
THN 6
(1) 29 ISNIN Kemaskini & Merekod minit mesyuarat/dokumen Pentadbir/Guru terlibat
30 SELASA Analisa Jadual Kedatangan Murid PK HEM
Unit Kesihatan
Pengisian Laporan Aedes/Kantin
Guru Data/Bestari
Kemaskini Data & Fail Murid
31 RABU HARI THAIPUSAM

* Mesyuarat Panitia Matapelajaran 1


Tarikh : 16 - 26 Januari 2018
TAKWIM SK. KING EDWARD VII (1) 2018

BULAN MINGGU TKH HARI AKTIVITI SEKOLAH TINDAKAN CATATAN


1 KHAMIS Contact Time / LADAP 2 - HEM Semua Guru 1.00ptg
5
MINGGU 2 JUMAAT Mesyuarat BSMART Thn 6 Guru Thn 6 11.00pg
MOTIVA
FEBRUAR
3 SABTU Aktiviti & Perjumpaan Kokurikulum SU/Penyelaras/JK Lampiran
SI
DISIPLIN 4 AHAD
5 ISNIN
6 SELASA

6 7 RABU
MINGGU 8 KHAMIS Mesyuarat Kewangan 1
PENYAYA
NG 9 JUMAAT
10 SABTU Aktiviti & Perjumpaan Kokurikulum SU/Penyelaras/JK Lampiran

11 AHAD
12 ISNIN Pelancaran Minggu Program Nilam & BM Panitia BM 7.40pg
s 13 SELASA

7 14 RABU
MINGGU 15 KHAMIS
B.
MELAYU 16 JUMAAT TAHUN BARU CINA
17 SABTU TAHUN BARU CINA
18 AHAD TAHUN BARU CINA
19 ISNIN Minggu Program Nilam 2 Guru PSS
20 SELASA Pencerapan Guru-guru GB/PK1/PK HEM/PKKO
8 21 Pemeriksaan Buku Latihan Murid GB/PK1/PK HEM/PKKO
2018

RABU
MINGGU 1.00ptg
B. 22 KHAMIS Contact Time Semua Guru
1

NILAM 23 JUMAAT
24 SABTU Aktiviti & Perjumpaan Kokurikulum SU/Penyelaras/JK Lampiran

25 AHAD
26 ISNIN Dialog Prestasi LINUS
27 SELASA Analisa Jadual Kedatangan Murid PK HEM
Guru Data/Bestari
Kemaskini Data & Fail Murid
Unit Kesihatan
Pengisian Laporan Aedes/Kantin
28 RABU
TAKWIM SK. KING EDWARD VII (1) 2018

BULAN MINGGU TKH HARI AKTIVITI SEKOLAH TINDAKAN CATATAN


1 KHAMIS Contact Time / LADAP 3 - Kurikulum Semua Guru 12.30tgh
9
MINGGU 2 JUMAAT
3 SABTU Aktiviti & Perjumpaan Kokurikulum SU/Penyelaras/JK Lampiran
ULANGK
AJI 4 AHAD
5 ISNIN Mesyuarat Pengawas Sekolah/PSS Unit Pengawas/PSS
6 SELASA
7 RABU
MINGGU
UJIAN 8 KHAMIS Contact Time Semua Guru 1.00tgh
1/THN 6
9 JUMAAT KEMASKINI KERTAS PEPERIKSAAN SU Peperiksaan
10 SABTU Aktiviti & Perjumpaan Kokurikulum SU/Penyelaras/JK Lampiran
2018

11 AHAD
12 ISNIN UJIAN 1 SU PEPERIKSAAN PG/PTG
MAC

13 SELASA UJIAN 1 SU PEPERIKSAAN PG/PTG

10 14 RABU UJIAN 1 SU PEPERIKSAAN PG/PTG


MINGGU 15 KHAMIS UJIAN 1 SU PEPERIKSAAN PG/PTG
ANALISIS 16 JUMAAT Mesyuarat BSMART THN 6 Guru THN 6 11.00pg
17 SABTU
18 AHAD
19 ISNIN
20 SELASA
21 RABU CUTI
CUTI
PERTEN
22 KHAMIS PERTENGAHAN PENGGAL 1
GAHAN 23 JUMAAT 18/03/2017 - 26/03/2017
PENGGA
L1 24 SABTU
25 AHAD
26 ISNIN RAPTAI SUKAN
27 SELASA Dialog Prestasi Tahun 6/ RAPTAI SUKAN
28 RABU RAPTAI SUKAN
11 29 KHAMIS MESYUARAT PENGURUSAN BIL 02/2018 Semua guru
MINGGU
PERSIAPA 30 JUMAAT Analisa Jadual Kedatangan Murid PK HEM
N SUKAN Guru Data
Kemaskini Data & Fail Murid
31 SABTU

* Pemantauan PBS
Tarikh : 13 - 31 Mac 2018
TAKWIM SK. KING EDWARD VII (1) 2018

BULAN MINGGU TKH HARI AKTIVITI SEKOLAH TINDAKAN CATATAN


1 AHAD
2 ISNIN Raptai Sukan
3 SELASA SUKAN SEKOLAH
12 4 RABU
MINGGU
5 KHAMIS Contact Time GB/PK/ Guru 1.00tgh
SUKAN
6 JUMAAT Dialog B-SMAT T6 GB/PK1/Guru T6 11.00 pagi
2018

7 SABTU Aktiviti & Perjumpaan Kokurikulum SU/Penyelaras/JK Lampiran

8 AHAD
9 ISNIN Pelancaran Minggu Bacaan Nilam Panitia B.Inggeris
APRIL

10 SELASA
11 RABU
13
MINGGU 12 KHAMIS
BACAAN 13 JUMAAT Pemantauan Fail-Fail Kurikulum/HEM/Koku
NILAM
14 SABTU Aktiviti & Perjumpaan Kokurikulum SU/Penyelaras/JK Lampiran

15 AHAD
16 ISNIN
17 SELASA Dialog Prestasi Tahun 6
18 RABU
14 19 KHAMIS
MINGGU
NILAM 3 20 JUMAAT
21 SABTU
22 AHAD
23 ISNIN Pelancaran Minggu Sains
24 SELASA
15 25 RABU
MINGG
U 26 KHAMIS Contact Time / LADAP 4
BAHASA
INGGERI 27 JUMAAT Analisa Jadual Kedatangan Murid PK HEM pagi
S Guru Data/Bestari
Kemaskini Data & Fail Murid
28 SABTU Aktiviti & Perjumpaan Unit Uniform A7 & 1M1S SU/Penyelaras/JK Lampiran
29 AHAD

* Mesyuarat Panitia Matapelajaran 2


Tarikh : 17 - 28 April 2018
TAKWIM SK. KING EDWARD VII (1) 2018

BULAN MINGGU TKH HARI AKTIVITI SEKOLAH TINDAKAN CATATAN


30 ISNIN Minggu Sains
1 SELASA CUTI HARI PEKERJA
2 RABU Pencerapan Buku Latihan Murid GB/PK1/PKHEM/PKKO pagi
16
MINGGU 3 KHAMIS Contact Time / Mesyuarat Unit Disiplin/ B&K GB/PK/ Guru 1.00tgh

SAINS 4 JUMAAT Dialog B-SMAT T6 GB/PK1/Guru T6 11.00 pagi


5 SABTU Aktiviti & Perjumpaan Kokurikulum SU/Penyelaras/JK Lampiran

6 AHAD
7 ISNIN Minggu Bacaan Nilam
8 SELASA

17 9 RABU
MINGGU 10 KHAMIS
MATEM
MEI

ATIK 11 JUMAAT
12 SABTU Aktiviti & Perjumpaan Kokurikulum SU/Penyelaras/JK Lampiran

13 AHAD
14 ISNIN MAJLIS SAMBUTAN HARI GURU Jk Kelab Guru 7.40 pagi
15 SELASA
18 16 RABU
MINGGU
SAMBUT 17 KHAMIS Mesyuarat JPIMS - 2 GB/PK/ Guru 1.00tgh
AN HARI 18 JUMAAT
2018

GURU
19 SABTU Aktiviti & Perjumpaan Kokurikulum SU/Penyelaras/JK Lampiran

20 AHAD
21 ISNIN
UJIAN PKSR 1 SU PEPERIKSAAN PG/PTG
22 SELASA UJIAN PKSR 1 SU PEPERIKSAAN PG/PTG
23 RABU UJIAN PKSR 1 SU PEPERIKSAAN PG/PTG
24 KHAMIS UJIAN PKSR 1 SU PEPERIKSAAN PG/PTG
25 JUMAAT UJIAN PKSR 1 SU PEPERIKSAAN PG/PTG
Dialog B-SMAT T6 GB/PK1/Guru T6 11.00 pagi
Guru Data/Bestari
Kemaskini Data & Fail Murid
Unit Kesihatan
Pengisian Laporan Aedes/Kantin
Analisa Jadual Kedatangan Murid PK HEM pagi
26 SABTU
27 AHAD
28 ISNIN
20
MINGGU 29 SELASA
ANALISIS 30 RABU
PKSR
31 KHAMIS
TAKWIM SK. KING EDWARD VII (1) 2018

BULAN MINGGU TKH HARI AKTIVITI SEKOLAH TINDAKAN CATATAN


1 JUMAAT
2 SABTU Hari Nurzul Al-Quran
3 AHAD
4 ISNIN Minggu Pendidikan Islam
5 SELASA

21 6 RABU Pemantauan P&P


MINGGU 7 KHAMIS Contact Time GB/PK/ Guru 1.00tgh
PENDIDIK
2018

AN 8 JUMAAT Dialog Prestasi Ibubapa GB/PK1/Guru T6 11.00 pagi


ISLAM
9 SABTU
10
JUN

AHAD
11 ISNIN
12 SELASA
13 RABU
CUTI 14 KHAMIS CUTI
PERTENG
AHAN 15 JUMAAT Hari Raya Puasa
PERTENGAHAN PENGTAHUN
TAHUN
16 SABTU Hari Raya Puasa
9/06/2018 - 24/06/2018
17 AHAD
18 ISNIN
19 SELASA

CUTI 20 RABU
PERTEN 21 KHAMIS
GAHAN
TAHUN 22 JUMAAT
23 SABTU
24 AHAD
25 ISNIN Minggu Pelancaran Denggi
26 SELASA Mesyuarat Kewangan 2/2018
27 RABU Analisa Jadual Kedatangan Murid PK HEM pagi

22 28 KHAMIS Contact Time / LADAP 6 GB/PK/ Guru 1.00tgh


MINGGU 29 JUMAAT Kemaskini Data & Fail Murid Guru Data/Bestari
Unit Kesihatan
Denggi Pengisian Laporan Aedes/Kantin
Analisa Jadual Kedatangan Murid PK HEM pagi
30 SABTU
TAKWIM SK. KING EDWARD VII (1) 2018

BULAN MINGGU TKH HARI AKTIVITI SEKOLAH TINDAKAN CATATAN


1 AHAD
2 ISNIN Minggu Sekolah Selamat
3 SELASA
23
4 RABU
2018

MINGGU
SEKOLA 5 KHAMIS
H
SELAMA 6 JUMAAT
T
JULAI

7 SABTU
8 AHAD
9 ISNIN SAMBUTAN HARI RAYA
10 SELASA HARI KANAK-KANAK
24 11 RABU
MINGGU
12 KHAMIS Contact Time GB/PK/ Guru 1.00tgh
KANAK-
KANAK 13 JUMAAT
14 SABTU Aktiviti & Perjumpaan Kokurikulum SU/Penyelaras/JK Lampiran

15 AHAD
16 ISNIN
17 SELASA
25
MINGGU 18 RABU
PENGUR
USAN 19 KHAMIS Dialog Prestasi LINUS
KURIKUL 20 JUMAAT Contact Time GB/PK/ Guru 1.00tgh
UM
21 SABTU Aktiviti & Perjumpaan Kokurikulum SU/Penyelaras/JK Lampiran

22 AHAD
23 ISNIN Motivasi Kesihatan
24 SELASA
26
MINGGU 25 RABU
MOTIVA 26 KHAMIS Peperiksaan Percubaan UPSR SU /Penyelaras
SI
kESIHAT 27 JUMAAT Peperiksaan Percubaan UPSR SU /Penyelaras
AN
Contact Time / LADAP 7 GB/PK/ Guru 1.00tgh
28 SABTU Peperiksaan Percubaan UPSR SU /Penyelaras
29 AHAD Peperiksaan Percubaan UPSR SU /Penyelaras
30 ISNIN Analisa Jadual Kedatangan Murid PK HEM pagi
27 Guru Data/Bestari
MINGGU Kemaskini Data & Fail Murid
3M Unit Kesihatan
Pengisian Laporan Aedes/Kantin
31 SELASA

* Pemantauan PBS
Tarikh : 18- 31 Julai 2018
TAKWIM SK. KING EDWARD VII (1) 2018

BULAN MINGGU TKH HARI AKTIVITI SEKOLAH TINDAKAN CATATAN


1 RABU
2 KHAMIS Mesyuarat Pengurusan Bil 3/2018 Semua Guru 1.00ptg
3 JUMAAT
4 SABTU Aktiviti & Perjumpaan Kokurikulum SU/Penyelaras/JK Lampiran

5 AHAD
6 ISNIN Peperiksaan Percubaan UPSR SU /Penyelaras
2018

7 SELASA Peperiksaan Percubaan UPSR SU /Penyelaras


28
MINGG 8 RABU Peperiksaan Percubaan UPSR SU /Penyelaras
U
9 KHAMIS Peperiksaan Percubaan UPSR SU /Penyelaras
OGOS

PERCUB
AAN 10 JUMAAT
UPSR
11 SABTU
12 AHAD
13 ISNIN Pelancaran Hari Kemerdekaan
14 SELASA Mesyuarat Kewangan 3/2018
29 15 RABU Dialog Prestasi THN 6
MINGGU
PENGUR 16 KHAMIS Mesyuarat Kurikulum 3/2018
USAN 17 JUMAAT
HEM
18 SABTU
19 AHAD
20 ISNIN
CUTI
21 SELASA PERTENGAHAN PENGGAL 2
22 RABU 18/08/2018 - 26/08/2018
23 KHAMIS
24 JUMAAT
25 SABTU
26 AHAD
27 ISNIN
28 SELASA
30
MINGGU 29 RABU
PELANC 30 KHAMIS Contact Time GB/PK/ Guru 1.00ptg
ARAN
KEMERD DIALOG BSMAT THN 6 Guru Kelas
EKAAN
Analisa Jadual Kedatangan Murid PK HEM pagi
Guru Data/Bestari
Kemaskini Data & Fail Murid
31 JUMAAT
TAKWIM SK. KING EDWARD VII (1) 2018

BULAN MINGGU TKH HARI AKTIVITI SEKOLAH TINDAKAN CATATAN


1 SABTU HARI RAYA HAJI

2 HARI RAYA HAJI


SEPTEMBER

AHAD
3 ISNIN

31 4 SELASA Sambutan Hari Kemerdekaan


MINGGU 5 RABU
PENGUR
USAN 6 KHAMIS

KOKURIK 7 JUMAAT Mesyuarat Perkhemahan Perdana


ULUM 8 SABTU
9 AHAD
10 ISNIN
11 SELASA PEPERIKSAAN UPSR S/U Peperiksaan pagi
12 RABU PEPERIKSAAN UPSR S/U Peperiksaan pagi
32
MINGGU 13 KHAMIS PEPERIKSAAN UPSR S/U Peperiksaan pagi
UPSR
14 JUMAAT PEPERIKSAAN UPSR S/U Peperiksaan pagi
15 SABTU
16 AHAD HARI 1 MALAYSIA
17 ISNIN
18 SELASA Penutupan Hari Kemerdekaan
33
MINGGU 19 RABU Mesyuarat Perkhemahan Perdana
PENUTU
PAN 20 KHAMIS
MERDEK 21 JUMAAT
A
22 SABTU PERKHEMAHAN PERDANA
23 AHAD PERKHEMAHAN PERDANA
24 ISNIN
25 SELASA
26 RABU

34 27 KHAMIS Mesyuarat JPIMS


MINGGU 28 JUMAAT Analisa Jadual Kedatangan Murid PK HEM pagi
2018

USAHA
WAN Guru Data
Kemaskini Data & Fail Murid
29 SABTU
30 AHAD
TAKWIM SK. KING EDWARD VII (1) 2018

BULAN MINGGU TKH HARI AKTIVITI SEKOLAH TINDAKAN CATATAN


1 ISNIN PELANCARAN MINGGU KEBUDAYAAN
PROGRAM TAHUN 6 SELEPAS UPSR
2 SELASA PROGRAM TAHUN 6 SELEPAS UPSR
3 RABU PROGRAM TAHUN 6 SELEPAS UPSR
2018

35 4 KHAMIS Contact time Semua Guru 1.00ptg


MINGGU
KEBUDA 5 JUMAAT
YAAN
OKTOBER

6 SABTU
7 AHAD
8 ISNIN PELANCARAN MINGGU SEJARAH
9 SELASA PROGRAM TAHUN 6 SELEPAS UPSR
10 RABU PROGRAM TAHUN 6 SELEPAS UPSR
36
MINGGU 11 KHAMIS PROGRAM TAHUN 6 SELEPAS UPSR
SEJARAH
12 JUMAAT
13 SABTU
14 AHAD
15 ISNIN
16 SELASA
37 17 RABU
MINGGU
ULANGK 18 KHAMIS Contact time Semua Guru 1.00ptg
AJI 3 19 JUMAAT
20 SABTU
21 AHAD
22 ISNIN PKSR 2 SU Peperiksaan
23 SELASA GRADUASI PRA SEKOLAH
38 PKSR 2 SU Peperiksaan
MINGGU
PEPERIKS 24 RABU PKSR 2 SU Peperiksaan
AAN
PKSR 2 25 KHAMIS PKSR 2 SU Peperiksaan
26 JUMAAT
27 SABTU
28 AHAD
29 ISNIN Pemulangan Semua Buku Teks 2017 Unit SPBT
30 SELASA Pemulangan Semua Buku Teks 2017 Unit SPBT
31 RABU Pemulangan Semua Buku Teks 2017 Unit SPBT

* Pemantauan PBS
Tarikh : 9- 20 Oktober 2018

TAKWIM SK. KING EDWARD VII (1) 2018

BULAN MINGGU TKH HARI AKTIVITI SEKOLAH TINDAKAN CATATAN


1 KHAMIS Pemulangan Semua Buku Teks 2017 Unit SPBT
2018

39 2 JUMAAT HARI KEPUTERAAN SULTAN PERAK


MINGGU
ANALISIS 3 SABTU
MARKAH 4 AHAD
NOVEMBER

5 ISNIN
6 SELASA Dialog Prestasi LINUS
40
MINGGU 7 RABU
PENGUR 8 KHAMIS Contact Time
USAN
MURID 9 JUMAAT
10 SABTU
11 AHAD
12 ISNIN Streaming Kelas 2018 Penyelaras/Guru Kelas
13 SELASA Penyerahan Buku Teks 2018 Unit SPBT
41
MINGGU 14 RABU
STREAMI
NG 15 KHAMIS Contact Time GB/PK/ Guru 1.00ptg
KELAS 16 JUMAAT
17 SABTU
18 AHAD
19 ISNIN Raptai/Persiapan Hari Anugerah Semua Guru PG/PTG
20 SELASA Raptai/Persiapan Hari Anugerah Semua Guru PG/PTG
42 21 RABU HARI ANUGERAH SEKOLAH Semua Guru Pagi
MINGGU
ANUGER 22 KHAMIS
AH 23 JUMAAT Analisa Jadual Kedatangan Murid PK HEM
SEKOLA
H Guru Data/Bestari
Kemaskini Data & Fail Murid
24 SABTU
25 AHAD
26 ISNIN
27 SELASA
28 RABU
CUTI
29 KHAMIS SEKOLAH AKHIR TAHUN
30 JUMAAT

* Mesyuarat Panitis Matapelajaran


Tarikh : 1 - 12 November 2018
TAKWIM SK. KING EDWARD VII (1) 2018

BULAN MINGGU TKH HARI AKTIVITI SEKOLAH TINDAKAN CATATAN


1 KHAMIS Contact Time / LADAP 2 - HEM Semua Guru 1.00ptg
5
MINGGU 2 JUMAAT Mesyuarat BSMART Thn 6 Guru Thn 6 11.00pg
MOTIVA
FEBRUAR
3 SABTU Aktiviti & Perjumpaan Kokurikulum SU/Penyelaras/JK Lampiran
SI
DISIPLIN 4 AHAD
5 ISNIN
6 SELASA

6 7 RABU
MINGGU 8 KHAMIS Mesyuarat Kewangan 1
PENYAYA
NG 9 JUMAAT
10 SABTU Aktiviti & Perjumpaan Kokurikulum SU/Penyelaras/JK Lampiran

11 AHAD
12 ISNIN Pelancaran Minggu Program Nilam & BM Panitia BM 7.40pg
s 13 SELASA

7 14 RABU
MINGGU 15 KHAMIS
B.
MELAYU 16 JUMAAT TAHUN BARU CINA
17 SABTU TAHUN BARU CINA
18 AHAD TAHUN BARU CINA
19 ISNIN Minggu Program Nilam 2 Guru PSS
20 SELASA Pencerapan Guru-guru GB/PK1/PK HEM/PKKO
8 21 Pemeriksaan Buku Latihan Murid GB/PK1/PK HEM/PKKO
2018

RABU
MINGGU 1.00ptg
B. 22 KHAMIS Contact Time Semua Guru
1

NILAM 23 JUMAAT
24 SABTU Aktiviti & Perjumpaan Kokurikulum SU/Penyelaras/JK Lampiran

25 AHAD
26 ISNIN Dialog Prestasi LINUS
27 SELASA Analisa Jadual Kedatangan Murid PK HEM
Guru Data/Bestari
Kemaskini Data & Fail Murid
Unit Kesihatan
Pengisian Laporan Aedes/Kantin
28 RABU
TAKWIM SK. KING EDWARD VII (1) 2018

BULAN MINGGU TKH HARI AKTIVITI SEKOLAH TINDAKAN CATATAN


1 KHAMIS Contact Time / LADAP 3 - Kurikulum Semua Guru 12.30tgh
9
MINGGU 2 JUMAAT
3 SABTU Aktiviti & Perjumpaan Kokurikulum SU/Penyelaras/JK Lampiran
ULANGK
AJI 4 AHAD
5 ISNIN Mesyuarat Pengawas Sekolah/PSS Unit Pengawas/PSS
6 SELASA
7 RABU
MINGGU
UJIAN 8 KHAMIS Contact Time Semua Guru 1.00tgh
1/THN 6
9 JUMAAT KEMASKINI KERTAS PEPERIKSAAN SU Peperiksaan
10 SABTU Aktiviti & Perjumpaan Kokurikulum SU/Penyelaras/JK Lampiran
2018

11 AHAD
12 ISNIN UJIAN 1 SU PEPERIKSAAN PG/PTG
MAC

13 SELASA UJIAN 1 SU PEPERIKSAAN PG/PTG

10 14 RABU UJIAN 1 SU PEPERIKSAAN PG/PTG


MINGGU 15 KHAMIS UJIAN 1 SU PEPERIKSAAN PG/PTG
ANALISIS 16 JUMAAT Mesyuarat BSMART THN 6 Guru THN 6 11.00pg
17 SABTU
18 AHAD
19 ISNIN
20 SELASA
21 RABU CUTI
CUTI
PERTEN
22 KHAMIS PERTENGAHAN PENGGAL 1
GAHAN 23 JUMAAT 18/03/2017 - 26/03/2017
PENGGA
L1 24 SABTU
25 AHAD
26 ISNIN RAPTAI SUKAN
27 SELASA Dialog Prestasi Tahun 6/ RAPTAI SUKAN
28 RABU RAPTAI SUKAN
11 29 KHAMIS MESYUARAT PENGURUSAN BIL 02/2018 Semua guru
MINGGU
PERSIAPA 30 JUMAAT Analisa Jadual Kedatangan Murid PK HEM
N SUKAN Guru Data
Kemaskini Data & Fail Murid
31 SABTU

* Pemantauan PBS
Tarikh : 13 - 31 Mac 2018
TAKWIM SK. KING EDWARD VII (1) 2018

BULAN MINGGU TKH HARI AKTIVITI SEKOLAH TINDAKAN CATATAN


1 AHAD
2 ISNIN Raptai Sukan
3 SELASA SUKAN SEKOLAH

12 4 RABU
MINGGU 5 KHAMIS Contact Time GB/PK/ Guru 1.00tgh
SUKAN
6 JUMAAT Dialog B-SMAT T6 GB/PK1/Guru T6 11.00 pagi
2018

7 SABTU Aktiviti & Perjumpaan Kokurikulum SU/Penyelaras/JK Lampiran

8 AHAD
9 ISNIN Pelancaran Minggu Bacaan Nilam Panitia B.Inggeris
APRIL

10 SELASA
11 RABU
13
MINGGU 12 KHAMIS
BACAAN 13 JUMAAT Pemantauan Fail-Fail Kurikulum/HEM/Koku
NILAM
14 SABTU Aktiviti & Perjumpaan Kokurikulum SU/Penyelaras/JK Lampiran

15 AHAD
16 ISNIN
17 SELASA Dialog Prestasi Tahun 6
18 RABU
14 19 KHAMIS
MINGGU
NILAM 3 20 JUMAAT
21 SABTU
22 AHAD
23 ISNIN Pelancaran Minggu Sains
24 SELASA
15 25 RABU
MINGG
U 26 KHAMIS Contact Time / LADAP 4
BAHASA
INGGERI 27 JUMAAT Analisa Jadual Kedatangan Murid PK HEM pagi
S Guru Data/Bestari
Kemaskini Data & Fail Murid
28 SABTU Aktiviti & Perjumpaan Unit Uniform A7 & 1M1S SU/Penyelaras/JK Lampiran
29 AHAD

* Mesyuarat Panitia Matapelajaran 2


Tarikh : 17 - 28 April 2018
TAKWIM SK. KING EDWARD VII (1) 2018

BULAN MINGGU TKH HARI AKTIVITI SEKOLAH TINDAKAN CATATAN


30 ISNIN Minggu Sains
1 SELASA CUTI HARI PEKERJA
2 RABU Pencerapan Buku Latihan Murid GB/PK1/PKHEM/PKKO pagi
16
MINGGU 3 KHAMIS Contact Time / Mesyuarat Unit Disiplin/ B&K GB/PK/ Guru 1.00tgh

SAINS 4 JUMAAT Dialog B-SMAT T6 GB/PK1/Guru T6 11.00 pagi


5 SABTU Aktiviti & Perjumpaan Kokurikulum SU/Penyelaras/JK Lampiran

6 AHAD
7 ISNIN Minggu Bacaan Nilam
8 SELASA

17 9 RABU
MINGGU 10 KHAMIS
MATEM
MEI

ATIK 11 JUMAAT
12 SABTU Aktiviti & Perjumpaan Kokurikulum SU/Penyelaras/JK Lampiran

13 AHAD
14 ISNIN MAJLIS SAMBUTAN HARI GURU Jk Kelab Guru 7.40 pagi
15 SELASA
18 16 RABU
MINGGU
SAMBUT 17 KHAMIS Mesyuarat JPIMS - 2 GB/PK/ Guru 1.00tgh
AN HARI 18 JUMAAT
2018

GURU
19 SABTU Aktiviti & Perjumpaan Kokurikulum SU/Penyelaras/JK Lampiran

20 AHAD
21 ISNIN
UJIAN PKSR 1 SU PEPERIKSAAN PG/PTG
22 SELASA UJIAN PKSR 1 SU PEPERIKSAAN PG/PTG
23 RABU UJIAN PKSR 1 SU PEPERIKSAAN PG/PTG
24 KHAMIS UJIAN PKSR 1 SU PEPERIKSAAN PG/PTG
19 25 JUMAAT UJIAN PKSR 1 SU PEPERIKSAAN PG/PTG
MINGGU
UJIAN Dialog B-SMAT T6 GB/PK1/Guru T6 11.00 pagi
PKSR 1 Guru Data/Bestari
Kemaskini Data & Fail Murid
Unit Kesihatan
Pengisian Laporan Aedes/Kantin
Analisa Jadual Kedatangan Murid PK HEM pagi
26 SABTU
27 AHAD
28 ISNIN
20
MINGGU 29 SELASA
ANALISIS 30 RABU
PKSR
31 KHAMIS
TAKWIM SK. KING EDWARD VII (1) 2018

BULAN MINGGU TKH HARI AKTIVITI SEKOLAH TINDAKAN CATATAN


1 JUMAAT
2 SABTU Hari Nurzul Al-Quran
3 AHAD
4 ISNIN Minggu Pendidikan Islam
5 SELASA

21 6 RABU Pemantauan P&P


MINGGU 7 KHAMIS Contact Time GB/PK/ Guru 1.00tgh
PENDIDIK
2018

AN 8 JUMAAT Dialog Prestasi Ibubapa GB/PK1/Guru T6 11.00 pagi


ISLAM
9 SABTU
10
JUN

AHAD
11 ISNIN
12 SELASA
13 RABU
CUTI 14 KHAMIS CUTI
PERTENG
AHAN 15 JUMAAT Hari Raya Puasa
PERTENGAHAN PENGTAHUN
TAHUN
16 SABTU Hari Raya Puasa
9/06/2018 - 24/06/2018
17 AHAD
18 ISNIN
19 SELASA

CUTI 20 RABU
PERTEN 21 KHAMIS
GAHAN
TAHUN 22 JUMAAT
23 SABTU
24 AHAD
25 ISNIN Minggu Pelancaran Denggi
26 SELASA Mesyuarat Kewangan 2/2018
27 RABU Analisa Jadual Kedatangan Murid PK HEM pagi

22 28 KHAMIS Contact Time / LADAP 6 GB/PK/ Guru 1.00tgh


MINGGU 29 JUMAAT Kemaskini Data & Fail Murid Guru Data/Bestari
Unit Kesihatan
Denggi Pengisian Laporan Aedes/Kantin
Analisa Jadual Kedatangan Murid PK HEM pagi
30 SABTU
TAKWIM SK. KING EDWARD VII (1) 2018

BULAN MINGGU TKH HARI AKTIVITI SEKOLAH TINDAKAN CATATAN


1 AHAD
2 ISNIN Minggu Sekolah Selamat
3 SELASA
23
4 RABU
2018

MINGGU
SEKOLA 5 KHAMIS
H
SELAMA 6 JUMAAT
T
JULAI
7 SABTU
8 AHAD
9 ISNIN SAMBUTAN HARI RAYA
10 SELASA HARI KANAK-KANAK
24 11 RABU
MINGGU
12 KHAMIS Contact Time GB/PK/ Guru 1.00tgh
KANAK-
KANAK 13 JUMAAT
14 SABTU Aktiviti & Perjumpaan Kokurikulum SU/Penyelaras/JK Lampiran

15 AHAD
16 ISNIN
17 SELASA
25
MINGGU 18 RABU
PENGUR
USAN 19 KHAMIS Dialog Prestasi LINUS
KURIKUL 20 JUMAAT Contact Time GB/PK/ Guru 1.00tgh
UM
21 SABTU Aktiviti & Perjumpaan Kokurikulum SU/Penyelaras/JK Lampiran

22 AHAD
23 ISNIN Motivasi Kesihatan
24 SELASA
26
MINGGU 25 RABU
MOTIVA 26 KHAMIS Peperiksaan Percubaan UPSR SU /Penyelaras
SI
kESIHAT 27 JUMAAT Peperiksaan Percubaan UPSR SU /Penyelaras
AN
Contact Time / LADAP 7 GB/PK/ Guru 1.00tgh
28 SABTU Peperiksaan Percubaan UPSR SU /Penyelaras
29 AHAD Peperiksaan Percubaan UPSR SU /Penyelaras
30 ISNIN Analisa Jadual Kedatangan Murid PK HEM pagi
27 Guru Data/Bestari
MINGGU Kemaskini Data & Fail Murid
3M Unit Kesihatan
Pengisian Laporan Aedes/Kantin
31 SELASA

* Pemantauan PBS
Tarikh : 18- 31 Julai 2018
TAKWIM SK. KING EDWARD VII (1) 2018

BULAN MINGGU TKH HARI AKTIVITI SEKOLAH TINDAKAN CATATAN


1 RABU
2 KHAMIS Mesyuarat Pengurusan Bil 3/2018 Semua Guru 1.00ptg
3 JUMAAT
4 SABTU Aktiviti & Perjumpaan Kokurikulum SU/Penyelaras/JK Lampiran

5 AHAD
6 ISNIN Peperiksaan Percubaan UPSR SU /Penyelaras
2018

7 SELASA Peperiksaan Percubaan UPSR SU /Penyelaras


28
MINGG 8 RABU Peperiksaan Percubaan UPSR SU /Penyelaras
U
9 KHAMIS Peperiksaan Percubaan UPSR SU /Penyelaras
OGOS

PERCUB
AAN 10 JUMAAT
UPSR
11 SABTU
12 AHAD
13 ISNIN Pelancaran Hari Kemerdekaan
14 SELASA Mesyuarat Kewangan 3/2018
29 15 RABU Dialog Prestasi THN 6
MINGGU
PENGUR 16 KHAMIS Mesyuarat Kurikulum 3/2018
USAN 17 JUMAAT
HEM
18 SABTU
19 AHAD
20 ISNIN
CUTI
21 SELASA PERTENGAHAN PENGGAL 2
22 RABU 18/08/2018 - 26/08/2018
23 KHAMIS
24 JUMAAT
25 SABTU
26 AHAD
27 ISNIN
28 SELASA
30
MINGGU 29 RABU
PELANC 30 KHAMIS Contact Time GB/PK/ Guru 1.00ptg
ARAN
KEMERD DIALOG BSMAT THN 6 Guru Kelas
EKAAN
Analisa Jadual Kedatangan Murid PK HEM pagi
Guru Data/Bestari
Kemaskini Data & Fail Murid
31 JUMAAT
TAKWIM SK. KING EDWARD VII (1) 2018

BULAN MINGGU TKH HARI AKTIVITI SEKOLAH TINDAKAN CATATAN


1 SABTU HARI RAYA HAJI

2 HARI RAYA HAJI


SEPTEMBER
AHAD
3 ISNIN

31 4 SELASA Sambutan Hari Kemerdekaan


MINGGU 5 RABU
PENGUR
USAN 6 KHAMIS
7 JUMAAT Mesyuarat Perkhemahan Perdana
KOKURIK
ULUM 8 SABTU
9 AHAD
10 ISNIN
11 SELASA PEPERIKSAAN UPSR S/U Peperiksaan pagi
12 RABU PEPERIKSAAN UPSR S/U Peperiksaan pagi
32
MINGGU 13 KHAMIS PEPERIKSAAN UPSR S/U Peperiksaan pagi
UPSR
14 JUMAAT PEPERIKSAAN UPSR S/U Peperiksaan pagi
15 SABTU
16 AHAD HARI 1 MALAYSIA
17 ISNIN
18 SELASA Penutupan Hari Kemerdekaan
33
MINGGU 19 RABU Mesyuarat Perkhemahan Perdana
PENUTU
PAN 20 KHAMIS
MERDEK 21 JUMAAT
A
22 SABTU PERKHEMAHAN PERDANA
23 AHAD PERKHEMAHAN PERDANA
24 ISNIN
25 SELASA
26 RABU

34 27 KHAMIS Mesyuarat JPIMS


MINGGU 28 JUMAAT Analisa Jadual Kedatangan Murid PK HEM pagi
2018

USAHA
WAN Guru Data
Kemaskini Data & Fail Murid
29 SABTU
30 AHAD
TAKWIM SK. KING EDWARD VII (1) 2018

BULAN MINGGU TKH HARI AKTIVITI SEKOLAH TINDAKAN CATATAN


1 ISNIN PELANCARAN MINGGU KEBUDAYAAN
PROGRAM TAHUN 6 SELEPAS UPSR
2 SELASA PROGRAM TAHUN 6 SELEPAS UPSR
3 RABU PROGRAM TAHUN 6 SELEPAS UPSR
2018

35 4 KHAMIS Contact time Semua Guru 1.00ptg


MINGGU
KEBUDA 5 JUMAAT
YAAN
OKTOBER
6 SABTU
7 AHAD
8 ISNIN PELANCARAN MINGGU SEJARAH
9 SELASA PROGRAM TAHUN 6 SELEPAS UPSR
10 RABU PROGRAM TAHUN 6 SELEPAS UPSR
36
MINGGU 11 KHAMIS PROGRAM TAHUN 6 SELEPAS UPSR
SEJARAH
12 JUMAAT
13 SABTU
14 AHAD
15 ISNIN
16 SELASA
37 17 RABU
MINGGU
ULANGK 18 KHAMIS Contact time Semua Guru 1.00ptg
AJI 3 19 JUMAAT
20 SABTU
21 AHAD
22 ISNIN PKSR 2 SU Peperiksaan
23 SELASA GRADUASI PRA SEKOLAH
38 PKSR 2 SU Peperiksaan
MINGGU
PEPERIKS 24 RABU PKSR 2 SU Peperiksaan
AAN
PKSR 2 25 KHAMIS PKSR 2 SU Peperiksaan
26 JUMAAT
27 SABTU
28 AHAD
29 ISNIN Pemulangan Semua Buku Teks 2017 Unit SPBT
30 SELASA Pemulangan Semua Buku Teks 2017 Unit SPBT
31 RABU Pemulangan Semua Buku Teks 2017 Unit SPBT

* Pemantauan PBS
Tarikh : 9- 20 Oktober 2018
TAKWIM SK. KING EDWARD VII (1) 2018

BULAN MINGGU TKH HARI AKTIVITI SEKOLAH TINDAKAN CATATAN


1 KHAMIS Pemulangan Semua Buku Teks 2017 Unit SPBT
2018

39 2 JUMAAT HARI KEPUTERAAN SULTAN PERAK


MINGGU
ANALISIS 3 SABTU
MARKAH 4 AHAD
NOVEMBER
5 ISNIN
6 SELASA Dialog Prestasi LINUS
40
MINGGU 7 RABU
PENGUR 8 KHAMIS Contact Time
USAN
MURID 9 JUMAAT
10 SABTU
11 AHAD
12 ISNIN Streaming Kelas 2018 Penyelaras/Guru Kelas
13 SELASA Penyerahan Buku Teks 2018 Unit SPBT
41
MINGGU 14 RABU
STREAMI
NG 15 KHAMIS Contact Time GB/PK/ Guru 1.00ptg
KELAS 16 JUMAAT
17 SABTU
18 AHAD
19 ISNIN Raptai/Persiapan Hari Anugerah Semua Guru PG/PTG
20 SELASA Raptai/Persiapan Hari Anugerah Semua Guru PG/PTG
42 21 RABU HARI ANUGERAH SEKOLAH Semua Guru Pagi
MINGGU
ANUGER 22 KHAMIS
AH 23 JUMAAT Analisa Jadual Kedatangan Murid PK HEM
SEKOLA
H Guru Data/Bestari
Kemaskini Data & Fail Murid
24 SABTU
25 AHAD
26 ISNIN
27 SELASA
28 RABU
CUTI
29 KHAMIS SEKOLAH AKHIR TAHUN
30 JUMAAT

* Mesyuarat Panitis Matapelajaran


Tarikh : 1 - 12 November 2018
TAKWIM SK. KING EDWARD VII (1) 2017

BULAN MINGGU TKH HARI AKTIVITI SEKOLAH TINDAKAN CATATAN


1 MAULIDUR RASUL
DISEMBER JUMAAT
2 SABTU
3 AHAD
4 ISNIN
5 SELASA
6 RABU
7 KHAMIS
8 JUMAAT
9 SABTU
10 AHAD
CUTI
11 ISNIN SEKOLAH AKHIR TAHUN
12 SELASA
13 RABU
CUTI
SEKOLA 14 KHAMIS
H AKHIR
TAHUN 15 JUMAAT
16 SABTU
17 AHAD
18 ISNIN
19 SELASA
20 RABU
21 KHAMIS
22 JUMAAT
23 SABTU
2017

24 AHAD
25 ISNIN HARI KRISMAS

26 SELASA PERSEDIAAN SEKOLAH 2017 Semua guru 8.30pagi


27 RABU PERSEDIAAN SEKOLAH 2017 Semua guru 8.30pagi
28 KHAMIS MESYUARAT GURU BIL 01/2017 Semua guru 8.30pagi
0
MINGGU 29 JUMAAT Transisi Tahun 1 Guru Tahun 1 7.40pg
30 SABTU
PENGUR
USAN 31 AHAD
SEKOLAH