Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PELAKSANAAN AKTIVITI / RPA PRASEKOLAH

( SLOT PENGAJARAN 4 )

Nama Kelas : Prasekolah Nilai


Tarikh : 27 Ogos 2019
Masa : 8.10 pagi – 8.40 pagi
Bilangan Murid : 25 orang
Tajuk : Jom kita tulis
Tunjang Utama : Komunikasi
Kesepaduan Tunjang : Fizikal dan Estetika
Fokus : BM 3.0 Kemahiran Menulis.
Standard Kandungan : BM 3.2 Menguasai kemahiran menulis.
Standard Pembelajaran : BM 3.2.8 Menulis ayat mudah.

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat,


(i) Menulis ayat mudah dengan bantuan guru.
(ii) Menulis ayat mudah dengan betul.
Pengetahuan Sedia Ada : Kanak-kanak pernah menyebut suku kata.
Kemahiran Berfikir : Menghubung kait, Penjanaan Idea
(+HOM, +KBAT)
Bahan bantu mengajar : Slaid, Audio, Ayat Mudah
Nilai : Mematuhi arahan, menghormati
Fokus MI : Kinestetik, Interpersonal, Bahasa, Verbal Linguistik
Kosa Kata : Kuda, Audio, Muzik
Elemen Merentas : Bahasa, Nilai murni
Kurikulum

MASA / ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN CATATAN


FASA PEMBELAJARAN

Set Induksi  Slaid 1. Guru meminta kanak-kanak untuk


 Contoh Soalan berkumpul, duduk di kerusi masing- BBM : Slaid Ayat
( 5 minit) masing, guru memberi salam dan Mudah.
- Apa khabar semua ? bertanya khabar kanak-kanak.
Nilai:
- Apakah yang anda Menghormati
lihat dalam slaid ini ? 2. Guru menunjukkan slaid yang
mempunyai ayat mudah kepada KB :
kanak-kanak. Menghubung kait

Teknik :
Soal jawab
3. Guru bersoal jawab dengan kanak-
kanak tentang ayat yang
ditunjukkan.

4. Guru mengaitkan jawapan kanak-


kanak dengan tajuk pada hari
tersebut.

 Ayat Mudah. 1. Kanak-kanak berkumpul di ruang


Langkah 1 BBM : Ayat Mudah.
aktiviti.
2. Kemudian, guru menunjukkan 4 Nilai:
(5 minit) Mematuhi arahan,
ayat mudah kepada kanak-kanak. Menghormati
3. Guru menerangkan ayat mudah
KB :
kepada kanak-kanak. Menghubung kait
4. Guru bertanyakan soalan untuk
Teknik :
mengetahui pemahaman kanak- Penerangan
kanak.
MI : Bahasa
 Ayat Mudah 1. Kanak-kanak berkumpul di ruang
Langkah 2 BBM : Ayat Mudah
aktiviti.
- Anjing.
2. Kanak-kanak menulis ayat dengan Nilai:
(5 minit) - Itu anjing. Kerjasama
- Itu anjing belahan bantuan guru.
saya. KB :
Menghubung kait

 Aktiviti menulis
angkah 3 ayat mudah. 1. Kanak-kanak diminta duduk di BBM : gambar suku
tempat masing-masing. kata dan frasa.
- Rumah
10 minit)
- Sekolah Nilai:
Buku 2. Guru memberikan beberapa
- Berani
perkataan untuk membina ayat.
KB :
3. Kanak-kanak menulis ayat mudah. Menghubung kait
4. Guru memberikan pujian kepada
semua kanak-kanak.
Refleksi 1. Guru bertanya kepada murid apa
enutup yang telah dipelajari dan meminta Nilai:
1. Apakah yang anda kanak-kanak menceritakan. Berani
5 minit) belajar hari ini ?
KB :
2. Kanak-kanak membuat rumusan Menghubung kait
bersama guru dan membuat
hubungkait dengan kehidupan. MI : Verbal Linguistik

3. Guru memberikan pujian kepada


semua.

(i) Mendengar dan menyebut ayat mudah dengan betul.


(ii) Berinteraksi menggunakan ayat mudah dengan betul.

Bil Nama Tahap Pencapaian


1 2 3
Baik Sederhana Lemah
1. Koogan A/L Danaraj
2. Hasmitha A/P Nelson
3. Saranniyas A/P Saravanan
4. Syed Abdol Azhar B Syed
Mohamed
5. Syed Abdol Aziz B Syed Mohamed
6. Ugan A/L Puspanathan
7. Haarsini A/P Santha Kumar
8. Rinitha A/P Kumaran
9. Thishen A/P Murugan
10. Sharanya A/P Kunalan
11. Hanumithran A/L Deenagaran
12. Raagavendra A/L Arumugan
13. Swetha A/P Perumal
14. Varshan A/L Gobalakrishnan
15. Theesha A/P Puvanesvaran
16. Raja Rajeswari A/P Ganesan
17. Keillash A/L Vadivelan
18. Eevran Rev A/L Paul
19. Pravvin A/L Prabhu
20. Sahanashri A/P Saravanan
21. Dhaarnishwar A/L Puniamoorthy
22. Kugaleshvini A/P Kamalarasan
23. Kowsika A/P Nishan
24. Divesh A/L Perumal
25. Suhasini

Anda mungkin juga menyukai