Anda di halaman 1dari 2

Nama Kelas :

Tahun 1 Elit
Umur :
7 Tahun
Hari :Isnin
Tarikh :3 Mei 2017
Masa :10.30 – 11.30 Pagi (60 minit)
Bilangan murid :35 orang
Bidang Pelajaran :Sains dan Teknologi
Fokus :
Nombor Asas
Standard Kandungan :
2.2 Tambah dalam lingkungan 100.
Standard Pembelajaran :
2.2.2 Menambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan
100.
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, :
: (i) Murid-murid akan dapat menambahkan nombor 0 – 12.
Pengetahuan Sedia Murid-murid telah mempelajari dan mengenali nombor 0 – 12.
Ada :
Kemahiran Menghubung kait, membanding beza
Berfikir :
Penerapan Toleransi, kerjasama, berdisiplin, mendengar arahan, fokus
Nilai :
Bahan bantu mengajar  Bola ping-pong
:  Bakul

Kepelbagaian Kecerdasan Interpersonal, Kinestetik, Intrapersonal


:
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK TAHUN 1

Masa/Langkah Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan/Bahan


1. Guru menyuruh murid
Set Induksi mengira bilangan bola BBM : Bola ping-pong
ping-pong di dalam bakul
( 5 Minit ) Teknik : Penyoalan
A dan B. menggunakan bahan
Menambahkan maujud.
nombor dalam 2. Guru menyuruh murid-
lingkungan 0 murid menambahkan
hingga 12. bola ping-pong dalam
kedua-dua bakul. Nilai : Menghormati,
mendengar arahan,
3. Murid memberi respon fokus.
terhadap persoalan guru.

Anda mungkin juga menyukai