Anda di halaman 1dari 2

Cikgu Sha’ari hanya menulis dua ayat di papan tulis tanpa penerangan dan menyuruh

semua murid untuk membaca ayat tersebut.

KONSEP YANG DIGUNAKAANYA

1. Konsep yang digunakan oleh cikgu Sha’ari ialah konsep pembelajaran.


“Pembelajaran merupakan proses memperolehi ilmu pengetahuan atau kemahiran”.
Pembelajaran ialah melibatkan secara formal melalui sekolah iaitu melibatkan proses
membaca, menulis dan mengira. Jika kita lihat klip video tersebut Cikgu Sha’ari
menuruh murid-muridnya untuk membaca ayat yang ditulis di papan tulis.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

2. Dari segi EMK, Bahasa merupakan perkara yang dipentingakan semasa p&p Cikgu
Sha’ari. Hal ini kerana semasa komunikasi dan juga semasa membaca ayat murid-
murid menggunakan Bahasa baku. Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran semasa Pdp bagi setiap mata pelajaran,
aspek sebut, struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu diberi
penekanan bagi membantu murid menyusun idea dan berkomunikasi secara
berkesan

PENERAPAN NILAI

3. Dari segi penerapan nilai, nilai hormat-menghoramti telah diamalkan oleh murid-
murid Cikgu Sha’ari. Hormat – Menghormati ialah mengahargai memuliakan
seseoarang dan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan, mesara
dan penghormatan kepada orang laian Sebagai contohnya, semasa Cikgu Sha’ari
masuk kelas murid-murid membeli salam sebagai tanda kehormatan

KEMAHIRAN PENGGUNAAN PAPAN TULIS

4. Cikgu Sha’ari menggunakan papan tulis untuk menulia ayat untuk murid membaca.
Kemahiran ini merupakan Suatu kemahiran mengajar yang sering digunakan dalam
proses p&p di bilik darjah Secara tradisi. Kemahiran ini Memerlukan kecekapan guru
merancang dan menyusun tulisan, nota dan gambarajah ditempat yang sesuai. Guru
yang menguasai kemahiran penggunaan papan tulis dengan baik bukan sahaja
memudahkan pelajar-pelajar membaca dan memahami pengajaran guru dengan
tepat tetapi juga dapat menarik mereka mengikuti pelajarannya.
KEMAHIRAN PENYOALAN

5. Pada akhir sesi p&p tersebut cikgu Sha’ari bertanya muridnya kenapa tidak memberi
apabila Guru besar datang kelas.

KEMAHIRAN PENEGUHAN DAN PENGUKUHAN

6. Dari segi Kemahiran peneguhan, Cikgu Sha’ari memberi peluang kepada murid
untuk membaca ayat yang ditulis papda papan tulis.

Anda mungkin juga menyukai