Anda di halaman 1dari 9

LMCP1552 (PEMBANGUNAN MAPAN

DALAM ISLAM)

Tugasan 3: Amalan Terbaik Dalam


Pembangunan Sosial

OLEH: NURUL NADIAH BINTI MOHAMMAD ARIS


A164078
AMALAN

Definisi :
• perbuatan yg baik-baik
• perbuatan yg biasa
dilakukan
• kebiasaan
PEMBANGUNAN SOSIAL

DEFINISI:
 satu proses yang mana seseorang memperoleh identiti dan tingkah laku daripada
masyarakat.

NEGARA MALAYSIA MEMPUNYAI DASAR PEMBANGUNAN SOSIAL IAITU DASAR


SOSIAL NEGARA:
• Dasar Sosial Negara adalah satu dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilai-nilai
murni dan peningkatan keupayaan insan bagi mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial,
ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju dan mantap.
• Terdapat pelbagai amalan dalam pembangunan sosial
contoh seperti bersedekah, menjaga anak yatim dan
sebagainya.

• Sebagai seorang manusia kita mestilah membantu sesama


manusia yang dalam kesusahan.
PENGLIBATAN DALAM SUKARELAWAN

Kegiatan sukarela adalah


aktiviti secara individu atau
berkumpulan yang
dilakukan dengan tujuan
membantu individu atau
komuniti tanpa sebarang
bayaran atau ganjaran.
Salah satu amalan
terbaik dalam
pembangunan sosial.
Objektif

kesukarelawanan
Memupuk semangat kesedaran kesukarelaan di Jenis aktiviti
kalangan semua sukarelawan. kesukarelawanan
•Berasaskan sekolah – membantu kanak-kanak
• Menjalinkan hubungan yang baik di antara melengkapkan kerja-kerja sekolah, memberi
sukarelawan dan jawatankuasa penganjur. tuisyen dan aktiviti sukan.

• Mewujudkan prinsip akauntabiliti dan •Berasaskan hospital – membaca buku untuk


kebertanggungjawaban di kalangan kesemua pesakit dan bantuan beribadah
sukarelawan.
•Haiwan – membantu di zoo dan rumah
perlindungan haiwan
• Mewujudkan semangat kerjasama berpasukan
(teamwork) di antara sukarelawan dan petugas. •Alam persekitaraan – membantu dalam aktiviti
pemuliharaan alam sekitar termasuk kebersihan
• Memastikan ‘zero drop out’ di kalangan premis dan taman awam
sukarelawan di sepanjang kejohanan
berlangsung. •Rumah orang tua – membantu mereka yang uzur

•Pertubuhan komuniti – aktiviti di muzium


dan perpustakaan
KELEBIHAN PENGLIBATAN DALAM AKTIVITI
KESUKARELAWANAN
• Memahami kehidupan dan kesengsaraan orang lain serta aspek perikemanusiaan
• Mendapat pengalaman dari aktiviti kesukarelawan yang sangat berguna kepada remaja
di masa hadapan
• Memahami cara-cara menyelesaikan masalah.
• Terlibat dalam aktiviti kesukarelawan yang biasanya menyeronokan. Remaja boleh
berkongsi pengalaman, kemahiran dan bakat antara satu sama lain.
• Memupuk semangat dan kualiti kepimpinan dikalangan sukarelawan
• Menjalinkan silaturrahim di kalangan masyarakat dan komuniti setempat.
• Membantu mereka yang kurang berkemampuan fizikal dan yang miskin.
• Mempunyai peluang yang cerah untuk mendapat pekerjaan yang diminati.
• Memupuk semangat bertanggungjawab remaja terhadap masyarakat
AKTIVITI SUKARELAWAN
YANG DIADAKAN

Anda mungkin juga menyukai