Anda di halaman 1dari 2

Hari : Rabu Tarikh : 10.01.

2018

Pengajian Am
Tingkatan 6 Atas ( Kumpulan 1)

Tajuk : Petunjuk Negara maju dan sejahtera

Objektif : Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran semua pelajar dapat :

1. Menyatakan maksud "pembangunan nagara berpaksikan konsep


pembangunan seimbang".
2. Menyatakan 6 kepentingan budaya..
3. Menyatakan 6 cara mengekalkan budaya warisan Malaysia.

Isi Pelajaran : Sosial dan Budaya

Aktiviti :
1. Penerangan kepada kepentingan budaya dalam kehidupan
seseorang.
3. Sesi soal jawab mengenai cara untuk mengekalkan budaya
warisan Malaysia tidak pupus di telan zaman.
4. Penjelasan dan penerangan kepada masalah / soalan yang
berkaitan dengan social dan budaya
5. Latihan membuat rangka jawapan.

Nilai : Berkerjasama dan Rajin

KBKK: Pelajar dapat mengaitkan antara budaya dan kepentingannya


kepada keharmonian rakyat pelbagai kaum.

Refleksi :
Pelajar boleh menyatakan 3 tujuan tranformasi pengangkutan awam di
bandar. selain itu, mereka dapat menyatakan 4 kepentingan air kepada
manusia. Di samping dapat menyatakan 4 cara membangunkan
prasarana kesihatan, dan 2 rasional penyediaan tandas awam. Sesi soal
jawab menyeronokkan. Pelajar turut mencatat perkara penting yang
diterangkan oleh guru semasa penerangan.

Anda mungkin juga menyukai