Anda di halaman 1dari 1

Dumai, 07 September 2021

Kepada Yth.:
Pimpinan Klinik Living Stone
Di –
Tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jabatan :
No. SIP :

Dengan ini saya menyatakan permohonan pengunduran diri saya sebagai karyawan di Klinik
Living Stone terhitung mulai tanggal 08 September 2021.
Surat pengunduran diri saya buat atas kehendak saya sendiri dalam keadaan sadar dan tidak
ada paksaan dari pihak mana pun. Saya memohon maaf apabila selama saya bergabung di
Klinik LivingStone ada hal-hal yang kurang berkenan dan saya juga menyampaikan terima
kasih atas kerja sama serta kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bekerja disini.

Demikian surat permohonan diri ini saya sampaikan atas perhatian dan kerja samanya saya
ucapkan terima kasih.

Hormat saya,