Anda di halaman 1dari 3

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :.

KELAS :..

KOD B5D1E2 : Menyelesaikan projek Matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi.

Hasilkan buku skrap dengan melekatkan gambar-gambar yang diberi dan nyatakan jawapan yang betul di bawah hasil kerja tersebut mengikut arahan yang diberi..

1. Cikgu suzi menyusun 14 buah buku sama banyak ke dalam 2 kotak. Berapakah buah buku yang ada dalam setiap kotak?

2. Tuliskan ayat matematik.

3.

Lukis gambar rama-rama bagi ayat matematik bahagi ini.

10 2 = 5

4. Bina satu garis nombor yang menunjukkan operasi bahagi.

30 2 =

5.

Tampalkan gambar dan tulis ayat matematik daripada gambar tersebut. Ceritakan situasi berdasarkan gambar tersebut.

Tempoh : seminggu

Gambar untuk soalan 1.

Gambar untuk soalan 2.

Gambar untuk soalan 5.

Anda mungkin juga menyukai