Anda di halaman 1dari 4

MATEMATIK TAHUN 2

NAMA :.

KELAS :..

B3D1E1 : Melakukan operasi asas tambah bagi sebarang 3


nombor bulat hingga 3 digit dan hasil tambahnya tidak melebihi
1000.
Nama : ________________________________________________________
Kelas : ______________________________ Tarikh : ___________________

Arahan : Selesaikan dalam bentuk lazim.


113 + 251 + 34 =

1.

ratus

puluh

sa

436 + 41 + 112 =

2.

ratus
+

puluh

sa

142 + 200 + 150 =

3.

ratus

puluh

sa

+
231 + 124 + 232=

4.

ratus

puluh

sa

215 + 352 + 121 =

5.

ratus

puluh

sa

6.

21 + 206 + 331 =

ratus

puluh

sa

25 + 462 + 10 =

7.

ratus

puluh

sa

113 + 25 + 137 =

8.

ratus

puluh

sa

9.

239 + 42 + 181 =

ratus

puluh

sa

10. 65 + 177 + 398 =

ratus
+

puluh

sa

Anda mungkin juga menyukai