Anda di halaman 1dari 1

MINGGU ____ AKTVITI

PEMBELAJARAN ABAD KE-21


TARIKH/ HARI: Round Table
MASA: Think Pair Share

KELAS: Hot Seat

BIDANG Pembentangan Hasil Sendiri

Role Play
TAJUK
Gallery Walk
STANDARD
KANDUNGAN Three Stay, One Stay

STANDARD Peta I-think


PEMBELAJARAN Deklamasi Sajak / Nyanyian
OBJEKTIF Tandakan pada ruangan
PEMBELAJARAN berkenaan

TAHAP PENGUASAAN (PBS)

TP6
RINGKASAN AKTIVITI TP5

TP4

TP3

TP2

TP1
PEMBELAJARAN Berasaskan Murid
ABAD KE-21 Pembelajaran Kolaboratif Tandakan pada ruangan berkenaan
Kemahiran / Proses
Pemikiran Aras Tinggi
Kemahiran Hidup ARAS PEMIKIRAN
Berkumpulan
Mencipta
Komuniti
Pentaksiran Formatif Menilai
Belajar Untuk Kehidupan Menganalisis
Tandakan pada ruangan berkenaan Mengaplikasi
ELEMEN MERENTAS Memahami
KURIKULUM Mengingati
Tandakan pada ruangan berkenaan
BBB
PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
REFLEKSI / IMPAK/ Pada akhir pengajaran;________ murid dapat mencapai
PENAMBAHBAIKAN Latihan bertulis
objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
Laporan amali/eksperimen
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan
datang. Kuiz
PdP ditunda kerana____________________________ Pembentangan
Tindakan Susulan : Soal Jawab
Pemerhatian / lisan / soal jawab
Tandakan pada ruangan berkenaan