Anda di halaman 1dari 2

LAPORAN PELAKSANAAN KURSUS DALAMAN SEKOLAH

PENYEBARAN DSKP KSSR TAHUN 6
NEGERI PERAK
NAMA SEKOLAH
KOD SEKOLAH
DAERAH
MATA PELAJARAN
TARIKH
MASA
TEMPAT
KEHADIRAN

:
:
:
:
:
:

SK. PERWIRA, TELUK INTAN, PERAK
:
ABA5077
HILIR PERAK
MATEMATIK
:
9 APRIL 2015
2.30 PETANG
BILIK GERAKAN SK PERWIRA
31 ORANG

BUTIRAN LAPORAN PENUH
1. SASARAN
:
GURU MATEMATIK
2. PENCERAMAH :
EN. HAMDAN B NORDIN
3. JADUAL PENGISIAN
:
i.
Dasar KSSR Matematik Tahun 6, 2016
ii.
Penerangan DSKP
iii.
RPH Matematik Tahun 6
iv.
Panduan Penilaian Pentaksiran berasakan Tahap Penguasaan
v.
Perekodan Prestasi Murid
4. Kekuatan
:
i.
Peserta telah mempunyai pengalaman mengajar Matematik Tahun 4 &
5
ii.
Peserta telah mengikuti kursus DSKP Tahun 4 & 5
5. Kelemahan
:
i.
Kekurangan bahan dan peralatan untuk bersama-sama menghasilkan
BBM sepanjang tahun
ii.
Peserta ramai tidak dapat menjalankan bengkel dengan lebih baik
6. Cadangan Penambahbaikan :
i.
Beri tumpuan kepada guru yang akan mengajar sahaja kerana ia dapat
memberi tumpuan yang lebih jelas dan praktikal lagi
7. Laporan bergambar
Seperti di lampiran

Disediakan,

Disahkan oleh,

………………………………
( Hamdan b Nordin )

………………………………
(

LAPORAN BERGAMBAR

)