Anda di halaman 1dari 7

PENTAKSIRAN AUTENTIK

FAHMI ASHARI
HAFIZ
SHAFUAN
HILDA
JIA WEN

PENGENALAN

Sistem pendidikan di Malaysia yang


berorientasikan peperiksaan kini akan diubah
secara berperingkatbermula tahun 2011 kerana
ketidakadilan dari segi item ujian yang
bersandarkan kepada norma dan dan
pengalaman anak murid.
Pentaksiran autentik merupakan salah satu jalan
penyelesaian kepada ketidakadilan ini kerana
sifat pentaksiran autentik yang menyeluruh boleh
diguna pakai dalam mentaksir setiap
perkembangan kanak-kanak melalui instrumen
yang pelbagai.

DEFINI
SI
menurut
Pert
(1990)

bentuk penilaian
berdasarkan pencapaian
sebenar yang ditunjukkan
oleh kanak-kanak di dalam
bilik darjah setiap hari.

Menurut
Grace,
(1992)

merupakan amalan yang


membabitkan kanak-kanak
secara realistik dalam
menilai kemajuan mereka
sendiri

pemahaman
mendalam

pengetahua
n pelajar

penyelesaia
n masalah

kemahiran
sosial

Pentaksir
an
Autentik
merangku
mi
pelbagai
aspek

sikap
terhadap
persekitara
n

simulasi
terhadap
situasi
dunia
sebenar

TUJUAN PENTAKSlRAN
AUTENTIK
Membimbing
murid
menggunakan
pengetahuan
dengan lebih
bermakna.

Mencungkil kemahiran
pelajar dalam muzik

Merangsang murid
menggunakan
kombinasi kemahiran
yangada dalam
pendidikan muzik

Murid dapat
memperbaiki diri
agar dapat dinilai
dengan lebih baik
lagi pada masa
hadapan.

KAEDAH PENTAKSIRAN
AUTENTIK
Bersoal jawab-Guru bertanya kepada
kanak-kanak tentang latar belakang, aktiviti,
minat dan lain-lain lagi

Pemerhatia
n guru-Guru
melakukan
pemerhatian
interaksi dan
kerjasama pelajar di
dalam kelas.

Sumbangsara
n menggalakkan
murid menggunakan
imaginasi secara
kreatif

Demostrasi/Tunjuk cara-Guru
menunjukkan cara dan melibatkan anak
murid.

KESIMPULAN

Secara kesimpulannya, usaha dalam


mewujudkan sistem pentasiran autentik yang
selaras memerlukan keperihatinan dan
penelitian yang berterusan dari semua pihak.
Pemantauan perlu dilakukan dari masa ke
masa agar dapat memastikan pentasiran yang
dijalankan adalah telus.
Seperti mana yang berlaku kepada pendidikan
yang sentiasa berkembang mengikut
peredaran semasa, begitu juga halnya dengan
penaksiran.

Anda mungkin juga menyukai