Anda di halaman 1dari 14

PROGRAM INTERVENSI LIMA LANGKAH (PILL)

MATA PELAJARAN :
SEJARAH SPM

PENERAJU : GURU KANAN BIDANG

CONFIDENTIAL 0
Setiap Sekolah menyediakan Perancangan Intervensi Lima
Langkah (PILL)

Mengenal
Memahami Menyenaraikan Membuat Menyediakan

1 pasti kelas /
murid
sasaran
2 punca
masalah 3 cadangan
intervensi 4 prioriti
intervensi 5 Pelan
Tindakan

Kenal pasti Apakah punca Senaraikan Buat prioriti Buat pelan


kelas / murid kepada cadangan- terhadap tindakan dengan
bermasalah masalah yang cadangan untuk intervensi yang terperinci
yang perlu dihadapi oleh menangani disenaraikan Nyatakan guru
diberi kelas / murid punca masalah adakah ia bertanggungjawab
keutamaan sasaran yang hendak mudah dan tarikh
Senarai tersebut? ditangani dilaksana, pelaksanaan
disokong Bincangkan adakan ia
dengan amalan terbaik berimpak
data/KPI di sekolah/ tinggi?
daerah/negeri

Rujuk data pencapaian / prestasi sekolah dan maklumat lain

CONFIDENTIAL 1
Mengenal
Memahami Menyenaraikan Membuat Menyediakan

1 pasti kelas /
murid
sasaran
2 punca
masalah 3cadangan
intervensi 4 prioriti
intervensi 5 Pelan
Tindakan

KUMPULAN INTERVENSI CEMERLANG (GRED B+,B,C+)


BIL NAMA MARKAH GRED

Apakah TOOL yang boleh digunakan? HC3 , Lembaran markah


CONFIDENTIAL 2
Mengenal
Memahami Menyenaraikan Membuat Menyediakan

1 pasti kelas /
murid
sasaran
2 punca
masalah 3cadangan
intervensi 4 prioriti
intervensi 5 Pelan
Tindakan

KUMPULAN INTERVENSI GAGAL


BIL NAMA MATA MARKAH GRED
PELAJARAN
NEARMISS

Apakah TOOL yang boleh digunakan? HC3 , Lembaran markah


CONFIDENTIAL 3
Mengenal
Memahami Menyenaraikan Membuat Menyediakan

1 pasti kelas /
murid
sasaran
2 punca
masalah 3
cadangan
intervensi 4 prioriti
intervensi 5 Pelan
Tindakan

Langkah 2 : Tentukan / Kenalpasti punca kepada masalah berkaitan

1. Kenapa prestasi mereka begitu?


2. Mengapa mereka menghadapi masalah seperti itu?
3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan
tersebut?
4. Bagaimanakah pandangan murid, ibubapa atau guru
berkaitan isu berkaitan?
5. Adakah itu punca sebenar?
Alat-alat : Headcount, Analisis Item, Tulang Ikan Ishikawa, 5W2H,
Cause & Effect, GROW , PKB dan lain-lain
Terokai segala kemungkinan
CONFIDENTIAL 4
Mengenal
Memahami Menyenaraikan Membuat Menyediakan

1 pasti kelas /
murid
sasaran
2 punca
masalah 3
cadangan
intervensi 4 prioriti
intervensi 5 Pelan
Tindakan

Dapatan Analisis Item :

Kumpulan Cemerlang
1. Nyatakan dapatan yang perolehi

Kumpulan Gagal

1. Nyatakan dapatan yang perolehi

Apakah TOOL yang boleh digunakan? Analisis Item


CONFIDENTIAL 5
Mengenal
Memahami Menyenaraikan Membuat Menyediakan

1 pasti kelas /
murid
sasaran
2 punca
masalah 3
cadangan
intervensi 4 prioriti
intervensi 5 Pelan
Tindakan

M/P :

KUMPULAN NAMA PELAJAR BIDANG PERLU


SASARAN INTERVENSI

CEMERLANG

GALUS

*** dapatan berdasarkan analisis item

CONFIDENTIAL 6
Mengenal
Memahami Menyenaraikan Membuat Menyediakan

1 pasti kelas /
murid
sasaran
2 punca
masalah 3
cadangan
intervensi 4 prioriti
intervensi 5 Pelan
Tindakan

Langkah 3 : Senaraikan cadangan penyelesaian untuk setiap punca yang


diberi keutamaan

1. Buat sumbang saran.


2. Apakah yang boleh dilakukan untuk menangani isu?
3. Lihat semula program/intervensi yang lalu dan nilai impaknya.
4. Apakah pendekatan lain yang mungkin berkesan?
5. Bolehkah program-program yang lepas menjadi lebih berkesan
dengan sedikit penambahbaikan?
6. Senaraikan semua cadangan intervensi. Terima dahulu semua
cadangan.

Beri fokus kepada program / aktiviti yang di dalam kawalan kita

CONFIDENTIAL 7
Mengenal
Memahami Menyenaraikan Membuat Menyediakan

1 pasti kelas /
murid
sasaran
2 punca
masalah 3 cadangan
intervensi 4 prioriti
intervensi 5 Pelan
Tindakan

M/P : SEJARAH KERTAS 2 TOOL : ANALISIS ITEM


Tulang ikan Ishikawa
KUMP. PELAJAR : CEMERLANG
Bil Punca Masalah Cadangan Intervensi
1 Pelajar lemah soalan kontruk
pengetahuan, pemahaman
Tidak ingat Kem teknik mengingat
Tidak baca Kem membaca
2 Tajuk pelajar tidak kuasai
Sistem pemerintahan : republik Nota berfokus, bengkel I-Think,
retest

CONFIDENTIAL 8
Mengenal
Memahami Menyenaraikan Membuat Menyediakan

1 pasti kelas /
murid
sasaran
2 punca
masalah 3cadangan
intervensi 4 prioriti
intervensi 5 Pelan
Tindakan

BIDANG PERLU OPTION / CADANGAN PRIORITI


INTERVENSI INTERVENSI

CONFIDENTIAL 9
Mengenal
Memahami Menyenaraikan Membuat Menyediakan

1 pasti kelas /
murid
sasaran
2 punca
masalah 3 cadangan
intervensi 4 prioriti
intervensi 5 Pelan
Tindakan

Pelajar gagal mata peajaran Sejarah

Impak Bengkel I Think Kem 1000 soalan

Bengkel teknik Bengkel bina modul


mengingat
Kem membaca

Kursus motivasi

Bengkel teknik
menjawab

Mudah Sukar
Mudah untuk dilaksana
CONFIDENTIAL 10 10
Mengenal
Memahami Menyenaraikan Membuat Menyediakan

1 pasti kelas /
murid
sasaran
2 punca
masalah 3 cadangan
intervensi 4 prioriti
intervensi 5 Pelan
Tindakan

MINGGU /TARIKH/ AKTIVITI/ PROGRAM PEGISIAN TINDAKAN SASARAN


(TEMPOH) (TAJUK,
KONSTRUK,
DLL)
MINGGU 36 Kem Intensif Tema 8 : (30 Razak Potensi Lulus
(2 JAM) Kertas 1 soalan/ bab) (30 pelajar)
MINGGU 37 Kem Intensif Tema 7 : Hamid Potensi Lulus
(2 JAM) Teknik Mengingat Peningkatan (30 pelajar)
Tamadun -
Aspek
pendidikan,
sains dan
teknologi

Ikut kumpulan dan perlu ada


senarai nama (lampiran)

CONFIDENTIAL 11
Mengenal
Memahami Menyenaraikan Membuat Menyediakan

1 pasti kelas /
murid
sasaran
2 punca
masalah 3 cadangan
intervensi 4 prioriti
intervensi 5 Pelan
Tindakan

MINGGU /TARIKH/ AKTIVITI/ PROGRAM PEGISIAN TINDAKAN SASARAN


(TEMPOH) (TAJUK,
KONSTRUK,
DLL)
MINGGU 38 Kelas i-Think Tema 8 : Ali Potensi A
(2 JAM) Tajuk-tajuk Hijrah, (25 pelajar)
Penting Piagam
Madinah
MINGGU 38 Bengkel Teknik Konstruk : Hamidah Potensi Lulus
(2 JAM) Menjawab Analisis (30 calon)
Soalan KBAT Mencipta
Iktibar
MINGGU 39 Bengkel Teknik Tingkatan 4 Ikut kumpulan dan perlu ada
(2 JAM) Menjawab Kertas Bab 10 senarai nama (lampiran)
3

CONFIDENTIAL 12
Terima Kasih

Akademik Tunggak Kecemerlangan Sekolah


CONFIDENTIAL 13

Anda mungkin juga menyukai