Anda di halaman 1dari 11

L ATIHAN

PENTAKSIR
PASR 2019
W P K UA L A L U M P U R
22 APRIL 2019
SIMBOL PENSKORAN / PENANDAAN
SIMBOL PENANDAAN
BIL SIMBOL KETERANGAN

1 √ Idea/ jawapan yang betul

2 ( ) Kesalahan idea / fakta / idea berulang

3 Kesalahan struktur ayat

4 Kesalahan penggunaan kata / kosa kata / imbuhan /


tertinggal perkataan

5 Kesalahan penggunaan kata / kosa kata / imbuhan /


tertinggal perkataan (dalam jawapan yang sama)

6 Kesalahan tanda baca

7 Kesalahan tanda baca (dalam jawapan yang sama)

8 Kesalahan ejaan

9 Kesalahan ejaan yang berulang (dalam jawapan yang


sama)

10 X Jawapan yang salah

11 Item yang tidak lengkap

x X = bilangan item yang tidak lengkap

12 Tiada jarak antara perkataan


Simbol Keterangan

Idea / jawapan yang betulKesalahan idea / fakta / idea berulang
( )
Kesalahan struktur ayat

Kesalahan penggunaan kata/ kosa kata / imbuhan/ tertinggal perkataan

Kesalahan penggunaan kata/ kosa kata / imbuhan/ tertinggal perkataan


(dalam jawapan yang sama)
Kesalahan tanda baca

Kesalahan tanda baca (dalam jawapan yang sama)

Kesalahan ejaan

Kesalahan ejaan yang berulang (dalam jawapan yang sama)

x Jawapan yang salah


KEMAHIRAN LITERASI BAHASA
MELAYU
• DG Mendengar
• TS Menulis
• BC Membaca dan memahami maklumat
• TT Bertutur
KEMAHIRAN HIDUP

• TF Pengetahuan dan kefahaman


• AP Kemahiran Aplikasi Pengetahuan
• FKK Befikir secara kritis dan kreatif
MATEMATIK / KEMAHIRAN NUMERASI

•AM Asas matematik


•APM Aplikasi matematik
NILAI MURNI
• NM Prokhas 1
– Nilai masyarakat
• Amalan nilai positif bermasyarakat seperti hormat-
menghormati, toleransi, kerjasama dan tolong- menolong
• NK Prokhas 2
– Nilai kendiri
• Amalan nilai positif kendiri seperti kemas, berdikari dan
beradap
WARNA PEN PENANDAAN
• KETUA PENTAKSIR KEBANGSAAN (KPK) –
MERAH
• KETUA PENTAKSIR NEGERI (KPN) – UNGU
• PENTAKSIR KEMAHIRAN HIDUP – BIRU
• PENTAKSIR BM & BI - OREN
• PENTAKSIR MATEMATIK – HIJAU
• PENTAKSIR PENDIDIKAN SAS – MERAH JAMBU
CONTOH CARA PENANDAAN
mie/lp2016 11