Anda di halaman 1dari 23

Program

Pembangunan
Sukan
Di Malaysia
Kenal Pasti Bakat

Pembangunan Atlet
Kenal Pasti Bakat
 Dikenali sebagai ‘Talent Identification Device’ (TID).
 Bertujuan memilih pelapis untuk mewakili negara.
 Melalui 2 cara iaitu program khas di pusat-pusat tertentu dan
pemilihan atlet-atlet sekolah.
Pemilihan Berstruktur

Pemilihan Objektif Pemilihan Subjektif

1. Tahap kemahiran asas dan 1. Bergantung pada penilaian


kemahiran khusus. peribadi jurulatih.
2. Tahap kecergasan 2. Pemerhatian terhadap
3. Kesesuaian sifat atlet.
(individu/berpasukan). 3. Rekod peribadi atlet.
4. Umur dan pengalaman. 4. Perbincangan dengan
kenalan atlet.
Mengenal Pasti Bakat
Bakat seseorang atlet sebenarnya dapat dilihat dari segi bakat satu
dimensi, bakat pelbagai dimensi, bakat satu sukan dan bakat dalam
pelbagai sukan
(Brown, 2001).
Jenis Ujian
untuk Mengenal Pasti
Bakat
Usaha Majlis Sukan Negara bagi
menyediakan kumpulan atlet pelapis:

 Menyelaraskan beberapa program latihan sedia ada di


pelbagai peringkat

 Memperkenalkan pendekatan baru yang berteraskan


pencapaian (performance base)

 Memperkenalkan sains sukan. 


Siapakah mereka?

Pelapis negeri
Pelapis kebangsaan
Pelapis serantau
PELAPIS NEGERI
• Pembentukan kemahiran sukan spesifik bagi atlet – atlet
berumur 13-21 tahun di peringkat negeri. 
• Diberi peluang untuk memasuki Program Pelapis di
peringkat zon mahupun kebangsaan.
• Separa masa sebanyak 5-8 sesi seminggu.
• Kemudahan latihan dan kejurulatihan yang mencukupi.
• Program Pelapis yang diwujudkan oleh Majlis Sukan Negara
adalah bagi memastikan atlet- atlet daripada program ini
dapat meneruskan latihan mereka apabila meninggalkan
alam persekolahan.
 
PELAPIS KEBANGSAAN

• Atlet remaja terbaik negara.

• Mereka dipilih dan ditempatkan sepenuh masa di Majlis


Sukan Negara

• Diberi semua kemudahan latihan dan sokongan


sebagaimana atlet elit negara. 

• Diberi peluang sebanyak dua pusingan dalam Sukan SEA


untuk mempertingkatkan prestasi mereka dan melayakkan
diri untuk ditempatkan di kelompok atlet elit negara.
PELAPIS SERANTAU

• Majlis Sukan Negara telah mengembangkan program latihan


ke peringkat serantau (regional) sebagai usaha untuk
memastikan lebih ramai atlet berbakat diberi latihan yang
berpanjangan dan sistematik. 

• 2 buah Akademi Serantau telah ditubuhkan:


- Zon utara (Kompleks Sukan Seberang Prai, P.Pinang)
- Zon selatan (Stadium Larkin, Johor Bahru).

• Menempatkan atlet terbaik dari negeri – negeri berhampiran


untuk meneruskan latihan secara sepenuh masa. 
PEMBANGUNAN ATLET
• Cawangan Mengenalpasti Bakat (TID) dan
Institut Sukan Negara Malaysia (ISN) telah
bertukar nama kepada Cawangan Penggalakan
Sukan dan Pembangunan Atlet atau lebih
dikenali sebagai Cawangan SPADE (Sports
Promotion And Athletes Development).

• Petukaran nama ini adalah sejajar dengan


perkembangan fungsi dan penambahan bidang
tugas Cawangan SPADE.
PERANAN

 Memperluaskan tapak penyertaan bakat - bakat baru


seawal umur lima tahun yang berpontensi di peringkat
akar umbi untuk dikenalpasti.

 Menggalak, menyelaras dan mengkoordinasi ujian


mengenal pasti bakat yang dijalankan oleh Persatuan
Sukan Kebangsaan dan Negeri, Majlis Sukan Sekolah –
Sekolah Negeri / Daerah, Majlis Sukan Negeri dan Kelab
Sukan Komuniti di seluruh Malaysia.

 Membentuk norma kecergasan atlet yang berpotensi


(bakat – bakat baru) mengikut kategori umur di seluruh
Malaysia.
VISI
Mengenal pasti bakat – bakat baru yang berpotensi
di seluruh negara.

MISI
Menguji dan mengenal pasti bakat - bakat baru yang
berpotensi di seluruh negara melalui Program Tunas
Gemilang, Program Cari Juara, Program Asasi Atlet
Multi Lateral serta Program Penggalakan Sukan
secara berterusan.
OBJEKTIF UTAMA

1.Memperluaskan tapak penyertaan bakat - bakat baru seawal umur lima


tahun yang berpontensi di peringkat akar umbi untuk dikenalpasti
melalui program – program seperti :

TID Am ( awalan, pertengahan, akhir)


Tunas Gemilang
Cari Juara (Sukan Spesifik)
Program Asasi Atlet Multi Lateral (Latihan Pembangunan Asas
Kemahiran Sukan)
Penggalakan Sukan

2. Menggalak, menyelaras dan mengkoordinasi ujian mengenal pasti


bakat yang dijalankan oleh Persatuan Sukan Kebangsaan, MSSM / Negeri
/ Daerah /Sekolah, Majlis Sukan Negeri dan Kelab Sukan Komuniti seluruh
Malaysia.
3. Menjalankan kursus – kursus di peringkat negeri
dan kebangsaan untuk jurulatih dan penguji dalam
bidang pengukuran dan penilaian serta menguji
atlet baru mengikut protokol pengendalian ujian.

4. Mewujudkan minat dan budaya bersukan secara


berterusan melalui Program Penggalakan Sukan.

5. Menganalisis data peserta program dan


menyediakan norma ujian untuk dijadikan rujukan
di peringkat nasional.
PERKHIDMATAN
1. UNIT MENGENALPASTI BAKAT
• Ujian Tunas Gemilang
• Ujian TID Am
• Ujian Cari Juara ( TID Spesifik)
• Ujian Intermediate TID

2. UNIT SUKAN MUDA


• Program Asasi Atlet Multi Lateral (Latihan Pembangunan Asas
Kemahiran Sukan)
3. UNIT PENGGALAKAN SUKAN
Pameran dan promosi sukan

4. UNIT DATA DAN STATISTIK


• Menganalisis data peserta program.
• Menyediakan norma ujian untuk dijadikan rujukan di
peringkat nasional
Pembangunan Atlet

Anda mungkin juga menyukai