Anda di halaman 1dari 21

WuvLuL duvIpudu tbu WuvLuL duvIpudu tbu

Ahli Ahli ahli Kumpulan : ahli Kumpulan :


]oshua ]oshua
Selva Selva
Claudia Claudia
S!NOPS!S S!NOPS!S
arkah daripada !bu arkah daripada !bu
Nira telah menerima warkah daripada ibunya. Hampir setahun
Nira dan adikadiknya tinggal di kampung bersama dengan
datuk dan neneknya. Keputusan ibu dan ayahnya menghantar
Nira untuk tinggal dengan datuk dan neneknya telah
menimbulkan seribu persoalan. Namun ibunya tidak dapat
menjawab persoalan tersebut. !bu Nira berharap agar suatu
hari nanti Nira akan faham tindakan ibu dan bapanya itu. Nira
dan keluarganya telah bersiap untuk ke rumah datuknya di
kampung. Nereka sampai ke kampung datuknya menjelang
senja. Pada malam hari mereka semua telah tidur berderetan
di ruang tamu walaupun neneknya telah menyiapkan bilik untuk
mereka. Nereka tidur dengan nyenyak sekali kerana kepenatan
seharian dalam perjalanan.
Keesokan harinya, apabila ibu dan bapanya berangkat
pulang, perasaan sayu dan hiba mula dirasai oleh Nira.
Namun adikadiknya kelihatan riang kerana perpisahan
dengan ayah dan ibu tidak begitu bermakna kepada
adikadiknya. Nenek telah mengajak Nira ke kedai untuk
memperkenalkan Nira dengan rakanrakan sebaya Nira
serta mengenali. tempat di kampung neneknya
itu. Bermula dengan perkenalan dengan Suzana di
kedai, Nira mula mengenali kawankawan barunya yang
lain. Nira mula bersekolah dan mengulangkaji
pelajarannya. Dalam keheningan subuh yang syahdu
serta bunyi kokok ayam sahutmenyahut, Nira
membaca sekali lagi surat yang dikirim oleh ibunya.
Sambungan Sambungan
Dalam surat tersebut, ibunya berdoa agar Nira dan
adikadiknya sentiasa dilindungi Allah. Persoalan yang
tidak terjawab oleh ibu Nira sebelum ini telah
dinyatakan di dalam surat tersebut. Nasalah sosial yang
melanda masyarakat kota begitu menghantui dan
menakutkan ibunya. Nanakala corak pergaulan dan
persekitaran di kampung masih yang terbaik kerana
masih mengekalkan amalan dan ciriciri hidup
masyarakat berharmoni. !bunya mengimpikan anak
anak yang soleh. Di kampung, Nira lebih terdedah
kepada nilainilai moral. alaupun sejak kecil ibu dan
bapa Nira memanjakan dengan kemewahan, namun
tidak bererti ibu dan ayahnya mahu lepas tangan dan
melupakan tanggung jawab sebagai ibu bapa.
Sambungan Sambungan
Apa yang ibu Nira mahukan ialah Nira dapat
bersyukur dengan apaapa yang Nira ada. Hal
ini akan membuatkan jiwa Nira kuat dan tabah
menghadapi apaapa jua dugaan Allah. Setelah
hampir setahun, Nira telah menunjukkan
prestasi yang baik. Hal ini menunjukkan Nira
sudah faham sebab dia dihantar ke kampung.
Setelah membaca surat daripada ibunya, Nira
melipat surat tersebut dengan baik. Sekali lagi
air mata Nira mengalir. Nira baru faham apa
yang tersirat selama ini. Betapa besar
pengorbanan dan harapan ibu dan ayah
terhadap Nira.
Sambungan Sambungan
'ema 'ema
Keprihatinan ibu bapa yang ingin melihat anak Keprihatinan ibu bapa yang ingin melihat anak
anak mereka sejahtera di dunia dan di akhirat. anak mereka sejahtera di dunia dan di akhirat.
!bu dan bapa Nira tidak mahu Nira dan adik !bu dan bapa Nira tidak mahu Nira dan adik
adiknya terpengaruh dengan pelbagai gejala adiknya terpengaruh dengan pelbagai gejala
sosial di kota yang dapat merosakkan masa sosial di kota yang dapat merosakkan masa
depan mereka. Lantaran itu, ibu dan bapa Nira depan mereka. Lantaran itu, ibu dan bapa Nira
mengambil keputusan untuk menghantar Nira mengambil keputusan untuk menghantar Nira
dan adik dan adikadiknya tinggal di kampung bersama adiknya tinggal di kampung bersama
datuk dan neneknya. datuk dan neneknya.
Persoalan Persoalan
1. Persoalan kasih sayang ibu bapa terhadap anakanak.
Persoalan ini dapat dilihat melalui watak ibu dan ayah yang rela berpisah
dengan anakanak demi memastikan mereka membesar dalam
persekitaran yang lebih sempurna.
2. Persoalan kesediaan anak untuk melepaskan kemewahan yang
dikecapi.
Hal ini dapat dilihat melalui watak Nira yang selama ini hidup mewah
bersama dengan ibu bapanya di bandar terpaksa hidup di kampung
bersamasama datuk dan neneknya yang serba kekurangan di kampung.
3. Persoalan masalah sosial di bandar.
Cejalagejala sosial yang melanda masyarakat bandar adalah berpunca
daripada pegangan agama, pengaruh persekitaran dan pengaruh rakan
sebaya.
4. Persoalan tentang masyarakat kampung yang berpegang teguh pada
ajaran agama.
Hal ini dapat dilihat melalui peristiwa Nira diminta oleh neneknya
memakai tudung
kepala kerana sebagai wanita !slam menutup aurat adalah wajib
dilakukan.
'2ni2 Plot '2ni2 Plot
P9mulaan P9mulaan
Nira telah menerima warkah daripada ibunya setelah Nira telah menerima warkah daripada ibunya setelah
hampir setahun Nira tinggal di kampung bersama hampir setahun Nira tinggal di kampung bersama
dengan datuk dan neneknya. dengan datuk dan neneknya. Keputusan Keputusan ibu dan ibu dan
ayahnya menghantar Nira untuk tinggal dengan datuk ayahnya menghantar Nira untuk tinggal dengan datuk
dan neneknya telah menimbulkan seribu persoalan dan neneknya telah menimbulkan seribu persoalan
kepadanya. kepadanya.
Nira dan keluarganya telah bersiasiap untuk ke
rumah datuknya di kampung. Nereka tidur
bersamasama dengan nyenyak sekali kerana
kepenatan seharian dalam perjalanan. Perpisahan
dengan ibu dan bapanya telah menimbulkan
perasaan sayu dan hiba Nira. Nenek telah
mengajak Nira ke kedai dan dia telah berkenalan
dengan Suzana. Nira mula bersekolah di
kampungnya dan suasana persekolahan di sana
telah memberikan kesedaran kepadanya. Nereka
tidak menghiraukan perkaraperkara lain selain
mengulangkaji pelajaran.
PERKENBANCAN PERKENBANCAN
KL!NAKS KL!NAKS
Nira telah membaca surat yang dikirimkan oleh ibunya.
Dalam surat tersebut, ibunya menyatakan tujuan
sebenar dia menghantar Nira dan adikadik ke kampung
kerana bimbang dengan gejala sosial yang melanda
masyarakat bandar kini. Nasalah sosial yang melanda
masyarakat kota begitu menghantui dan menakutkan
ibunya. Nanakala corak pergaulan dan persekitaran di
kampung masih yang terbaik kerana masih
mengekalkan amalan dan ciriciri hidup masyarakat
berharmoni. Harapan ibunya agar anakanak menjadi
anak yang solehah, mampu menghargai kasih sayang
dan pengorbanan orang tua.
PELERA!AN PELERA!AN
Setelah membaca warkah daripada
ibunya, Nira memahami tujuan ibunya
menghantarnya dan adikadiknya
tinggal di kampung.
'EKN!K PENCER!'AAN 'EKN!K PENCER!'AAN
1. Dialog
Contoh: Nira... ibu terpaksa menghantar Nira dan adik
adik tinggal dengan nenek di kampung pada hujung bulan
ini," tibatiba saja ibu menyuarakan hasrat hatinya itu
pada suatu hari. (m.s: 60)
2. Deskriptif (Pemerian)
Contoh: Aku berbangga mempunyai ibu bapa yang
penyayang. alaupun sibuk dengan kerja dan tugas
seharian di pejabat, mereka masih ada waktu untuk
bermesra dengan keluarga. !buku seorang yang lemah
lembut dan selalu setia kepada ayah. (m.s: 61)
3. Nonolog Dalaman
Contoh: Keputusan ibu dan ayah menghantar aku dan
adikadik untuk tinggal di kampung bersama datuk dan
nenek, membuatkan aku bertanyakan diriku dengan
berbagaibagai pertanyaan. (m/s 1)
A'AK DAN PERA'AKAN A'AK DAN PERA'AKAN
ata2 Utama
Ami9a
O Anak sulung daripada tiga beradik.
O Kakak kepada Aidil dan Nanja.
O Seorang anak yang patuh dan taat kepada ibu dan ayahnya.
O Seorang yang tabah dalam menghadapi kesukaran hidup.
O Sangat menyayangi ibu dan ayahnya.
A'AK SANP!NCAN A'AK SANP!NCAN
!bu
O !bu kepada Nira, Aidil dan Nanja.
O Seorang yang lemah lembut.
O Setia kepada suami.
O Nerupakan anak tunggal.
O Seorang ibu yang penyayang.
Ayah
O Bapa kepada Nira, Aidil dan Nanja.
O Seorang yang memahami perasaan isteri.
O Nenantu yang cukup mengasihi mentuanya.
O Seorang bapa yang penyayang.
LA'AR LA'AR
asa
1. a2tu malam
Ketika Nira dan ahli keluarganya bermalam di rumah datuk dan
neneknya.
2. a2tu siang
Hari ketika !bu Nira bersamasama anakanaknya bersiap untuk
pulang ke kampung. Selain itu , semasa Nira dibawa oleh neneknya
ke kedai Pak Uda Usop.
3. a2tu snja
Ketika Nira dan keluarganya sampai ke kampung. Nanakala datuk
dan neneknya sedang bersiap untuk ke masjid.
SANBUNCAN SANBUNCAN
'PA'
1. Di rumah ibu dan bapa Nira di ]ohor Bharu
Semasa mereka bersiapsiap untuk pulang ke kampung.
2. Di rumah datuk dan nenek Nira.
Peristiwa yang dapat dilihat semasa ahli keluarga Nira telah tidur
berderetan di ruang tamu rumah datuk dan neneknya.
3. Di Kedai Pak Uda Usop.
Nira telah dibawa ke sana oleh neneknya dan dia melihat anakanak gadis
seusianya yang sopan berpakaian.
SANBUNCAN SANBUNCAN
asya9a2at
1. Nasyarakat bandar
Nasyarakat yang sedar tentang keruntuhan nilai moral.
Ayah dan ibu Nira menyedari tentang gejala sosial yang
berlaku dalam kalangan masyarakat di bandar.
2. Nasyarakat kampung
Nasyarakat yang masih kuat berpegang teguh dengan
prinsip agama. Hal ini dapat dilihat semasa Nira ke Kedai
Pak Uda Usop, ramai anak gadis yang sebaya dengan Nira
berpakaian sopan dengan memakai baju kurung serta
memakai tudung.
CAYA BAHASA CAYA BAHASA
1. Sin2op
Contoh: bu (ibu), tak (tidak), nek (nenek), nak (hendak)
2. tafo9a
Contoh: Sembilu rindu (m/s64)
3. Di2si
Contoh: Bahasa arab Assalamualaikum, alaikummusalam (m.s
63)
4. P9ibahasa
Contoh: 'idurtidur ayam (m.s 62), makan angin (m.s :61)
N!LA! N!LA!
1. Nilai 2asih sayang
Contoh: !bu dan ayah Nira sangat sayang akan anakanaknya.
2. Nilai pngo9banan
Contoh: Setelah membaca warkah daripada ibunya, Nira baru faham,
betapa besar pengorbanan dan harapan ibu dan ayah terhadapnya.
3. Nilai 2patuhan
Contoh: Dapat diperhatikan apabila nenek Nira menyuruh Nira
memakai tudung apabila keluar daripada rumah. Nira akur dengan
arahan neneknya walaupun sebelum ini Nira tidak memakai tudung.
PNCHARCAAN PNCHARCAAN
1. Kita hendaklah berkorban apa sahaja demi orang yang disayangi
2. Kita hendaklah tabah dan redha menghadapi dugaan
3. Kita hendaklah menghargai jasa dan pengorbanan ibu bapa
'ANA' 'ANA'
'ER!NA KAS!H UN'UK SUD! 'ER!NA KAS!H UN'UK SUD!
NENDENCAR PENBEN'ANCAN NENDENCAR PENBEN'ANCAN
KAN! KAN!