Anda di halaman 1dari 25

TAMADUN CHINA

SOLAHUDDIN BIN ABDUL HAMID


No. Bilik : 226 (Pusat Bahasa) solah@uum.edu.my Tel:4816

PENGENALAN
- Kebal daripada diresapi oleh tamadun-tamadun lain - Muncul pelbagai aliran falsafah dan sistem pemerintahan

GEOGRAFI
 Pengaruh faktor air Utara : Perairan Sungai Kuning (Huang He) lahir wilayah Anyang, Changan & Loyang Selatan : wilayah Chang Jiang

ASAL-USUL TAMADUN
 Utara (5000SM) : Dinasti Hsia/Xia
Penempatan berasaskan pertanian  Selatan : Kebudayaan Yangshao diasaskan oleh petani tanaman millet, bijirin, sayuran serta menangkap ikan dan burung Rumah berdinding tanah liat dan beratap jerami  Kebudayaan Lungshan @ kebudayaan tembikar hitam zaman transisi daripada budaya kampung (nomad) Yangshao kepada tamadun bandar

KONSEP DAN TAKRIF


 Bangsa China: gabungan lima kaum yang dikenali sebagai Zhong Hua Min Zu (Tionghua) Peringkat awal : Hua Xia Han Tang Etnik besar : Han, Hui, Manchu, Monggol dan Zang  Konsep bangsa Tionghua merujuk kepada bahasa dan budaya bangsa Han  Negara China Zhong Guo (Tiongkok) Negara Tengah

Sambungan

 Negara China Zhong Hua wilayah tanah jajahan pemerintah dinasti China berbangsa Han  Konsep negara (Guo): - sistem kekeluargaan sebagai asas - kesedaran bangsa lebih tinggi daripada kesedaran negara  Konsep Tian Xia (budaya): di bawah langit, kerajaan dan alam kuasa politik (guo) di bawah budaya (Tian Xia)

BAHASA DAN TULISAN


 Bahasa: lisan dan tulisan Bahasa tulis sebagai bahasa penyatuan rakyat yang bertutur dalam dialek berbeza. Sistem tulisan (Hanzi) berdasarkan 3 gabungan : erti, bunyi dan bentuk

Sambungan

 Konsep Xiao (berbakti) asas sistem kekeluargaan  Konsep Zhong (taat) asas sistem kenegaraan  Konfusianisme asas kepada pembentukan budaya tradisi

MASYARAKAT DAN BUDAYA


 Kuasa lelaki sebagai pusat dalam sistem keluarga  Sistem masyarakat adalah lanjutan daripada sistem kekeluarga Mengutamakan nilai Sangkang dan Wu Chang - Sangkang : raja-pembesar, ayahanak, suami-isteri. - Wu Chang: Ren (kemanusiaan), Yi (keadilan), Li (tatasusila), Zhi (kebijaksanaan) dan Xin (amanah)

INSTITUSI POLITIK & SISTEM PEMERINTAHAN


y Sistem pemerintahan China terbahagi 2 : i. zaman feudal (Dinasti Zhou) ii. Zaman imperialisme (Dinasti Qin) y Pemikiran politik Cina banyak dipengaruhi falsafah konfusius, Daoisme, aliran Fa dan Moisme y Setiap dinasti berbeza pegangan falsafahnya: y Konfuciusnisme : menekankan pemerintahan akhlak y Moisme : utamakan kebajikan y Aliran Fa : utamakan perundangan y Daoisme : berdasarkan tabiie (wuwei)

AGAMA & FALSAFAH


BUDDHA - Tersebar pada zamnan Dinasti Han-Dinasti Tan (kurun 1M) - Disesuaikan dengan ciri-ciri kecinaan - Ajaran terpenting: aliran Tian Tai Zong, Wei Si Xong, Hua Yuan Zong dan Zen Du Zong. - Kegemilangan: Dinasti Tang (618-907M) - Kemunduran : Maharaja Wu Tsung - Kesan: mempengaruhi sebahagian daripada kebudayaan masyarakat Cina

KONFUSIANISME - Penga : Konfusius atau Kung Chiu Pengasas - Bukunya: Klasik Konfusius dan Lu Yu (Analects) - Ajaran : Persoalan amalan nilai dan sifat-sifat yang mulia . Antaranya ren (kemanusiaan), Li (kesusilaan), xiao (ketaatan kpd ibu bapa) AGAMA DAO - Pengasas: Lao Zi - Kitab Daode Jing - 2 Aliran : falsafah Doa & keagamaan Doa - Ajaran : memuja Dewa-dewi dan mencari kaedah untuk hidup lama. - Era kegemilangan ketika zaman Sue Tang

Teori Moisme - Pengasas : Mo Zi - Ajaran: universal love @ cinta sejagat - Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu Teori Legalis - Pengasas : Xuin Zi atau Hsu Tzu - Sifat manusia adalah buruk - Perlu kepada kepentingan kuasa undang-undang sebagai salah satu cara mencapai kecekapan dalam kerajaan dan ketertiban dalam masyarakat

ISLAM

- Melalui jalan darat dan jalan laut (abad ke-7M) - Pedagang Islam Arab & Parsi telah mendirikan masjid di Guangzhou & Quanzhou - Kegemilangan: Dinasti Yuan (1271-1368M) di mana lahir tokoh-tokoh Islam dalam bidang astronomi, taqwim, perubatan, sains dan teknologi. - Zaman Dinasti Ming : ahli pelayaran Cina Muslim Zheng He berjaya mengelilingi dunia termasuk ke Tanah Melayu

Teori Kedatangan Islam i. Catatan Dinasti Tang- Saad bin bin Abi Waqas bersama15 orang pendakwah pada abad ke-7. Masjid tertua di Ch ang an sebagai bukti. ii. Dinasti Thai Sung: Abu Hamzah bin Hamzah bersama 3000 org menetap di San Gan Foo iii. Ibrahim T.Y.M. : Saad bin Lubayd dri Habsyah ke Canton pd 630M. Masjid Kwang Tah Se sbg bukti Perkembangan Islam di China - 3 tahap: permulaan, pertengahan & kegelapan i. Permulaan - Dinasti Tang: ajaran menyamai ajaran lama Konfucius. Muslim berkecimpung di dlm pentadbiran dan contoh akhlak baik.

Sambungan

ii. Pertengahan - Dinasti Ming (1368-1644). berlaku perkawinan campur dengan wanita Cina berketurunan Han. - Lahir budaya baru: i. Makanan dan pakaian ii. Nama bermula dengan huruf M , Ha , Hu & Sai iii. Terlibat dalam politik, pentadbiran, kesenian & kebudayaan (Terdapat larangan minum arak) iii Zaman Kegelapan - Dinasti Ching (1644-1911): orang-orang Manchuria berjaya melaga-lagakan antara Muslim -puak Han, orang-orang Tibet-Monggolia serta meniupkan semangat kebencian terhadap Islam

KONSEP-KONSEP PEMIKIRAN
Konsep Tien - Tien : Langit/Dewa utama - Asas dalam tindakan politik seperti the mandate of Heaven . - Dalam Dinasti Zhou konsep ini merujuk kpd i. Kewujudan seluruh makhluk di dunia ii. Kuasa penentu nasib sesebuah dinasti iii. Pihak yang mengetuai, memerintah dan mengatasi sesuatu iv. Kuasa penentu kebahagiaan dan kesengsaraan insan

Konsep Dao atau Tao - Dao: lorong/jalan - Sebelum Konfusius sebagai jalan/tabiat baik atau buruk manakala selepas Konfusius merujuk kepada metafizik (keseluruhan alam semulajadi) - Dao : wanwu (punca asal kewujudan semua makhluk) - Dao : bersifat azali (semua makhluk akan kembali kepada Dao)

Konsep Ren - Konsep asas dalam sistem etika masyarakat Cina - Merujuk kepada perasaan kasih sayang dan sifat kemanusiaan yang dilakukan atas dasar simpati dan persahabatan. Ren boleh mendisiplinkan diri seseorang supaya bertindak mengikut norma-normal sosial yang mulia dalam masyarakat.

Ciri-Ciri Keistimewa Tamadun China


i. Jangka hayat yang panjang - bertahan selama 4000 tahun ii. Dinamik -sentiasa berkembang sealiran dengan perkembangan pembentukan sistem pemerintahan iii. Nilai-nilai moral - nilai-nilai Konfusius dan Buddha sebagai asas iv. Pengaruh yang luas - tentera Monggolia menerima pakai adat istiadat dan kod undang-undang China - Model kepada Jepun, Korea dan Vietnam

PENCAPAIAN
KESUSASTERAAN, KESENIAN, SAINS DAN TEKNOLOGI CINA i. Puisi: - Shi Jing (sastera realiti di utara) dan Chucu (sastera romantik di selatan) - Sungai Kuning : pusat pertumbuhan peradaban di utara - Chang Jiang : pusat pertumbuhan peradaban di selatan - Dinasti Tang : zaman keemasan - Dinasti Song : zaman keemasan lirik (Ci)

ii.Drama - Dinasti Yuan: zaman keemasan drama. Tokoh utama adalah seperti Guan Han Qing dan Wang Shi Fu

iii. Fiksyen - Dinasti Ming dan Qing: zaman keemasan fiksyen i. Sanguo Yanyi (roman tiga negara) ii. Honglou Meng (mimpi lonteng merah) iii. Shuihu Zhuan (kisah pinggir air) iv. Xiyou Ji (perjalanan ke barat) v. Jin Ping Mei (emas vas plum)
iv. Kesenian - Muzik Klasik, kaligrafi, seni lukis dan seni pembinaan

SAINS DAN TEKNOLOGI CHINA - Keistimewaan : menekankan pada dua aspek iaitu sifat kegunaan dan pandangan keseluruhan. - Pencapaian: catatan rekod kajian cuaca, pengukuran bentuk langit, kaedah takwim. - Sumber Asas : teori Yin Yang dan Wu Xing - Mengandungi ilmu pertanian, ilmu matematik, astronomi, kalendar, ilmu farmatologi, geologi, fizik, kimia, biologi, arkitek, teknik tenunan, melombong emas dan teknik pelayaran.

SUMBANGAN CINA MUSLIM DALAM BIDANG ASTRONOMI - Pelopor: Ma Yize melalui bukunya Ying Tian Li - Kedatangan Jamaludin (Tcha-Ma-Laou-Tin) ke China sebagai titik permulaan kemasukan bidang astronomi di China. Beliau berjaya melengkap dan memajukan sistem pengiraan kalendar China.

Empat Penciptaan Agung i. Teknik membuat kertas ii. Percetakan iii. Bahan letupan iv. Kompas

KESIMPULAN
- Seperti tamadun-tamadun lain, elemen agama dan falsafah berkembang selari dengan perkembanganTamadun China