Anda di halaman 1dari 25

SUMBANGAN TAMADUN ISLAM KEPADA TAMADUN CHINA

LUTFIA HANNAH BT ABDUL MALIK 2012729195 NAJIHAH FATIN SHAIRAH BT RAMLAN 2012749869 NOR SHAMIMI BT RADI 2012530013

KONSEP DAN TAKRIF


Bangsa Cina adalah digabungkan oleh 5 kaum besar dipanggil dengan nama Zhonghua Minzu (bangsa Tionghua). Di peringkat awal, bangsa cina dikenali sebagai bangsa Huaxia kemudian kepada Han pada dinasti Han dan bangsa Tang pada dinasti Tang. Konsep negara dalam tamadun Cina iaitu Zhong Guo (Tiongkok) membawa pengertian Negara Tengah

Kedudukan Geografi
Orang Cina merupakan salah satu bangsa yang mencapai peradaban paling awal di dunia bermula di utara Sg. Kuning. Sg. Kuning (Huang He) merupakan pusat pertumbuhan tamadun Cina di utara. Chang Jiang merupakan pusat pertumbuhan tamadun Cina di selatan.

Institusi politik dan sistem pemerintahan


Pemikiran politik tradisional Cina terbentuk sejak tempoh sebelum Dinasti Qin. Pemikiran politik banyak dipengaruhi oleh aliran falsafah Konfusianisme, Daoisme, aliran Fa dan Moismme. Sesebuah dinasti berpegang pada satu ajaran falsafah lazimnya berbeza dengan falsafah dinasti yang lain.

Konfusianisme menekankan pemerintahan berdasarkan akhlak. Moisme menekankan pemerintahan berdasarkan kebajikan Aliran Fa menekankan pemerintahan berdasarkan perundangan Daoisme menekankan pemerintahan berdasarkan tabii.

Masyarakat dan Budaya


Sistem kemasyarakatan Cina berasaskan sistem kekeluargaan. Menekankan kuasa bapa. Sistem ini menitik beratkan nilai dan etika masyarakat. Nilai politik merujuk kepada kuasa raja adalah kuasa mutlak. Dari segi hierakki, martabat masyarakat adalah tergolong kepada yang mulia dan yang hina.

Sistem Sangkang menekankan 3 hubungan iaitu antara :


Raja dengan Pembesar

Ayah dengan anak

Suami dengan isteri

Wu Chang merangkumi 5 nilai utama iaitu : YI


REN (kemanusiaan)
LI

( keadilan)
XIN (amanah)

(tatasusila)

ZHI (kebijaksanaan

Konsep Xiao (berbakti) merupakan asas pada sistem kekeluargaan. Konsep Zhong(taat) merupakan asas pada sistem kenegaraan. Masyarakat Cina kuno merupakan masyarakat pertanian.Oleh sebab itu, hubungan fahaman Konfusianisme menebal. Konfusianisme merupakan akar umbi dalam masyarakat Cina tradisi dan juga mengekalkan warisan tamadun cina kuno.

Bahasa dan Sistem Tulisan Cina


Pada zaman dinasti Han, bahasa dan pertuturan dan sistem tulisan Cina diseragamkan sebagai Hanyu(bahasa)& Hanzi (tulisan). Mandarin adalah istilah yang digunakan oleh kuasa2 asing kepada bahasa Cina (hanyu). Ejaan yang dirumikan dipanggil Pinying.

Sistem tulisan Cina dibentuk berdasarkan kombinasi 3 unsur utama iaitu bunyi, makna dan bentuk. Bahasa Cina memiliki kira-kira 50,000 patah perkataan tetapi tidak semua diketahui oleh orang cina. Mereka hanya mengetahui sebanyak 3,000 patah perkataan sahaja.

Ciri-ciri tulisan cina:


- Sejarah pembentukan tulisan bermula lewat Dinasti Shang (1600- 1100 S.M). Ia muncul sebagai lukisan lukisan tersendiri yang dikenali sebagai ideografi. - Tulisan Cina atau Hanzi merupakan antara tulisan yang tertua di dunia dan adalah berlainan jika dibandingkan dengan tulisan bangsa lain. - Tulisan Cina bukan berdasarkan suku kata, tetapi berdasarkan satu satu huruf.

Pandangan Semesta dalam Tamadun Cina


Konsep Tian(syurga) : - Pada zaman dinasti Zhou konsep ini merujuk kepada 4 fahaman utama : a) Tian merupakan sumber kewujudan kepada keseluruhan mahkluk di dunia. b) Tian adalah yg maha agung mengatasi segala sesuatu. c) Tian adalah kuasa penentu nasib sesebuah dinasti. d) Tian adalah kuasa penentu kebahagiaan dan kesengsaraan insan.

Konsep Dao
Konsep Dao dalam kitab Daode Jing merujuk kepada 4 perkara utama : a) Konsep dao secara harfiah bermaksud jalan (the way) b) Dao adalah konsep semula jadi. c) Dao adalah prinsip agung yang mutlak, asal-usul semua makhluk(wanwu). d) Dao bersifat azali(primordial),dengan semua makhluk berasal dan akan kembali pada akhir hayat mereka.

Konsep Di/Ti
Ini merujuk kepada bumi. Jika digabungkan Tian dan Di, maka lahirlah konsep alam fizikal dalam teori Yin dan Yang. Tian dirujuk kepada proses penciptaan makhluk makhluk dan dia akan bertindak untuk menjaga dan memeliharanya. Di boleh dimaksudkan sebagai Shangdi, iaitu makhluk yang unggul. Bagi penganut Buddha, Di dirujuk kepada dewa tertinggi yang menguasai dewa dewa lain.

Agama Dan Kepercayaan masyarakat Cina


KONFUSIANISME
Diasaskan oleh Konfusius( 551 SM- 479SM) merangkumi aspek falsafah,pendidikan dan sosial politik yang terkandung dalam kitab Lun Yu(Analects). Menekankan amalan nilai dan sifat yang mulia iaitu kemanusiaan(ren), kesusilaan (li) dan ketaatan kepada ibu bapa (xiao). Nilai nilai murni ini diteladani orang yang bermoral dan bersifat mulia (junzi)

Buddhisme Cina
Adalah salah satu kepercayaan yang diamalkan oleh orang Cina yang banyak mempengaruhi budaya dan pandangan semesta cina. Mula tersebar ke negara China pada kurun Masihi yang pertama. Ajaran ini telah mengalami proses pengubahsuaian sehingga menjadi satu sistem keagamaan yang menyerapkan ciri kecinaan.

Aliran Fa (Legalisme)
Merangkumi 3 cabang iaitu Fa (undangundang), Shi(autoriti) dan Shu(kaedah). Ia dirumuskan oleh ahli falsafah Cina, Han Feizi dan dilaksanakan semasa pemerintahan dinasti Qin oleh Qin Huangdi. Mengutamakan pemikiran sosiopolitik dan kekuasaan pihak pemerintah ke atas rakyatnya.

Ajaran Confucius
Diperoleh daripada 2 buah buku - Klasik Confucius dan Analetka. Berkaitan kelemahan dalam masyarakat, tidak amanah dan moral yang rendah. Confucius berpendapat jika semua orang berkelakuan baik dan mengikut peraturan,negara akan menjadi aman.

Faktor moral membantu pemerintah mengamalkan sifat baik menerusi 5 bentuk hubungan: a) Bapa dengan anak: Bapa harus berhati baik dan anak harus bertanggungjawab. b) Suami isteri: suami harus jujur terhadap isteri dan isteri harus tunduk dan mendengar cakap suami. c) Saudara tua dengan muda: Yang tua harus bermurah hati utk membantu, yang muda perlu hormat kepada yang tua. d) Raja dengan pegawai: Raja mesti bersifat berperikemanusiaan dan pegawai harus taat. e) Antara sahabat: di mana kejujuran menjadi pedoman dalam hidup.

Pengaruh tamadun Islam di China


Uthman Bin Affan,telah menghantar Saad bin Abi Waqqas (bapa saudara Nabi sebelah ibunya) ke China pada tahun 651M bagi menyampaikan dakwah kepada Maharaja China. Hasilnya Yung Wei, maharaja Tang telah mengarahkan pembinaan masjid yang besar dan indah di bandar Canton atau Guangzhou. Pemastautinan orang Islam pertama di China terdiri daripada saudagar Arab dan Parsi

Sumbangan Tamadun Islam


Gaya tulisan - Bentuk gaya tulisan Islam Cina untuk skrip Arab.

Ia dapat dirujukkan pada apa-apa sahaja jenis gaya tulisan Cina Islam, tetapi digunakan untuk merujukkan pada satu kesan yang tebal dan tapered, seperti Karya tulisan Cina - Ia digunakan secara besar di masjid-masjid di China timur.

Seni pertahankan diri


pada taraf tertinggi wushu Cina telah ada sejarah yang lama. - Banyak akarnya berasas pada Qing Dynasty persecution of Muslims. Masyarakat Hui telah bermula dan menadaptasi banyak gaya-gaya wushu seperti bajiquan, piguazhang, dan liuhequan. -Ada daerah-daerah utama yang telah dikenali sebagai pusat wushu Muslim, seperti County Cang di Wilayah Hebei. Seni pertahankan diri ini adalah sangat lain.
-Pembangunan Islam dan pengambilalihan

PERUBATAN - Kaedah dan bahan perubatan Arab dibawa masuk


dan digabungkan dengan ilmu perubatan China. -Beberapa karya dihasilkan sebagai panduan.Bahan perubatan dibawa masuk ke China pada zaman Dinasti Tang dan Dinasti Sung.

PELAYARAN

- Orang Islam membantu perkembangan pembinaan kapal dan menggerakkan usaha pelayaran. - Contoh: Cheng Ho mulakan pelayaran ke luar China. -Turut majukan bidang pelayaran terutama soal peralatan untuk berlayar seperti kepakaran astronomi, kompas dan kaedah ukuran air.

PEMBINAAN - Menggabungkan elemen tempatan dan senibina Islam bertujuan untuk penyesuaian keadaan di situ. - Contoh: Masjid Niukie yang berusia 700 tahun dan Masjid Huaje Lane di Sian (Xian)

Kesimpulan
Kedatangan Islam ke China membuktikan agama suci ini bersifat sejagat. Perdagangan dan politik merupakan faktor utama kemasukan Islam di China. Masyarakat Islam China berjaya membuktikan sumbangan Islam kepada kemajuan peradaban China

Anda mungkin juga menyukai