Anda di halaman 1dari 15

BAB 5 :

PERANCANGAN
ISI KANDUNGAN
5.1 Pengenalan Perancangan
5.2 Objektif Organisasi
5.3 Kaitan Tingkat Pengurusan
dan Perancangan
5.4 Alat-Alat Perancangan
5.1 PENGENALAN
PERANCANGAN
Definisi Perancangan
Jenis-Jenis Perancangan
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Kepentingan Perancangan
DEFINISI PERANCANGAN
• Aktiviti yang
berorientasikan masa
depan seperti
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
DEFINISI PERANCANGAN
• Perancangan ialah
penentuan matlamat dan
bagaimana matlamat ini
dapat dicapai oleh
sesebuah organisasi.
KESIMPULAN DEFINISI
PERANCANGAN
• Tanpa perancangan,
fungsi-fungsi pengurusan
lain seperti
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
JENIS-JENIS PERANCANGAN

Perancangan Taktikal
PERANCANGAN STRATEGIK
• Perancangan jangka __________________
• Tempoh masa _______________________
• Dilakukan oleh ______________________
• Risiko yang _________________________
• Skop yang __________________________
• Membentuk _________________________
___________________________________
• Memerlukan kemahiran konseptual yang
___________________
• Menitikberatkan _____________________
PERANCANGAN STRATEGIK
• Perancangan yang dilakukan adalah lebih
menyeluruh.
• Contoh: ___________________________
__________________________________
____________________
____________________
____________________
PERANCANGAN TAKTIKAL
• Perancangan jangka __________________
• Tempoh masa _______________________
• Dilakukan oleh ______________________
• Risiko yang ________________________
• Skop yang _________________________
• Memerlukan kemahiran perorangan yang
tinggi.
• Menitikberatkan strategi ______________
PERANCANGAN TAKTIKAL
• Meliputi perancangan sesuatu jabatan
seperti _____________________________
___________________________________
_________________
_________________
_________________
_________________
PERANCANGAN OPERASIAN
• Perancangan jangka __________________
• Tempoh masa _______________________
• Dilakukan oleh ______________________
• Risiko yang _________________________
• Skop yang __________________________
• Memerlukan kemahiran teknikal yang
tinggi.
• Kebiasaannya berkaitan aktiviti
pengeluaran.
PERANCANGAN OPERASIAN
• Penekanan kepada tugas-tugas rutin (tugas
yang dilakukan secara berulang-ulang atau
sering dilakukan) contohnya seperti
___________________________________
______________________
______________________
______________________
______________________
KEPENTINGAN PERANCANGAN

Memastikan hala tuju syarikat (agar


lebih jelas).
Tanda aras untuk ________________
Bertindak kepada persekitaran yang
dinamik (______________________).
Kawalan pengurus (memudahkan
pengurusan).
HIRARKI PIRAMID
PENGURUSAN