Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR TMK TAHUN 3 TMK 3A 25 orang murid 7.0 7.30 PAGI HINGGA 8.

30 PAGI 7.1 MENGHASILKAN PRODUK DIGITAL YANG MENGINTERGRASIKAN PERISIAN HAMPARAN ELEKTRONIK DAN PERISIAN PERSEMBAHAN ( MS EXCEL DAN MS POWERPOINT ) SECARA KREATIF. Objektif Pembelajaran: 1. Membuat butang untuk pautan . 2. Melakukan proses pautan antara satu fail MS PowerPoint dengan satu file MS Excel. 3. Melakukan proses pautan antara satu fail MS Excel dengan satu fail Ms PowerPoint.

Mata Pelajaran : Kelas : Bilangan murid : Tajuk : Masa: Standard Pembelajaran:

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:

1. TUNJUKKAN SATU HASIL KERJA MS Powerpoint yang dipautkan dengan satu fail MS Excel menggunakan butang yang berlainan. 2. Penerangan tentang proses pautan MS Excel dengan MS Powerpoint. 3. Membuka IBU Haiwan.ppt 4. Membuat satu butang untuk proses pautan dalam fail MS PowerPoint. 5. Lakukan pautan dengan fail MS Excel 6. Melakukan proses pautan fail Ms Excel dengan fail MS PowerPoint. 7. Membuat latihan dalam fail MS Excel yang telah dipautkan dengan slaid MS PowerPoint.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK): Bahan Bantu Belajar:

TMK

1. Modul Pembelajaran Murid Mengintergasikan MS PowerPoint dan MS Excel 2. Fail MS PowerPoint yang mengandungi imej haiwan 3. Fail Ms Eccel yang mengandungi anak haiwan. Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran: Refleksi:

1. Lembaran aktiviti 1. 23 orang pelajar daripada 25 orang pelajar dapat dapat membuat pautan fail MS Excel yang telah dipautkan dengan slaid MS PowerPoint. 2. 2 orang pelajar yang tidak menguasai telah diberi latihan pemulihan.

AKTIVITI 1: MEMBUKA FAIL MS POWERPOINT

Langkah 1: Klik Start All Programs MS PowerPoint. Langkah 1: Klik File Open pilih fail (HAIWAN). AKTIVITI 2: MEMBUAT PAUTAN MS POWERPOINT DENGAN MS EXCEL Anda boleh membuat persembahan yang berinteraktif dengan membuat pautan antara fail dalam MS PowerPoint dengan fail dalam MS Excel. Langkah 1: Klik Insert. Namakan haiwan yang disenaraikan seperti kucing, lembu, itik dan ayam. Langkah 2: Klik Text Box. Gambar rajah 1

Langkah 3: Taip perkataan ANAK HAIWAN di Text Box seperti Gambar rajah 2.

Membuat pautan Langkah 1: Klik kanan pada Text Box. Langkah 2: Klik Hyperlink. Gambar rajah

AKTIVITI 3: MEMBUAT PAUTAN MS EXCEL DENGAN MS POWERPOINT Langkah 1: Klik Start All Programs MS Excel. Langkah 2: Klik File Open pilih fail (ANAK HAIWAN). Langkah 3: Bawa cursor pada sel yang dipilih taip IBU HAIWAN seperti dalam gambar rajah 5.

Gambar rajah 5

Lihat Gambar rajah 6 Langkah 4: Klik kanan pada sel IBU HAIWAN. Langkah 5: Klik Hyperlink.

Gambar rajah 6 Langkah 6: Pilih fail MS Power Point untuk dipautkan seperti gambar rajah 7.

AKTIVITI 4: MELIHAT HASIL PAUTAN Langkah 1: Klik pada ikon slide show . Gambar rajah

Langkah 2: Klik pada perkataan ANAK HAIWAN untuk melihat hasil pautan (MS PowerPoint dengan MS Excel) Langkah 3: Klik pada perkataan IBU HAIWAN untuk melihat hasil pautan (MS Excel dengan MS PowerPoint)

LEMBARAN AKTIVITI Sila ikut arahan berikut: 1. Hasilkan satu slaid MS Power Point yang mengandungi satu imej haiwan dan pautkan ke file MS Excel yang telah disediakan (Latihan Interaktif). 2. Paparkan slaid tersebut sebagai slide show dan sediakan aktiviti interaktif dalam file pautan MS Excel.