Anda di halaman 1dari 3

BUKU CERITA YANA

Yana murid tahun satu. Yana rajin baca buku . Hari-hari Yana baca buku cerita yang ibu beri. Satu hari, guru beri Yana buku cerita baru. Yana sayang buku yang guru beri. Kini, Yana ada dua buku cerita. Tetapi semalam, buku cerita yang ibu beri telah hilang. Yana cari buku cerita di dalam almari. Buku cerita Yana tiada dalam almari. Yana rasa sedih dan pilu. Yana janji jaga buku cerita yang guru beri.

Nama:

Kelas:

Tarikh:

Arahan: Tulis semula perkataan yang tertinggal dari petikan.

Yana murid tahun ________. Yana ___________ baca buku . Hari-hari Yana __________ buku cerita yang ibu ________. Satu _________, guru beri Yana buku __________ baru. Yana sayang buku yang _________ beri. Kini, Yana ada _______buku cerita. Tetapi ___________, buku cerita yang ibu beri telah __________. Yana cari buku cerita di dalam ____________. Buku cerita Yana ________ dalam almari. Yana rasa __________ dan pilu. Yana janji jaga buku _________ yang guru beri.

Anda mungkin juga menyukai