Anda di halaman 1dari 5

Dapatkan Uang Harian Gratis klik disini

Ternyata Nabi Musa adalah seorang muslim

Islam (ibrani:Syalowm) mempunyai arti Damai, Selamat sejahtera. Sedangkan Ad-dien Islam mempunyai arti aturan yang selamat sejahtera, sebuah nama yang sangat indah yang diberikan Allah SWT kepada hamba-hambanya yang ingin selamat sejahtera di dunia dan akhirat maka mereka harus masuk ke dalam Ad-dien Islam (aturan yang selamat sejahtera).

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi".(Qs.Aliimran.85) Islam adalah Ad-dien (aturan) yang hakiki yang diturunkan Allah SWT sejak zaman Nabi Adam as sampai Nabi Muhammad SAW. Seorang yang berdien Islam dinamakan seorang Muslim yang artinya tunduk, patuh, berserah diri. Di dalam Al-quran secara tegas menyatakan bahwa Nabi Ibrahim as beserta anak cucunya adalah seorang Islam, Muslim dan bukan seorang Yahudi maupun Nasrani. "Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi seorang muslim. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang

musyrik".(Qs.Ali-imran.67) Sebagai ayah dari para nabi, beliau telah menamakan kita dengan sebutan muslimin. Di dalam Al-Quran, perkataan beliau diabadikan: : Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, BerIslam-lah! Ibrahim menjawab, Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yaqub. Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam.(Qs.Al-baqarah.131-132) Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan dalam ini.(Qs.Al-Hajj:78) Di dalam Al-quran Nabi Musa as juga seorang islam.

Berkata Musa: "Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakkallah kepadaNya saja, jika kamu benar-benar orang yang Muslim."(Qs.Yunus:84) Di dalam Al-quran Nabi Sulaiman as juga seorang muslim.

"Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang Muslim".(Qs.An-Naml:31) -------------------------Baiklah, di sini saya akan berikan bukti tertulis di dalam kitab Taurat bahwa Nabi Musa as adalah seorang yang berdien Islam, karena nama Yahudi sendiri baru muncul setelah runtuhnya kerajaan Nabi Sulaiman as yang diambil dari nama Yehuda anak Nabi Yakub as. Dan bagaimana mungkin Nabi Musa seorang Yahudi sedangkan beliau keturunan Lewi??? Perhatikan baik-baik perikop ini...

*LAI TB Bilangan 6:22 TUHAN berfirman kepada Musa: 6:23 "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya: Beginilah harus kamu memberkati orang

Israel, katakanlah kepada mereka: 6:24 TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau; 6:25 TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia; 6:26 TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. yi Yahweh pnw le, wym l lwm Translit interlinear:yi{mengangkat} Yahweh{TUHAN} pnw{wajah-Nya} le{padamu}, wym{dan mengatur} l{kamu} lwm{Arab:Islam} Terjemahan yang benar: TUHAN mengangkat wajah-Nya kepadamu dan mengatur kamu dengan Islam! 6:27 Demikianlah harus mereka meletakkan nama-Ku atas orang Israel, maka Aku akan memberkati mereka." wm em albn yirl; wan rm. p Translit interlinear: wm {Demikian namamu} e-{-} m{namaku} al-{atas} bn{orang} yirl{Israel}; wan{dan Aku} rm{memberkati mereka}p Terjemahan yang benar: Demikianlah namamu namaku atas orang Israil; dan Aku akan memberkati mereka. Ternyata Syalowm (Arab:Islam) adalah nama syariat yang dibawa oleh nabi Musa as dan Tuhan ALLAH sendiri yang telah menamainya kepada nabi Musa as. Dan bagaimanakah sejarahnya kenapa tiba-tiba muncul nama Yahudi??? sedangkan nabi Musa adalah keturunan Lewi??? Yesaya 48:1 Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama TUHAN dan mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Yesaya 48:22 "Tidak ada SYALOWM bagi orang-orang fasik!" firman TUHAN.

TIDAK ADA LAGI SYALOWM UNTUK YAHUDI KARENA MEREKA ADALAH ORANG-ORANG FASIK YANG GEMAR MENGINGKARI FIRMAN TUHAN DAN MEMBUNUH PARA NABI TANPA ALASAN YANG BENAR! (Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuki mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merobah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya [407], dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. (Qa.Al-maidah.13) Nah, jadi sudah jelas bahwa kitab Taurat sendiri menyebutkan bahwa Nabi Musa as adalah seorang Islam bukan Yahudi karena nama Yahudi sendiri baru muncul setelah runtuhnya kerajaan Nabi Sulaiman as. Namun islam yang dibawa Nabi Musa telah lenyap pada saat itu dan

pada saat itulah muncul seorang Nabi yang bernama Yisyeyahu yang menubuatkan kembali Addien Islam (aturan yang selamat sejahtera) yang pintu gerbangnya bernama halelu (Arab:Ahmad,Mahmud,Muhammad) Yesaya 60:17 Sebagai ganti tembaga Aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi Aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi; Aku akan memberikan lwm dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. taa hanne zh, waa habbarzel esep waa hm , ne, waa hnm barzel; wamt pqudd lwm{Arab:Islam} perhatikan ayat di atas, sangat jelas Allah akan memberikan Islam/Syalowm yang akan mengatur hidup umat manusia dan ayat selanjutnya menjelaskan pintu gerbangnya yang bernama Halelu (Arab:hmd) Yesaya 60:18 Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu; engkau akan menyebutkan tembokmu "Selamat" dan PINTU-PINTU GERBANGMU "Pujian{Ahmad}". l- yima w ms bar, weer bilyi; wqr yh wmayi, rayi t hillh{Arab:.} lyihyehhalelu=>Pujian Hmd=>Pujian padanan kata halelu http://ms.wikipedia.org/wiki/Alhamdulillah adalah Ahmad,mahmud,muhammad selengkapnya:

Tafsir Yesaya http://pembantaisalibis.blogspot.com/2012/07/tafsir-yesaya-60.html

Nabi Yirmeyahu juga menguatkan nubuat di atas bahwa jika ada seorang Nabi yang benar-benar mendatangkan Islam, maka dapat dipastikan Nabi tersebut adalah benar-benar diutus oleh Tuhan. Yeremia 28:9 "Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang lwm{Arab:Islam}, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan, bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh TUHAN." hann er yinn llwm{Arab:Islam}; b dar hann, yiwwa hann, erlw Yahweh beme. Nah, sudah jelas bahwa semua Nabi itu beragama Islam??... sudahkah anda masuk Islam?? karena semua Nabi berdien Islam

Rasulullah Saw bersabda: Artinya: "Kami semua para nabi bersaudara dan agama kami satu". Dalam hadits yang lain (HR. Bukhari-Muslim) Rasulullah Saw mengumpamakan para Nabi dan Rasul, bahwa mereka itu satu bapak yang lahir dari Ibu yang berbeda-beda, artinya adalah bahwa mereka itu membawa satu ajaran agama, yaitu Tauhidullah atau mengesakan Allah, akan tetapi memiliki syari'at yang berbeda-beda seperti ibadah, perintah dan larangan, penghalalan dan pengharaman dan lain sebagainya. Bahkan Yesus juga seorang muslim

LUKAS 6:40 Ein talmeed naleh al rabbo; shekken kal adam sheMUSHLAM yihyeh krabbo. (Tak seorangpun bisa melebihi gurunya, tetapi setiap orang yang mengaku sebagai MUSLIM dapat menyamai gurunya) DARI TULISAN DI ATAS SUDAH SANGAT JELAS BAHWA ISLAM (SYALOWM) ADALAH NAMA AD-DIEN YANG RESMI DARI TUHAN ALLAH DAN HANYA ORANG YANG BENAR-BENAR NABI YANG DIUTUS OLEH TUHAN ALLAH YANG MAMPU MENDATANGKAN ISLAM (SYALOWM) DAN HANYA SATU AD-DIEN YANG BERNAMA SYALOWM DI DUNIA YANG PINTUNYA BERNAMA HALELU (ARAB:AHMAD,MAHMUD,MUHAMMAD)