Anda di halaman 1dari 1

PANDUAN PEMARKAHAN PERSEMBAHAN MULTIMEDIA BAGI SEKOLAH RENDAH KEBANGSAAN

KATEGORI DAN LEMAH SEDERHANA CEMERLANG RAKAN GURU


PEMBERATAN. 0-5 6-8 9 - 10
FAKTA Fakta tidak lengkap Mempunyai fakta yang Fakta yang diberikan
dan tidak memenuhi hampir lengkap dan adalah tepat dan
kriteria. Mempunyai memenuhi kriteria memenuhi kriteria.
fakta yang salah Telah mendapatkan
fakta yang luar rujukan
yang diberikan

KREATIVITI DAN Meniru daripada Menunjukkan kreativiti Menunjukkan kreativiti


KEASLIAN sumber lain dan idea boleh yang tinggi dan
diterima. mampu menarik
perhatian umum.
FUNGSI Persembahan Persembahan Persembahan
multimedia yang multimedia memenuhi multimedia yang
dihasilkan tidak kriteria. Ada beberapa dihasilkan memenuhi
memenuhi kriteria komponen multimedia kriteria dan lengkap.
yang tidak dapat Komponen multimedia
berfungsi dengan baik berfungsi dengan baik
TATABAHASA Penggunaan Terdapat sedikit Menggunakan ejaan
tatabahasa dan ejaan kesalahan dalam ejaan dan tatabahsa tanpa
yang lemah dan tatabahasa kesalahan

ILUSTRASI Menggunakan Ilustrasi teks yang Ilustrasi teks yang


ilustrasi teks yang bersesuaian dengan tepat dan sesuai
tidak bersesuaian tanda isyarat dengan tanda isyarat
dengan isyarat iaitu iaitu antara 6-8 tanda antara 9-10 tanda
antara 0-5 tanda isyarat jalan raya. isyarat jalan raya.
isyarat jalan raya.
JUMLAH MARKAH
SKOR MENGIKUT PERATUSAN YANG DITETAPKAN