Anda di halaman 1dari 1

Langkah mengurangkan Masalah Petempatan

Langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah pencemaran udara di

Kawasan Banda Hilir ialah melalui Kempen seperti kempen kitar semula atau kempen

Cintailah Alam Sekitar yang boleh memberi kesedaran kepada para penduduk tentang

kepentingan menjaga alam.Selain itu,Tindakan menguatkuasakan undang-undang juga

boleh dikenakan melalui Akta Kualiti Alam Sekitar.Penduduk-penduduk digalakkan

menggunakan petroleum tanpa plumbum atau memasang alat catalytic Converter pada

ekzos kenderaan untuk mengurangkan pengeluaran asap.

Untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di Singapura dapat dikurangkan melalui

pembinaan jalan raya bertingkat.Kejadian banjir kilat pula dapat dikurangkan dengan

membaiki system saliran atau system perparitan di kawasan bandar.Longkang-

longkang dibersihkan perparitkan di kawasan bandar.Longkang-longkang dibersihkan

dan dibesarkan supaya tidak tersumbat dan dapat menakung kuantiti air.

Penduduk-penduduk di Banda Hilir dan Bangkok berasa bersyukur dan menghargai

usaha-usaha pihak kerajaan untuk mengurangkan masalah pencemaran udara,kesesakan

lalu lintas dan masalah banjir kilat.