Anda di halaman 1dari 3

Langkah/Cadangan Mengatasi Masalah Pencemaran Udara

Langkah/cadangan mengatasi masalah pencemaran udara merupakan


bahagian terakhir untuk kajian kes PT3 Geografi. Markah penuh adalah 20
markah dimana pelajar dikehendaki untuk memberikan cadangan yang
relevan dan kritis untuk mendapatkan markah penuh. Setiap idea pelajar
mestilah disertakan bersama huraian yang tepat dan contoh berkaitan
kawasan kajian. Berikut merupakan beberapa langkah/cadangan
mengatasi masalah pencemaran udara yang boleh dijadikan rujukan.
Diingat sekali lagi, pelajar mesti menghuraikan cadangan tersebut
menggunakan ayat sendiri dengan relevan dan kritis.
1. Penguatkuasaan undang-undang : Denda yang lebih tinggi kepada
mereka yang membuat pembakaran terbuka, penjara dan rotan.
2. Kempen kesedaran : Meningkatkan lagi kempen kesedaran di
televisyen dan radio serta laman sosial seperti facebook.
3. Menggunakan petrol tanpa plumbum
4. Penggunaan alat catalytic converter pada kenderaan

Langkah Mengurangkan Pencemaran (Udara Geografi PT3 2014)


Antara langkah utama pencemaran udara adalah menggunakan
pengurangkan penggunaan kenderaan bermotor, kempen kesedaran alam
sekitar, mengenakan undang-undang ketat terhadap inividu yang
menyebabkan pencemaran udara dan melaksakan penanaman semula.
Berdasarkan kajian soal selidik di sekitar Kuala Lumpur, asap kenderaan
merupakan penyumbang utama kepada pencemaran udara di ibu negara.
Langkah terbaik ialah mengurang penggunaan kenderaan bermotor dan
menggalakkan penggunaan kenderaan awam seperti LRT, bas, dan
Komuter. Pengurangan jumlah kenderaan bermakna pengurangan asap
kenderaan dalam jumlah yang minima. Antara cara lain ialah
menggalakkan mereka yang bekerja di tempat yang sama supaya
berkongsi kenderaan ke tempat kerja. Bagi mereka yang dekat dengan
tempat kerja bolehlah berjalan kaki kerana selain meminimakan asap
kenderaan, ia juga dapat menyihatkan tubuh badan. Langkah
menggunakan kenderaan yang tidak mengeluarkan asap seperti basikal
juga adalah digalakkan kerana ianya selain daripada mampu meminimakan
asap kenderaan, kita juga dapat membuat aktiviti menyihatkan badan
Selain itu, pihak kerajaan harus memperkenalkan undang-undang alam
sekitar. Pihak kerajaan yang bertindak sebagai agen pentadbir negara
mestilah mengubalkan pelbagai undang-undang dalam mengawal kadar
pencemaran. Sebagai contoh, industri besar dan kecil diwajib menapiskan
asap yang dikeluarkan. Manakala, individu yang melakukan pembakaran
terbuka wajib dikenakan kompaun atau penjara atau kedua-duanya sekali.
Dengan undang-undang tersebut, orang ramai akan lebih peka dan akan
lebih berwaspada terhadap isu pencemaran alam.
Disamping itu, pelaksanaan program kempen alam sekitar juga dapat
meningkatkan
kesedaran
ramai
terhadap
kesan
pencemaran
udara.Kempen kesedaran ini mengajak rakyat meninggalkan sikap dan
tabiat buruk tidak mementingkan kebersihan dengan menjadikan
penjagaan alam sekitar sebagai keutamaan dalam kehidupan mereka.
Perlaksanaan kempen kesedaran dilakukan bagi menyemai rasa
tanggungjawab masyarakat agar bekerjasama memelihara dan
memulihara khazanah warisan negara. Perlaksanaan kempen kesedaran
ini boleh diperbagaikan dengan pelbagai cara seperti program
sukarelawan, ceramah mahupun edaran risalah disetiap rumah.

Program
penanaman
semula bertujuan
untuk
mengimbangkan
ekosistem. Seperti sedia maklum, tumbuhan hijau dapat menghasilkan
udara yang segar yang nyaman. Ini kerana, tumbuhan hijau dapat mengitar
semula udara yang panas seperti karbon dioksida dan menghasilkan
oksigen. Selain itu, oksigen juga adalah keperluan penting kepada manusia
agar dapat bernafas dengan segar.
Jumlah Markah: 20 Markah

Sumber: Langkah Mengurangkan Pencemaran Udara Geografi PT3 2014 |


melvister.com

Anda mungkin juga menyukai