Anda di halaman 1dari 19

Operasi bercampur

Kelaziman dalam operasi bercampur


Latihan pengukuhan bagi operasi bercampur

Operasi bercampur yang lain


Situasi operasi bercampur

Kaedah unitari

Contoh : 3 + 8 x 7 = (

3 + 8 dahulu , kemudian hasil tambahnya didarab dengan 7 = 77

2 cara menyelesaikan

7 didarab dengan 8 , kemudian 3 ditambah dengan hasil tambahnya , iaitu 56 = 59

6.2 Situasi operasi bercampur

Gabungan lebih daripada satu operasi asas ( +,-,x )

Aktiviti 6.1 Memperkenalkan contoh situasi operasi bercampur

1. Guru menyediakan gambar berseri. 2. Murid dikehendaki menceritakan apakah yang telah berlaku ? 3. Murid dibimbing untuk menulis ayat matematik. 4. Guru mengemukakan soalan :

Apakah yang dapat kamu lihat pada gambar A ? Jawapan : Gambar A ada 3 ekor burung dan 3 ekor burung terbang datang. Apakah yang ditunjukkan pada gambar B? Jawapan : Gambar B ada 3 ekor burung terbang ke tempat lain . 5. Murid menulis ayat matematik .

3 + 4 - 3 = 4

6.3 kelaziman dalam operasi bercampur


1. Bagi operasi bercampur yang melibatkan + dan , langkah penyelesaiannya dari kiri ke kanan. Contoh :

(i)3 + 4 - 5 = = (ii)8 - 4 + 2 = =

7 - 5 2 4 + 2 6

Operasi bercampur darab dan bahagi


1. Bagi operasi bercampur yang melibatkan x dan , langkah penyelesaiannya dari kiri ke kanan. Contoh :

(i)2 x 7 2 = 14 2 =7 (ii)15 3 x 3 = 5 x 3 = 15

Operasi bercampur tambah dan darab


1. Bagi operasi bercampur yang melibatkan + dan x , selesaikan operasi x dahulu dan diikuti dengan operasi +. Contoh : Elvin mempunyai 8 biji bola. Dia menerima 4 kotak bola lagi mengandungi 2 biji di dalam setiap kotak. Berapa biji bolakah yang ada pada Elvin ?

8 + 4 x 2 = 8 + 8 = 16 Atau 4 X 2 + 8 = 8 + 8 = 16
Contoh 2 :

(i)2 X 6 + 5 = 12 + 5 = 17 (ii)5 + 6 x 2 = 22

Operasi bercampur tolak dan darab 1. Bagi operasi bercampur yang melibatkan - dan x , selesaikan operasi x dahulu dan diikuti dengan operasi -. 2. Contoh :

(i)6 x 8 - 5 = 48 - 5 = 43 (ii)14 - 5 x 4 = 9 x 4 = 36

Operasi bercampur tambah dan bahagi


1. Bagi operasi bercampur yang melibatkan + dan , selesaikan operasi dahulu diikuti dengan operasi +.

5 + 24 2 = 12 + 5 = 17 Atau 24 2 + 5 = 12 + 5 = 17

Operasi bercampur tolak dan bahagi


Bagi operasi bercampur yang melibatkan + dan , selesaikan operasi + dahulu diikuti dengan operasi -. Contoh :

(i)54 6 - 2 = 9 2 = 7 (ii)54 - 6 2 = 5 1

6.4 Operasi bercampur yang lain


Operasi bercampur yang melibatkan tambah, tolak, darab , dan bahagi.
Langkah 1 : Selesaikan operasi x dan dahulu dari kiri ke kanan. Langkah 2 : Selesaikan operasi + dan - dari kiri ke kanan. Contoh :

(i) 4 x 6 + 8 6 3 = 24 + 8 2 = 32 2 = 30 (ii) 45 5 4 x 1 + 7 = 9 1 + 7 = 15

Operasi bercampur yang melibatkan kurungan


Langkah 1 : Selesaikan operasi di dalam kurungan ( ) dahulu. Langkah 2 : Selesaikan operasi dan x dari kiri ke kanan. Langkah 3 : Selesaikan operasi + dan - dari kiri ke kanan. Contoh : (i) 12 2 (6 - 3) = 12 2 - 3 = 6 3 = 3 (ii)16- ( 4 + 8 ) 2 = 16 12 2 = 16 6 = 10

6.5 Latihan pengukuhan bagi operasi bercampur Lengkapkan ayat matematik berikut dengan mengisikan operasi asas = , - , x , dalam petak kosong. 1. 3 + 8 6=5 2. ( 4 x 6 ) 5 = 29 3. ( 8 4 ) + 12 = 14 4. ( 6 4) 4 = 20 5. 7 6 2=84 6. 4 2 7 3=3

Kaedah unitari
Kaedah ini digunakan untuk menyelesaikan masalah ubahan langsung. Langkah 1 : Mencari kadar bagi satu unit. Langkah 2 : Mendarab dengan jumlah unit yang dikehendaki. 6 biji buah limau berharga RM 12. berapakah harga bagi 5 biji buah limau yang sama?

Langkah 1 : Mencari kadar bagi satu unit Harga sebiji buah limau = RM 12 6 = RM 2 Langkah 2 : Mendarab dengan jumlah unit yang dikehendaki Harga 5 biji buah limau = RM 2 X 5 = RM 10 atau Harga 5 biji buah limau = RM 12 6 x 5 = RM 10.