Anda di halaman 1dari 1

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU BAHASA MELAYU 1.

Mengetahui secara terperinci perkara-perkara dengan subjek yang diajarkan dan sukatannya. 2. Menyampaikan pelajaran dengan cara yang paling berkesan termasuk penggunaan BBB. 3. Menjalankan tugas dengan jujur dan penuh rasa tanggungjawab. 4. Menyediakan rancangan pengajaran masing-masing berdasarkan rancangan pengajaran tahunan yang telah ditetapkan dan merekodkannya dalam folio/buku rekod mengajar. 5. Merancang tugasan yang sesuai sebagai pengukuhan pengajaran yang telah dijalankan. 6. Memeriksa setiap latihan, tugasan atau folio pelajar dan memberi komen yang akan membantu meningkatkan minat serta prestasi pelajar dalam mata pelajarannya. 7. Menghantar buku latihan kepada Guru Kanan Subjek atau Ketua Jabatan apabila dikehendaki berbuat demikian. 8. Memeriksa kertas ujian selaras dan peperiksaan serta menyerahkan markah pelajar kepada penyelaras tingkatan dan pihak UPPM pada masa yang ditetapkan. 9. Membuat analisis keputusan ujian selaras dan peperiksaan bagi kelas-kelas yang diajarkan. 10. Mengambil berat kemajuan akademik pelajar melalui intervensi serta berusaha menanamkan nilai-nilai sahsiah yang baik dalam kalangan pelajarnya. 11. Mengadakan kelas-kelas tambahan dan klinik bahasa untuk tujuan pengayaan dan pemulihan apabila diperlukan atau mengikut jadual program PGG.. 12. Membantu Penyelaras Tingkatan dan Guru Kanan Subjek mengendalikan program-program serta aktiviti-aktiviti yang telah dirancang oleh unit sepanjang tahun. 13. Mengendalikan persatuan yang berkenaan dengan mata pelajarannya apabila dilantik menjalankan tugas tersebut. 14. Menghadiri kursus-kursus tertentu yang dikelolakan oleh Bahagian Pendidikan dan Latihan (Menengah) MARA, Jabatan Pelajaran Negeri atau pelbagai pihak. 15. Menghadiri setiap mesyuarat unit dan jabatan yang dikendalikan oleh Guru Kanan Subjek atau Ketua Jabatan yang berkenaan dengan mata pelajaran yang diajarkannya. 16. Mengawasi pelajar ketika ujian dan peperiksaan mengikut jadual yang telah ditentukan bagi mengelakkan sebarang penyelewengan. 17. Menilai pencapaian pelajar serta mengesan kelemahan dan kekuatan mereka bagi tujuan meningkatkan prestasi P&P. 18. Melengkapkan butir-butir yang diperlukan dalam buku/folio Rekod Mengajar dan menyerahkannya kepada Ketua Jabatan mengikut jadual yang telah ditentukan. 19. Melaksanakan tugas-tugas berkala yang lain dari masa ke masa daripada Penyelaras Tingkatan, Guru Kanan Subjek, Ketua Jabatan atau yang diarahkan oleh Pengetua.

Disediakan oleh: Yahya Sufi hj Abdullah- Guru Bahasa Melayu