Anda di halaman 1dari 21

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 (2013)

MINGGU 1 2-4 JAN NILAI PERKEMBANGAN DIRI 1.1 Kepercayaan Tuhan KANDUNGAN AKADEMIK TEMA Hukum dan Fenomena Alam Merupakan kepada Peraturan Yang Ditetapkan Oleh Pencipta TAJUK U1: Alam Harmoni Manusia Sejahtera ISI Pengurusan alam secara bertanggungjawab tanda bersyukur dengan anugerah Tuhan Pengurusan alam secara berhikmah untuk kebaikan semua hidupan Menguruskan alam dengan penuh tanggungjawab sebagai tanda kesyukuran terhadap anugerah Tuhan i. Tayangan video/gambar/slaid tentang keindahan alam ciptaan Tuhan ii. Membuat buku skrap tentang keindahan alam ciptaan Tuhan iii. Lawatan ke tepi pantai/ sungai/ hutan simpan iv. Menghasilkan sajak bertajuk keindahan alam atau keharmonian alam v. Bergotong-royong membersihkan kelas atau persekitaran sekolah. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.

1.2 Amanah

Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan TAJUK kepercayaan dan keyakinan U2: Pekerja Beretika Negara Gemilang orang lain. ISI Etika kerja yamg positif sebagai satu budaya. Amanah dalam menjalankan tugas sebagai seorang pekerja Peraturan kerja Imej organisasi Banteras rasuah

TEMA Pekerja Beretika Negara Berjaya

Bersikap amanah dalam melaksanakan tugas dengan mematuhi peraturan kerja

i.

Temu ramah dengan kakitangan akademik / bukan akademik di sekolah tentang peraturan-peraturan kerja. ii. Kajian kes tentang etika kerja seorang guru, doktor dan polis iii. Mengumpul maklumat daripada media cetak/ elektronik tentang pekerja-pekerja contoh dalam sesuatu organisasi. iv. Lakonan ( Majikan dan pekerja : berkenaan peraturan kerja )

MINGGU 2 7-11 JAN

NILAI 1.3 Harga diri

KANDUNGAN AKADEMIK TEMA Pegangan Hidup Yang Teguh Menjamin Maruah DIri Terpelihara

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

Keupayaan dan keyakinan diri Mengamalkan cara hidup yang agar mampu memulia dan TAJUK sihat demi maruah diri menjaga maruah diri dalam U3: Harga Diriku Maruah Hidupku kehidupan ISI Keupayaan menjaga maruah diri dalam kehidupan Amalan cara hidup yang sihat - Pegangan agama yang kukuh - Usaha memajukan diri dalam pelbagai bidang

i.

Mencari maklumat tentang kehidupan seorang yang berjaya dalam hidup ii. Perbincangan tentang cara untuk memajukan diri dalam pelbagai bidang iii. Temuramah bersama pelajar cemerlang di sekolah ( akademik dan kokurikulum ) iv. Perbahasan: Pegangan agama yang kukuh membentuk cara hidup yang sihat i. Menyediakan senarai tugas seorang pekerja ( guru, tentera, pekerja kilang pembuatan ) dan membincangkan kesannya jika tugas tersebut tidak dibuat dengan bersungguh-sungguh. ii. Main peranan ( guru pelajar / Pengawas pelajar : situasi di luar sekolah ( kaunter bayaran ) iii. Membuat buku skrap tentang bidang tugas tertentu ( doktor )

3 14-18Jan

1.4 Bertanggungjawab

TEMA Pekerja Bertanggungjawab Produktiviti Kesanggupan diri seseorang Meningkat Menjalankan tugas yang untuk memikul dan dipertanggungjawabkan sebagai melaksanakan tugas serta pekerja dengan sempurna kewajipan dengan sempurna TAJUK U4: Tugasku Tanggungjawabku ISI Sedar tentang tanggungjawab diri sebagai pekerja Sikap bertanggungjawab menjalankan tugas sebagai seorang pekerja -Usaha meningkatkan produktiviti

MINGGU

NILAI

KANDUNGAN AKADEMIK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

4 21-25 Jan

1.5 Hemah Tinggi

TEMA Amalan Berhemah Tinggi Menjamin Bersedia mengakui kesilapan dii i. Bersedia mengakui kesilapan dii dan Hubungan Dengan Individu Lain dan berfikiran terbuka terhadap berfikiran terbuka terhadap kritikan dan Beadab sopan dan berbudi kritikan dan pandangan untuk pandangan untuk pekembangan diri TAJUK pekerti mulia dalam pergaulan pekembangan diri U5: Amalan Berbudi Hidup Sejahtera seharian ISI Kesediaan menilai diri sendiri sebelum menilai orang lain Sedar dan sanggup membetulkan kesilapan diri Sedia menerima kritikan dan pandangan yang membina 1.6 Toleransi TEMA Toleransi Kunci Penyelesaian Konflik

5 28-31 Jan 6 2-8Feb

Kesanggupan bertolak ansur, Mengamalkan sikap toleransi sabar dan mengawal diri bagi TAJUK semasa menyelesaikan masalah mengelakkan berlakuunya U6: Toleransi Kunci Kedamaian pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup ISI Toleransi mewujudkan pesefahaman Amalan toleransi membantu menyelesaikan masalah Saling memahami Fikiran terbuka Saling menghormati Kesabaran Baik sangka

i.

Pemerhatian terhadap kumpulan yang membuat aktiviti menyelesaikan masalah dan membuat laporan ii Mengumpul dan membincangkan isu daripada keratan akhbar yang menunjukkan amalan toleransi iii lakonan skrip tentang baik sangka iv membanding beza amalan toleansi keluarga besar dengan keluarga kecil

7 11-15 Feb

1.7 Berdikari

Berdikari dalam melaksanakan I.Tugasan kumpulan tentang sikap sesuatu tugas atau kewajipan berdikari dalam melaksanakan sesuatu Kebolehan dan kesanggupan dengan cemerlang tanpa tugas di kalangan individu atau kumpulan dengan cemerlang melakukan sesuatu tanpa TAJUK bantuan orang lain. U7:Berdikari Tangga Kejayaan - Pekerja bergantung kepada orang lain - Usahawan ISI - Ahli sukan ii Perbahasan : Sikap berdikari membawa kejayaan dalam bidang yang diceburi - Bekerja sendiri adalah lebih baik daripada makan gaji Amalan berdikari dalam menjalankan Berlatih sendiri lebih menjimatkan tugas bagi memastikan kejayaan daripada mengambil jurulatih luar dalam kerjaya yang diceburi iii Main peranan pekerja/usahawan/ahli - Pekerja sukan yang erjaya kerana berdikari - Usahawan - Ahli sukan 1.8 Kerajinan TEMA Usaha Berterusan Kecemerlangan Menjamin Berusaha secara berterusan i dalam pelbagai bidang sehingga berjaya ii Mengumpul maklumat tentang kejayaan negara dalam bidang sukan dan ekonomi Menyedia laporan tentang kejayaan negara dalam bidang tersebut iii Lawatan ke industri kecil yang berjaya/persatuan sukan negeri/Majlis Sukan Negara iv Buku skrap tokoh-tokoh ekonomi dan usahawan berjaya v Lakonan skrip detik awal hingga mencapai kejayaan.

TEMA Sikap Berdikari Asas Kecemerlangan

8 18-22 Feb

Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, TAJUK kecekalan, kegigihan,dedikasi U8: Kerajinan Penentu Kejayaan dan berdaya maju dalam ISI melakukan sesuatu perkara Daya usaha pasti membawa kejayaan Usaha yang berterusan bagi memastikan kejayaan dalam pelbagai bidang - Sukan - Ekonomi

9 25FEB1MAC

1.9 Kasih sayang

Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta TAJUK berkekalan yang lahir daripada U9: Hidup Bermakna Tanpa Aids hati yang ikhlas ISI Gejala HIV/AIDS mengancam kehidupan Sedar akan punca dan akbat gejala HIV/AIDS Tidak terlibat dengan gejala yang boleh menyebabkan HIV/AIDS Usaha membantu penghidap HIV/AIDS 1.10 Keadilan TEMA Pemerintahan Yang Adil, Rakyat Sejahtera

TEMA Sayangi Diri Hargai Kehidupan

i.

10 4-8MAC Ujian 1

Menyayangi diri i. Sumbang saran tentang sebab, akibat dan cara mengelakkan diri dengan menjauhi daripada terlibat dengan gejala daripada gejala yang HIV/AIDS boleh menyebabkan ii Menghasilkan esei bertajuk Gejala HIV/AIDS HIV/AIDS mengancam manusia. ii. Membantu dan iii. memberi sokongan moral kepada pengidap iii Ceramah oleh wakil Majlis AIDS Malaysia. HIV/AIDS iv Menonton video yang berkaitan dengan kempen AIDS dan HIV v Menyediakan buku skrap tentang HIV/AIDS

11 11-15 MAC 12 18-22 MAC

Menerima prinsip keadilan yang i Tindakan dan keputusan yang diamalkan kerajaan saksama serta tidak berat TAJUK U10: Pembangunan Untuk Semua sebelah Menjamin Kemakmuran Negara ISI ii Prinsip keadilan kerajaan menjamin kesamarataan iii Layanan yang adil kepada rakyat jelata - Pendidikan iv - Kesihatan - Infrastruktur

Kaji selidik tentang kemudahan /perkhidmatan asas yang disediakan oleh kerajaan di kawasan bandar dan luar bandar Pidato yang bertema peluangpeluang pendidikan yang disediakan oleh kerajaan Flyers, brochure dari Kementerian Kesihatan/Kementerian Pelajaran/ Kementerian Pembangunan Mengumpul keratan akhbar dan majalah mengenai maklumat yang berkaitan.

CUTI PENGGAL 1 (23-31 MAC)

MINGGU 13 1-5 APR

NILAI 1.11Rasional Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindkan berasaskan pertimbangan yang wajar.

KANDUNGAN AKADEMIK TEMA Amalan sikap rasional mencerminkan kebijaksanaan TAJUK: U11: Bijak Bertindak Menjamin Kesejahteraan ISI Kebijaksanaan menimbangkan kesan sesuatu tindakan menjamin hubungan yang harmonis Kebolehan menimbangkan kesan pertuturan dan perlakuan terhadap diri dan orang lain. - Anggota keluarga - Rakan - Jiran TEMA Kesederhanaan Amalan Mulia TAJUK U12: Berhemat dalam Perbelanjaan

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI i Mengkaji dialog (skrip/rakaman) yang menggambarkan penyelesaian masalah/membuat keputusan tanpa pertelingkahan secara adil. ii Mengkaji skrip drama/sketsa/rakaman yang menggambarkan penyelesaian masalah/membuat keputusan tanpa pertelingkahan. iii Membuat rumusan mengenai situasi bergambar yang diberikan oleh guru iv Main peranan pertuturan dan kelakuan sesama jiran

Berupaya menimbang kesan setiap pertuturan dan perlakuan.

1.12 Kesederhanaan Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain

i. Mengamalkan sikap i. bersederhana dalam menyambut sesuatu majlis, perayaan dan hari ii. kebesaran

ISI ii Menerima amalan kesederhanaan oleh Kesederhanaan menjamin kesejahteraan keluarga, sekolah dan bersama kerajaan Amalan kesederhanaan dalam menyambut sesuatu majlis, perayaan dan hari kebesaran - Majlis keluarga - Majlis di sekolah - Perayaan agama/kaum - Hari kebesaran negara

Senarai semak reaksi individu terhadap amalan kesederhanaan semasa menyambut perayaan /hari kebesaran Mengumpul maklumat /gambar tentang sambutan kenduri/perayaan/hari kebesaran dan berbincang tentang amalan kesederhanaan semasa sambutan majlis berkenaan. iii. Lakonan adegan pendek. iv. Perbincangan kumpulan berdasarkan majlis-majlis keramaian yang disambut di rumah, sekolah, kaum dan agama dan peringkat kebangsaan.

14 8-12 APR

TEMA KEKELUARGAAN 2.1 Kasih Sayang terhadap Kerukunan Rumah Tangga Kesejahteraan Keluarga Keluarga

Menjamin Menerima peranan ibu bapa dan i. Menyenaraikan peranan ibu bapa mentaati asuhan dan didikannya ii. Melakonkan kehidupan sebuah keluarga dan membuat penilaian/ ramalan. Perasaan cinta, kasih dan TAJUK iii. Tayangan video/gambar/slaid sayang yang mendalam dan U13: Kasih Dicurah Asuhan Ditaati tentang keluarga bahagia Kisah berkekalan terhadap keluarga. Benar. ISI iv. Membuat kad Ucapan Terima kasih Kasih sayang ibu bapa membentuk kepada ibu bapa. kebahagiaan keluarga Peranan ibu bapa mendidik anakanak dengan penuh kasih sayang - mengasuh - memberi pendidikan 2.2 Hormat dan Taat kepada TEMA Anggota Keluarga Hormat Budaya Keluarga Demi Kesejahteraan Bersama Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi TAJUK Menerima dan mematuhi dan memberi layanan secara U14: Prinsip Kekeluargaan Asas prinsip-prinsip dalam keluarga. Keharmonian bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmon ISI Prinsip kekeluargaan membentuk imej keluarga Amalan prinsip kekeluargaan - peraturan - maruah - keputusan keluarga i. Bercerita tentang prinsip kekeluargaan masing-masing - peraturan, maruah dan keputusan keluarga. ii. Mencipta prisip kekeluargaan yang diingini iii. Temuramah dengan ahli keluarga yang berumur untuk mengenalpast prinsip-prinsip yang terdapat dalam keluarganya. iv. Mencipta lagu atau sajak berdasarkan prinsip prinsip kekeluargaan.

2.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan

TEMA Menerima adat dan pantang i. Mengumpul maklumat mengenai Tradisi Kekeluargaan Pengikat Keluarga larang demi kebaikan diri dan adat dan pantang larang keluarga

15 15-19APR

Menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan, adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun temurun dalam keluarga.

Bahagia. TAJUK U15: Amalan Adat Warisan Keluarga ISI Amalan adat dan pantang larang menjamin tradisi kekeluargaan Amalan adat dan pantang larang memelihara keharmonian keluarga - kelahiran - perkahwinan - kematian

keluarga.

ii. Menyediakan buku skrap tentang adat dan pantang larang keluarga. iii. Kuiz tentang adat dan pantang larang keluarga. iv. Pertunjukkan fesyen tentang pakaian tradisional perkahwinan pelbagai kaum.

2.4 Tanggungjawab terhadap TEMA Keluarga Kesejahteraan Hidup Berkeluarga Memartabatkan Maruah Keluarga Menjaga nama baik dan maruah Kewajipan yang harus keluarga dilaksanakan oleh setiap TAJUK individu terhadap keluarga untuk U16: Maruah Keluarga Impian Bersama melahirkan keluarga bahagia, meningkatkan imej dan menjaga ISI Maruah keluarga tanggungjawab anggotanya maruah keluarga. Tanggungjawab memelihara maruah keluarga - usaha meningkatkan kemajuan diri dan keluarga - tidak melibatkan diri dalam perlakuan yang tidak sihat

i. Perbincangan tentang watak yang menjaga maruah keluarga berdasarkan tayangan filem/ drama ii. Menyediakan peta minda tentang perkara-perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjaga maruah keluarga iii. Mengumpulkan keratan akhbar dan membuat papan buletin tentang salah laku keluarga yang boleh menjejaskan maruah keluarga iv. Profil ahli keluarga yang berjaya memartabatkan maruah keluarga i. Mengumpul gambar dan keratan akhbar tentang

16 22-26APR

ALAM SEKITAR 3.1 Menyayangi dan TEMA Menghargai Alam Sekitar. Alam

Sekitar

Berkualiti

Menjamin

Kesejahteraan Bersama. Kesedaran tentang Melibatkan diri dalam pelbagai perlunya memelihara dan TAJUK aktiviti penjagaan alam sekitar memulihara alam sekeliling U17: Pemeliharaan Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. ISI Penjagaan alam sekitar tanggungjawab bersama. Penglibatan dalam menjaga keseimbangan ekosistem - Individu - Berkumpulan 3.2 Keharmonian Manusia dan Sekitar. antara TEMA Alam Udara Bersih Anugerah Tuhan Yang Tidak Ternilai. i.

ii. iii.

iv.

perlakuan individu yang menjaga alam sekeliling. Sumbangsaran tentang sebab, akibat dan cara mengawal pencemaran. Memelihara taman sekolah dengan menjalankan tugastugas tertentu seperti menyiram pokok bunga. Meminta pelajar membawa pokok hidup untuk ditanam di sekolah bagi menceriakan kawasan sekolah. Mengumpul maklumat tentang sebab , akibat dan cara mengawal pencemaran dari media cetak dan elektronik Projek-projek pengawalan pencemaran udara Projek kitar semula Projek pelupusan sampah Menghasilkan buku skrap mengenai pencemaran udara. Temuramah dengan pegawai Jabatan Alam Sekitar.

Tidak melibatkan diri dalam Keadaan saling TAJUK kegiatan yang boleh memerlukan hubungan U18: Udara Bersih Hidup Selesa mencemarkan udara. yang harmoni antara manusia dengan alam ISI sekeliling supaya kualiti Udara bersih menjamin hidup sihat. kehidupan manusia dan Punca pencemaran udara dan alam sekeliling terpelihara kesannya Peranan pelbagai pihak dalam menangani pencemaran alam sekitar

ii. -

iii v.

3.3 Kemapanan Alam Sekitar

TEMA Pengekalan Sumber Laut Sebagai Pengekalan keseimbangan Warisan Alam. alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk TAJUK U19: Sumber Laut Terpelihara Manfaat kesejahteraan hidup. Bersama ISI Pengekalan sumber laut tanggungjawab bersama. Kepentingan laut dan lautan kepada manusia - Sumber protein - Sumber tenaga Tanggungjawab melindungi dan mengekalkan hidupan marin - Penyu - Dugong- dugong - Terumbu karang 3.4 Peka terhadap Alam Sekitar.

i. i. Menyedari kepentingan laut dan lautan kepada manusia. Bertanggungjawab melindungi dan mengekalkan hidupan marin ii. iii. iv. v.

ii.

Tayangan filem dokumentari tentang kepentingan laut dan lautan kepada kehidupan. Menulis surat penghargaan kepada organisasi yang melindungi hidupan marin. Melibatkan diri dengan projek yang dijalankan bagi melindungi hidupan marin. Mencari keratan akhbar dan mempamerkan pada sudut bacaan. Melukis poster kehidupan laut

Isu-isu TEMA Tindakan Bertanggungjawab Menjamin Kualiti Alam Sekitar. Prihatin terhadap persoalan Lebih prihatin terhadap isu alam yang berkaitan dengan TAJUK sekitar dan melibatkan diri alam sekeliling dan U20: Masyarakat Prihatin dalam aktiviti menjaganya berusaha Alam Terpelihara menyelesaikannya. ISI Aktiviti terancang menjamin kualiti alam sekitar. Pengurusan aktiviti manusia secara terancang. - Pembangunan yang terancang - Tiada pembakaran terbuka - Pembuangan sisa toksik secara terancang dan terkawal.

i.

ii.

iii. iv.

Aktiviti kreatif seperti mencipta puisi /cogan kata/lirik dan melukis poster tentang penjagaan alam sekitar. Mengumpul maklumat / membuat kajian kes tentang kegiatan yang merosakkan alam sekitar. Penerokaan hutan / pembalakan haram. Mengadakan forum mengenai isu alam sekitar. Mengadakan kuiz tentang alam sekitar.

10

MINGGU 17 29-30 APRIL

NILAI

KANDUNGAN AKADEMIK

HASIL PEMBELAJARAN i. Bderbangga dengamn khazanah Negara ii. Menyokonh segala usaha pemeliharaan khazanah negara

CADANGAN AKTIVITI i Aktiviti permainan tradisional -congkak, gasing dan wau ii Buku Skrap tentang khazanah Negara dalam aspek seni bina Negara, tempattempat bersejarah dan warisan kesenian negara

4.1 Cinta akan Negara Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri

TEMA: Sayangi Khazanah Negara,

Warisan bangsa
TAJUK U21: Khazanah Negara Warisan Bersama ISI Khazanah Negara kebanggaan kita Khazanah Negara dihargai dipelihara -Seni Bina Negara - Tempat-tempat Bersejarah - Warisan Kesenian Negara

dan

4.2 Taat Setia pada Raja dan TEMA i. Menyenaraikan perlakuan yang Negara menunjukkan penghayatan terhadap Rukun Negara Asas Pegangan Hidup Prinsip Rukun Negara Rakyat Menghayati dan mengamalkan ii. Minggu Penghayatan Rukun Negara Kepatuhan dan kesetiaan yang prinsip Rukun Negara contoh aktiviti: kuiz/cogan /melukis berkekalan kepada Raja dan TAJUK poster. U22: Rukun Negara Asas Kesetiaan Negara iii. Pembelajaran koperatif: sketsa Rukun Negara untuk setiap prinsip ISI dalam kumpulan kecil. Prinsip Rukun Negara dihayati bersama iv. Pelajar dimionta mereka prinsip sendiri Kepentingan prinsip Rukun Negara berdasarkan Rukun Negara Usaha untuk menghayati dan mengamalkan prinsip Rukun Negara

11

4.3 Sanggup Berkorban untuk Negara

TEMA Menyokong dan melibatkan diri i. Kesediaan Rakyat Berkorban Untuk dalam pelbagai kempen negara Program Negara Menjamin Kecemerlangan Kerelaan melakukan Negara ii. atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda TAJUK iii. U23: Berkorban demi Kemajuan Negara kebaktian untuk negara. iv. ISI Kesedaran menjayakan pelbagai program negara bermula dari hati v. Kesediaan dan kesanggupan rakyat menjayakan pelbagai kempen Negara - Melancong Dalam Negeri - Belian Barangan Buatan Malaysia - Masyarakat Penyayang

Mencipta / mengumpul risalah tentang tempat-tempat pelancongan dalam negara Pameran barangan buatan Malaysia di bilik darjah Kutipan derma untuk Hari Pahlawan Projek : Cari maklumat mengenai sumbangan Mercy Malaysia . Ceritakan mengenai pengalaman Sukarelawan Mercy Malaysia Lawatan ke rumah orang tua dan menemuramah warga emas serta memberi sumbangan ikhlas dalam bentuk wang atau sokongan moral

12

MINGGU 18 6-10 MEI

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN HAK ASASI MANUSIA TEMA 5.1 Melindungi Hak Kanak- Pendidikan Sempurna Membentuk Insan i. Berhak mendapat kanak Cemerlang didikan dan ilmu pengetahuan Membela, memberi naungan TAJUK ii. Memahami dan dan memelihara hak kanak- U24: Pendidikan Membentuk Keperibadian menerima bahawa ibu kanak bagi menjamin kehidupan Mulia bapa, guru, masyarakat mereka yang sempurna. ISI dan media massa Pendidikan menjamin masa depan anak-anak bertanggungjawab memberikan pendidikan Pembentukan insan berakhlak mulia kepada kanak-kanak. melalui pendidikan formal dan tidak formal bertanggungjawab bersama - Ibu bapa - Guru - Masyarakat - Media massa TEMA Pengiktirafan Hak Wanita Kebahagiaan Keluarga TAJUK U25: Wanita Insan Istimewa

CADANGAN AKTIVITI i. Perbincangan tentang peranan ibu bapa, guru, masyarakat dan media massa dalam memberi pendidikan kepada kanak-kanak. ii. Pidato bertajuk Kepentingan kanakkanak memperoleh pendidikan yang sempurna. iii. Ceramah tentang Pembentukan Insan Berakhlak Mulia iv. Mengumpul maklumat mengenai hak kanak-kanak keratan akhbar dan majalah.

5.2 Menghormati Hak Wanita Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara.

Menjamin i. Menerima wanita sebagai anggota penting dalam keluarga. ii. Menghormati peranan wanita sebagai ibu yang menguruskan rumah tangga.

ISI Hak wanita sebagai isteri, ibu dan pendidik serta pengasuh dalam kehidupan berkeluarga Hak wanita sebagai isteri seperti mana dalam ikrar nikah Hak wanita sebagai ibu - Pengurusan keluarga - Peranan sebagai pendidik dan Pengasuh

i. Forum Peranan wanita dalam keluarga ii. Pantomin Hari Ibu iii. Pertandingan mendeklamasikan sajak mengenai Pengorbanan Seorang Ibu iv. Tayangan filem mengenai peranan dan pengorbanan seorang ibu.

13

5.3 Melindungi Hak Pekerja

TEMA Pengiktirafan Terhadap Pekerja Pemangkin Menyokong usaha mengiktiraf i. Sumbang saran / perbincangan tentang sumbangan pekerja dalam kehidupan Menghormati, menghargai dan Produktiviti jasa dan sumbangan pekerja seharian. mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan sumbangan golongan TAJUK ii. Mengumpul maklumat tentang objektif pekerja dalam pembangunan U26: Pekerja: Jasamu Di Hargai Hakmu Hari Pekerja disambut setiap tahun. Diiktiraf negara. iii. Mencipta slogan bagi mengiktiraf sumbangan pekerja kepada negara. ISI iv. Lawatan ke sektor kerajaan / swasta Hak pekerja untuk mendapat pengiktirafan - kilang / jabatan kerajaan / swasta v. Menyenaraikan bentuk-bentuk Jasa dan sumbangan pekerja perlu pengiktirafan oleh majikan kepada dihargai pekerja. - Hari pekerja - Ganjaran dan penghargaan MINGGU NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI i. ii. Menerima bahawa golongan kurang berupaya juga dapat menyumbang dalam pelbagai bidang iii. Lawatan ke rumah golongan kurang berupaya Membuat folio tentang individu/golongan kurang berupaya yang berjasa Lakonan bertemakan golongan istimewa Beberapa orang pelajar melakonkan sebuah kisah bertemakan nilai yang dipelajari. Pada akhir lakonan pelajar dapat membuat kesimpulan dan pengajaran berdasarkan lakonan yang dipersembahkan. Pembelajaran pengalaman Pengalaman pelajar bersama insan istimewa. Pengajaran yang boleh didapati hasil daripada pengalaman tersebu

5.4 Menghormati Golongan Berupaya

Hak TEMA Kurang Kecacatan Bukan Penghalang Produktiviti

TAJUK Memberi layanan yang bersopan U27: Kecacatan Bukan penghalang kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa ISI kurang berupaya mampu tersisih dan mengiktiraf mereka Golongan menyumbang kepada negara. sebgai insan ciptaan Tuhan. Peranan dan sumbangan golongan kurang berupaya dalam pelbagai bidang - Ekonomi - Sosial - Agama 19 & 20 13-23 MEI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

iv. -

14

5.5 Melindungi Pengguna

Hak TEMA Pendidikan Kepenggunaan Membantu Menegakkan Hak Pengguna Membela dan memelihra hak individu untuk menjadi pengguna TAJUK yang berilmu, mendapat U28: Pengguna Bijaksana Hak Terbela perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah ISI dieksploitasi. Pengetahuan kepenggunaan pemangkin kualiti barangan dan perkhidmatan Pendididkan kepenggunaan mendidik pengguna bersikap lebih rasional - Pilihan barangan dan perkhidmatan berdasarkan harga dan kualiti - Menyuarakan ketidakpuasan hati - Tuntutan ganti rugi melalui pampasan - Tuntuan terhadap alam sekitar yang bersih dan selamat

i. Ceramah tentang pendidikan kepenggunaan oleh kelab pengguna ii. Menulis surat / artikel menyuarakan ketidakpuasan hati tentang barangan Mengguna pengetahuan yang dibeli / perkhidmatan yang diterima kepenggunaan dalam menegakkan hak sebagai iii. Forum pengguna - Pengetahuan kepenggunaan pemangkin kualiti barangan dan perkhidmatan Pengerusi Penal 1 (Persatuan Pengguna) Penal 2 (Pengguna) Penal 3 (Wakil Penjual) iv. Lakonan - Kes penipuan barangan jualan langsun. Watak 1 (Suri rumah) Watak 2 (Jurujual) Watak 3 (Pegawai KPHDN)

15

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

( MULAI ( 27 MEI 7 JUN 2013 )

MINGGU 21&22 1021JUN

NILAI KANDUNGAN AKADEMIK DEMOKRASI 6.1 Mematuhi peraturan dan TEMA Undang-Undang Menjamin Kesejahteraan undang-undang Masyarakat Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang TAJUK yang telah ditentukan tanpa U29: Mematuhi Undang-Undang Asas Kesejahteraan mengira sesiapa dan di mana sesorang itu berada ISI Undang-undang membantu masyarakat berdisiplin Salah laku perlu diatasi berlandaskan undang-undang - Gangsterisme - Vandalisme - Pengedaran /Penjualan bahan media berunsur lucah

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI i. Ceramah tentang salah laku yang perlu diatasi berdasarkan undang-undang Forum /skesta tentang kegiatan yang menyalahi peraturan dan undangundang Tayangan filem tentang salah laku Nyanyian- lagu yang bertemakan Memerangi Cetak Rompak atau Menangani Vandalisme Projek: ringkas iaitu mencari maklumat tentang Kes Salah Laku di Kalangan Pelajar

Tidak melibatkan diri dengan ii. kegiatan yang menyalahi peraturan dan undang-undang iii. iv. v.

16

Menciplak hasil ciptaan orang lain

21&22 1021JUN

6.2 Kebebasan bersuara Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman

TEMA Kebebasan Bersuara Kematangan Diri

Mencerminkan

TAJUK U30 : Berfikir Sebelum Bersuara ISI Amalan berfikir sebelum bersuara menjamin kleputusan terbaik Amalan berfikir sebelum bersuara - Proses membuat keputusan dan mengambil tindakan

Tindakan melibatkan diri dengan kegiatan yang menyalahi peraturan dan undang-undang

i.

Ceramah tentang salah laku yang perlu diatasi berdasarkan undangundang ii Forum/ sketsa tentang kegiatan yang menyalahi peraturan dan undang iii Tayangan filem tentang salah laku

17

21&22 1021JUN

6.3 Kebebasan Beragama Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia.

TEMA Kebebasan Mendapat Pendidikan Agama i. Menerima bahawa setiap individu bebas mendapat Menjamin Kesejahteraan Bersama pendidikan agama TAJUK ii. Mendapat pendidikan agama U31: Pendidikan Agama Menjana secara formal atau tidak Kesejahteraan Negara formal ISI Rakyat Malaysia bebas mendapat pendidikan agama Peluang mendapat pendidikan agama seperti yang diperuntukkan - Pendidikan formal dan tidak - formal (institusi pendidikan, rumah, tempat-tempat berkaitan)

i. Mencari maklumat daripada internet tentang pendidikan agama dan membincangkannya. ii. Membuat temuramah terhadap guru/rakan yang berlainan agama iii. Bercerita pengalaman mendapat pendidikanagama secara tidak formal di rumah iv Perbahasan: Pendidikan agama membentuk peribadi mulia

23 &24 24JUN-5 JULAI

6.4 Penglibatan Diri dalam TEMA Program Negara Dijayakan Bersama Pembangunan Negara Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan, undangundang dan Perlembangan Malaysia.

i. Melukis poster tentang kempen yang dianjurkan Melibatkan diri dalam menjayakan kempen-kempen ii. Pertandingan mencipta/melukis TAJUK logo/tema sempena sesuatu kempen yang dianjurkan demi kemajuan U32: Penglibatan Diri Dalam Pembangunan negara iii. Perbincangan tentang lirik lagu bagi Negara Tanggungjawab Bersama sesuatu sambutan kempen iv. Pertandingan menulis esei tentang ISI sesuatu program kerajaan - Contoh: Anti-Merokok Pelaksanaan kempen negara tanggungjawab v. Mengumpul keratan akhbar/gambar bersama berkaitan dengan aktiviti/program yang Tanggungjawab pelbagai pihak bagi telah/sedang dijalankan oleh kerajaan menjayakan kempen-kempen yang dianjurkan demi kemajuan negara - Agensi kerajaan - Badan bukan kerajaan - Pihak swasta - Individu

18

MINGGU 25 812 JULAI

NILAI 6.5 Sikap Keterbukaan

26 15-19 JULAI

Bersedia memberi dan menerima pandangdan pembaharuan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat ISI Malaysia. Amalan sikap terbuka menjamin hubungan yang harmonis Amalan sikap keterbukaan untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam pelbagai situasi - Perbincangan dan mesyuarat (keluarga, rakan, guru dan anggota masyarakat) TEMA 7.1 Hidup Bersama Secara Penyelesaian Konflik Tanpa Keganasan Menjamin Keamanan Aman HIdup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama, bangsa dan budaya. TAJUK U34: Diplomasi Menjana Keamanan

KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN TEMA Sikap Terbuka Menjamin Kebaikan Semua Bersikap terbuka dalam Pihak membuat keputusan dan menyelesaikan sesuatu masalah TAJUK dalam pelbagai situasi U33: Sikap Keterbukaan Membentuk Hubungan Harmonis

CADANGAN AKTIVITI i. Senarai semak: penilaian kendiri tentang sikap keterbukaan murid ii. Menyenaraikan teguran dan kritikan daripada guru, ibu bapa dan rakan pada tahun ini iii Main peranan sikap keterbukaan dalam perbincangan keluarga iv. Perbincangan kepentingan bersikap terbuka dalam membuat keputusan dan menyelesaikan sesuatu masalah

Penyelesaian konflik secara diplomasi demi kebaikan bersama Penyelesaian konflik melalui meja perundingan - Keputusan dibuat dengan mendengar dan menganalisis masalah - Perundingan melalui perantaraan - Mahkamah

Berunding untuk menyelesaikan sesuatu masalah demi keamanan bersama

i. ii. iii.

iv.

Parlimen mini mendebatkan sesuatu isu Lawatan ke mesyuarat Parlimen/ Dewan Undangan Negeri Stimulasi dalam mahkamah untuk menyelesaikan masalah. Contoh; konflik keluarga Lakonan perselisihan faham antara dua orang pelajar dan guru menjadi perantaraan

19

NILAI 29 5-6 OGOS 7.2 Saling Membantu dan Bekerjasama Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu, komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat.

KANDUNGAN AKADEMIK TEMA Rakyat Pemangkin Kejayaan Dasar Negara TAJUK U35: Rakyat Muafakat Negara Berjaya ISI Dasar negara dijayakan bersama Saling membantu dan bersamasama menjayakan pelbagai dasar Negara - Ekonomi - Sosial

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI i. Menghasilkan peta minda tentang matlamat/ objektif, perlaksanaan dan kesan sesuatu dasar kerajaan. Kajian tentang keberkesanan sesuatu program pembangunan negara kepada kerajaan dan rakyat. Projek : Mengumpul maklumat tentang Dasar Kependudukan/ Dasar Kebudayaan Kebangsaan/ Dasar Pertanian Sumbang saran (memberi pandangan tentang pemberian SPBT kepada pelajar)

Menyokong dan melibatkan diri dalam menjayakan dasar negara

ii.

iii. iv.

v.

30 19-23 OGOS

7.3 Saling Menghormati TEMA antara Negara Hormat-Menghormati Antara Negara Penting Untuk Kesejahteraan Sejagat Menghormati kemerdekaan dan kedaulatan sesebuah negara Menghargai dan memuliakan TAJUK hubungan antara negara untuk U36: Hormat-menghormati Membawa Berkat menjamin kesejahteraan ISI sejagat. Kemerdekaan lambang kedaulatan sesebuah negara Kemerdekaan sesebuah negara dihormati Sebarang bentuk pencerobohan terhadap sesebuah negara mesti dielakkan - Pencerobohan sempadan negara

i.

ii.

iii.

iv. v.

Mencari maklumat dari internet tentang sejarah kemerdekaan negara-negara jiran. Mengumpul keratan akhbar tentang kes pencerobohan sempadan negara-negara di dunia dan membuat rumusan. Tayangan video tentang pencerobohan ke atas negaranegara yang bergolak (Pergolakan Negara-negara Asing) dan diikuti dengan perbincangan Sumbang saran: Tajuk: Kemasukan pendatang

20

(daratan, perairan dan udara) 27&28 29


PERCUBAAN PMR CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

tanpa izin, membawa masalah kepada negara

( 27 JULAI -2 OGOS 2013 ) ( 7 OGOS - 18 OGOS 2013)

30-35 19OGOS30 SEPT 36-37 1-11 OKT 38-42 14 OKT-8 NOV

LATIH TUBI PMR PEPERIKSAAN PMR 2013 AKTIVITI POST PMR

21