Anda di halaman 1dari 1

ESEI: CARA-CARA MEMUPUK SEMANGAT PATRIOTIK...!

PENDAHULUAN: Mutakhir ini semangat patriotik dalam kalangan generasi muda semakin pudar. Hal ini demikian berpunca daripada pelbagai faktor dan suasana kehidupan yang lebih terbuka dan mencabar. Fenomena sebegini tidak boleh dibiarkan berterusan kerana impaknya amat buruk terhadap keamanan dan kemajuan negara. Pelbagai cara untuk memupuk semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. IDEA-IDEA PENTING:- ( cara-cara memupuk semangat patriotik dalam kalangan generasi muda ) Menganjurkan kem jati diri yang mana pengisiannya mestilah bertumpu kepada usaha memberikan kesedaran kepada golongan remaja. Mengadakan program sambutan 'Bulan Kemerdekaan' di sekolah mahupun institusi pengajian yang lain. Mengenang jasa-jasa tokoh pahlawan dan tokoh pejuang kebangsaan. Menggalakkan penghasilan filem-filem bercorak patriotik seperti Bukit Kepong, Leftenan Adenan dan lain-lain. Menganjurkan pameran-pameran tentang sejarah kemerdekaan, darurat, campur tangan asing dan peperangan yang berlaku di negara kita. Memperkasakan pengajaran subjek Sejarah di sekolah. Menjadikan subjek Sejarah sebagai subjek wajib lulus dalam setiap peperiksaan awam. Mewajibkan semua pelajar IPTA dan IPTS mengambil subjek Sejarah dan wajib lulus sebagai syarat mendapat ijazah. Kempen kesedaran 'sejarah' dalam kalangan generasi muda wajar dilaksanakan secara bersungguh-sungguh dan berterusan. Menganjurkan sambutan Hari Kemerdekaan secara besar-besaran dengan lebih tumpuan kepada menimbulkan rasa kecintaan rakyat terhadap negara. Pemimpin kerajaan, masyarakat dan kaum perlu bahu-membahu dalam usaha menanam semangat patriotik. Pihak bertanggungjawab wajar membina galeri-galeri yang mempamerkan fakta-fakta sejarah seperti gambar, barang-barang sejarah untuk dilihat dengan lebih dekat oleh golongan remaja. Menubuhkan persatuan sejarah di semua peringkat sama ada di sekolah, institusi pengajian tinggi, kolej dan sebagainya. Pihak swasta boleh menganjurkan pertandingan fotografi bertemakan sejarah tanah air, menganjurkan pertandingan menulis esei sejarah dan lain-lain. Pihak kerajaan melalui agensi yang berkaitan mestilah berusaha memperkasakan muzium di seluruh negara. PENUTUP: Kesimpulannya pelbagai cara yang boleh dilaksanakan bagi memupuk semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Semua cara atau langkah yang dilaksanakan ini mestilah dibuat secara bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab. Tegasnya semua pihak perlu prihatin akan isu yang penting ini kerana rakyat tanpa semangat patriotik yang membara ialah mayat hidup yang senang diperkotak-katikkan oleh anasir-anasir jahat.