Anda di halaman 1dari 3

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5 SET SOALAN OBJEKTIF ARAS TAKSONOMI BLOOM

UNIT 11: KASIH SAYANG MENGUKUHKAN HUBUNGAN KEKELUARGAAN


SET SOALAN OBJEKTIF 1. 1.Nyatakan satu sikap anda terhadap keluarga A. B. C. D. Kasih sayang Bergaduh Halau Benci A Pengetahuan JAWAPAN ARAS TAKSONOMI BLOOM

2.Ibu bapa tidak boleh mengamalkan sikap tidak __________ terhadap semua anggota keluarganya. A. memilih kasih B. menghargai C. menyayangi D. membenci

Pengetahuan

3. Ibu bapa atau penjaga yang penyayang akan mencurahkan kasih sayang yang ___________ terhadap semua anggota keluarga. A. berlainan B. sama C. sedikit D. betul

Pengetahuan

Ny4. Nyatakan satu cara anda menghargai anggota keluarga anda. A A. B. C. D. 2. Meraikan hari lahir setiap anggota keluarga. Berbohong Selalu marah anggota keluarga Tidak menghormati anggota keluarga Pengetahuan

Kita haruslah saling membantu dan menghormati setiap anggota keluarga. 5. Pernyataan di atas boleh dikaitkan dengan, A. Memburukkan nama baik keluarga. B. Menyusahkan anggota keluarga. C. Berbudi bahasa. D. Merapatkan hubungan sesama anggota keluarga. 6. Berikan satu kebaikan menghargai setiap anggota keluarga. A. Tidak bahagia B. Sentiasa bahagia. C. Tidak gembira. D. Tidak menghormati anggota Keluarga D Kefahaman

Kefahaman

3.

7.

7. Bagaimanakah anda membantu keluarga semasa menghadapi masalah? A. Selalu bergaduh antara satu sama lain. B. Saling membantu dan mengambil berat antara satu sama lain. C. Sentiasa tidak hormat antara satu sama lain. D. Suka melawani bubapa.

Aplikasi

Ba8. Bagaimanakah anda menunjukkan penghargaan kepada anggota keluarga? A. B. C. D. Membantu ibu mengemas rumah. Berpakaian kotor. Malas belajar. Ingkar pesanan ibubapa.

Aplikasi

4.

9. Jelaskan kesan mengamalkan sikap pilih kasih sesama anggota keluarga? A. Bersikap adil agar tidak timbul cemburu dan tidak puas hati.. B. Bersopan santun. C. Ramah mesra. A Analisis

5.

10. Berikan cara anda menunjukkan kasih sayang terhadap anggota keluarga. A. Bantu dan hormat sesama anggota keluarga. B. Sentiasa melawan ibubapa. C. Selalu membuli adik. D. Suka berbohong A Sintesis

SUBJEKTIF
1. Nyatakan cara-cara menghargai setiap anggota keluarga. i) ii) iii) iv)

2. Mengapakah sikap pilih kasih perlu dielakkan sesama anggota keluarga? 3. Bagaimanakah kamu berlaku adil dengan anggota keluarga kamu? 4. Nyatakan hari-hari istimewa yang dapat mengeratkan hubungan sesama keluarga. 5. Apakah tujuan kamu menziarahi datuk dan nenek di kampung? 6. Berikan perasaan meraikan hari istimewa bersama-sama keluarga. 7. Ramalkan keadaan pada masa depan jika anggota keluarga tidak mempunyai kasih sayang. 8. Berikan nilai-nilai sampingan yang boleh dikaitkan dengan nilai kasih saying terhadap keluarga.u