Anda di halaman 1dari 23
PENGINTEGRASIAN DATA KPM MEREALISASIKAN 1DATA
PENGINTEGRASIAN
DATA KPM
MEREALISASIKAN 1DATA
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
PENGINTEGRASIAN DATA KPM MEREALISASIKAN 1DATA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SENARIO SISTEM MAKLUMAT KPM

SENARIO SISTEM MAKLUMAT KPM DUPLICATE KEY IN DATA SEPUNYA TAMBAH BEBAN TUGAS GURU

DUPLICATE KEY IN DATA SEPUNYA

TAMBAH BEBAN TUGAS GURU
TAMBAH BEBAN
TUGAS GURU

PELBAGAI SISTEM DI KPM

PELBAGAI SISTEM DI KPM
DATA TIDAK KONSISTEN DI KPM
DATA TIDAK KONSISTEN DI KPM

“Consistent of inconsistent data”

YAB Dato’ Sri Mohd. Najib bin Tun Abdul Razak Menteri Pendidikan

1995-1999

Tindakan KPM
Tindakan KPM

1.Jawatankuasa Kerja Pelaksana Menangani BebanTugas Guru - BPG

2. Jawatankuasa Pengintegrasian Data Pendidikan - BPPDP

KE ARAH SATU SUMBER DATA

EIS (DASHBOARD) SPK SPS
EIS
(DASHBOARD)
SPK
SPS
KE ARAH SATU SUMBER DATA EIS (DASHBOARD) SPK SPS
Puncakuasa SPS
Puncakuasa SPS

1.JKPMBTG

3 Feb 2012

Y Bhg Tan Sri KPPM : Mencadangkan SPS sebagai single entry data di sekolah

2.JPP Ke 199 Bil.2/2012 26 Mac 2012

Y.A.B Menteri : Bersetuju SPS diperluaskan ke semua sekolah seluruh negara mulai 1 Januari 2013

Kerangka Konsep Pengintegrasian Data Pendidikan Data Sekolah Bridging Educa2onal Management Informa2on System Push

Kerangka Konsep Pengintegrasian Data Pendidikan

Data Sekolah Bridging Educa2onal Management Informa2on System Push & Pull Data Sistem Pengurusan Sekolah EMIS
Data Sekolah
Bridging
Educa2onal Management
Informa2on System
Push & Pull
Data
Sistem Pengurusan
Sekolah
EMIS
BPPDP
Seper% SSDM, ISIS,
SAPS, SISTEK
(48 sistem/aplikasi di KPM)
Data Enrolmen
Aplikasi Pangkalan Data Murid
SISTEM/APLIKASI
DENGAN DATA SPESIFIK
DI KPM
SPS
APDM
BPSH
BTP
Data Guru/Bukan Guru
Sistem Maklumat Guru
Single Entry Point
Seper% HRMIS, SPA,
MySPATA , eSPKB
SMG
SEKOLAH
Push & Pull
Data
BPSM
( * bergantung kepada dasar
semasa dan kebolehlaksanaan)
*Bridging
SISTEM/APLIKASI DENGAN
DATA SEPUNYA DI KPM
SISTEM/APLIKASI
DENGAN DATA SPESIFIK
DI LUAR KPM

PENCAPAIAN USAHA –USAHA KE ARAH PENGINTERASIAN DATA KPM 2012

AKTIVITI J F M A M J J A S O N D Kenalpasti sistem-
AKTIVITI
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Kenalpasti sistem-
sistem di sekolah
Penentuan Data
Sepunya
Penentuan Data
Spesifik
Penentuan
custodian data dan
tanggungjawabnya
Penentuan pemilik
data dan
tanggungjawabnya
Mapping dan gap
analisis SPS dengan
EMIS
Mapping dan gap
analisis SPS dengan
APDM
Mapping dan gap
analisis SPS dengan
SMG

Pelaksanaan PPPM memerlukan KPM bersatu haG di bawah 1Agenda

Aspirasi

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia GTP ETP
Pelan
Pembangunan
Pendidikan
Malaysia
GTP
ETP
Rancangan Malaysia Ke-10
Rancangan
Malaysia
Ke-10

Maklumbalas

daripada

rakyat

‘1Agenda KPM’

… menyelaras input yang pelbagai dalam satu program … menghubungkan “aspirasi” kepada “pelaksanaan”
… menyelaras input yang
pelbagai dalam satu program
… menghubungkan “aspirasi”
kepada “pelaksanaan”
Inisiatif yang diutamakan
Pemilik inisiatif
KPI dan sasaran
Pelan terperinci untuk
pelaksanaan
Bajet
dan sasaran Pelan terperinci untuk pelaksanaan Bajet Tidak dimasukkan aktiviti ‘seperti biasa’ InisiaGf

Tidak dimasukkan aktiviti ‘seperti biasa’

InisiaGf

Inisiatif PPPM NKRA NKEA
Inisiatif PPPM
NKRA
NKEA
Inisiatif sedia ada ‘Projek Ad-hoc’
Inisiatif sedia
ada
‘Projek
Ad-hoc’

11

Penjenamaan Semula Matrikulasi & T6
Penjenamaan
Semula
Matrikulasi &
T6
Pengukuhan Kurikulum
Pengukuhan
Kurikulum
Peningkatan Kemahiran Guru
Peningkatan
Kemahiran
Guru
1Bestarinet
1Bestarinet
Peluasan SPS
Peluasan
SPS
Transformasi Daerah
Transformasi
Daerah
Peningkatan Enrolmen
Peningkatan
Enrolmen
OBB
OBB
Pengintegrasian Data
Pengintegrasian
Data
HOTS
HOTS
Dashboard Bersepadu
Dashboard
Bersepadu
Piagam Pemimpin Sekolah
Piagam
Pemimpin
Sekolah
Penstrukturan semula
Penstrukturan
semula
Pengurangan Pembaziran
Pengurangan
Pembaziran
Transformasi IPG
Transformasi
IPG
Transformasi Pendidikan Vokasional
Transformasi
Pendidikan
Vokasional
Satu inisiatif GAGAL, 1Agenda GAGAL !!!
Satu inisiatif GAGAL, 1Agenda GAGAL !!!
Satu inisiatif
GAGAL,
1Agenda
GAGAL !!!

ASPIRASI : K !

Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan

Piagam Penyampaian InisiaGf (A): Integrasi data pendidikan untuk penghasilan satu sumber data pendidikan

Prioriti 25!

Hasil Mewujudkan platform yang mantap bagi tujuan perancangan dan pengoperasian pendidikan melalui pengintegrasian data.
Hasil
Mewujudkan platform yang mantap bagi tujuan perancangan dan
pengoperasian pendidikan melalui pengintegrasian data.
Gelombang
1
Bab dan topik
Impak (KPI dan sasaran)
2013
2014
2015
6. Funding Transformasi and other Kementerian: support
▪ Sistem Penyampaian
•   Single entry point (Peluasan SPS)
•   Pengintegrasian Data (SPS+)
•   Penyepaduan Pangkalan Data
(bridging)
100%
25%
75%
100%
25%
75%
100%
Anjakan 8: Mentransformasi
Funding kebolehan and dan other keupayaan support
penyampaian Kementerian
Pencapaian Utama
Tarikh Akhir
Pengurus program A. Rahim Bin Othman Bahagian-Bahagian sokongan BTP, BPM, BPG, BPSM, BPSH, BSukan, BP,
Pengurus program
A. Rahim Bin Othman
Bahagian-Bahagian sokongan
BTP, BPM, BPG, BPSM, BPSH,
BSukan, BP, BM, BPI, BKew,
BBT, DMO, PMO ICT, BPSBPSK, LP,
IPGM, IAB, BPPA, JNJK, BPKhas, BS, BPTV
Bajet
Funding and other support
RM 9,500,000.00
14
•   • April-Julai 2013 • Mei-Julai 2013 •   FASA 1 Peluasan SPS Taklimat
April-Julai 2013
Mei-Julai 2013
•  
FASA 1
Peluasan SPS
Taklimat kepada JPN,PPD dan sekolah.
Pemantauan peluasan SPS kepada 88 Sekolah Bestari, 50 Sekolah Bestari Luar
Bandar, 313 Sekolah-sekolah Melaka and 467 Sekolah-sekolah Negeri Sembilan.
Pemantauan peluasan SPS ke beberapa buah sekolah terpilih seluruh negara.
Peluasan SPS+
Bengkel mapping dan gap analysis antara SPS dengan sistem-sistem utama (EMIS/
APDM/SMG)
Ujilari sistem bridging (middleware) antara SPS dengan sistem-sistem utama (EMIS/
APDM/SMG) dibeberapa sekolah terpilih seluruh negara
Bengkel menyediakan Prosedur Piawai Operasi (SOP) untuk push and pull data.
Bengkel penilaian dan pelaporan pengintegrasian data 2013
Jun-November2013
Mei-Jun 2013
Ogos-Oktober 2013
Julai-Oktober 2013
•  
November-Disember2013
FASA 2
Bengkel mapping and gap analysis antara SPS+ dengan sistem-sistem lain KPM.
Ujilari sistem bridging antara SPS+ dengan sistem-sistem lain KPM.
Bengkel penyediaan Prosedur Piawai Operasi (SOP) untuk bridging data
Bengkel penilaian dan pelaporan pengintegrasian data 2014
Jan-Jun 2014
Julai-Disember 2014
Ogos-Oktober 2014
•  
November-Disember2014
•  
FASA 3
Mapping dan gap analysis antara SPS+ dengan sistem-sistem di JPN, PPD dan
sistem-sistem agensi luar KPM (contoh: HRMIS, SPA dll.)
Ujilari sistem bridging antara SPS+ dengan sistem-sistem di JPN, PPD dan sistem-
sistem agensi luar KPM.
Bengkel penyediaan Prosedur Piawai Operasi (SOP) untuk bridging data
Bengkel penilaian dan pelaporan pengintegrasian data 2015
Jan-Jun 2015
Julai-Disember 2015
Ogos-Oktober 2015
•  
November-Disember2015

ASPIRASI : K ! Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan

Prioriti 25!

Piagam Penyampaian InisiaGf (A): Integrasi data pendidikan untuk penghasilan satu sumber data pendidikan

Pencapaian Utama

Tarikh Akhir

•   • • • • • • •   FASA 1 Peluasan SPS Taklimat
•  
FASA 1
Peluasan SPS
Taklimat kepada JPN,PPD dan sekolah.
Pemantauan peluasan SPS kepada 88 Sekolah Bestari, 50 Sekolah Bestari
Luar Bandar, 297 Sekolah-sekolah Kuala Lumpur dan 465 Sekolah-sekolah
Negeri Sembilan.
Pemantauan peluasan SPS ke beberapa buah sekolah terpilih seluruh negara.
Peluasan SPS+
Bengkel mapping dan gap analysis antara SPS dengan sistem-sistem utama
(EMIS/APDM/SMG)
Bengkel menyediakan Prosedur Piawai Operasi (SOP) untuk push and pull data.
Ujilari sistem bridging (middleware) antara SPS dengan sistem-sistem utama
(EMIS/APDM/SMG) dibeberapa sekolah terpilih seluruh negara
Bengkel penilaian dan pelaporan pengintegrasian data 2013
April-Julai 2013
Mei-Julai 2013
Jun-November2013
Mei-Jun 2013
Julai-Oktober 2013
Oktober – Disember 2013
November– Disember 2013
FASA 2
Bengkel mapping and gap analysis antara SPS+ dengan sistem-sistem lain
KPM.
Bengkel penyediaan Prosedur Piawai Operasi (SOP) untuk bridging data
Ujilari sistem bridging antara SPS+ dengan sistem-sistem lain KPM.
Bengkel penilaian dan pelaporan pengintegrasian data 2014
Jan-Jun 2014
Jan- Jun 2014
Julai – Disember 2014
•  
November-Disember2014
•  
FASA 3
Mapping dan gap analysis antara SPS+ dengan sistem-sistem di JPN, PPD dan
sistem-sistem agensi luar KPM (contoh: HRMIS, SPA dll.)
Bengkel penyediaan Prosedur Piawai Operasi (SOP) untuk bridging data
Ujilari sistem bridging antara SPS+ dengan sistem-sistem di JPN, PPD dan
sistem-sistem agensi luar KPM.
Jan - Jun 2015
Jan – Jun 2015
Julai – Disember 2015
•  
Bengkel penilaian dan pelaporan pengintegrasian data 2015
November-Disember2015
Pengetua dan Guru Besar : Semua sistem dan aplikasi selain SPS yang digunakan di sekolah

Pengetua dan Guru Besar:

Semua sistem dan aplikasi selain SPS yang digunakan di sekolah hanya akan diberhentikan apabila

1 SPS berjaya dilaksanakan dengan sempurna dan stabil ke semua sekolah seluruh negara .
1
1

SPS berjaya dilaksanakan dengan sempurna dan stabil ke semua sekolah seluruh negara.

2 Pembangunan middleware antara SPS dengan semua sistem dan aplikasi lain berfungsi dengan sempurna dan
2
2

Pembangunan middleware antara SPS dengan semua sistem dan aplikasi lain berfungsi dengan sempurna dan stabil.

Bagi mengukuhkan mekanisme pelaksanaan pengintegrasian data pendidikan setiap Bahagian KPM, JPN dan PPD:

Bagi mengukuhkan mekanisme pelaksanaan pengintegrasian data pendidikan setiap Bahagian KPM, JPN dan PPD:

Bahagian KPM, JPN dan PPD: 1 Tidak boleh sewenang- wenangnya melaksanakan kutipan data daripada sumber

Bahagian KPM, JPN dan PPD:

1
1

Tidak boleh sewenang- wenangnya melaksanakan kutipan data daripada sumber primer terutama bagi data yang telah ada dalam SPS.

Bahagian KPM, JPN dan PPD: 2 Pembangunan sistem-sistem baru yang akan datang perlu merujuk kepada

Bahagian KPM, JPN dan PPD:

2
2

Pembangunan sistem-sistem baru yang akan datang perlu merujuk kepada pangkalan data SPS dan data dictionary yang diwujudkan.

Bahagian KPM, JPN dan PPD: 3 Memantau dan melaporkan supaya data yang dibekalkan oleh SPS

Bahagian KPM, JPN dan PPD:

3
3

Memantau dan melaporkan supaya data yang dibekalkan oleh SPS untuk keperluan peringkat masing-masing mencukupi, tepat, realiable dan timely.

TERIMA KASIH