Anda di halaman 1dari 15

TATACARA PENGURUSAN

HARTA MODAL KERAJAAN

KEMENTERIAN PELAJARAN
MALAYSIA
DEFINISI HARTA MODAL
KERAJAAN
 Barang-barang tak luak bernilai RM500
atau lebih setiap satu pada masa
perolehan tidak termasuk barang-barang
perabot seperti langsir, permaidani dan
lain-lain.

PP Bil.2/1991 (1 Mei 1991)


KATEGORI & JENIS HARTA
MODAL
 KENDERAAN
 Bas, Lori, Van, Kereta, Landrover/Pacuan 4
Roda, Motosikal dll.
 LOJI
 Loji pam air, loji hawa dingin, loji data
komputer.
 MESIN,PERALATAN, KELENGKAPAN
 Komputer, mesin taip, mesin fotostat, mesin
faks, televisyen, kamera, peralatan suara dll.
REKOD HARTA MODAL

 Kesemua kategori dan penjenisan harta


modal di bawah kawalan dan selenggaraan
Bahagian/Jabatan atau agensi-agensi KPM
perlu direkod dalam Kad Daftar Harta
Modal (KEW. 312).
 Butiran pada kad tersebut terbahagi
kepada 2 bahagian:
 Bahagian A

 Bahagian B
KAD DAFTAR HARTA MODAL
(KEW. 312)
 BAHAGIAN A
 Merekod semua maklumat berhubung
dengan pembelian, penempatan,
pemeriksaan dan pelupusan.
 BAHAGIAN B
 Merekod semua penyenggaraan seperti
pembaikan dan pembelian segala alat
ganti.
CARA-CARA PENGISIAN KAD
KEW. 312 (BAHAGIAN A)
 BAHAGIAN A
 Kategori dan Jenis:
 Catatkan kategori dan jenis harta modal yang
dimiliki.
 Jenama dan model:
 Catatkan jenama dan model harta modal tersebut.
 Cth: Perodua Kancil 850 EZi (A), Kamera Canon 56s-

6009 dll.
CARA-CARA PENGISIAN KAD
KEW. 312 (BHG. A) (samb.)
 Jenis dan No. Enjin:
 Sekiranya harta modal tersebut adalah daripada
kategori kenderaan.
 No. Casis/Siri Pembuat/ Pendaftaran:
 No.Siri pendaftaran bagi kenderaan atau no. siri
pembuat peralatan pejabat.
 Kos dan Tarikh Dibeli/Diterima:
 Harga termasuk kos pengangkutan dan insuran (jika
ada) dan lain-lain perbelanjaan yang berkaitan.
CARA-CARA PENGISIAN KAD
KEW. 312 (BHG. A) (samb.)
 No. Pesanan Kerajaan (LO)
 Nombor pesanan kerajaan yang dikeluarkan
untuk pembelian harta modal tersebut.
 Jika cara perolehan melalui cara lain,

catatkan contohnya: sumbangan, hadiah


 Pembekal
 Nama syarikat atau badan-badan tertentu
yang menjadi pembekal/penyumbang harta
modal tersebut.
CARA-CARA PENGISIAN KAD
KEW. 312 (BHG. A) (samb.)
 No. Rujukan Fail
 Nombor rujukan fail yang mengandungi rekod-rekod pembelian harta
modal tersebut.
 Aksesori
 Senarai aksesori yang dilengkapkan bersama harta modal tersebut.
 Tandatangan
 Tandatangan pegawai yang mengesahkan butir-butir di atas serta tarikh
semasa harta modal direkodkan ke dalam KEW 312.
CARA-CARA PENGISIAN KAD
KEW. 312 (BHG. A) (samb.)
 Penempatan
 Lokasi dan tarikh penempatan harta modal berkenaan.
 Setiap pindahan penempatan perlu direkodkan dan

ditandatangani oleh pegawai yang bertanggungjawab.


 Pemeriksaan Harta Modal
 Ketua Jabatan mengatur pemeriksaan ke atas harta
modal tersebut.
 Pelupusan
 Pegawai yang bertanggungjawab hendaklah
mencatatkan tarikh, no. Fail dan tandatangan apabila
sesuatu harta modal diluluskan untuk dilupuskan.
CARA-CARA PENGISIAN KAD
KEW. 312 (BHG. B)
 BAHAGIAN B
 Tarikh Servis/Pembaikan:
 Catatkan tarikh penyelenggaraan yang telah dilakukan.
 Butir-butir Servis/Pembaikan:
 Keterangan lanjut tentang apa yang diperbaiki/diservis
termasuk alat-alat ganti yang dibeli.
 No. LO/ No. Inden
 Tempat Pembelian/Servis/Pembaikan:
 Nama Syarikat di mana alat ganti dibeli atau pembaikan
dibuat
CARA-CARA PENGISIAN KAD
KEW. 312 (BHG. B) (samb.)
 Kos
 Kosalat ganti atau kos pembaikan.
(Jumlahkankos perbelanjaanagi setiap akhir
tahun kewangan).
 Tandatangan
 Pegawai
yang bertanggungjawab hendaklah
menandatangani butir-butir penyenggaraan.
 KEW 312 A
 Merupakan samb. Kepada KEW 312(Bhg. B).
BUKU DAFTAR PERGERAKAN
HARTA MODAL (KEW. 315)

 Pergerakan harta modal perlu direkod


dalam buku daftar bagi memudahkan
pengesanan harta tersebut berada dibawah
seliaan sesiapa sekiranya berlaku
kehilangan atau kecurian dan sekiranya
berlaku pemindahan harta melalui
pinjaman atau penempatan sementara.
CARA-CARA PENGISIAN KAD
KEW. 315
 Jenis
 Jenama dan Model
 No. Siri Pembuat
 No. Siri Pendaftaran
 Bil.
 Nama Peminjam
 Nama peminjam harta modal berkenaan.
 Tarikh dikeluarkan
 Tarikh harta modal dikeluarkan untuk pinjaman.
CARA-CARA PENGISIAN KAD
KEW. 315 (samb.)
 Tarikh Jangka Dipulangkan
 Tarikh harta modal tersebut dijangka dipulangkan.
 Tandatangan Peminjam
 Peminjam hendaklah memeriksa harta modal yang ingin dipinjam dan
menandatangani kad ini ketika mengambilnya.
 Pegawai Pengeluar
 Tandatangani ketika harta modal tersebut dikeluarkan dan dipulangkan
serta dicatatkan tarikhnya.