Anda di halaman 1dari 33

Pelajar Muslim Cemerlang

Pelajar Muslim Cemerlang


 Manusia diciptakan oleh Allah swt.

 Manusia ditugaskan untuk beribadat kepada


Allah swt. Belajar juga merupakan ibadat
kepada Allah swt.

 Manusia akan dimatikan dan dihitung


amalan, dijanjikan syurga atau neraka.
Pelajar Muslim Cemerlang

1. Meluruskan dan memperbetulkan niat


belajarnya kerana Allah swt.

- kerana kebanyakkan pelajar hanya


belajar mengejar ijazah/diploma/sijil
semata-mata untuk melamar pekerjaan yang
baik agar menutupi kekurangan material
hidupnya.
Pelajar Muslim Cemerlang
Pelajar Muslim Cemerlang

- Kemudian sombong/bangga diri


dengan ijazah, diploma atau sijil yang
diperolehi.

ATAU

- Belajar untuk mendapat pujian


akan kecerdikan/kepandaian diri.
Pelajar Muslim Cemerlang

Sebaiknya
– Menuntut ilmu untuk berbakti pada Islam
dan kaum muslimim.

– Mengambil bahagian untuk


membangunkan negara dan memperbaiki
kerosakan masyarakat.
Pelajar Muslim Cemerlang

Dengan itu aktiviti pembelajaran menjadi


satu ibadah kepada Allah swt yang
mendekatkan pelajar pada Tuhannya.
– Kesannya:
• Mendapat pahala atas segala tenaga,
waktu, harta, atau lainnya yang
dicurahkan untuk menuntut ilmu.
Pelajar Muslim Cemerlang

2. Mengetahui bahawa dasar atau asas


keilmuan moden pada hari ini adalah
datangnya dari ilmuan Islam.
- Sebagai contoh Ibnu Sina, Ibnu Rusy,
Al-Khawarizmi dsbnya..
- Kita kena kembali kepada kaedah
pembelajaran yang sebenar sebab ilmu
moden ini diasaskan daripada ilmuan islam.
Pelajar Muslim Cemerlang
Pelajar Muslim Cemerlang
3. Meluruskan pandangan terhadap aktiviti
belajar dan mengajar.
- bukan sekadar penguasaan ilmu
pengetahuan dalam akal untuk ditulis
kembali dalam kertas jawapan tetapi
seharusnya menjadi satu penyiapan peribadi
pembangun yang berwawasan luas yang
dengan ilmunya ia dapat memberi manfaat
dalam berbagai bidang kehidupan manusia.
   
Pelajar Muslim Cemerlang

- Menghayati kaitan ilmu yang


dipelajari dengan kehidupan umum
yang nyata.

- Menghubungkan ilmu yang ada


dengan kebesaran Allah swt.
Pelajar Muslim Cemerlang

4. Memahami bahawa aspek pendidikan


moral lebih diutamakan daripada
aspek keilmuan yang lain.

- Mempelajari adab-adab dan


ajaran-ajaran Islam serta memaksa
diri untuk komited dengannya.
Pelajar Muslim Cemerlang

- Membiasakan diri dengan amanah,


jujur, setia, menepati janji, santun,
dan seluruh akhlak Islam lainnya.

- Menjauhi akhlak-akhlak yang


tercela, meninggalkan solat dan
sebagainya
Pelajar Muslim Cemerlang

- mengamalkan membaca Al-Quran pada


setiap hari.

- melazimkan membeli buku-buku Ilmiah


sebagai rujukan.
Pelajar Muslim Cemerlang
5. Pandai memilih sahabat atau kawan yang
perlu ia rapat atau akrab.
- Mengeratkan persahabatan jangan
sampai menghabiskan waktu dan
meninggalkan studi.
- Pandai memilih tempat untuk
‘refreshing’ iaitu tempat yang bersih, suci,
serta bermanfaat, dan menghindari tempat-
tempat yang banyak mengandungi dosa dan
kerosakkan.
Pelajar Muslim Cemerlang
Pelajar Muslim Cemerlang

6. Memberikan perhatian yang cukup pada


masalah pelajaran.
- Mempergunakan sepenuh masa untuk
mendapatkan atau mendalami ilmu kerana
masa yang ada tugasnya untuk belajar.
- Mempergunakan juga sepenuh masa
untuk pembentukkan peribadi muslim
cemerlang.
Pelajar Muslim Cemerlang

7. Tertib dalam menyusun kehidupan dan


urusan.
- Tertib dalam semua urusan; di rumah,
di tempat kuliah, di meja tulis, dan di bilik
tidur.
- Teratur dalam urusan berpakaian,
urusan penyusunan buku supaya tidak
kerugian masa untuk mencari-cari apabila
diperlukan.
Pelajar Muslim Cemerlang

8. Membuat jadual dengan teratur dan


bersungguh-sungguh menepati jadual.
- jangan sampai masa dihabiskan untuk
pelbagai kesibukkan lain; media massa atau
hiburan yang lainnya.
- tertib dalam melaksanakan solat tepat
pada waktunya, kerana ini akan dapat
memperaharui tenaganya.
Pelajar Muslim Cemerlang

- harus diperhatikan jangan sampai studi


menggangu masa tidurnya, sebaliknya
jangan sampai tidur dan lainnya mengganggu
masa studinya.

- jangan belajar atau membuat sesuatu


perkara ‘last minute’.
Pelajar Muslim Cemerlang

9. Membiasakan diri untuk bersih dalam


segala hal; mulai dari kebersihan bathin dan
zahir.
- mulai membersihkan bathin, iaitu
membersihkan hati dari dendam, iri hati,
kebencian, kesombongan dan sebagainya.
- kemudian kebersihan zahir seperti
pakaian, tempat belajar, kelas, buku dan
sebagainya.
Pelajar Muslim Cemerlang

10. Rajin mengikuti pelajaran dari para


gurunya.
- jangan ‘ponteng’ kelas kecuali kerana
uzur yang tidak dapat dielakkan.

- tumpuankan perhatian kepada


penjelasan guru, jangan disibukkan dengan
hal-hal yang lain.
Pelajar Muslim Cemerlang

- membuat catatan pada nota-nota


penting yang diberikan guru.

- alangkah baiknya, jika dapat membaca


bahan pelajaran sebelum kelas.
Pelajar Muslim Cemerlang

11. Mengetahui bahawa sebahagian besar


pelajaran adalah kait mengait.

- jangan sampai ada pelajaran berlalu


tanpa difahami, dan jika terjadi hendaklah
segera berusaha memahaminya dengan
meminta penjelasan guru atau teman.
Pelajar Muslim Cemerlang

12. Selalu zikir pada Allah, berlindung kepada


Allah dari syaitan, dan memulakan
aktivitinya, belajarnya, serta menjawab soal
dalam ujian dengan basmalah dan memohon
bantuan kepada Allah.
Pelajar Muslim Cemerlang
Pelajar Muslim Cemerlang

 1.”Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?”


 2. dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu,
 3. Yang memberatkan punggungmu)?
 4. Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu).
 5. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
 6. sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
 7. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan),
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain),
 8. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.
Pelajar Muslim Cemerlang
Pelajar Muslim Cemerlang
 Maksudnya: “ Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan
bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah
lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar.
Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang
(yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan
minyak daripohon yang banyak berkahnya, (iaitu) pohon zaitun
yang tumbuh tidak disebelah timur (sesuatu) dan tidak di
sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir
menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas
cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-
Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat
perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu.”
Pelajar Muslim Cemerlang
13 - Menunaikan kewajipannya terhadap
pelajarannya, kemudian bertawakkal kepada
Allah dan mengikuti ujian dengan tenang.
- Setelah itu menerima hasil ujian
dengan sikap seperti biasanya orang
beriman; iaitu memuji dan bersyukur
kepada Allah apabila mendapat hasil yang
baik serta mengembalikan keutamaan
kepada Allah, sebab itu terjadi kerana
pertolongan dan taufiq dariNya.
Pelajar Muslim Cemerlang

- Dan apabila hasilnya tidak baik,


maka tidak perlu malu dan bersedih,
namun hendaklah mengatakan “ Allah
yang menentukan dan apa yang
dikehendaki oleh Allah pasti terjadi ”.
- Kemudian bertekad untuk
mengulangi pelajaran dengan tenang
dan penuh harap (optimis).
Pelajar Muslim Cemerlang
Kesimpulan:
1) Belajar adalah merupakan ibadah kepada
Allah swt.

2) Seimbangkan diantara kecemerlangan


akademik, rohani dan jasad.

3) Pelajar Muslim Cemerlang mendapat


pahala diatas usahanya belajar.
Pelajar Muslim Cemerlang