Anda di halaman 1dari 64

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Program Pembangunan Prestasi


Sekolah
Gambaran Keseluruhan Program dan Toolkit

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY


Any use of this material without specific permission is strictly prohibited

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Objektif hari ini

Di akhir sesi ini, anda sepatutnya boleh :


? Memahami Program Pembangunan Prestasi Sekolah secara
terperinci dan menyeluruh

? Memahami peranan anda dalam memastikan kejayaan


melaksanakan Program Pembangunan Prestasi Sekolah

? Melatih Pengetua dan Guru Besar (PGB) dalam daerah anda


mengenai kaedah menggunakan Toolkit Pembangunan Prestasi
Sekolah dengan betul dan tepat

? Membangunkan pelan perancangan untuk melaksanakan


program di daerah anda

? Bersetuju dengan tarikh seterusnya bagi Sesi Latihan kali ke-2

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 1


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Agenda hari ini

Program Pembangunan Prestasi Sekolah – Gambaran

Ranking Sekolah

Toolkit Penambahbaikan Sekolah

Perancangan Kerja dan langkah seterusnya

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 2


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Rasional Pelancaran Program Pembangunan Prestasi Sekolah (SIP)?

SIP adalah usaha komprehensif dan bercita-cita besar


bagi mencabar, memotivasi serta membantu semua
10,000 sekolah untuk meningkatkan pencapaian murid –
terutama yang berprestasi rendah
“Memastikan ? SIP ialah pemacu kritikal NKRA dan menyokong inisiatif
semua kanak- “Sekolah Berprestasi Tinggi” (SBT) – SBT menaikkan tahap
kanak berjaya” kecemerlangan sekolah, SIP merapatkan jurang untuk
sekolah yang berprestasi rendah
“Tiada Pengetua
dan Guru Besar
? SIP ialah kesinambungan daripada Tawaran Baru kepada PGB
untuk membantu dan memotivasi semua sekolah bagi
dipinggirkan ” meningkatkan pencapaian semua murid terutama mereka
yang berprestasi rendah
“Keputusan
pantas dan ? Bagi memenuhi hasrat “Rakyat Didahulukan, Pencapaian
berimpak ” Diutamakan” – satu perubahan secara konservatif dan
peningkatan secara biasa tidak lagi menarik perhatian.

? Kita perlu menjana dan meningkatkan inisiatif sekolah sedia


ada dengan menggabungkan pemahaman terperinci mengenai
keperluan, kebertanggungjawaban, pemantauan dan sokongan
berterusan dari sekolah

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 3


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

SIP dibangunkan berdasarkan Pengajaran Program Terdahulu

Pengajaran Terdahulu Kelainan SIP daripada usaha terdahulu

Ranking sekolah diumumkan sebagai pemangkin


a Tindalan Susulan Terhad penambahbaikan
Pendekatan berbeza mengikut jenis sekolah – mengenal
b Penyelesaian satu saiz pasti keperluan spesifik dengan Toolkit
(one-size-fits-all solutions)
Penambahbaikan Sekolah
c Inisiatif terlalu sukar dan tidak Pelan Penambahbaikan Sekolah dirancang di peringkat
praktikal untuk dilaksanakan operasi yang dirangka khusus berdasarkan keperluan
setiap sekolah. Sekolah Tidak Mencapai Sasaran
memerlukan ‘Khidmat Sokongan’
d Mekanisme Pemantauan JNJK bertanggungjawab ke atas setiap ‘kelompok
Terhad sekolah’ untuk mengenalpasti ruang penambahbaikan
Pakar rujuk, rakan kongsi dan Mentor
Penambahbaikan Sekolah akan memberi
sokongan/melatih PGB
e Kurang Sokongan daripada Sokongan Khusus disalurkan ke sekolah menerusi
Bahagian-bahagian dalam T alian Khidmat Sokongan ke atas pengetua, guru,
Kementerian pelajar dan ibu bapa

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 4


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

SIP mengandungi tiga elemen utama yang akan dilaksanakan mengikut


Ranking Sekolah

1 2 3
Ranking Sekolah Perancangan dan Khidmat Sokongan
Toolkit SIP SIP

Apa? Apa?
Apa?
? Ranking Sekolah ? Toolkit mengumpul ? Menyalurkan sokongan
berdasarkan Skor daripada Kementerian terus
maklumat kemajuan
Komposit terdiri kepada sekolah terutama
sekolah bagi merancang
daripada GPS dan sekolah berprestasi rendah
pelan tindakan sekolah
SKPM Kenapa?
Kenapa?
Kenapa?
? Mengaggregat data ? Sikap kebertanggungjawaban
? Pemangkin berkaitan keperluan
bersekali dengan sokongan
penambahbaikan di terutama kepada sekolah
khusus sekolah
sekolah berprestasi rendah
? Membantu Pengetua dan
? Menyalurkan Khidmat Guru Besar
Bagaimana?
Sokongan yang menyenaraikan keutamaan ? Khidmat dibangunkan untuk
diperlukan dan perancangan (1) Guru (2) Ketua Sekolah
(3) Murid dan ibu bapa, serta
Bagaimana? ? Menyelaras perbincangan
(4) Infrastruktur
? Ranking Sekolah antara sekolah dan PPD
? Mengupayakan PPD, JPN ? Pakar Rujuk Pelan
berdasarkan inisiatif
Penambahbaikan Sekolah,
Tawaran Baru Untuk dan JNJK untuk
PPDs dan JNJK akan
Pengetua dan Guru memantau kemajuan
menyokong sekolah
Besar sekolah
berprestasi rendah
Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 5
Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
Bagaimanakah 3 elemen SIP saling bekerjasama untuk penambahbaikan
sekolah?

1 Ranking
Sekolah 2 Toolkit PenambahbaikanSekolah
Rancangan
3 Khidmat
Sokongan
Menyalurkan khidmat
Gambaran pencapaian Pemahaman Penambahbaikan
sokongan secara
sekolah setaras terperinci prestasi Sekolah dengan
langsung daripada
dengan sekolah yang guru mengikut kelas tindakan khusus
lain
Kementerian
mengikut keutamaan
kepada sekolah

Hari ini, sekolah saya berada dalam Menjelang 2012, sekolah saya akan
Band 7 kerana… tersenarai dalam Band 5 kerana...
60 daripada 80 guru dikategorikan
sebagai memerlukan sokongan Saya akan menghadiri sesi kursus
merangkumi nilai profesional , untuk memperbaiki kepimpinan saya Guru Besar
pengetahuan subjek dan kemahiran
pedagogi
Jurulatih SIP melawat sekolah saya
Guru
Matematik menjadi subjek paling untuk melatih guru dengan teknik
lemah, terutama dalam Tahun 4 pengajaran Matematik yang baru

Mentor untuk penambahbaikan


Sekolah saya merupakan satu daripada sekolah saya telah memberi ide Pelajar &
1,000 sekolah yang memerlukan bagimana meningkatkan hubungan Ibu bapa
sokongan daripada ibu bapa-guru baik dengan komuniti sekolah

Bilik darjah murid Tahun 4 rosak akibat Tambahan 50 kerusi akan dihantar ke Infra-
banjir sekolah berkenaan struktur

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 6


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Imbasan: Pelaksanaan Ranking, SIT & Talian Khidmat Secara Berperingkat


Hari ini Pelancaran Hari Guru Penugasan Keberhasilan
Penuh (16/05) Semula Guru ( berkaitan Tawaran
(Akhir Apr) Baru)
Feb Mac Apr Mei Jun Jul

Akhir Akhir
(04/23) 2010 2011
Pengumuman
Sekolah Rendah
Toolkit Melepasi Sasaran
1 2 (ET)
PPD bekerja sama
dengan sekolah Persetujuan SIT 2% 3%
mengenal pasti bersama Ketua
isu berdasarkan Sekolah
SIT 150 200+

Ranking Melaksanakan
dan ? JK SIP menyokong 200 sekolah
pelan
kenalpasti Band 7
penambah Sekolah Rendah
masalah ? PPD dan JNJK menyokong semua
baikan tidak mencapai
sekolah Sasaran (BT)

3Menyalurkan sokongan 10% 8%


melalui Talian Khidmat
untuk menyelesaikan isu
750 600
dan melonjakkan sekolah
tidak mencapai sasaran

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 7


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Talian Khidmat akan dilaksanakan untuk menyalurkan sokonganCONTOH


– SAHAJA
Khususnya kepada sekolah yang Tidak Mencapai sasaran (BT)

1 Pengetua dan Guru


3 Ibu bapa Besar
& pelajar ? Membimbing Pengetua dan
? Memastikan keperluan Guru Besar memberi
asas kepada pelajar sokongan kepimpinan (iaitu
(seperti makanan,
pengangkutan,
kemahiran menilai serta
keselamatan) menyokong guru)
? Menyokong sekolah untuk ? Menaiktaraf kemahiran
membina kontrak kepimpinan dan motivasi
bersama ibu bapa untuk Pengetua dan Guru
Besar mendapat sokongan Pencapaian
eksekutif SIP Murid

4 Infra- 2 Guru
struktur ? “Mengajar untuk belajar”,
? Menyediakan atau misalnya melatih guru
menaik taraf ke tahap bagaimana meningkatkan
asas dari segi fizikal, kemahiran pengajaran dalam
kelengkapan dan kelas Sekolah yang gagal menumpu
kemudahan sekolah kepada keberhasilan
? Mencipta sistem pengurusan akademik bagi memastikan
prestasi kepada guru untuk kejayaan semua kanak-kanak
ganjaran dan tindakan punitif

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 8


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

SIP ialah inisiatif utama yang akan melapor kepada Task Force yang
diterajui oleh PM Perdana Menteri
menerajui Delivery Task
Force

Menteri Peneraju
PEMANDU
NKRA (TPM)
Unit
Pengurusan Ketua NKRA
Penyampaian Dato’ Noor Rezan
(DMO) TKPPM (Operasi)

Ketua SIP
? Talian Khidmat 1: Pengetua
HPS Tadika
Tawaran
LINUS Dr Khair
? Talian Khidmat 2: Muriddan Ibubapa
Baru
TKKPM (Dasar)
? Talian Khidmat 3: Guru
? Talian Khidmat 4: Infrastruktur

Pasukan Pasukan Penyelaras terdiri daripada BPSH, JNJK, IAB, BPG dan EPRD
Petugas

JPN JPN untuk semua 13 negeri dan wilayah Persekutuan

PPD Semua 137 pegawai PPD

Sekolah Semua ~10,000 Ketua Guru

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 9


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Peranan anda dalam Program Pembangunan Prestasi Sekolah

JPN dan PPD


? Menyokong dalam menggunakan
Penambahbaikan
SIT (misalnya penyelesai
Penambahbaikan Sekolah sekolah masalah, dan pematuhan) JK SIP
“Juara” “Rakan” ? Bersetuju sasaran dan Pelan SI
dengan Ketua Sekolah ? Membangun
Pengetua /Guru Besar ? Menyampaikan Talian Khidmat strategi untuk
? Menerajui program di bila diperlukan penambahbaikan
peringkat sekolah sekolah meliputi
? Memastikan Toolkit IAB dan BPG Ranking, Toolkit
digunakan dengan Penambahbaikan ? Menyediakan intensif berguna dan Khidmat
betul dan tepat serta Sekolah seperti coach untuk sekolah
mematuhi masa “Pakar Tidak Mencapai ? Menyelaras
Sasaran(misalnya menggunakan peranan pelbagai
? Mencapai sasaran Rujuk”
SIT, membangun serta agensi pelaksana
dan membangunkan
melaksanakan pelan SI )
Pelan
Penambahbaikan
Sekolah contohnya JNJK
mentor Penambahbaikan ? Menentusahkan keputusan
? Melaksanakan Sekolah
SKPM (untuk penarafan)
tindakan pelan “ Nazir ? Memantau penambahbaikan
penambahbaikan Sekolah” sekolah dan perkembangan
program berbanding pelan SI

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 10


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Peranan Utama Khusus untuk Toolkit oleh JPN/PPD, Guru Besar dan JK
SIP
Langkah 1: JK SIP melatih
10, 000 ~150 ~ 20 pegawai PPD/JPN
Ketua
Sekolah PPD/JPN JK SIP Langkah 2: Pegawai PPD/JPN
melatih guru besar (ketua)
sekolah
Data Data
Langkah 3: Ketua Sekolah
menggunakan Toolkit
Latih Latih
Langkah 4: PPD/JPN
an an
memantau pengisianToolkit
menerusi portal NKRA
Langkah 5: PPD/JPN membuat
KEBERHASILAN IMPAK susulan dengan Ketua Sekolah
BESAR DAN untuk merancang pelan
tindakan sekolah di daerah
CEPAT
masing-masing
Langkah 6: JK Task Force SIP
mengumpul maklumat dan
data kepada Talian Khidmat

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 11


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Tempoh Pelaksanaan Penting Untuk PPD

Pelaksanaan Sekolah Rendah (SR) Pelaksanaan Sekolah Menengah(SM)


? 01 April ? Pelaksanaan bengkel SIT SR
selesai
? 23 April ? Semua SR selesai mengisi SIT
? Hujung ? Pelancaran Program Pembangunan Prestasi Sekolah oleh TPM
April
? Ranking SR diumumkan

? 30 April ? Sesi latihan ke atas : (1) Bagaimana untuk mencapai persetujuan dengan
(TBC) sekolah menggunakan Pelan Pembangunan Sekolah, dan (2) Toolkit untuk
Sekolah Menengah
? Mei 14 ? Pelaksanaan bengkel SIT SM
selesai
? Mei 31 ? Semua SM selesai mengisi SIT

? Pertengah ? Sasaran dipersetujui dengan SR ; ? Ranking SM diumumkan


an Jun SIP dikemaskini
? Hujung ? Sasaran dipersetujui dengan SM;
Julai SIP dikemaskini

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 12


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Soalan-soalan kerap ditanya: Program Pembangunan Prestasi Sekolah


S1. Apakah “Program Penambahbaikan Sekolah?”

· SIP ialah usaha komprehensif dan bermatlamat besar untuk mencabar, memotivasi serta menyokong semua sekolah di Malaysia untuk memperbaiki
pencapaian pelajar dan menjadikan setiap sekolah cemerlang, dengan tumpuan kepada yang memerlukan.
· Komponen teras Program ini ialah Alat Penambah baikan Sekolah yang merupakan kit mesra pengguna yang membolehkan ketua guru mengakses
dan menjejaki maklumat kemajuan sekolah dengan mudah dan merancang pembah baikan

S2. Kenapa SIP dilancarkan?

· Memperbaiki pencapaian pelajar sangat penting dalam membangunkan tenaga kerja berdaya saing sejajar dengan hasrat Malaysia menjadi negara
maju menjelang 2020; menjadikan pendidikan berkualiti l,ebih mudah dicapai akan memastikan rakyat Malaysia mempunyai lebih peluang untuk
meningkatkan standard kehidupan
· SIP dilancarkan kerana :
· (1) Memastikan kejayaan setiap pelajar. SIP ialah pemacu kritical NKRA dan menyokong inisiatif “Sekolah Berprestasi Tinggi” (HPS) – HPS
menaikkan paras kecemerlangan sekolah, SIP mengurangkan jurang untuk sekolah yang lemah
· ) Tiada sekolah Ketinggalan. SIP ialah lanjutan semula jadi Urusan Baru kepada guru besar untuk menyokong dan memotivasi semua sekolah untuk
melakukan lebih baik kepada semua pelajar, terutama mereka yang sangat lemah
· ) Mensasarkan Keberhasilan Besar dan Cepat. Kita perlu memenuhi tuntutan rakyat untuk “rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan” –
perubahan menaik dan konservaf tidak lagi menarik.Kita perlu menjana dan meningkatkan inisiatif sekolah sedia ada dengan menggabungkan
pemahaman terperinci mengenai keperluan, kebertanggung jawaban, pemantauan serta sokongan berterusan sekolah

Q3. Bagaimanakah SIP dilaksanakan?

· Program Penambah baikan Sekolah (SIP) terdiri daripada tiga elemen yang akan dilaksanakan mengikut tahap:
1. Penarafan Kemajuan Sekolah - sekolah diberi penarafan mengikut tahap kemajuan, atas keputusan komposit GPS dan SKPM
2. Alatan Penambah baikan Sekolah – mengumpul data berkenaan keperluan spesifik sekolah, membantu guru besar membuat keutamaan dan
perancangan, menyelenggara perbincangan antara sekolah dan PPD
3. Talian Servis - mensasarkan sokongan disampaikan oleh Kementerian terus kepada sekolah untuk pengetua, guru, pelajar dan ibu bapa serta
infrastruktur
· SIP bukan bertujuan untuk mengganti atau mengganggu inisiatif penambah baikan sekolah semasa; ltetapi ia ebih kepada, menjana dan memperkasa
usaha sedia ada sebagai sebahagian matlamat pendidikan di bawah Program Transformasi Kerajaan

Q4. Bagaimanakah SIP berbeza dari inisiatif sedia ada ?

· Penyelidikan lebih jauh ke hadapan. Tidak seperti inisiatif sedia ada yang direka dan dipacu secara bersendirian oleh negeri dan wilayah masing-
masing, SIP akan dilaksanakan merentasi semua 10,000 sekolah
· Skop lebih komprehensif SIP melangkau melebihi inisiatif kecilan bagi menggabungkan elemen penambah baikan sekolah bermula memberi
kebertanggung jawaban kepada sekolah sehinggalah menyediakan sokongan yang diperlukan
· Lebih bersepadu dalam pelaksanaan. Ia menghubungkan pelbagai agensi pendidikan secara berpusat, justeru penglibatan semua pihak penting. dan
menggalakkan penjanaan pelaksanaan.
Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 13
Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Imbasan peranan dan tanggungjawab JK SIP UNTUK DIBINCANGKAN

Tanggungjawab Petugas

Pengumuman ? Memahami Ranking


Ranking sekolah
RankingSekolah ? Menyelaras Tawaran Baru untuk menganalisa keputusan
? Dr. Harery menengah pada
Bersama Tawaran UPSR, PMR,STPM dan SPM berdasarkan Ranking April
Baru ? Menyelaras pengesahan keputusan SKPM
Analisa
? Memberi makna baru dan menaik taraf Toolkit berterusan; ? Dr. Azwan keputusan
menyampai keputusan SIT kepada pengguna (misalnya
menjelang 12 Mei
makmal)
? Memahami bagaimana Toolkit (misalnya apa maklumat ? En. Rozali
diperlukan, kaitan dengan dashboard; penyelesai masalah ? En. Ozlan
Melaksana dan menyalurkan bantuan; aggregat dan analisa keputusan ? Pn Wanita
Pelan dan SIT
? Melatih PPD untuk mengajar guru menggunakan SIT dan ? JK SIP
Toolkit Sekolah
perundingan berkaitan Pelan SI dengan Ketua Sekolah
? Memastikan pematuhan 100% ? Thangaperumal
Coach
? Memainkan peranan, mengambil serta melatih jurulatih ? Dr. Mohd ditempatkan
pengetua yang akan menyokong 200 sekolah paling lemah Noor menjelang 12
Mei
? Mengumpul maklum balas / input pihak berkepentingan ? Makmal : Dr. Zahri
Menyampai ? Mereka bentuk terperinci talian khidmat dengan Ketua ? Kurikulum: Tn Hj Ali Ghani
Talian Khidmat Sekolah ? Ketua Sekolah :
? Memantau perkembangan berterusan _____________
? Infrastruktur:___________
Mengurus
? Mewakili SIP berkaitan Sub-NKRA dan DMO (2 minggu
sekali memaklum kepada TPM dan 5-6 minggu kepada PM)
Program dan
? Bertanggungjawab kepada semua komunikasi berkaitan
? Pn Wanita
Komunikasi
SIP (misalnya pelancaran acara, kenyataan media, FAQ,
Facebook, dan lain-lain)
Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 14
Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Kandungan

Program Pembangunan Prestasi Sekolah – Gambaran

Ranking Sekolah

School
Toolkit Improvement
Sekolah Tool

Perancangan kerja dan langkah seterusnya

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 15


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Ranking Sekolah berdasarkan Skor Komposit

Rasional Pengumuman
Bilangan SR Ranking
? Sasaran sokongan
untuk sekolah Tidak
3,465
Melepasi Sasaran
1,825
1,493
? Memangkin penambah
baikan dan meraikan
kejayaan sekolah
cemerlang (misalnya
509
Tawaran Baru)
163 115
46 ? Memotivasi semua
sekolah untuk
7 6 5 4 3 2 1
memperbaiki bagi
<35 35-45 45-55 55-65 65-75 75-85 >85
memampukan rakyat
menuntut prestasi

Prestasi band berdasarkan markah komposit Ranking sekolah telah


dimaklumkan kepada
Ketua Sekolah pada
Januari 2010
Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 16
Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Metodologi Ranking SR
Kriteria untuk Ranking Sekolah
SKPM
GPS
Gred Purata Sekolah + Standard Kualiti Pendidikan + Annex
Sekolah Malaysia
? Menimbang gred purata ? Instrumen untuk Standard ? Menilai pencapaian
semua pelajar UPSR pentaksiran sendiri bagi menilai sekolah melangkaui
sekolah (1) hala tuju keputusan akademik
? Gred pelajar UPSR kepimpinan, (2) pengurusan (misalnya jaringan,
ialah markah purata organisasi, (3) pengurusan menang anugerah
semua mata pelajaran program pendidikan dan (4) hubungan
pencapaian murid antarabangsa)

? Menentusahkan markah semua


calon HPS dan melaksanakan
pemantauan rawak ke atas
sekolah lain

Ranking
Sekolah dan
Tawaran Baru Markah Komposit1
Untuk Ketua
Sekolah

HPS Markah Komposit + Annex

1 Terdiri daripada 70% GPS dan 30% SKPM


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 17
Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Soalan Kerap Ditanya : Ranking Sekolah


S5. Apakah objektif Ranking Sekolah?

· Ranking awalnya diperkenalkan sebagai sebahagian daripada Tawaran Baru Untuk Pengetua dan Guru Besar
dengan mengambil kira pencapaian semasa sebagai asas untuk memberikan ganjaran kepada pencapaian
prestasi tinggi
· Di bawah SIP, ranking menyediakan pandangan makro prestasi sekolah hari ini, yang akan memaklumkan
Kementerian Pelajaran tentang sekolah yang memerlukan sokongan untuk penambahbaikan. Usaha ini selari
dengan Tawaran Baru sub-NKRA membuktikan Kementerian Pelajaran komited dalam melonjakkan sekolah
yang mendapat kedudukan terendah dalam Band

S6. Berapa kerap sekolah-sekolah akan diberi ranking?

· Sekolah akan diberi ranking berdasarkan keputusan tahunan peperiksaan sekolah awam dan penilaian
kendiri sekolah (SKPM)

S7. Apakah jenis dan nilai ganjaran sekolah pencapaian Melepasi Sasaran ?

· Ganjaran dalam bentuk kewangan dan bukan kewangan akan diberikan kepada sekolah Melepasi Sasaran

S8. Sekolah Melepasi Sasaran akan diberi ganjaran, bagaimana pula dengan sekolah Tidak Melepasi
Sasaran?

· Ranking sebagai rujukan yang analitikal bagi mengenal pasti sekolah yang memerlukan sokongan daripada
Kementerian Pelajaran untuk diberi bantuan. Pengetua dan Guru Besar dan guru di sekolah Tidak Mencapai
Sasaran ini akan disokong menerusi pendekatan khidmat sokongan .Sebagai contoh : Pembinaan Keupayaan
peningkatan kemahiran, latihan semula, kaunseling.
· Toolkit dan bahan sokongan (misalnya alatan automasi untuk perancangan, bahan pengajaran preskriptif)
· Sumber Tambahan (misalnya kelengkapan menaik taraf kepada standard asas)

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 18


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Content

Program Pembangunan Prestasi Sekolah – Gambaran

Ranking Sekolah

Toolkit PenambahbaikanSekolah

Perancangan kerja dan langkah seterusnya

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 19


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
Toolkit Penambahbaikan
Sekolah
SIT akan mempengaruhi aturan kedudukan Talian Khidmat dan bertindak
sebagai platform dialog di antara sekolah dan kementerian
Toolkit Penambahbaikan Sekolah Talian Khidmat

“20 guru SK Taman perlukan


kejurulatihan dalam kelas bagi Kami akan
1 Menu Talian Servis
memperuntukkan
memperbaiki kemahiran pedagogi” Guru
5 kejurulatihan
Latihan luar
Perancangan kawasan kepada PPD
Maklumkan usaha Mengajar untuk
Seremban untuk
dan perancangan kepada
belajar
mengendalikan
Keutamaan Talian Khidmat latihan dalam
kelas untuk guru
dalam pedagogi

“Untuk memperbaiki pencapaian


2 dalam Matematik sebanyak 10% Kami akan
dalam 3 tahun, kita perlu 5 guru menggantikan 2
Matematik baru dan latihan dalam guru BM dengan
Dialog kelas untuk 10 yang lain…” Memudah guru Matematik.
Antara Kami juga akan
Sekolah- kan dialog
menghantar anda
Kementerian sekolah - (Ketua Guru) ke
kementerian latihan
kepimpinan

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 20


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
Toolkit Penambahbaikan
Sekolah
SIT terdiri daripada 4 modul utama
Toolkit Penambahbaikan Sekolah mempunyai 4 modul

Penilaian Tindakan
Maklumat Data Dashboard perancangan
Keutamaan

Maklumat terperinci Penilaian sokongan Meletakkan KPI Toolkit untuk


guru dan murid diperlukan, dengan dalam keutamaan mengenal pasti
sebagai asas tumpuan penambah dan perancangan. keutamaan sekolah,
pembuat keputusan baikan guru di Maklumat akan menetapkan
peringkat guru disatukan di sasaran serta
dengan guru peringkat pusat membangunkan
untuk pelaksanaan pelan tindakan
talian servis

Maklumat dilakar Pentaksiran guru Pelan tindakan dilakar


daripada platform berdasarkan terus dari Rancangan
EMIS sedia ada - keputusan Pemajuan Sekolah
dengan hasrat untuk SKPM(elemen 9) dan (SKPM 3)dan
integrasi sebagai keperluan Standard cadangan program
sebahagian daripada Guru Malaysia IAB 4PMS
SPS sebelum
pelaksanaan
sepenuhnya

1 Cadangan oleh IAB untuk Program Pengurusan dan Pembangunan Pencapaian untuk Pemimpin Sekolah Malaysia

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 21


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
Toolkit Penambah baikan
Sekolah GAMBARAN
SIT mengaggregat maklumat daripada pelbagai instrumen semasa yang
digunapakai
Penilaian dan Standard Alat Perancangan dan Analisa

Standard
Instrumen Rancangan
Standard Kompetensi
Standard Pemajuan Cadangan Analisa
Guru Kepengetuaan
Jaminan Sekolah 4PMS1 bilangan
Malaysia Sekolah
Kualiti (SKPM (SQEMS 3) pelajar
Malaysia
2)
(JNJK) (BPG) (IAB) (JNJK) (IAB) (BPG)

Toolkit
Penambahbaikan
Jaringan Sekolah
langsung
Jaringan
langsung versi
masa hadapan SIT boleh
disepadukan
Sistem Pengurusan Maklumat SPS kepada SPS yang
bersedia
sepenuhnya ke
seluruh negara
dijangkakan 2015
Maklumat HR (guru) Maklimat asas Peperiksaan
Pusat Sehenti
Sekolah (BSM) pelajar (bs) (LPM)
untuk maklumat
(EPRD) semua sekolah
1 Cadangan oleh IAB untuk Program Pengurusan dan Pembangunan Pencapaian untuk Pemimpin Sekolah Malaysia (BTP)

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 22


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
Toolkit Penambahbaikan
Sekolah
Modul SIT : Modul 1 - Maklumat Dapatan

Maklumat Assessment Dashboard Action


planning

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 23


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
Maklumat Dapatan SIT

Modul 1: Terdapat 3 komponen utama dalam maklumat dapatan; maklumat


sekolah, bilik darjah dan guru

1 Prestasi GPS Maklumat am sekolah dan prestasi sekolah


GPS. Versi berasaskan web daripada Alatan
dihubung terus kepada EMIS untuk
mendapat maklumat sekolah

Prestasi akademik pelajar


2 Maklumat Kelas
berdasarkan kelas ke
kelas untuk 6 subjek teras
UPSR

3 Maklumat Guru Maklumat guru,


dengan fokus tempoh
perkhidmatan, subjek
dan kelas yang diajar.
Kebanyakan maklumat
diperlukan seharusnya
boleh didapati
daripada EMIS

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 24


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
Maklumat Dapatan SIT

Modul 1A: Kaedah memasukkan maklumat Skor GPS

Langkah 1

Masukkan skor GPS


terdahulu sekolah anda untuk
peperiksaan subjek UPSR
dari tahun 2005 hingga 2009.
Bagi mata pelajaran lain-lain,
biarkan kosong (misalnya
sekolah saya tidak
menawarkan kertas ujian
Tamil),

Guru boleh merujuk SKPM


2 untuk butiran pengiraan
skor GPS

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 25


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
Maklumat Dapatan SIT

Modul 1B: Kaedah menggunakan Input Kelas


Contoh Input Kelas

A B C D
Sila periksa bilangan Gunakan purata Markah purata untuk Markah purata
pelajar dalam kelas tahunan kehadiran Peperiksaan Akhir peperiksaan akhir
yang diperolehi murid mengikut kelas Tahun untuk semua tahun untuk semua
daripada EMIS (iaitu jumlahkan murid dalam kelas bagi pelajar dalam kelas
peratusan kehadiran subjek tertentu pada tertentu untuk gred
mengikut bulan tahun semasa sebelumnya (MERAH)
dibahagikan dengan penilaian (HITAM)
hari persekolahan
(191 hari)
Maklumat hanya diperlukan untuk 6
Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL subjek teras 26
Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
Maklumat Dapatan SIT

Modul 1B: Pengiraan Skor Ujian Akhir Tahun SEMASA dan TERDAHULU
Kenapa skor purata mengikut kelas dikira?
CONTOH
Tahun Tahun TOV
Semasa Terdahulu (BM 1)
(BM 1) (BM 1)
A 85 80

B 86 75

Purata tahun semasa: 85 + 86 + 90 + 75 = 336/4 = 84


Purata tahun terdahulu: 80 + 75 + 94 + 72 = 321/4 = 80.25
C 90 94
Take-Off Value (TOV) untuk A, B, C dan D: 84 – 80.25 =
+3.75
D 75 72

• Sekiranya pencapaian sebahagian besar murid dalam kelas semakin


meningkat, pencapaian purata kelas juga akan meningkat . Namun begitu
terdapat juga individu yang tidak menunjukkan apa-apa perubahan
Rasional
• Purata kelas menunjukkan pencapaian jumlah individu dalam kelas melalui TOV
• Menggunakan purata kelas untuk memantau kemajuan individu dan prestasi
guru

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 27


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
Maklumat Dapatan SIT

Modul 1B: Pengiraan Markah Ujian Akhir Tahun SEMASA dan TERDAHULU

C Purata Markah Ujian Akhir D Purata Markah Ujian Akhir Tahun


Tahun SEMASA TERDAHULU
Penilaian tahun 2009. Dalam contoh ini, Pada 2008 kelas rendah 2 DELIMA dan 2 ZAMRUD
terdapat 5 pelajar dalam kelas 3 Rendah “3 mempunyai bilangan pelajar dan markah berikut :
DELIMA” Kelas Nama Markah Matematik Tahun 2

Markah Ujian Purata 2 DELIMA Rahim 56


Pelajar 3 Matematik Markah Ujian Shukor 40
DELIMA Akhir Tahun 3 Akhir Tahun Rahmat 75 Purata = 58
Rendah 2009 bagi Yazid 80
Matematik Li Na 38
Rahim 70
Shukor 80 = (70 + 80 + 65 2 ZAMRUD Udin 99
Rahmat 65 + 50 + 95) / 5 Beng Hee 52
Purata = 60
Yazid 50 = 72 Razif 50
Udin 95 Li Na 38

Pada 2009, Udin beralih dari 2 ZAMRUD ke 3 DELIMA


dan Li Na berubah keluar dari 2 DELIMA
3 DELIMA Udin 99
Perlu untuk Rahim 56
mengesan markah Shukor 40 . . . Purata = 70
2008 bagi murid Rahmat 75
dalam kelas Yazid 80
sepanjang 2009

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 28


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
Maklumat Dapatan SIT

Modul 1C: Menggunakan Input Guru


Contoh Input Guru

Maklumat Guru Kehadiran Subjek Utama Diajar

Sila periksa maklumat input Pilih 4 kategori kehadiran Ini seharusnya menjadi
guru diperoleh dari EMIS setiap guru subjek utama diajar oleh
adalah betul. Sekiranya guru (>50% tugas masa
tidak, maklumat guru boleh mengajar) atau jika masa
dikemas kini berdasarkan mengajar seimbang, maka
maklumat tahun 2009 perlu merujuk kepada
opsyen guru

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 29


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
Maklumat Dapatan SIT

Latihan 1: Keputusan Akhir Tahun

Arahan dalam Latihan 1


? Anda perlu untuk menentukan markah ujian akhir tahun untuk kelas 2
1 Neptune. Rujuk jadual markah peperiksaan, dan kira nilai yang hilang

Maklumat Kelas
Nama Penga Kehadir Markah Akhir Tahun 2009 Markah Akhir Tahun 2008
mbilan an
Melay Ingge Sains Mate Melay Inggeri Sain Mate
u ris matik u s s matik
Rendah 1 1 Neptune 35 94% 63 73 46 76 45 85 45 47

1 Marikh 37 90% 65 70 77 51 84 75 49 80

Rendah 2 2 Neptune 5 96% 47 ??? 67 83 46 ??? 73 63

2 Marikh 28 97% 83 79 65 60 59 80 60 87
Maklumat markah ujian
2008 2009
Markah Ujian Markah Ujian
Nama Kelas 2008 Kelas 2009
Inggeris 2008 Inggeris 2009
Ahmad 1 Neptune 85 2 Neptune 92
Bala 1 Neptune 81 2 Neptune 98
Farish 1 Neptune 75 2 Neptune 83
Guna 1 Neptune 84 2 Marikh 95
Leslie 1 Neptune 78 2 Marikh 88
Natasha 1 Marikh 84 2 Neptune 91
Zaki 1 Marikh 84 2 Neptune 98

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 30


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
Alatan Penambah baikan
Sekolah
Modul SIT : Modul 2 – Penilaian

Input data Penilaian Dashboard Action


planning

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 31


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
SIT: Penilaian Awal Guru

Modul 2A: Modul Penilaian Guru ialah proses mengenalpasti langkah


penambahbaikan berdasarkan individu guru

Pengajaran dan
Prestasi Murid Kategori
Pembelajaran Tindakan
Prestasi Guru
SKPM Penambahbaikan

GambaranDashboard Ketua Sekolah Menggunakan Setiap kategori


merumuskan sewajarnya mengisi maklumat sebelumnya, prestasi guru akan
kemajuan akademik penilaian Elemen 9 Ketua Sekolah perlu dikaitkan dengan
mengikut kelas yang SKPM 2 dan boleh memilih kategori terbaik senarai tindakan
diajar oleh setiap guru juga diisi secara bagi pengelompokkan penambaikan bagi
termasuk markah online, kerana skor guru tersebut membantu Ketua
ujian purata dan TOV Elemen 9 dapat Guru mengambil
membantu Ketua tindakan
Sekolah dalam
memilih kategori
prestasi guru

1 Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Sekolah: Instrumen Pemastian Standard

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 32


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
SIT: Penilaian Awal

Modul 2A: Prestasi Pencapaian Berdasarkan semua kelas yang diajar oleh
Individu Guru
Contoh Input Guru

Markah akhir 2009 Markah kemasukan 2009 Purata markah 2009 TOV - Peratusan penambah Kelas 2009 berbanding
- Purata markah - Purata markah ujian untuk keseluruhan baikan (atau pengurangan) Purata Gred
ujian akhir untuk akhir untuk semua murid Gred mengikut Subjek dalam markah ujian untuk Keseluruhan Kelas - Ini
markah awal yang sama di melibatkan pengiraan
semua murid dalam subjek diajar oleh - Ini menunjukkan
kalangan murid apabila peratusan melebihi atau
dalam kelas untuk guru berkenaan, apabila purata gred ujian mereka memasuki kelas di bawah prestasi untuk
subjek tertentu murid berada di gred akhir tahun untuk baru berbanding markah kelas tertentu dalam
sebelumnya SEMUA kelas dalam akhir di kelas yang kaitan dengan kelas lain
tahap sama untuk sebelumnya dalam gred yang sama
subjek yang sama

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 33


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
SIT: Penilaian Awal

Modul 2A: SKPM akan menjadi rujukan utama bagi Ketua Sekolah untuk
menilai pencapaian guru secara keseluruhan
Ketua Sekolah digalakkan merujuk Versi Semakan siap
sepenuhnya Instrumen Penilaian Standard SKPM bagi
mendapatkan gambaran komprehensif pencapaian guru

Contoh perkara
dalam Elemen 9.1
(a) Guru menyediakan
Rancangan
Pelajaran Tahunan:
i. Berdasarkan
sukatan pelajaran
dan huraian
sukatan
Ii. Pelajaran terkini
merangkumi
sepanjang tahun
Bahagian ini adalah persekolahan
pilihan dan tidak semasa
digunakan untuk
penilaian rasmi SKPM
atau tujuan penarafan
sekolah

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 34


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
SIT: Penilaian Awal

Modul 2A: Berdasarkan skor SKPM dan pencapaian akademik, Ketua


Sekolah akan memilih kategori terbaik menggambarkan kategori guru
Garis panduan Markah: SKPM
Mengajar & Motivasi Guru
Belajar 5.5(a)
Kategori Gambaran 9.1 to 9.13
Tahap pengajaran guru berprestasi tinggi secara > 240 >8
1 tekal merentasi semua tiga standard SGM;
profesionalisme, pengetahuan dan pedagogi
Prestasi
Tahap pengajaran guru baik, tetapi perlu
Murid 2 150 - 240 >8
KATEGORI PRESTASI GURU

meningkatkan pengetahuan dan kefahaman


subjek.
Tahap pengajaran guru baik tetapi perlukan 150 - 240 >8
3 kemahiran pedagogi
Tahap pengajaran guru sederhana tetapi
perlu diberi motivasi dan pengawasan disiplin
150 - 240 <8
4
profesional
Tahap pengajaran guru lemah dan memerlukan
sokongan berdasarkan Tiga Standard SGM 90 - 150 >8
5
iaitu nilai profesionalisme, pengetahuan dalam
Penilaian subjek dan pedagogi
SKPM Tahap pengajaran guru kukuh dalam nilai 90 - 150 >8
6 profesional, namun kurang sesuai
melaksanakan tugas mengajar

Tahap pengajaran guru tegar lemah dalam < 90 <8


7 menjalankan tugas walaupunMbingan.
telah diberi
bimbingan. Guru perlu dikeluarkan daripada
profesion keguruan.

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 35


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
SIT: Penilaian Awal
ru
Modul 2A: Ketua Sekolah perlu menilai semula cadangan tindakan punitif
berdasarkan kategori guru dan mengubah suai jika perlu
Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Category 6 Category 7
Guru Berprestasi Tahap pengajaran Tahap pengajaran Tahap pengajaran Tahap pengajaran Tahap guru Tahap guru tegar
Tinggi baik tetapi perlu baik tetapi perlukan sederhana tetapi lemah dan, kukuh dalam nilai lemah, walaupun
meningkatkan kemahiran perlu motivasi dan perlukan sokongan profesional tetapi diberi bimbingan
pengetahuan pedagogi pengawasan disiplin semua 3 dimensi kurang sesuai
SGM mengajar
LDP di Agensi
Luar

Bimbingan
dalam kelas

Kurangkan
beban
mengajar
Kurangkan
beban
pentadbiran
Pertukaran
Guru Secara
Dalaman
Pertukaran keluar
daripada
profesion
keguruan
Lantik Guru -
Mentor

Sebagai
Mentor-Guru

Mesyuarat
Panitia

Dialog
Pencapaian

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 36


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
SIT: Penilaian Awal

Modul 2B: Ketua Sekolah mengenalpasti kesesuaian tindakan berdasarkan


keutamaan
Wawasan Pelaksanaan merealisasikan wawasan
? Menyertai kem intensif lasak bagi membangun
Ketua Sekolah dihormati dan kemahiran perancangan dan kepimpinan
menjadi inspirasi guru-guru lain. (misalnya arahan kepimpinan)
Guru merujuk Ketua Sekolah ? Menerima sokongan latihan dalam perkhidmatan
Latihan untuk membantu mereka dalam di sekolah daripada pasukan jurulatih (misalnya
Kepimpinan meningkatkan prestasi diri dan dari IAB)separuh masa
kerjaya dan kejayaan sekolah ? Menyertai perjumpaan sekutu bulanan bersama
ketua sekolah dari sekolah bersekutu yang sama
? Melantik ketua guru kanan sebagai Mentor ;
mentor akan bersama-sama dengan ketua
sekolah untuk membantu guru
Ketua Sekolah ? Menyediakan sistem pengurusan prestasi
KETUA GURU

dipertanggungjawabkan dengan (misalnya pusat sehenti pangkalan data


sumber dan peralatan untuk keputusan ujian pelajar, kehadiran)
Pengurusan membantu merancang, mengurus, ? Menyediakan alatan dan latihan membantu
mengesan serta memantau pemimpin sekolah memberi maklum balas kepada
Sokongan maklumat (misalnya melapor menggunakan
dan Alatan prestasi.
dashboard dengan keutamaan KPI)
Masa Ketua Sekolah ditumpukan ? Meningkat kapasiti dan keupayaan kakitangan
kepada arahan kepimpinan bukan sokongan untuk melaksanakan arahan Ketua
operasi (misalnya isu pentadbiran) Sekolah

Ketua Sekolah memahami ? Melaksanakan garis panduan standard dan


secara jelas peranan dan tatacara menjelaskan peranan ketua sekolah dan
Pengurusan harapan guru serta kerap kaitan dengan petunjuk prestasi utama
Prestasi memaklumkan mengenai ? Menganjurkan forum secara kerap ketua Sekolah
prestasi guru bersama pemimpin negeri atau wilayah untuk
berbincang isu dan halangan dalam menambah
baik sekolah
Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 37
Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
SIT: Penilaian Awal

Modul 2B: Ketua Sekolah mengenalpasti keutamaan untuk Murid dan


Ibubapa serta Infrastruktur (1/2)
Wawasan Pelaksanaan merealisasikan wawasan

Mewujudkan “sokongan sosial” ? Melantik mentor kanan peribadi untuk pelajar


yang kukuh kepada murid bermasalah (misalnya mentor guru, program
sebagai penentu teras kejayaan. sahabat)
Sokongan sosial bermaksud
hubungan peribadi antara murid ? Membangun program intervensi untuk pelajar
dan pihak berkepentingan yang bermasalah (misalnya pencegahan keganasan)
Sokongan
Murid membantu sama ada di sekolah ? Membangun program sokongan selepas sekolah
mahupun diluar dengan kawal selia oleh guru sekolah atau
ibubapa sukarelawan
? Meningkatkan kualiti dialog prestasi guru-pelajar
dan IBUBAPA

dengan pelajar terlibat dalam merangka aspirasi


MURID

peribadi dan sasaran kemajuan


Komunikasi antara sekolah, ? Mengadakan kekerapan persidangan guru-
ibubapa dan komuniti berlaku ibubapa, khususnya untuk murid bermasalah
dalam dua hala, mesra dan ? Guru dilatih untuk memperbaiki kualiti dialog
saling bertindak balas. Ibubapa antara guru dengan ibu bapa, menetapkan
terlibat dalam pendidikan anak- harapan dalam suasana kekeluargaan
Ibubapa dan anak dan juga dalam keputusan ? Memeterai kontrak prestasi dengan ibubapa
Masyarakat oleh pihak sekolah. sebagai komitmen dalam obligasi khusus
menyokong kemajuan murid
? Mewujudkan interaksi tidak formal bersama ibu
bapa untuk datang ke sekolah (misalnya ibu bapa
menawarkan diri dalam acara sekolah)

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 38


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
SIT: Penilaian Awal

Modul 2B: Ketua Sekolah mengenalpasti keutamaan untuk Murid dan


Ibubapa serta Infrastruktur (2/2)
Wawasan Pelaksanaan merealisasikan wawasan
Sekolah mampu menyediakan ? Bilangan bilik darjah mencukupi untuk
persekitaran yang selamat dan menyediakan pelajar dengan kelas kurang
selesa iaitu kondusif untuk daripada 45 pelajar bagi setiap bilik
pembelajaran dan pengajaran
? Bilangan kerusi dan meja dalam bilik darjah
Bangunan mencukupi
dan Bilik ? Bilangan kemudahan bilik air mencukupi untuk
Darjah semua pelajar
? Bilangan makmal sains yang cukup untuk semua
INFRASTRUKTUR

pelajar
? Kelengkapan yang diselenggara baik (bilik darjah,
tandas dan makmal)
Sekolah disediakan akses ? Akses stabil penggunaan air paip bersih semasa
kepada alternatif teknologi waktu persekolahan
berkaitan dengan kemudahan ? Akses stabil kepada bekalan elektrik semasa jam
asas pembelajaran
Akses ? Akses stabil kepada internet menerusi jaringan
kepada panggilan
Kemudalaha ? Akses stabil kepada internet menerusi jaringan
n Utiliti jalur lebar

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 39


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
Toolkit Penambahbaikan
Sekolah
Modul SIT : Modul 3 – Dashboard

Input data Assessment Papan Action


Pemuka planning

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 40


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
SIT: Dashboard

Modul 3: Dashboard merumuskan indikatur utama daripada modul 1 dan 2


bagi membantu Ketua Sekolah mengenalpasti kekuatan dan kelemahan
Sekolah
Contoh Markah Purata Ujian Akhir

6 Papan Pemuka Pilih jenis maklumat


disediakan untuk paparan carta
misalnya mengikut
1 Markad GPS subjek atau gred
terdahulu mengikut
subjek
2 Markah purata ujian
akhir kelas mengikut
subjek dan gred

3 Purata TOV mengikut


subjek dan gred

4 Agihan kategori guru


mengikut subjek

5 Agihan TOV guru


mengikut subjek
Carta dan jadual merumus
maklumat dengan cara lebih
6 Rumusan syor lain mudah diakses untuk proses
TOV membuat keputusan

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 41


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
Toolkit Penambahbaikan
Sekolah
Modul SIT : Modul 4 – Pelan Tindakan

Input data Assessment Dashboard Pelan


Tindakan

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 42


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
SIT: Pelan Penambahbaikan Sekolah

Modul 4: Pelan Penambahbaikan Sekolah dirancang secara tuntas


sebelum garis panduan disediakan di bawah Rancangan Pemajuan
Sekolah SKPM 3
Apa itu Pelan Penambahbaikan Sekolah? Kenapa ia penting?

Pelan Penambahbaikan Sekolah ialah ? Usaha langsung dan


set tindakan saling berkaitan bermotivasi : Menyediakan
membolehkan sekolah anda mencapai hala tuju dalam mencapai
misinya seperti : wawasan memenuhi aspirasi
Menyediakan perkhidmatan, sumber semua pihak yang
dan kepimpinan berkepentingan
Membangunkan sumber untuk ? Mencipta struktur :
memaksima kesan misi Mewujudkan kerangka dalam
Bukan sekadar dokumen. Dokumen pembuatan keputusan
mungkin cara untuk berkomunikasi ? Bertindak sebagai barometer:
rancangan namun akhirnya yang Mengenal pasti perjalanan
penting ialah tindakan. kejayaan jangka pendek dan
Ia bukan sekadar proses. Ia proses panjang
Garis panduan untuk pihak inklusif penting namun pelaksanaan ? Merancang pengurusan
sekolah menyediakan menjadi kunci kejayaan sumber : Mencipta
rancangan atau aktiviti Ia bukan hanya satu azam tetapi satu- mekanisme keutamaan
pemajuan sebagai susulan satunya proses tunggal. Semua isu sumber
daripada penarafan kendiri penting dipertimbangkan, namun tidak
sekolah
akan menggugatkan perancangan

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 43


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
SIT: Pelan Penambahbaikan Sekolah

Modul 4: Rangkakerja Minda Pelan Penambahbaikan Sekolah

“Kita mahu pelan


sebenar, praktikal,
Pelan seharusnya mengandungi gambaran bercelaru dan operasi
terperinci yang menjawab 6 soalan asas dengan lipatan dan
renyukan, tulisan cakar
1 Apakah yang cuba dilakukan?
ayam dalam margin dan
2 Bagaimanakah untuk melakukannya? kotoran kopi…”
- Unit Penyampaian
3 Bagaimanakah mengukur kejayaan? Perdana Menteri UK
4 Apakah risiko berkaitan, dan bagaimana
untuk mengurus atau mengelak risiko?

5 Apakah halangan berpotensi dalam


pelaksanaan dan bagaimana untuk
mengatasinya?
6 Apakah sokongan yang diperlukan untuk
mencapai sasaran, misalnya orang yang
dijadikan pakar rujuk?

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 44


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Modul 4: Gambaran Menyeluruh Toolkit Pelan Penambahbaikan Sekolah

2 3 Misi
Visi

4 Matlamat Bidang Bidang Bidang


Umum Keberhasilan Keberhasilan Keberhasilan
Utama Sekolah Utama Sekolah Utama Sekolah
Keutamaan Sekolah Keutamaan Sekolah Keutamaan Sekolah
1

Penilaian
5 Objektif


situasi
semasa Spesifik Objektif Objektif Objektif Objektif Objektif Objektif Objektif

Modul 1 6 Pelan
hingga 3 SIT Taktikal Program Program Program

7 Pelan
Operasi Langkah
Tindakan

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 45


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
SIT: Pelan Penambahbaikan Sekolah

Modul 4: Penyataan jelas visi sekolah dan misi akan membantu mencipta
sasaran minda dan menetapkan unjuran sekolah
Gambaran Kriteria Contoh

Misi sekolah ialah gambaran ? Mudah difahami “Semua murid di sekolah kami
Misi kaedah spesifik yang mana ? Mudah diingati mempunyai peluang untuk ke
sekolah akan laksanakan ? Jelas universiti apabila tamat
untuk mencapai visinya. ? Padat pengajian”
Standard yang sekolah anda ? Spesifik kepada sekolah anda :
ingin lihat dalam bentuk Bagaiman ia melakar hala tuju sekolah “Setiap murid disediakan
perlakuan guru dan staf, murid anda berbanding lain? menjadi pemimpin dalam
serta masyarakat ? Nyatakan keunikan pendekatan kehidupannya dan
sekolah anda masyarakat”

Gambaran individu secara ? Membugarkan visi sekurang- “Kami menyediakan murid


Vision jelas mengenai masa depan kurangnya 3 hingga 4 kali setahun untuk tenaga kerja,
sekolah yang diimpikan, ? Menggambarkan keadaan sekolah membekalkan pendidikan
memacu tenaga dan dalam tempoh 3 hingga 4 tahun akan dalam persekitaran
membantu sekolah anda datang pembelajaran yang sihat dan
mencipta gambaran minda ? Menghayati visi seolah-olah ia menggunakan alatan serta
dalam sasaran. sedang berlaku teknik termaju yang ada”
? Bersifat inspirasi dan aspirasi
walaupun sedikit tidak realistik
? Jelas
? Berorientasikan keberhasilan
? Berdasarkan refleksi oleh semua
pemegang kepentingan sekolah
? Selaraskan dengan wawasan
Kementerian Pelajaran

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 46


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
Modul 4: Sekolah perlu memilih 3 bidang keberhasilan utama Berimpak
Besar untuk menjelaskan objektif khusus dan sasaran bagi setiap bidang

Bidang keberhasilan
Objektif khusus Sasaran
utama sekolah
Sasaran markah GPS
Penambahbaikan GPS
dalam Matematik Matematik
sebanyak 28%
menjelang 2012 2.55
2.30
2.15 2.05
Penambahbaikan GPS
Akademik dalam Bahasa Melayu
sebanyak 5%
menjelang 2012

Penambahbaikan dalam
markah purata ujian
akhir dalam Sains
sebanyak 10% menjelang 2009 10 11 2012
2012
? Objektif SKRA merupakan Sasaran seharusnya ditetapkan
Gambaran ? Bidang Keberhasilan Utama
matlamat khusus dan boleh bagi setiap tahun sehingga 2012
Sekolah (SKRA) ialah 2 hingga agar penambahbaikan jangka
diukur bagi setiap SKRA yang
3 bidang keutamaan berpotensi pendek dan panjang dapat
anda pilih. Pencapaian semua
besar untuk tempoh tiga tahun dilakukan dari masa kesemasa.
objektif perlu diselaraskan
akan datang Penetapan sasaran dilaksanakan
dengan SKRA mencapai
? Ketua Sekolah memilih sasaran dalam rundingan dan
daripada 6 bidang dikenal pasti perbincangan dengan
? Setiap objektif mesti diukur
? Kurikulum (wajib)
dengan Petunjuk Prestasi Utama
Kementerian Pelajaran, agar
? Kokurikulum
(KPI) dan sewajarnya kukuh,
selaras dengan komitmen sekolah
? Infrastruktur
ringkas dan konsisten merentasi
untuk mencapai sasaran tersebut
? Perhubungan Murid
semua tahun bagi memastikan
dan kementerian untuk
? Ibubapa dan masyarakat
perbezaan KPI.
mengupayakan sokongan yang
perlu untuk sekolah

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 47


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Modul 4: Pelan taktikal adalah set tindakan yang jelas menjurus kepada
pencapaian matlamat khusus

Contoh pelan taktikal

Tarikh
Objektif Tanggungjawab Mula Akhir Kos/ Sumber
Matlamat Meningkatkan Guru Besar 01/01/10 01/10/10 RM 500/ PIBG
Perkembangan
khusus staf untuk kemahiran pedagogi
pedagogi guru semua guru Bahasa
Bahasa Inggeris Inggeris
Penambahbai
kan GPS Meningkatkan peratus Ketua Panitia 01/01/10 01/10/10 RM 300/ Panitia
dalam Bahasa murid mengenal dan Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris
Program MY Buku
Inggeris Tatabahasa mengeja menurut
sebanyak kandungan kurikulum
20%
menjelang
2010 Meningkatkan Ketua Panitia 01/01/10 01/10/10 RM 100/ Panitia
DRET UPSR
(Latihan Gerudian pencapaian murid Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris
Ke arah UPSR) menguasai tahap
(murid Tahap II) minima C untuk
Bahasa Inggeris
UPSR
Meningkatkan peratus Ketua Panitia 01/01/10 01/10/10 RM 100/ Panitia
Penulisan murid yang berupaya Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris
Membina (murid menghasilkan
tahap II)
penulisan membina

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 48


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Modul 4: Contoh Gambaran Pelan Penambahbaikan Sekolah


Kami menyediakan murid kepada
pembelajaran sepanjang hayat, Setiap murid di sekolah
menawarkan pendidikan dalam berpeluang untuk melangkah
persekitaran kondusifdan ke sekolah menengah
menggunakan peralatan dan kaedah berprestasi tinggi apabila
yang canggih dan terkini tamat pengajian kelak

1.0 2.0 3.0


Murid dan Ibu
Akademik Kokurikulum
bapa

1.1 1.2 1.3


Penambah baikan
Penambah baikan Penambah baikan
dalam markah purata
GPS dalam Bahasa GPS dalam Bahasa
ujian akhir subjek
Inggeris sebanyak Melayu sebanyak 5%
Sains sebanyak 10%
20% menjelang 2010 menjelang 2012
menjelang 2012

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4


Perkembangan staf DRET UPSR
Program (Latihan Intensif Ke Penulisan Membina
– pedagogi guru
My Vocab Book arah UPSR) (murid (murid Tahap II)
Bahasa Inggeris
Tahap II)

Perbincangan sesama
Taklimat Kenal pasti Program dijalankan
guru Bahasa Inggeris Pelaksanaan
Program My kumpulan sebanyak tiga kali
untuk melaksanakan aktiviti
Vocab Book sasaran (pelajaran) seminggu
program

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 49


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Modul 4: Pelan Operasi menggariskan langkah terperinci untuk


melaksanakan setiap program

Pelan Operasi ialah pelan tindakan kepada


Ketua Sekolah untuk dilaksanakan

? Pelan Operasi mengandungi langkah


terperinci untuk mengendalikan setiap
program yang dibangunkan di bawah Pelan
Penambahbaikan Sekolah
? Dalam laman Portal NKRA, Ketua Sekolah
diberi password dan pelan operasi secara on-
line untuk tujuan pemantauan dan mengesan
kemajuan secara berterusan
? Versi Pelan Operasi melibatkan lakaran SIT
sebelum ‘Pelan Operasi’ SKPM 3: Rancangan
Pemajuan Sekolah ditetapkan

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 50


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Kandungan

Program Pembangunan Prestasi Sekolah - Gambaran

Ranking Sekolah

School
Toolkit Improvement
Sekolah Tool

Perancangan Kerja dan langkah seterusnya

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 51


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

: Tempoh Pelaksanaan untuk PPD

Pelaksanaan SR Pelaksanaan SM
? 02 April ? Bengkel Toolkit Selesai
? 23 April ? Semua sekolah selesai mengisi
Toolkit Penambahbaikan Sekolah
? Hujung- ? Program Penambahbaikan Sekolah dilancarkan oleh TPM
April
? Ranking SR diumumkan

? 30 April ? Sesi Rundingan : (1) Persetujuan penetapan sasaran menggunakan


(TBC) Pelan Penambahbaikan Sekolah dan (@) Toolkit Penambahbaikan
Sekolah untuk SM
? Mei 14 ? Bengkel Toolkit selesai
? Mei 31 ? Semua sekolah selesai mengisi
Toolkit Penambahbaikan Sekolah
? Pertengah ? Sasaran dipersetujui dengan SR; ? Penarafan Sekolah Menengah
an Jun SIPs dimuktamadkan diumumkan kepada awam
? End-July ? Sasaran dipersetujui dengan SM ;
SIPs dimuktamadkan

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 52


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Sumber lain

? < Tambahan perincian >

Bantuan

? Hala tuju Program Penambahbaikan Sekolah (“buku


kecil”) – versi Bahasa Inggeris sahaja
Bahan Cetak ? FAQ dan Kertas Kerja Jadual Latihan Program
untuk PPD Penambahbaikan Sekolah (1 mukasurat setiap PPD)

www.moe.gov.my/nkra
? Hala tuju SIP (“Buku kecil”) – versi Bahasa Melayu dan
Bahan Bahasa Inggeris
On-line
? Bahan Latihan – versi dalam Bahasa Melayu dan Bahasa
Inggeris
? Soal Jawab (FAQ)

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 53


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

Perancangan Kerja dan Langkah Seterusnya

PPD kepada Ketua Sekolah


Pasukan 1.Setiap sesi terdapat maksima 30 peserta
Petugas SIP 2.Untuk setiap 15 peserta, harus ada sekurang-kurangnya 1
/PPD jurulatih
3.Untuk setiap 3 peserta, harus ada sekurang-kurangnya 1
komputer riba
5 hari ? Tempat dan masa ditetapkan - perlu untuk mengisi 30-40
sebelum peserta
? Peserta dijemput dan dimaklumkan untuk membawa Berdasarkan turutan dalam
bersama komputer riba (jika ada)
tempoh pelaksanaan dalam
? Kehadiran disahkan
? Bilangan komputer riba disahkan: maksima 4 peserta untuk muka surat sebelumnya,
setiap komputer untuk merancang
3 hari pelan pelaksanaan SR -
sebelum ? Surat Kebenaran diserahkan kepada JK Task
? “ Soal Jawab” - cetak 1 salinan bagi setiap peserta
? Bahan latihan, alatan dan buku kecil dalam thumbdrive Force
Tarikh JK SIP Sekolah

? … ? … ? …
? Projektor LCD
? Jaringan internet (lebih baik jika ada, namun tidak wajib)
? …
? Makanan (jika ada bajet) ? … ? … ? …
1 hari ? …
sebelum ? …. ? …. ? …
? Penilaian semula pembentangan dan nota penceramah
? Soalan-soalan dijangka daripada kumpulan, berdasarkan
maklum balaspeserta
Tarikh akhir 2 April

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 54


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

SOKONGAN

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 55


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
SIT: Maklumat Dapatan

Latihan 4.1: Mencatatkan Visi sekolah anda (1/2)

Arahan Latihan 4.1

1? Buat kumpulan empat kumpulan antara 4 hingga 6 peserta

2? Lakukan aktiviti “artikel suratkhabar” (30 minit)

3? Pilih seseorang untuk membaca semula kepada peserta bengkel


mengenai kenyataan Visi setiap kumpulan (1 minit)

4? Uji kenyataan Visi berbanding soalan dalam muka surat seterusnya


(9 minit)
? Jika jawapan anda bukan “Ya” kepada semua soalan, anda belum
membuat visi yang baik
? Visi tepat dan bersedia untuk dicapai apabila anda memperoleh dua
pertiga boleh jawapan “Ya” bagi semua soalan yang disenaraikan

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 56


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
SIT: Maklumat Dapatan

Latihan 4.1: Mencatatkan Visi sekolah anda (2/2)

Pembangunan penyata visi Uji visi anda…

Matlamat : Untuk memilih “bukit yang sekolah akan daki,” tidak mencipta Soalan
“pernyataan” yang sempurna
A. Adakah anda lihat secara Ya/Tidak
1. Tempoh membangunkan visi ialah 4 tahun peribadi visi ini menarik?
2. Tuliskan rencana ringkas secara individu mengenai berita yang 4 minit B. Adakah visi ini jelas,
sekolah ingin paparkan(ia menggambarkan sekolah mencapai menambat perhatian dan Ya/Tidak
cita-cita seluas mungkin). mudah untuk digenggami?
3. Perincikan suratkhabar/majalah yang digambarkan, dan dimana C. Adakah visi ini menarik
ianya akan dihebahkan 2 minit perhatian semua pihak
4. Semak semula rencana yang telah ditulis, fikir semula dan berkepentingan? Ya/Tidak
suntingkan daripada visi sekolah 3 minit D. Adakah tidak boleh
5. Setiap peserta akan membaca semula kepada kumpulan dinafikan matlamat tidak
rencana yang mereka mahu baca mengenai sekolah mereka terlalu padat, dan mudah
6. Nota kepada penyelaras : Sila ajukan soalan, “Dalam diingati?
suratkhabar/majalah yang mana akan diterbitkan artikel kamu? 8 minit E. Adakah anda percaya Ya/Tidak
Dan bilakah ia akan diterbitkan?” sekolah mempunyai
7. Senaraikan carta ringkas (mengikut kumpulan) mengenai kurang daripada 100%
ungkapan paling menarik dalam artikel itu untuk dibaca. 10 minit peluang untuk mencapai
8. Sebagai sebuah kumpulan terdiri daripada 3-4 orang, tukar 2-4 visi (50%-70% adalah Ya/Tidak
ungkapan daripada artikel ke dalam gambaran lebih jelas ideal), namun pada masa
berbanding kriteria di bawah. Pilih pernyataan yang tergolong yang sama, percaya
dalam gambaran jelas itu : sekolah mampu
9. Apakah artikel (iaitu gambaran matlamat jelas) menonjolkan mencapainya jika penuh
imej dan gambar berkaitan visi sekolah yang ingin dicapai? komited?
10. Apakah contoh,analogi konkrit dan spesifik untuk menjelaskan
keadaan sebenar berbanding hanya sekadar pernyataan yang
hambar?
11. Apakah ia menjelaskan keghairahan, intensiti dan emosi?
12. Adakah anda mendapat inspirasi dan bersemangat untuk
bekerja ke arah matlamat itu?
Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 57
Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
SIT: Maklumat Dapatan

Latihan 4.2: Objektif dan Sasaran (1/4)

Arahan Latihan 4.2

1? Buat kumpulan antara 4 hinga 5 peserta dan lakukan penilaian kepada semua
taksiran dan maklumat mengenai SK 1 Malaysia semasa

2? Bincang dalam kumpulan, fokuskan minda dan kenal pasti Bidang Keberhasilan
Utama Sekolah bersekali dengan bukti-bukti sokongan (Alatan 1) (10 minit)

3? Tuliskan dua SKRA ke dalam Toolkit SKRA utama (Alatan 2) (1 minit)

4? Bincang dalam kumpulan, fokuskan minda dan kenal pasti dua objektif khusus
bagi setiap SKRA (libatkan kaedah pengukuran, peringkat terdahulu dan
sasaran) (15 minit)

5? Isikan muka surat rumusan dan pilih ahli kumpulan untuk pembentangan
kepada kumpulan lengkap (2 minit)

6? Terangkan semula kepada semua kumpulan dan tutup perbincangan (10 minit)

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 58


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
SIT: Maklumat Dapatan

Latihan 4.2: Objektif dan Sasaran Khusus (2/4)

Latar belakang Maklumat SK 1Malaysia

SK 1Malaysia ialah sekolah kecil hingga sederhana besar yang terletak di kawasan bandar. Dahulunya
sekolah ini terkenal sebagai sekolah berprestasi tinggi di seluruh negara kerana kecemerlangan
akademik dan melahirkan pemain badminton kebangsaan termuda negara.Namun begitu, sejak tahun
kebelakangan ini, perubahan masyarakat dan kepimpinan yang lemah telah menyumbang kepada
penurunan prestasi sekolah dalam akademik dan kokurikulum.
Kemasukan murid ke sekolah menurun secara mendadak. Pembahagian murid mengikut Satus Sosio
Ekonomi terdiri daripada (40%) datang daripada latar belakang keluarga yang bermasalah.
Kebanyak an ibubapa tidak melibatkan diri dengan urusan persekolahan kecuali hal-hal mendesak
dan kerap berlaku, contohnya keganasan murid.
Guru SK 1Malaysia terdiri daripada gabungan guru kanan berpengalaman(15-20 tahun) dan guru baru
mengajar (2 hingga 3 tahun) . Seorang dua guru kanan dalam sekolah terkenal dengan
kecemerlangan mengajar di kalangan masyarakat dan memenangi pengiktirafan di peringkat
kebangsaan untuk sumbangan dalam mengajar dan belajar dalam mata pelajaran Sains dan
Matematik. Kekurangan tenaga pengajar menyebabkan semua guru terpaksa mengajar mata
pelajaran bukan opsyen seperti Musik dan Seni.
Prasarana sekolah lengakap dengan pelbagai kemudahan seperti padang sukan, gelanggang dan
dewan perhimpunan. Namun begitu, kelemahan penyelenggaraan sejak kebelakangan ini
menyebabkan kerosakan kelengkapan sehingga pelajar tidak dapat menggunakannya. Akhir ini, guru
kanan dalam Pendidikan Jasmani yang bertanggungjawab menjulang nama sekolah dalam
kegemilangan sukan telahpun bersara draipada keguruan.

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 59


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
SIT: Maklumat Dapatan

Latihan 4.2: Objektif dan Sasaran Khusus (3/4)

Alatan 1: Bidang Keberhasilan Utama Sekolah dan


Justifikasi

Bidang Keberhasilan Bukti


tama Sekolah
justifikasi(SKRA)
keutamaan dalam matlamat ini

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 60


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
SIT: Maklumat Dapatan

Latihan 4.2: Objektif dan Sasaran Khusus (4/4)

Alatan 1: Matlamat khusus SKRA

Petunjuk
Catatkan Objektif khusus Justifikasi Prestasi Semasa Sasaran
SKRA Utama
anda
1 di sini

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 61


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
SIT: Maklumat Dapatan

Latihan 4.3: Membangunkan Pelan Taktikal

Arahan Latihan 4.3

1? Dalam kumpulan lima yang sama antara 4 hingga 5 peserta bagi menilai semula
objektif khusus dan memilih 2 daripadanya yang akan diperincikan dan
wujudkan Pelan Taktikal (2 minit)

2? Catatkan kedua-dua objektif khusus dalam Alatan Langkah Tindakan, bincang


dalam kumpulan, fokuskan minda dan kenal pasti dua program taktikal yang
diperlukan . Setiap objektif khusus yang dipilih, nilai semula rumusan Langkah
Tindakan (16 minit)

3? Bincang dalam kumpulan, fokuskan minda bajet untuk progran dan juga sumber
pembiayaan (17 minit)

4? Pilih pembentang untuk semua kumpulan (1 minit)

5? Terangkan kepada semua kumpulan dan akhiri perbincangan (10 minit)

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 62


Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
SIT: Maklumat Dapatan

Latihan 4.3: Membangunkan Pelan Taktikal

Alatan 1: Pelan Taktikal


Catatkan
objektif Pelan taktikal/ Tanggung Tarikh Tarikh Kos/sumber
spesifik Objektif
program jawab mula akhir pembiayaan
anda di sini
1

Please purchase PPT to Flash on http://www.verydoc.com to remove this watermark. CONFIDENTIAL 63