Anda di halaman 1dari 45

Jabatan Pelajaran

Pahang
KURSUS PENGURUSAN KURIKULUM UNTUK KETUA
PANITIA SEJARAH SEKOLAH MENENGAH NEGERI
PAHANG 2006

30 Jun 2006, Hotel Seri Malaysia Genting Highlands

“ PERANAN GPK/KB/KP DALAM


PELAKSANAAN PKKP DI
SEKOLAH“

W-2020

W CEd Sys
HJ MISNAN B MOHD DAMIN,
AMP.
Pengetua SMK Mahmud, Raub, Pahang
Penataran PKKP-Kurikulum 2005

Jabatan Pelajaran Pahang

E N IN G K AT AN KUALITI BERTERUSAN
P

LAKSANA
RANCANG BUKTIKAN
Penataran PKKP-Kurikulum 2005

PROGRAM

PKKP
1 2 3 4 5

PENGURUSAN
KOKURIKULUM

BINA INSAN

KECERIAAN
KURIKULUM

“PKKP – Program Peningkatan Kurikulum dan Kemajuan Pendidikan.


Ia suatu Garis Panduan untuk Membina Budaya Kerja Cemerlang oleh JPNP”
PKKP => Program Peningkatan Kurikulum
dan Kemajuan Pendidikan

– Program PKKP satu usaha


mempertingkatkan prestasi CETUSAN IDEA

pendidikan di Pahang yang


tidak begitu membanggakan
sebelumnya (1994)
PERANCANGAN 5-TAHUN
(Blue-Print Sekolah)
– “Blue-Print” Sekolah (BPS)
dilaksanakan semenjak 1986. BPS
menggunakan kaedah Pengurusan
Melalui Objektif (MBO) telah memberi
pengalaman yang sangat bermakna
dalam aspek perancangan kurikulum
dengan cara teratur.
CETUSAN PROGRAM

Insaf
Kesedaran
Ingin Berubah
Ingin Maju
Menebus Maruah
PKKP
( Program Peningkatan Kurikulum dan Kemajuan
Pendidikan )
Jabatan Pendidikan Negeri Pahang

MATLAMAT PKKP
1. Meningkatkan kecemerlangan kurikulum
2. Meningkatkan kecemerlangan kokurikulum
3. Meningkatkan kecemerlangan keceriaan
4. Mewujudkan sistem pengurusan dan
pentadbiran yang sistematik dan berkesan
5. Meningkatkan kualiti keinsanan dan
kesempurnaan berasaskan pegangan agama
PKKP
( Program Peningkatan Kurikulum dan Kemajuan
Pendidikan )
Jabatan Pendidikan Negeri Pahang

Strategi PKKP
1. Menyelaras semua tindakan di semua peringkat
organisasi pendidikan secara kolaboratif,
partisipatif serta berterusan
2. Memaksimumkan penggunaan sumber secara
bersepadu dan berkesan
3. Mewujudkan satu sistem pemantauan yang
efektif
PKKP ? – Satu
Overview
• Peningkatan Berterusan
• Collaboration, participation, ownership
• Target
• TOV
• Analisis / diagnosis
• Folio A & B
• Program Utama, Sokongan, Sampingan
• Teknik penyelesaian masalah
• Pelanggan - Dalaman & Luaran
• Head-count !
FALSAFAH PELAKSANAAN
STRATEGI
Bersandarkan Falsafah :
Jangan banyak berubah tetapi
result cemerlang
Setiap orang adalah penting
Yakin dengan apa yang kita ada
Letakkan objektif bersama ***
11/12/08
DASAR DI PERINGKAT
PELAKSANAAN
 School Based Activities
 Knowledge Based
 Substance

11/12/08
Pendekatan dan kaedah
pelaksanaan Program
PKKP berasaskan :
– Ilmu dan teladan
– Keperluan dan masalah sekolah
– Penentuan Target
– Nilai Mula (T.O.V)
– Penyelesaian masalah
– Perancangan Strategik
– Penyebaran idea.
• Apakah
peranan
anda dalam
pelaksanaan
PKKP?
Struktur Organisasi
Anda?
Pengetua

GPK 1 GPK HEM GPK Koko

KB Bahasa KB Sn M3 KB SnSos KB Tekvo

Anda?

Ketua Panitia Ketua Panitia Ketua Panitia Ketua Panitia

Guru-guru Guru-guru Guru-guru Guru-guru Guru-guru


Anda sangat penting kpd organisasi anda!

Pengetua

GPK

Ketua Bidang

Anda adalah seorang Ketua Panitia MP


ketua dan pemimpin
sekumpulan profesional.
Guru-guru

Staf Sokongan
Anda adalah ketua & pemimpin bagi kumpulan anda!

m a k semula Pengetua
Se telah,
ya n g
apa dan
sedang a
nd
akan a tk GPK
u
lakukan si
a
organis
anda!!! Ketua Bidang

Ketua Panitia MP

Guru-guru

Staf Sokongan
PENSTRUKTURAN

TIGA ARAS PENGURUSAN


PENDIDIKAN
PENGETUA
GPK,
PENGURUSAN PENYELIA PETANG
ATASAN KETUA BIDANG
AJK PERANCANG

GPK,

PENGURUSAN PENYELIA PETANG


KETUA BIDANG
PERTENGAHAN KETUA PANITIA

KETUA PANITIA,
PENGURUSAN GURU SUBJEK

HADAPAN GURU KELAB/


PERSATUAN
PENSTRUKTURAN
FUNGSI PENGURUSAN TIGA
ARAS
Static Motivational Dynamic

PENGURUSAN
ATASAN DASAR

PENGURUSAN
PERTENGAHAN STRATEGI

PENGURUSAN
HADAPAN LAKSANA
PENSTRUKTURAN
HUBUNGKAIT ANTARA PENGURUSAN

PERANCANGAN PELAKSANAAN

PENGURUSAN PENGURUSAN
PENGURUSAN ATASAN
PERTENGAHAN HADAPAN

TERJEMAH KEPADA
MATLAMAT / DASAR PELAKSANAAN
STRATEGI

PEMANTAUAN SECARA MENEGAK & MENDATAR


Skop Tugas
Anda perlu menguasai 3
perkara;
• Bidang tugas
(Dasar, Strategi, Pelaksanaan)
• Kemahiran
(Konsep, Hubungan, Teknikal)
• Kawalan
(Pemantauan, Penyeliaan, Pencerapan)
PENGETUA
A R
S I
DA E G
GPK/KB/KP A T
R A N
ST N A
K SA
L A
GURU P E
IA )
PENGETUA
SEP U S LL
I
O N A N K
K M L S
N N E
GPK/KB/KP G A O
N R S L
B U P E A
K
HU ER K N I
GURU T E
(IN T
A N
PENGETUA U
T A
A N A N
E M IA
GPK/KB/KP P E L N
NY P A
PE R A
C E
GURU N
PE
DASAR-DASAR UTAMA

• Pengurusan Panitia Mata Pelajaran


– Sistem Fail
– Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran
– Pekeliling / Peraturan / Undang2
– Kandungan Kurikulum (HSP,SP)
– P&P
– Peperiksaan
– Latihan Dalaman
– Kegiatan Kokurikulum
– Jadual Waktu
…. Sambungan

DASAR-DASAR UTAMA
Program PKKP
• Matlamat / Target
• TOV
• Analisis dan diagnosis
• Head Count
• GPS/GPMP/GPG/GPP/GPM/GPT/GPK
• Defisit Pembelajaran
• Program Strategik Peningkatan Prestasi
• Pemantauan/Pencerapan P&P
• Home Learning
• Pahang Way
• Tiada Jawatan Guru Disiplin
• Mengakhirkan Tarikh Peperiksaan
• Projek Bank Item
DASAR-DASAR SEMASA
• Wawasan 2020
• Sekolah Bestari ( Perluasan Sekolah Bestari )
• Dasar 60:40
• Pelaksanaan PPSMI
• Dasar Meritokrasi (kemasukan 10% nilai koko)
• Pelaksanaan PEKA dan PBS
• Pensijilan Terbuka
• Perubahan Kurikulum Terkini (SP/HSP)
• KIA2M
• Aktiviti Hari Sabtu tidak lebih 2 kali
• Pendidikan Watak
DASAR SEMASA - tindakan
• Berusaha mendapat dan Memahami
dasar berkaitan
• Menterjemahkan mengikut bidang
masing-masing
• Perancangan strategi dan pelaksanaan
– SWOT, 4M, 4W1H, dll
• Kawalan pelaksanaan
• Analisis dan diagnosis
• Maklum balas kpd yang berkenaan (ketua
terdekat dan yang lebih atas)
KECUKUPAN LATIHAN MENGGUNAKAN ITEM BERBAGAI ARAS

LATAR BELAKANG MASALAH

PKKP menetapkan :
Pelajar diberikan latihan utk pemulihan, pengukuhan dan
pengkayaan

Dapatan Pemantauan:
– Jumlah latihan tidak seragam
• terlalu membebankan
• terlalu ringan
– Teguran Ibu bapa : Lisan dan tulisan

Tindakan JPN Pahang:


Menyediakan garis panduan
Penataran PKKP-Kurikulum 2005

KECUKUPAN LATIHAN
Bilangan Latihan yang perlu diberi berdasarkan pencapaian markah

KUMPULAN PELAJAR CEMERLANG SEDERHANA POTENSI

PENCAPAIAN
> 80% 41-79% <40%
ARAS WAJARAN SOALAN
PENGETAHUAN
(SENANG) 20% 30% 40%
KEFAHAMAN
(SEDERHANA) 40% 40% 40%
APLIKASI
(KOMPLEKS) 40% 30% 20%
RAN

NST
RU
K TU
HOME LEARNING
PE
Bolehkah kita mempengaruhi stail
pembelajaran di rumah?
• Peranan ibu bapa
– Prasarana pembelajaran
– Motivasi
– Doa restu
– Bimbingan ?
• Peranan Pelajar
– Pengurusan diri
– Latihan Kendiri

Adakah wujud sistem yang boleh


menghubungkait dan mengesannya!
PENGOPERASIAN 60 : 40

WAWASAN 2020 DASAR 60:40 PROGRAM PKKP

KEMAHIRAN ASAS DI SR
STRATEGY 60 : 40

PENGUASAAN KEMAHIRAN DI TK 1 & 2

‘OUT-PUT LEARNING DI TK 3

PENGISIAN KEMAHIRAN DI TK 4 & 5


L
A
N
IO
S
RA
efektif

 
 
  -C +A
 
 
   
   
G
R
A
N
C
A
N

A
N
E

-D +B

Tak efektif efektif


PELAKSANAAN
Konsep Tambahan
• Budaya korporat
- Proses cemerlang = hasil cemerlang

• ‘Knowledge management’:
– Knowledge transfer:
• DIKW
• Unproductive success vs Productive failure
• Tacit Explicit
• Tacit.… explicit

– Peningkatan: PDCA SDCA


E P
ON
S Plan Do Check Action &
K
Standard Do Check Action
 
 
 
  SDCA
 
 

D
C
A
P
 
 
 
SDCA
 
 

P
D
C
A
M
O
R

N
C
E

SDCA
D
C
A
P

SDCA

TIME
E P
S
ON
K
SDCA

Improve

D
C
A
SDCA P

Maintain
ISU-ISU UNTUK DIBERI PERHATIAN DAN TINDAKAN

1. Kefahaman tentang proses pelaksanaan analisis dan diagnosis


2. Proses penyediaan Folio A dan Folio B
3. TOV – ambil bulat-bulat keputusan akhir?
4. Post Mortem
5. Kualiti soalan peperiksaan
6. Program peningkatan prestasi – tidak strategik
7. Pencerapan Bilik Darjah
8. Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran
9. Pendidikan Watak - Masa MP PJPK/Koko/PSV/Muzik
10. Guru tidak membimbing
11. Guru tidak mengenali pelajarnya
12. Kawalan kelas oleh guru semakin lemah
13. Guru mengajar tetapi murid tidak belajar
14. Ponteng kelas dan ponteng sekolah
15. Semangat, imej dan disiplin guru
16. Sekolah tidak menyeronokkan
17. Guru bermasalah
18. Modal Insan / HRD
19. ETR ( Espected Targeted Result )
20. Head Count
NOTA:

1.Tidak bermula dgn masa


2. Kumpulan sasar umum
Tidak menjawab soalan
- siapa
- berapa
- kumpulan mana
3. Penilaian program tidak
fokus objektif prgram
- tidak fokus kemahira
yang nak dikuasai
4. Tidak fokus kpd konsep
Bukti Pelaksanaan.
5. Tidak jelas maksud
Program Utama.
6. Strategi pelaksanaan tid
strategik – tidak fokus
kpd kemahiran yang nak
dikuasai.
7. Program tidak berasas k
analisis dan diagnosis.
8. Penilaian program tidak
objektif
NOTA:

1.Tidak bermula dgn masal


yang dikenal pasti.
2. Kumpulan sasar umum
Tidak menjawab soalan
- siap, berapa
- kumpulan mana
3. Penilaian program tidak
fokus objektif prgram
- tidak fokus kemahiran
yang nak dikuasai
- format instrumen
pengesanan.
4. Tidak fokus kpd konsep
Bukti Pelaksanaan.
5. Tidak jelas maksud
Program Utama.
6. Strategi pelaksanaan tid
strategik – tidak fokus
kpd kemahiran yang nak
dikuasai (carta gantt).
7. Program tidak berasas k
analisis dan diagnosis.
8. Kurang meyakinkan untu
dilaksanakan.
TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN
Target
PELAN TINDAKAN PERANCANGAN
Kecemerlangan
STRATEGIK PENINGKATAN AKADEMIK Akademik Pelajar

4. Keputusan Pencapaian Pelajar 5.Laporan


•Semak berdasarkan target •Lap.prestasi pencapaian
•Bahagi ikut kump (GALUS) pelajar
•Ranc. Pemulihan/pengayaan •Lap. Kpd. Pengetua/GB
GPK/KB untuk tindakan
2. Pencapaian Pelajar
•Pencapaian PMR, 3. Pelan Tindakan Sekolah
SPM, STPM •Perancangan sekolah yang umum
•Pencapaian ikut •Perancangan Ketua Bidang/Panitia
subjek •Perancangan Komuniti
1.Kajian Keperluan Sekolah
•Kajian data-data pelajar, penilaian pelajar & guru,
•Sumber yang berkaitan
•Buat head-count / target objektif
Sila e-mel maklum balas/cadangan/komen anda
(jika ada – saya amat menghargainya) kepada

misnanmd@tm.net.my atau
misnan_md@hotmail.com

Hj Misnan Bin Mohd Damin, AMP.,


Pengetua SMK Mahmud, Raub, Pahang
Telah dibentang sebahagian atau keseluruhan
kandungan ini kepada kumpulan berikut;

1. Mesyuarat Ketua Bidang dan KP Sekolah Menengah Daerah Kuantan


Di Hotel Residence Inn, Cherating, Kuantan
7 September 2004

2. KURSUS PENGURUSAN KURIKULUM UNTUK GPK1


SEKOLAH MENENGAH DAERAH CAMERON HIGHLANDS
14 Oktober 2004, Hotel Seri Malaysia, Genting Highlands

3. Mesyuarat Ketua Bidang dan KP Sekolah Menengah Daerah Bera


Di SMK Purun, Bera
14 Oktober 2004

4. KURSUS PENGURUSAN KURIKULUM UNTUK GPK1 SEKOLAH


MENENGAH DAERAH BERA
28 Oktober 2004, Hotel Grand Continental, Kuantan

• KURSUS PENGURUSAN KURIKULUM UNTUK GPK/KB/KP


SEKOLAH MENENGAH DAERAH LIPIS 2004
2 November 2004, Hotel Grand Continental, Kuantan
• In House Tranning (GPK, KB, KP SEMUDRA - 20.5.2006)
KURSUS PENGURUSAN KURIKULUM UNTUK GPK-KB-
KP
SEKOLAH MENENGAH DAERAH LIPIS 2004

2 November 2004, Hotel Grand Continental, Kuantan

“ PERANAN GPK/KB/KP DALAM


PELAKSANAAN PKKP DI
SEKOLAH“

W-2020

W CEd Sys
HJ MISNAN B MOHD DAMIN,
AMP.
Penolong Pengarah SPA/Ketua Unit
Kurikulum
JABATAN PENDIDIKAN PAHANG