Anda di halaman 1dari 30

KANDUNGAN BCB

Pengenalan
Objektif Modul
Rasional Belajar Cara Belajar
Apakah Belajar Cara Belajar ?
Peranan Guru dan Murid
Kemahiran Belajar Cara Belajar
Kemahiran Maklumat
Strategi Metakognitif
Pengurusan Masa
Persediaan Peperiksaan
Contoh Rancangan Pelajaran
1. OBJEKTIF MODUL
Menjelaskan konsep BCB.
Memahami faktor yang mempengaruhi
pembelajaran.
Membimbing guru mengenal pasti
strategi pembelajaran.
Membantu guru mengaplikasi BCB
dalam p & p
Membantu guru melatih guru lain BCB
Menyediakan contoh rancangan p & p

Murid bertanggungjawab terhadap
pembelajaran.

Melatih murid memperoleh maklumat
tambahan di luar waktu sekolah.

Belajar Cara Belajar sejajar dengan
matlamat pendidikan untuk belajar
seumur hidup.


2. RASIONAL BELAJAR CARA BELAJAR
Murid berupaya belajar sendiri tanpa
guru.

Murid menggunakan pengetahuan
rakan dan bahan lain sebagai sumber
pembelajaran.

Murid menilai tahap pembelajaran
sendiri.
3. OBJEKTIF BELAJAR CARA BELAJAR


Belajar Cara Belajar adalah
proses teknik pembelajaran
sama ada bersama guru atau
tidak
4. APAKAH BELAJAR CARA BELAJAR
Kemahiran Belajar melibatkan
beberapa kemahiran :
Kemahiran Mendengar dgn berkesan
Kemahiran Membaca luncuran/ Imbasan/ Intensif/ Laju
Kemahiran Menulis Laporan/ Cepat
Kemahiran Mengambil Nota
Kemahiran Mengingat
Kemahiran maklumat terdiri daripada:

Kemahiran perpustakaan
Kemahiran belajar
Kemahiran penyelidikan
Kemahiran komunikasi dan
penyampaianSUMBER
MAKLUMAT
Bahan audiovisual
Contohnya filem, video, aset, cakera laser,
mirofilem, mikrofis, pita magnetik
Bahan bercetak
Contohnya buku, majalah, monograf,surat
khabar, jurnal dan laporan.
Contohnya ibu bapa, guru,
pakar bidang, tokoh dan
sebagainya.
Sumber berasaskan manusia
Sumber berasaskan komputer
Contohnya dalam talian dan luar
talian, cakera padat, dan internet.
SUMBER MAKLUMAT
Kesedaran tentang hal yang
diketahui dan apa yang tidak
diketahui.
Strategi Metakognisi merujuk kpd cara untuk meningkatkan
kesedaran mengenai proses berfikir dan pembelajaran yang
berlaku. Apabila kesedaran ini wujud, murid dapat
mengawal fikirannya untuk merancang, memantau dan
menilai apa yang dipelajari
Metakognisi
(Pengertian)
STRATEGI METAKOGNISI

I. Merancang apa yang ingin
dipelajari.
Ii. Memantau kemajuan
pembelajaran diri.
Iii Menilai apa yang dipelajari.Pelajar mengawal pembelajarannya dengan:

CARA MENGAJAR
METAKOGNISI

Metakognisi tidak perlu diajar
sebagai satu mata pelajaran.
Metakognisi perlu disisipkan
dalam kaedah mengajar,
perkembangan staf dan proses
penyeliaan.


STRATEGI UNTUK
MENINGKATKAN METAKOGNISI
1. Merancang : sebelum/semasa/selepas
2. Menyoal pada semua peringkat
3. Memilih secara sedar
4. Menilai berdasarkan pelbagai kriteria
5. Mengambil Kredit
6. Mengelak daripada menyatakan Saya tidak tahu
7. Menggalakkan idea daripada pelajar
8. Memberi label bagi sesuatu tindakkan
9. Menjelaskan maksud perkataan tertentu kpd murid
10. Main Peranan dan Simulasi
11. Menyimpan Jurnal
12. Memberi teladan
PENGURUSAN MASA
Murid yang berjaya biasanya
mempunyai:
1. Jadual waktu
2. Perancangan yang tersusun dan
sistematik.

Apakah jadual waktu dan
Perancangan ?
Jadual Waktu
Pembahagian masa hari ke hari yang terperinci dan merangkumi:
1. Sesi pembelajaran
2. Aktiviti-aktiviti lain.

Perancangan
Pandangan menyeluruh tentang sesi pembelajaran dan aktiviti-
aktiviti lain.
Bagaimana menghasilkan
jadual waktu persendirian?
Apakah kelebihan mempunyai
jadual waktu?
Cara menggunaan masa untuk
aktiviti yang lain
GAYA PEMBELAJARAN
Mengapa perlu mengenal pasti gaya pembelajaran?
Setiap individu mempunyai gaya
pembelajaran yang berbeza.
Fokus terhadap apa yang
diperlajari
Memaksimumkan hasil
pembelajaran.

Jenis-jenis Gaya Pembelajaran?
Gaya pembelajaran VAK
Gaya pembelajaran Dunn &
Dunn

1. Gaya Pembelajaran VAK
KINESTETIK


AUDITORI


VISUAL
2. Gaya Dunn & Dunn
Alam Sekitar
Emosi
Sosiologi
Fizikal
PsikologiAlam Sekitar
Bunyi
Cahaya
Suhu
Pola

Emosi
Motivasi
Ketabahan
Tanggung jawab
Struktur
Sosiologi
Sendiri
Pasangan
Rakan Sebaya
Pasukan
Guru
Pelbagai cara
Fizikal
Persepsi
Makan
Waktu
Gerakan
Psikologi
Global atau Analitik
Otak Kiri atau Otak Kanan
Impulsive atau Refleksif

PERSEDIAAN MENGHADAPI
PEPERIKSAAN
Peperiksaan
memberikan
pelbagai pengalaman
RISAU
SUKA
DUKA
KECEWA
dan sebagainya.SEBELUM PEPERIKSAAN
Bersedia
Latihan
Tidur secukupnya
Yakin
Makan secukupnya
Awal
Tenang
Jangan mengulang kaji pada saat-saat akhir


SEMASA PEPERIKSAAN
Baca arahan dengan
teliti
Anggarkan masa
Teruskan kepada
soalan yang lebih
mudah
Jangan panik
releks
GURU PERLU:
Bantu murid tekun belajar.
Tingkatkan minat murid
terhadap kerja sekolah.
Bantu murid memberi
perhatian.
Ajar murid teknik belajar
yang betul

Anda mungkin juga menyukai