Anda di halaman 1dari 1

Cara-cara Menangani Masalah Penyakit Berjangkit Salam sejahtera diucapkan kepada Guru Besar, guru-guru, dan murid-murid yang

dihormati. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah ini kerana sudi mengundang saya untuk menyampaikan ceramah pada pagi ini. Tajuk ceramah saya pada pagi ini ialah Cara-cara Menangani Masalah Penyakit Berjangkit . !adirin yang dihormati, "egara kita sering dilanda #a$ak penyakit $erjangkit yang $er$ahaya seperti demam denggi, demam kepialu, dan taun. Penyakit-penyakit ini jika tidak dika#al akan memudaratkan malahan mem$a#a maut kepada penghidapnya. %leh itu, kita semua $erperanan penting dalam menga#al penyakit ini daripada mere$ak. Perkara utama yang perlu kita am$il $erat ialah ke$ersihan diri sendiri. &ita harus memastikan $adan kita sentiasa $ersih dan sihat. 'adikan mem$asuh tangan se$elum makan se$agai amalan. (lakkan makan di luar kerana makanan yang dimasak itu $elum tentu $ersih dan selamat untuk dimakan. !adirin yang dikasihi, Persekitaran rumah kita juga perlu di$eri perhatian. )sah $iarkan sampah-sarap $erta$uran atau $erlonggok sehingga dihurungi lalat. Parit dan longkang hendaklah di$ersihkan untuk mengelakkan air $ertakung. Tin-tin kosong, $otol-$otol minuman, dan tayar-tayar lama perlu ditanam atau di$$uang di tempat yang disediakan. *ni penting untuk mengelakkan pem$iakan nyamuk yang mem$a#a penyakit. Selain itu, penduduk sese$uah ka#asan $aik di kampung atau di taman perumahan harus $ergotong-royong mem$ersihkan ka#asan masing-masing. &a#asan yang $ersih menjamin keselamatan penduduk daripada dihinggapi nyamuk yang mem$a#a penyakit. &ita hendaklah $ekerjasama dalam menangani masalah penyakit $erjangkit ini. Saya menyeru kepada hadirin agar mengam$il $erat akan ke$ersihan diri dan persekitaran Saya akhiri dengan kata-kata cegahlah se$elum parah. Sekian, terima kasih.

Anda mungkin juga menyukai