Anda di halaman 1dari 5

Komunikasi

Pengabungjalinan kemahiran bahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi.

Kerohanian, sikap dan nilai

Penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai.

6 tunjang KSSR mata pelajaran Sejarah

Sains dan teknologi

Penguasaan kemahiran sains, kemahiran dan sikap saintifik. Pemupukan kepimpinan

Keterampilan diri

dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dab kokurikulum. Penguasaan amalan kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global.

Kemanusiaan Penghayatan semangat patriotisma dan perpaduan. Perkembangan fizikal dan estetika Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri.

Matlamat

membolehkan murid memahami tingkahlaku manusia, sebab dan akibat, keunikan sejarah tanah air dan kegemilangan negara bagi melahirakan warganegara yang patriotik dan menjunjung amalan demokrasi di M'sia.

memahami peristiwa masa lalu melalui sikap ingin tahu.

mengenal pasti pelbagai sumber dan maklumat sejarah.

Objektif

memahami idea, konsep serta elemen sebab dan akibat dalam sejarah.

Menilai pencapaian dan kemajuan negara dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Menjelaskan kehidupan dan kebudayaan masa lalu dan masa kini masyarakat di M'sia.

Tahun 4 Kandungan Kurikulum Sejarah Tahun 5

Sejarah awal Negara Kedaulatan Negara Kemakmuran Negara Kita

Tahun 6
Organisasi kurikulum merupakan kesepaduan 3 elemen Elemen kewarganegaraan dan nilai sivik

Kemahiran pembelajaran Sejarah

Tujuan

melahirkan warganegara yang bersatu padu, berbangga sebagai rakyat M'sia, setia kepada negara, bersemangat kekitaan, berdispilin, aktif dan bermaklumat dalam mengamalkan dan menghayati ciri-ciri warganegara yang cemerlang. Perkongsian Sejarah

Elemen kewarganegaraan dan nilai sivik

diterap melalui

Dimensi Kewarganegaraan

Perkongsian Nilai Perasaan kekitaan Perkongsian masa depan Tanggungjawab warganegara

soal jawab Kaedah penerapan kajian kes pemerhatian

membolehkan murid meneroka idea yang kompleks dan abstrak dengan bimbingan guru.

membantu murid memahami bagaimana sejarawan mengabungjalin peristiwa lalu dengan menggunakan bukti-bukti sejarah bagi menetukan signifikan sesuatu peristiwa ke arah meningkatkan pemikiran kritis dan kreatif. Asas Kemahiran Pemikiran Sejarah

Kemahiran Pembelajaran sejarah

merangkumi aspek

Kemahiran kreatif dan inovatif

membolehkan murid melihat sesuatu peristiwa sejarah secara empati.

Pembelajaran berasaskan inkuiri

membantu guru menghidupkansuasana pembelajaran sejarah yang dapat meningkatkan minat murid.