Anda di halaman 1dari 27

Institut pendidikan guru Malaysia Kampus kota bharu, kelantan

FALSAFAH PENDIDIKAN

BAB 9 TOKOH PENDIDIK TIMUR DAN BARAT

Pengenalan Diri Tokoh Pendidik Barat John Dewey (1859-1952) Maria Montessori ( 1870-1952) Jean Piaget ( 1896- 1980 ) Carl Rogers ( 1902- 1987) Albert Bandura ( 1925 Hingga Kini) Tokoh Pendidik Timur Hamka ( 1908- 1981) Lao Tze (570m-490 Sm) Rujukan

TOKOH-TOKOH PENDIDIK TIMUR DAN BARAT

John Dewey Latar belakang Sumbangan Maria Montessori Latar belakang Sumbangan Jean Piaget Latar belakang Sumbangan Carl Rogers Latar belakang Sumbangan Albert Bandura Latar belakang Sumbangan HAMKA Latar belakang Sumbangan Lao Tze Latar belakang Sumbangan

LATAR BELAKANG
Tempat Lahir di Burlington, Velmont pada tahun 1859 Dikenali sebagai ahli falsafah, ahli psikologi, tokoh pendidik dan pengasas pendidikan progresif Pengkhususan dalam bidang Falsafah dari peringkat Sarjana Muda di Universiti John Hopkins

bertugas di Universiti Minnesota selama 10 tahun


1894, bertukar ke Universiti Chicago (Ketua Jabatan Falsafah, Psikologi dan Pedagogi). Dua tahun kemudian, menubuhkan Sekolah Makmal Universiti atau lebih dikenali sebagai Sekolah Dewey. tapi letak jawatan.

Kolej Guru Columbia


DEMOCRACY AND EDUCATION

SUMBANGAN

Secara keseluruhannya, pendidikan boleh dianggap sebagai satu proses yang mewujudkan keadaan kondusif dan selesa agar dapat memudahkan individu menyesuaikan diri dengan persekitaran fizikal dan moral mereka. Di dunia kini yang sentiasa berubah, pendidikan bukan lagi dianggap sebagai satu yang tetap dan muktamad, keadaan dan keperluan berbeza antara sebuah negara dengan negara lain dan antara lokasi satu lokasi dengan lokasi yang lain. Oleh itu, satu-satu sistem pendidikan mungkin sesuai dan berkesan di satu-satu tempat atau untuk satu-satu sasaran tertentu pada satu masa sahaja. Namun, besar kemungkinan ia tidak bersifat sedemikian di tempat, pada masa atau sasaran yang lain. Setiap individu mempunyai satu potensi yang unik tanpa mengambil kira ciri-ciri fizikal atau psikologi masing-masing. Justeru, matlamat pendidikan ialh untuk membantu setiap individu mencapai potensi mereka demi kepentingan masyarakat.

Para pendidik bertanggungjawab untuk membantu individu memahami serta menghargai norma dan amalan satu-satu budaya. Ini membawa implikasi bahawa pemupukan kemahiran kreatif dan kritis agak penting untuk mengatasi kekurangan yang sedia ada dalam masyarakat kini agar dapat menuju ke arah pembentukan semula masyarakat yang lebih baik. Kaedah pengajaran tidak boleh diasingkan daripada kandungan mata pelajaran. Kedua-dua komponen ini adalah saling bergantungan. Seorang pendidik yang berkesan seharusnya berupaya untuk mengaitkan kandungan dengan keperluan, kehendak, minat, dan tahap perkembangan murid bersesuaian dengan konteks fizikal, sosial dan politik di mana mereka berada. Pendidikan tidak seharusnya tamat apabila individu meninggalkan bangku sekolah. Ia seelok-eloknya berlaku sepanjang hayat seseorang demi perkembangan yang berterusan.

TOKOH-TOKOH PENDIDIK TIMUR DAN BARAT

John Dewey Latar belakang Sumbangan Maria Montessori Latar belakang Sumbangan Jean Piaget Latar belakang Sumbangan Carl Rogers Latar belakang Sumbangan Albert Bandura Latar belakang Sumbangan HAMKA Latar belakang Sumbangan Lao Tze Latar belakang Sumbangan

LATAR BELAKANG
Dilahirkan di Chiaravalle, Itali pada tahun 1870 Tahun 1896, doktor perempuan pertama di Itali Tahun 1901, melanjutkan pelajaran dalam bidang psikologi dan falsafah 3 tahun kemudian, dilantik sebagai profesor antropologi di Universiti Rom Tahun 1906, letak jawatan untuk beri perhatian ke atas 60 orang kanak-kanak di San Lorenzo, Rome. Meninggal dunia di Noordwijk, Holland pada tahun 1952.

SUMBANGAN

KAEDAH MONTESSORI - diperkenalkan di Casa dei Bambini atau rumah kanak-kanak - Berpegang pada 2 prinsip iaitu - kanak-kanak lebih mudah belajar jika diberi peluang - Berupaya untuk mengajar diri sendiri

PAMERAN BILIK DARJAH ( GLASS HOUSE) - Di pameran Antarabangsa Panama Pasifik di San Fransico pada tahun 1915 PUSAT LATIHAN MONTESSORI - Di Laren, Netherlands pada 1938

SIRI KURSUS LATIHAN PERGURUAN - Di India pada tahun 1939

PUSAT MONTESSORI - Di London pada tahun 1947

TOKOH-TOKOH PENDIDIK TIMUR DAN BARAT

John Dewey Latar belakang Sumbangan Maria Montessori Latar belakang Sumbangan Jean Piaget Latar belakang Sumbangan Carl Rogers Latar belakang Sumbangan Albert Bandura Latar belakang Sumbangan HAMKA Latar belakang Sumbangan Lao Tze Latar belakang Sumbangan

LATAR BELAKANG Dilahirkan pada tahun 1896 Dibesarkan di Lake Neuchatel di Switzerland Seorang kanak-kanak yang cerdas dan semangat inkuiri yang tinggi 10 tahun, mahir membuat pemerhatian yang begitu rapi mengenai alam sekitar Pengkhususan beliau di peringkat kedoktoran dalam bidang zoologi meninggal pada tahun 1980

SUMBANGAN

Merujuk kepada perbualan bersama Jean Piaget, beliau mengatakan bahawa: Bagi masyarakat umum, pendidikan bermaksud membimbing kanak-kanak menjadi orang dewasa mengikut acuan masyarakat masing-masingnamun, bagi saya, pendidikan bermakna menghasilkan pencipta dan perekabentuk-bukan mereka yang hanya akur dan menjadi pengikut sahaja.

Maksudnya: Piaget percaya bahawa kanakkanak bukan hanya bekas kosong untuk diisikan dengan ilmu sepertimana yang diutarakan oleh ahli teori mazhab pedagogi tradisional. Sebaliknya, kanak-kanak adalah pembina ilmu yang aktif serta ahli sains muda yang sering mencipta dan menguji teori-teori dalam dunia mereka

TOKOH-TOKOH PENDIDIK TIMUR DAN BARAT

John Dewey Latar belakang Sumbangan Maria Montessori Latar belakang Sumbangan Jean Piaget Latar belakang Sumbangan Carl Rogers Latar belakang Sumbangan Albert Bandura Latar belakang Sumbangan HAMKA Latar belakang Sumbangan Lao Tze Latar belakang Sumbangan

Di lahirkan pada 1902 di Oak Park, Illinois, Chicago. Mahir membaca pada usia pra. Pendidikan formal bermula di Gred Dua. Menekankan asuhan agama. Mula menceburkan diri dalam bidang pertanian di Universiti Wisconsin Madison diikuti sejarah dan agama. Melanjutkan pelajaran di Kolej Guru Universiti Columbia. Mendapat Ijazah Sarjana Sastera 1928 dan Dr Falsafah 1931. Melibatkan diri dengan kajian kanak-kanak di Persatuan Mencegah keganasan Terhadap Kanak-Kanak, Rochester New York. Dilantik sebagai Pengarah Persatuan 1930 Meninggal pada 1987.

SUMBANGAN

Sumbangan Menghasilkan buku The Clinical Treatment of the Problem Child dan di beri gelaran Profesor Ohio State University

1940.
Buku kedua Counseling and Psychotherapy Newer Concept in Practice. Mendirikan Pusat Kaunseling di Universiti Chicago.

Berdasarkan pengalaman di pusat beliau menghasilkan buku


Client Centered Therapy 1951. 1915 1980 beliau bersama anaknya Natalie Rogers telah mengendalikan beberapa bengkel bersiri antaranya :. Pertumbuhan Kendiri . Perubahan Sosial . Komunikasi Silang Budaya

Di Rusia beliau memberi ceramah serta menjadi fasilitator bagi bengkel pengalaman eksperientel yang berfokus kepada konunikasi dan kretiviti. Sehingga saat kematian beliau yang mengejut beliau masih aktif dalam bidang penulisan serta sesi terapi berasaskan pendekatan pemusatan individu.

Di anugerahkan Award for Distinguished Professional


Contributions to Psychology oleh APA (American Psychology Association ) atas sumbangan dalam bidang psikoterapi, kaunseling dan psikologi dan anugerah Ahli Humanis tahun 1964 oleh Persatuan Humanis Amerika.

Menjelang hayat beliau, Roger telah di calonkan anugerah Nobel Prize atas jasa beliau terhadap konflik antara kumpulan nasional di Afrika Selatan dan Ireland Utara. Nama Rogers menduduki tempat keenam dalam

senarai nama ahli psikologi abd ke 20 yang terkenal.

TOKOH-TOKOH PENDIDIK TIMUR DAN BARAT

John Dewey Latar belakang Sumbangan Maria Montessori Latar belakang Sumbangan Jean Piaget Latar belakang Sumbangan Carl Rogers Latar belakang Sumbangan Albert Bandura Latar belakang Sumbangan HAMKA Latar belakang Sumbangan Lao Tze Latar belakang Sumbangan

Lahir pada tahun 1952 di Mundare, Kanada. Menerima anugerah Bolocan dalam bidang psikologi daripada Universiti Columbia. Memperoleh Ijazah Sarjana Sastera 1951 dan Dr Falsafah pada tahun berikut daripada Universiti Iowa.

Mula bertugas di Jabatan Psikologi, Universiti Stanford


sehingga kini. Bandura telah di lantik sebagai Presiden Persatuan Psikologi Amerika pada tahun 1974.

SUMBANGAN

Pada awalnya, mengkaji mengenai peranan modeling sosial


berhubung dengan motivasi, pemikiran dan tindakan. Kajian beliau yang terkenal ialah eksperimen tentang patung Bobo.

Berpandukan kajian tersebut, terhasilnya buku :. Adolescent Aggression ( 1959 ) . Social Learning and Personality Development (1963) . Aggrestion : A Social Learning Analysis (1973) Di gelar David Starr Jordan Professor of Social Science

in Phychology oleh Universiti Stanford.( 1974 ), sebagai tanda


penghormatan.

Berjaya menghasilkan buku Social Learning Theory sehingga berjaya mengubah hala tuju psikologi masa kini yang agak berbeza berbanding tahun 80 an.

Tahun 1986 Social Foundations of Thought and Action :

A Social Cognitive Theory iaitu judul sebuah buku yang


diterbitkan . Dalam hal ini, penekanan di beri kepada proses Kognitif,kawalan kendiri dan refleksi kendiri di mana ia penting untuk penyesuaian diri dan respon individu terhadap perubahan.

Bandura telah menerbitkan buku Self Efficacy : The Exercise of Control iaitu buku yang ke 6. Beliau mengutarakan teori efikasi kendiri serta

aplikasinya dalam bidang :. Pendidikan . Kesihatan . Psikopatologi . Olahraga . Perniagaan . Hal ehwal Antarabangsa

TOKOH-TOKOH PENDIDIK TIMUR DAN BARAT

John Dewey Latar belakang Sumbangan Maria Montessori Latar belakang Sumbangan Jean Piaget Latar belakang Sumbangan Carl Rogers Latar belakang Sumbangan Albert Bandura Latar belakang Sumbangan HAMKA Latar belakang Sumbangan Lao Tze Latar belakang Sumbangan

Lahir tahun 1908 di Kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat. Di kenali dengan gelaran Buya , nama panggilan orang Minangkabau yang bermaksud seorang yang dihormati Pendidikan awal di Sekolah Dasar Maninjau sehingga kelas 2.

Meneruskan pelajaran dalam bidang agama dan bahasa


arab di Sumatera Thawalib, Padang Panjang, ketika umur 10 tahun. Menceburkan diri dalam bidang perguruan sebagai guru agama di Perkebunan Tebing Tinggi, Medan, 1927. dan di Padang Panjang 1929. SUMBANGAN

Menjawat jawatan sebagai Dosen di Universitas Islam,Jakarta dan Universitas Muhammadiyah, Padang Panjang. Menjadi Rektor Perguruan Tinggi Islam,Jakarta dan Profesor Universitas Mustopo, Jakarta. Pernah di lantik sebagai Pegawai Tinggi Agama oleh Menteri Agama Indonesia. Terpaksa meletakkan jawatan apabila Presiden Sukarno mengarahkan beliau untuk memilih antara menjadi pegawai negeri atau bergiat dalam Politik Majlis Syura Muslimin Indonesia. Meninggal pada tahun 1981.

Berminat mengkaji karya ulamak dan tokoh-tokoh utama Timur Tengah termasuk Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al-Aqqad yang ditulis dalam bahasa Arab. Berminat juga pada karya sarjana tokoh-tokoh Inggeris, Perancis, dan Jerman seperti Willian James, Sigmund Freud, Jean Paul Satre, Karl Marx dan Pieere Loti.

Sifatnya yang gemar membaca dan bertukar pandangan dengan tokoh-tokoh terkenal seperti Raden Mas, Sudjopranoto, Haji Fachrudin menjadikan beliau seorang ahli pidato yang disegani ramai.

Merupakan seorang wartawan,penulis,penyunting dan penerbit.

Menjadi wartawan beberapa buah akhbar seperti Pelita

Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam dan Seruan Muhammadiyah.


Seorang penyunting majalah seperti Kemajuan Masyarakat,

al-Mahdi, Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat dan Gema Islam.


Antara hasil karya HAMKA :Karya Islamiah -Tafsir al-Azhar sebanyak 5 jilid. Karya Novel & Cerpen - Tenggelamnya Kapal Van

Der Wijck, Di Bawah Lindungan Kaabah, Merantau ke Deli, di mana ia telah dijadikan buku teks
sastera di negara ini dan Singapura.

Di Rusia beliau memberi ceramah serta menjadi fasilitator

bagi bengkel pengalaman eksperientel yang berfokus


kepada konunikasi dan kretiviti. Sehingga saat kematian beliau yang mengejut beliau masih aktif dalam bidang penulisan serta sesi terapi berasaskan pendekatan pemusatan individu. Di anugerahkan Award for Distinguished Professional Contributions to Psychology oleh APA (American Psychology

Association ) atas sumbangan dalam bidang psikoterapi,


kaunseling dan psikologi dan anugerah Ahli Humanis tahun 1964 oleh Persatuan Humanis Amerika.

TOKOH-TOKOH PENDIDIK TIMUR DAN BARAT

John Dewey Latar belakang Sumbangan Maria Montessori Latar belakang Sumbangan Jean Piaget Latar belakang Sumbangan Carl Rogers Latar belakang Sumbangan Albert Bandura Latar belakang Sumbangan HAMKA Latar belakang Sumbangan Lao Tze Latar belakang Sumbangan

Di lahirkan pada tahun 570 SM di Luoyang, ibu negeri lama Negara Cina. Di lantik sebagai Penyimpan Arkib Imperial oleh Raja Zhou di Luoyang.

Seorang yang amat tekun membaca buku-buku klasik,


akibatnya beliau menjadi seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Apabila Luoyang tidak aman beliau meninggalkan tempat itu dengan menaiki seekor lembu dan menghala ke barat.

Sampai di Han gu Pass, di tahan oleh pengawal.

Apabila di ketahui Lao Tze tidak akan kembali ke negara


Cina, pengawal meminta agar Lao Tze berkongsi bersama kebijaksanaannya. Selepas turun dari kerbau , dengan serta merta beliau

menulis esei yang panjangnya 5000 patah perkataan.


Dengan wujudnya hasil karya Tao Te Ching beliau tidak ditemui lagi di negara Cina. Meninggal pada 490 SM.

SUMBANGAN

Melalui pembacaan Lao Tze, beliau membuat


kesimpulan bahawa dunia terdiri daripada langit,bumi,manusia dan prinsip-prinsip yang di panggil Dao. Segala di dunia ini dikawal oleh peraturan semulajadi.

Wujudnya konsep kaya dan miskin, hidup


dan mati, cantik dan hodoh, dll. Walaupun kesemua ini bersifat sonsang tetapi sebenarnya ia bersifat saling bergantung.

Karya Tao Te Ching merupakan ajaran Lao Tze

yang merangkumi bidang yang amat luas, iaitu


daripada aspek kerohanian individu serta dinamika interpersonal sehingga teknik-teknik politik.

Di samping itu, ia menegaskan perubahan ke atas


cara manusia melakukan sesuatu dan bukannya apa yang mereka lakukan.

RUJUKAN
www.philosophypages.com/ph/dewe/htm

www.montessori-namta.org/NAMTA/geninfo/mminfo.html
http://webspace.ship.edu/cgboer/piaget.html http://webspace.ship.edu/cgboer/rogers.html