Anda di halaman 1dari 15

KELAS INTERVENSI

AWAL MEMBACA DAN


MENULIS

KIA2M
Mesyuarat
Memperkasak
an Sekolah
Kebangsaan
pada 22
November
2005

Penekanan
kepada
kemahiran
1) MEMBACA
2) MENULIS

KEMAHIRA
N ASAS

KEMAHIRA
N
LANJUTAN

PERANCANGAN KELAS
INTERVENSI AWAL
MEMBACA DAN MENULIS
(KIA 2M)

PELAKSANAAN KELAS
INTERVENSI AWAL
MEMBACA DAN MENULIS
(KIA 2M)

STRATEGI
PENGAJARAN

PENDEKATAN
PENGAJARAN

TEKNIK PENGAJARAN

BAHASA MELAYU
MERENTAS KURIKULUM

MASALAH
PELAKSANAAN KELAS
INTERVENSI AWAL
MEMBACA DAN
MENULIS
(KIA 2M)

BILIK
PEMULIHAN,
KEWANGAN,
RUJUKAN

LATAR BELAKANG
KELUARGA

KESAN PROGRAM
KELAS INTERVENSI
AWAL MEMBACA DAN
MENULIS
(KIA 2M)