Anda di halaman 1dari 55

MUKA DEPAN

KPI UPSR SARAWAK 2014


PANDUAN:
SILA KLIK LINK DI BAWAH UNTUK PERGI KE HELAIAN BERIKUT:
1) PENCAPAIAN KPI UPSR 2013

LINK

2) TARGET UPSR 2014


3) TARGET PRESTASI 2014
4) TARGET JURANG PENCAPAIAN BANDAR-LUAR BANDAR
5) PENETAPAN TOV UPSR 2014
6) PENCAPAIAN KPI UPSR 2013 PPD

LINK KE POWERPOINT BENTANG PENCAPAIAN KPI UPSR 2013

TARGET GRED PURATA, SEMUA A DAN LULUS (ABC) DALAM UPSR 2013 - LAWAS
A) TARGET PENCAPAIAN MATA PELAJARAN
CAPAI UPSR 2012

TARGET UPSR 2013

SK
MATA PELAJARAN

CEMERLA MENGUA
NG
SAI

SJKC
GPMP

CEMERLA MENGUA
NG
SAI

SK
GPMP

SJKC

CEMERLA MENGUA
NG
SAI

GPMP

CEMERLA
NG

BM KEFAHAMAN
BM PENULISAN
B INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
BC KEFAHAMAN
BC PENULISAN
0.00
B) TARGET PENCAPAIAN KESELURUHAN
2012

2013

PENCAPAIAN 2013

CAPAI

TARGET

KEPUTUSAN

JUMLAH CALON/AMBIL
PERKARA

CEMERLANG

MENGUASAI

SK

SJKC

SEMUA
ALIRAN

SK

%
BIL.
%
BIL.

GRED PURATA

SJKC

SEMUA
ALIRAN

SK

SJKC

SEMUA
ALIRAN

LAMPIRAN 1

HOME
HURUF BIRU -> EXCEED TARGET

R 2013

PENCAPAIAN UPSR 2013


SJKC
MENGUA
SAI

SK
GPMP

SJKC

CEMERL MENG
CEMER MENG
GPMP
GPMP
ANG
UASAI
LANG UASAI

0.00

TAHUN
JUMLAH CALON

2014
SK
SJKC

PENCAPAIAN TERBAIK
FLUK

ORANG
CEMERLANG (A): (JULAT: 1.0 - 1.8%)
PENCAPAIAN

A) SK
MATA PELAJARAN

2009

2010

2011

2012

TARGET

CAPAI

2013

2013

INDEKS

BM KEFAHAMAN

1.00

BM PENULISAN

1.00

B INGGERIS

1.00

MATEMATIK

1.00

SAINS
PURATA INDEKS

1.00
1.00
CEMERLANG (A): (JULAT: 1.0 - 1.8%)
PENCAPAIAN

B) SJKC
MATA PELAJARAN

2009

2010

2011

2012

TARGET

CAPAI

2013

2013

INDEKS

BM KEFAHAMAN

1.00

BM PENULISAN

1.00

B INGGERIS

1.00

MATEMATIK

1.00

SAINS

1.00

BC KEFAHAMAN

1.00

BC PENULISAN
PURATA INDEKS

1.00
1.00

SYARAT:
1) PENCAPAIAN 2013 SEBAGAI BASELINE, ERTINYA TARGET 2014 TIDAK BOLEH RENDAH DPD BASELINE
2) BENCHMARK PENCAPAIAN TERBAIK DALAM TEMPOH 5 TAHUN (2009-2013).
3) JIKA ADA PENCAPAIAN TAHUNAN YANG TERLALU TINGGI OR TERLALU RENDAH, ANGGAP SBG FLUK, DAN ABAIK
3) BERDASARKAN TREND 5 TAHUN , TETAPKAN INDEKS LONJAKAN BERDASARKAN JULAT YANG TELAH DICADANG

B) TARGET PENCAPAIAN KESELURUHAN

JENIS SEKOLAH
CEMERLANG (5/7A)
MENGUASAI (5/7ABC)

SK

PENCAPAIAN
2009
SEMUA
SJKC
ALIRAN

PENCAPAIAN
2010
SK

SJKC

SEMUA
ALIRAN

%
BIL.
%
BIL.

GRED PURATA

PENETAPAN TARGET PENCAPAIAN KESELURUHAN:


1) TARGET DIBUAT UNTUK TIGA (3) ASPEK, IAITU (I) CEMERLANG, (2) MENGUASAI, DAN (3) GRED PURATA NEGERI
2) UNTUK SETIAP ASPEK, BENCHMARK PENCAPAIAN TERBAIK DLAM TEMPOH 5 TAHUN
3) PENCAPAIAN TERBAIK TAMBAH INDEKS (DARI KIRAAN TARGET MATA PELAJARAN) AKAN MENGHASILKAN TARG

HOME

PENCAPAIAN TERBAIK

TARGET

BIL. IKUT
TARGET

2014

(CEMERLANG SK)
TARGET

BIL. IKUT
TARGET

2014

(CEMERLANG SJKC)

DAH DPD BASELINE

NGGAP SBG FLUK, DAN ABAIKAN


ULAT YANG TELAH DICADANGKAN.

PENCAPAIAN
2011
SK

SJKC

SEMUA
ALIRAN

N (3) GRED PURATA NEGERI


AKAN MENGHASILKAN TARGET UNTUK KESELURUHAN (BAGI ASPEK DIKIRA)

MENGUASAI (ABC): (JULAT:3.00 - 5.00%)


PENCAPAIAN
2009

2010

2011

2012

TARGET

CAPAI

2013

2013

INDEKS

TARGET

BIL. IKUT
TARGET

2014

0.00

(MENGUASAI SK)

MENGUASAI (ABC): (JULAT: 3.00 - 5.00%)


PENCAPAIAN
2009

2010

2011

2012

TARGET

CAPAI

2013

2013

INDEKS

TARGET

BIL. IKUT
TARGET

2014
0
0
0
0
0
0
0
0.00

(MENGUASAI SJKC)

4) PURATA INDEKS CEMERLANG (SK /SJKC) DIGUNAKAN SEBAGAI INDEKS UNTUK TARGET PENCAPAIAN KESELUR
5) PURATA INDEKS MENGUASAI (SK/SJKC) DIGUNAKAN SEBAGAI INDEKS UNTUK TARGET PENCAPAIAN KESELURU
6) PURATA GPMP (SK/SJKC) DIGUNAKAN SEBAGAI INDEKS UNTUK TARGET PENCAPAIAN KESELURUHAN GRED PU

PENCAPAIAN
2012
SK

SJKC

PENCAPAIAN
2013
SEMUA
ALIRAN

NTUK KESELURUHAN (BAGI ASPEK DIKIRA)

SK

SJKC

SEMUA
ALIRAN

PENCAPAIAN TERBAIK
(BENCHMARK)
SEMUA
SK
SJKC
ALIRAN

GPMP: (JULAT: -0.10 HGGA -0.50)


PENCAPAIAN
2009

2010

2011

2012

TARGET

CAPAI

2013

2013

INDEKS

TARGET
2014

0.00
GPMP: (JULAT: -0.10 HGGA -0.50)
PENCAPAIAN
2009

2010

2011

2012

PENCAPAIAN KESELURUHAN BAGI KATEGORI CEMERLANG (5/7A)


ENCAPAIAN KESELURUHAN BAGI KATEGORI MENGUASAI (5/7ABC)
SELURUHAN GRED PURATA NEGERI (GPN)

TARGET

CAPAI

2013

2013

INDEKS

TARGET
2014

0.00

INDEKS
SK

SJKC

nasional

TARGET
2014
SEMUA
ALIRAN

SK

SJKC

SEMUA
ALIRAN

2.27

TARGET 2015
DIFF
-0.40

0.40

-0.40

0.40

-0.40

0.40

-0.40

0.40

-0.40
GP SK

0.40

T2015
DIFF
-0.40

0.40

-0.40

0.40

-0.40

0.40

-0.40

0.40

-0.40

0.40

-0.40

0.40

-0.40
GP SJKC

0.40

PENCAPAIAN GRED PURATA NEGERI , CEMERLANG DAN MENGUASAI CALON UPSR TAHUN 2014
(CATATAN: ISIKAN SEL WARNA BIRU SAHAJA UNTUK AR1, AR2 DAN AR3)
SEMUA ALIRAN
PERKARA

UPSR

Bil. Calon
Daftar

2013

PRESTASI 2014
TOV

GPD
MENGUASAI (%)

OTI 1

AR 1

OTI2
0.00

742

0.00

CEMERLANG (%)

0.00

AR 2

HOME

ASI 2014
OTI 3

AR 3

ETR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

JURANG % LULUS BANDAR DAN LUAR BANDAR UPSR 2013

SILA ISI SEL WARNA KUNING SAHAJA


LULUS ABC (2012)
NAMA
DAERAH/PPD
KUCHING
BAU
LUNDU
PADAWAN
SRI AMAN
LUBOK ANTU

SIBU
SELANGAU
KANOWIT
MIRI
SUBIS
BARAM
LIMBANG
LAWAS
SARIKEI
MERADONG
JULAU
KAPIT
SONG
BELAGA
SAMARAHAN

LOKASI

Bil Calon 2012

BIL.

BANDAR

5,998

3676

61.29
56.35

BANDAR

417
0

235
0

#DIV/0!

LUAR BANDAR

1,080

663

61.39

BANDAR

#DIV/0!

LUAR BANDAR

720

499

69.31

BANDAR

3,271

1,627

49.74

LUAR BANDAR

1,392

769

55.24

BANDAR

#DIV/0!

LUAR BANDAR

1,034

53

5.17

BANDAR

#DIV/0!

LUAR BANDAR

488

285

58.40

BANDAR

3,314

1,953

58.93

LUAR BANDAR

1,525

753

49.38

BANDAR

#DIV/0!

LUAR BANDAR

223
0

55.89

BANDAR

399
0

#DIV/0!

LUAR BANDAR

582

379

65.12

BANDAR

4,064

2,270

55.86

LUAR BANDAR

608

325

53.45

BANDAR

#DIV/0!

LUAR BANDAR

831

388

46.69

BANDAR

#DIV/0!

LUAR BANDAR

1,089

576

52.89

BANDAR

#DIV/0!

LUAR BANDAR

628
0

69.39

BANDAR

905
0

#DIV/0!

LUAR BANDAR

791

483

61.06

BANDAR

#DIV/0!

LUAR BANDAR

1,003

596

59.42

BANDAR

#DIV/0!

LUAR BANDAR

602

493

81.89

BANDAR

#DIV/0!

LUAR BANDAR

424

260

61.32

BANDAR

#DIV/0!

LUAR BANDAR

1,135

678

59.74

BANDAR

#DIV/0!

LUAR BANDAR

280

208

74.29

BANDAR

#DIV/0!

LUAR BANDAR

479

200

41.75

BANDAR

205

141

68.78

LUAR BANDAR

1,919

1,172

61.07

LUAR BANDAR

TARGET ( 25% PENURUNAN M


Jurang (Baseline
2012)
4.93
#DIV/0!
#DIV/0!
-5.50
#DIV/0!
#DIV/0!

9.55
#DIV/0!
#DIV/0!
2.40
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
7.71

SERIAN
SIMUNJAN
BINTULU
SEBAUH
TATAU
MUKAH
DALAT
DARO
BETONG
SARATOK
SARAWAK

BANDAR

#DIV/0!

LUAR BANDAR

1,840

1,008

54.78

BANDAR

#DIV/0!

LUAR BANDAR

868

474

54.61

BANDAR

2939

1571

53.45

LUAR BANDAR

188

67

35.64

BANDAR

#DIV/0!

LUAR BANDAR

276

128

46.38

BANDAR

#DIV/0!

LUAR BANDAR

441

175

39.68

BANDAR

#DIV/0!

LUAR BANDAR

731

432

59.10

BANDAR

#DIV/0!

LUAR BANDAR

330
0

64.96

BANDAR

508
0

#DIV/0!

LUAR BANDAR

903

535

59.25

BANDAR

#DIV/0!

LUAR BANDAR

1,334

712

53.37

BANDAR

#DIV/0!

LUAR BANDAR

564
11,238

59.81

BANDAR

943
19,791

LUAR BANDAR

25,735

14,291

55.53

56.78

#DIV/0!
#DIV/0!
17.82
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1.25

HOME
TARGET ( 25% PENURUNAN MENJELANG 2015)
Target 2013 (8%)

Target 2014 (8.5%)

Target 2015 (8.5%)

4.54

4.12

3.70

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

-5.06

-4.60

-4.13

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

8.79

7.98

7.17

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

2.21

2.01

1.80

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

7.09

6.44

5.78

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

16.39

14.88

13.36

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

1.15

1.04

0.94

STATUS PENCAPAIAN JURANG SEMASA 2013 (IKUT AR)

AR1 (Mac)
NAMA DAERAH/PPD
KUCHING
BAU
LUNDU
PADAWAN
SRI AMAN
LUBOK ANTU

SIBU
SELANGAU
KANOWIT
MIRI
SUBIS
BARAM
LIMBANG
LAWAS
SARIKEI
MERADONG
JULAU
KAPIT
SONG
BELAGA
SAMARAHAN

LOKASI

BIL CALON
AMBIL

BIL. LULUS

BANDAR
LUAR BANDAR
BANDAR
LUAR BANDAR
BANDAR
LUAR BANDAR
BANDAR
LUAR BANDAR
BANDAR

5493
412
0
1054
0
654
2920
1331
0

2431
115
0
396
0
222
1046
473
0

44.26
27.91
#DIV/0!
37.57
#DIV/0!
33.94
35.82
35.54
#DIV/0!

LUAR BANDAR

969

322

33.23

BANDAR

#DIV/0!

LUAR BANDAR

481

111

23.08

BANDAR

2919

939

32.17

LUAR BANDAR

1385

381

27.51

BANDAR
LUAR BANDAR
BANDAR
LUAR BANDAR
BANDAR
LUAR BANDAR
BANDAR
LUAR BANDAR
BANDAR
LUAR BANDAR
BANDAR
LUAR BANDAR
BANDAR
LUAR BANDAR
BANDAR
LUAR BANDAR
BANDAR
LUAR BANDAR
BANDAR
LUAR BANDAR
BANDAR
LUAR BANDAR
BANDAR
LUAR BANDAR
BANDAR
LUAR BANDAR
BANDAR
LUAR BANDAR

0
472
0
559
4069
174
0
832

0
89
0
181
1406
52
0
206

0
1088
0
935
0
808
0
1009
0
529
0
612
0
1089
0
285

0
284
0
377
0
260
0
447
0
201
0
176
0
315
0
92

0
507
148
1825

0
87
74
674

#DIV/0!
18.86
#DIV/0!
32.38
34.55
29.89
#DIV/0!
24.76
#DIV/0!
26.10
0.00
40.32
#DIV/0!
32.18
#DIV/0!
44.30
#DIV/0!
38.00
#DIV/0!
28.76
#DIV/0!
28.93
#DIV/0!
32.28
#DIV/0!
17.16
50.00
36.93

PENCAPAIAN
JURANG
16.34

0.28

4.66

4.67

13.07

SERIAN
SIMUNJAN
BINTULU
SEBAUH
TATAU
MUKAH
DALAT
DARO
BETONG
SARATOK
SARAWAK

BANDAR
LUAR BANDAR
BANDAR
LUAR BANDAR
BANDAR
LUAR BANDAR
BANDAR
LUAR BANDAR
BANDAR
LUAR BANDAR
BANDAR
LUAR BANDAR
BANDAR
LUAR BANDAR
BANDAR
LUAR BANDAR
BANDAR
LUAR BANDAR
BANDAR
LUAR BANDAR

0
1743
0
864
2845
120
0
280
0
465
0
685
0
507
0
850
0
1305
0
928

0
541
0
275
881
38
0
93.00
0
112
0
254
0
221
0
219
0
400
0
309

#DIV/0!
31.04
#DIV/0!
31.83
30.97
31.67
#DIV/0!
33.21
#DIV/0!
24.09
#DIV/0!
37.08
#DIV/0!
43.59
#DIV/0!
25.76
#DIV/0!
30.65
#DIV/0!
33.30

BANDAR

18,394

6,777

36.84

LUAR BANDAR

24,757

7,923

32.00

-0.70

4.84

STATUS PENCAPAIAN JURANG SEMASA 2013 (IKUT AR)

STATUS PENCAPAIAN JURANG SEMASA 2013 (IKUT A

AR2 (Tengah Tahun)


BIL CALON
AMBIL

BIL. LULUS

5497
411
0
1056
0
657
2920
1331
0

2736
153
0
512
0
288
1165
579
0

49.77
37.23
#DIV/0!
48.48
#DIV/0!
43.84
39.90
43.50
#DIV/0!

969

467

481

143

29.73

2919

1420

48.65

1385

588

42.45

0
472
0
559
4090
173
0
831

0
158
0
219
1711
73
0
237

0
1088
0
931
0
808
0
1009
0
529
0
612
0
1087
0
285

0
286
0
466
0
411
0
509
0
232
0
257
0
434
0
114

0
507
148
1825

0
83
71
743

#DIV/0!
33.47
#DIV/0!
39.18
41.83
42.20
#DIV/0!
28.52
#DIV/0!
26.29
0.00
50.05
#DIV/0!
50.87
#DIV/0!
50.45
#DIV/0!
43.86
#DIV/0!
41.99
#DIV/0!
39.93
#DIV/0!
40.00
#DIV/0!
16.37
47.97
40.71

AR3 (Percubaan)

PENCAPAIAN
JURANG

BIL CALON
AMBIL

BIL. LULUS

5477
412
0
1055
0
658
2920
1331
0

3183
180
0
629
0
382
1380
659
0

58.12
43.69
#DIV/0!
59.62
#DIV/0!
58.05
47.26
49.51
#DIV/0!

48.19

968

490

50.62

#DIV/0!

#DIV/0!

481

218

45.32

2994

1604

53.57

1311

617

47.06

0
470
0
559
4087
172
0
831

0
195
0
277
1857
81
0
384

0
1087
0
930
0
808
0
1001
0
530
0
612
0
1063
0
285

0
458
0
481
0
473
0
591
0
306
0
305
0
441
0
142

0
507
148
1825

0
104
85
938

#DIV/0!
41.49
#DIV/0!
49.55
45.44
47.09
#DIV/0!
46.21
#DIV/0!
42.13
0.00
51.72
#DIV/0!
58.54
#DIV/0!
59.04
#DIV/0!
57.74
#DIV/0!
49.84
#DIV/0!
41.49
#DIV/0!
49.82
#DIV/0!
20.51
57.43
51.40

12.55

-3.60

6.19

-0.36

7.26

0
1743
0
870
2845
120
0
281
0
464
0
683
0
508
0
850
0
1307
0
928

0
750
0
309
1051
45
0
56.00
0
130
0
299
0
308
0
379
0
467
0
400

#DIV/0!
43.03
#DIV/0!
35.52
36.94
37.50
#DIV/0!
19.93
#DIV/0!
28.02
#DIV/0!
43.78
#DIV/0!
60.63
#DIV/0!
44.59
#DIV/0!
35.73
#DIV/0!
43.10

18,419

8,154

44.27

24,760

10,095

40.77

-0.56

3.50

0
1743
0
874
2844
120
0
282
0
450
0
680
0
508
0
850
0
1343
0
928

0
837
0
409
1222
56
0
102.00
0
154
0
360
0
328
0
452
0
565
0
512

#DIV/0!
48.02
#DIV/0!
46.80
42.97
46.67
#DIV/0!
36.17
#DIV/0!
34.22
#DIV/0!
52.94
#DIV/0!
64.57
#DIV/0!
53.18
#DIV/0!
42.07
#DIV/0!
55.17

18,470

9,331

50.52

24,674

12,126

49.14

SEMASA 2013 (IKUT AR)

STATUS PENCAPAIAN JURANG UPSR 2013

Percubaan)

UPSR SEBENAR

PENCAPAIAN
JURANG
14.43

-2.25

6.51

-1.66

6.04

BIL CALON
AMBIL

BIL. LULUS

5886

3675

62.44

409

223

54.52

0.00

1049

662

63.11

#DIV/0!

643

419

65.16

2916

1494

1319

708

51.23
53.68
#DIV/0!

954

537

56.29

#DIV/0!

464

291

62.72

2968

1749

58.93

1284

669

52.10

431

249

543

339

4057
170
0

2317
98
0

821

390

#DIV/0!
57.77
#DIV/0!
62.43
57.11
57.65
#DIV/0!
47.50
#DIV/0!
47.29
#DIV/0!
62.67
#DIV/0!
62.48
#DIV/0!
56.37
#DIV/0!
56.54
#DIV/0!
51.17
#DIV/0!
53.34
#DIV/0!
75.27
#DIV/0!
43.06
72.97
59.70

1051

497

935

586

0
797
0
997
0
520
0

0
498
0

596

305

0
1063

0
567

275

207

0
432
148
1799

0
186
108
1074

562

0
294
0

PENCAPAIAN
JURANG
7.91

-2.44

6.83

-0.54

13.27

-3.70

1.37

862

457

2828

1456

116

64

0
278
0
451
0
681

0
129.00
0
251
0
410

504

364

837

466

1311

596

911

541

#DIV/0!
58.74
#DIV/0!
53.02
51.49
55.17
#DIV/0!
46.40
#DIV/0!
55.65
#DIV/0!
60.21
100.00
72.22
#DIV/0!
55.68
#DIV/0!
45.46
#DIV/0!
59.39

1745

1025

18,812

10,808

57.45

24,248

13,664

56.35

10

-3.69

1.10

PENETAPAN TOV UPSR 2014


A) PENETAPAN TOV MATA PELAJARAN
SK
ASPEK

D5 (2013)
PPT

PAT

D6 (2014)
TOV

JUMLAH AMBIL
CEMERLANG (%)

0.00

MENGUASAI (%)

0.00

GRED PURATA

0.00

update: 211113
TARGET % CEMERLANG, % LULUS DAN GRED PURATA PPD DAN NEGERI DALAM UPSR 2013
SEMUA ALIRAN (SK + SJKC)

SEMUA ALIRAN (SK +SJKC)

JUMLAH CALON
BIL

PPD

CALON UPSR
2013 (DAF)

CALON
AMBIL

SEMUA ALIRAN (SK +SJKC)

CEMERLANG (SEMUA A)
2012

TARGET 2013

CAPAI 2013

KOMITMEN (%)

BIL.

BIL

(C-T)

RATING

###
A
R
3

2012
%

KUCHING

5918

5888

7.26

12.43

736

472

8.02

-4.41

BELOW TARGET

BAU

1055

1049

2.90

5.43

57

28

2.67

-2.76

BELOW TARGET

61.39

PADAWAN

4252

4233

3.95

4.48

191

194

4.58

0.1 EXCEED TARGET

51.38

LUNDU

652

643

6.25

6.56

36

34

5.29

-1.27

BELOW TARGET

69.31

SRI AMAN

968

954

3.75

4.24

41

38

3.98

-0.26

BELOW TARGET

53.48

LUBOK ANTU

481

464

1.85

2.91

14

1.94

-0.97

BELOW TARGET

58.40

SIBU

4310

4274

6.22

6.90

296

293

6.86

-0.04

BELOW TARGET

55.92

SELANGAU

472

431

2.93

11.63

55

2.09

-9.54

BELOW TARGET

55.89

KANOWIT

560

543

3.78

4.65

26

20

3.68

-0.97

BELOW TARGET

65.12

10

MIRI

4248

4227

6.23

7.38

313

261

6.17

-1.21

BELOW TARGET

55.54

11

BARAM

1091

1051

1.65

1.52

17

13

1.24

-0.28

BELOW TARGET

52.89

12

SUBIS

834

821

2.45

2.60

22.00

11

1.34

-1.26

BELOW TARGET

47.54

13

LIMBANG

946

935

4.60

5.98

56

28

2.99

-2.99

BELOW TARGET

69.39

14

LAWAS

807

797

1.14

4.26

35

18

2.26

-2.00

BELOW TARGET

61.06

15

SARIKEI

1011

997

8.13

8.40

148

58

5.82

-2.58

BELOW TARGET

59.46

16

JULAU

609

596

2.18

3.59

22

1.17

-2.42

BELOW TARGET

54.05

17

MERADONG

529

520

3.16

5.08

27

23

4.42

-0.66

BELOW TARGET

58.64

18

KAPIT

1102

1063

1.50

2.95

33

25

2.35

-0.60

BELOW TARGET

59.74

19

BELAGA

507

433

1.04

5.72

29

2.08

-3.64

BELOW TARGET

41.75

20

SONG

285

275

4.30

5.24

15

16

5.82

0.58 EXCEED TARGET

74.29

21

SAMARAHAN

1973

1947

3.77

5.37

104

65

3.34

-2.03

BELOW TARGET

61.82

22

SERIAN

1767

1745

2.71

4.00

71

50

2.87

-1.13

BELOW TARGET

54.78

23

SIMUNJAN

867

862

1.74

2.53

22

12

1.39

-1.14

BELOW TARGET

55.63

24

BINTULU

2968

2944

4.06

6.90

158

109

3.7

-3.20

BELOW TARGET

53.69

25

TATAU

469

451

0.68

3.02

12

0.89

-2.13

BELOW TARGET

39.68

26

SEBAUH

283

278

2.90

9.71

27

0.72

-8.99

BELOW TARGET

46.38

27

MUKAH

687

681

1.91

5.53

38

25

3.67

-1.86

BELOW TARGET

59.10

28

DALAT

507

504

3.13

6.70

34

25

4.96

-1.74

BELOW TARGET

64.96

29

DARO

850

837

2.55

3.50

30

16

1.91

-1.59

BELOW TARGET

59.25

30

BETONG

1340

1311

0.82

5.27

70

16

1.22

-4.05

BELOW TARGET

53.53

31

SARATOK

928

911

2.43

3.66

33

26

2.85

-0.81

BELOW TARGET

59.80

KUMULATIF PPD

43,276

6.46

2,794

5.61

2,427

1,916

4.49

-1.12

BELOW TARGET

56.90

SARAWAK

43,276

42,665

4.40

LULUS A

60.97

update: 211113
TARGET % CEMERLANG, % LULUS DAN GRED PURATA PPD DAN NEGERI DALAM UPSR 2013
SEMUA ALIRAN (SK +SJKC)

SEMUA ALIRAN SK +SJKC)


LULUS ABC

BIL

GRED PURATA

PPD
TARGET 2013

KOMITMEN (%)

CAPAI 2013

BIL

BIL.

(C-T)

RATING

2012

TARGET
2013

CAPAI
2013

GP

GP

GP

KUCHING

72.39

4285

3676

62.43

-9.96

BELOW TARGET

2.44

2.30

2.37

BAU

65.75

693

662

63.11

-2.64

BELOW TARGET

2.56

2.38

2.50

PADAWAN

60.30

2565

2201

52

-8.30

BELOW TARGET

2.61

2.55

2.57

LUNDU

71.40

392

BELOW TARGET

2.32

2.34

2.36

SRI AMAN

55.96

541

2.52

2.55

LUBOK ANTU

60.91

0.33 EXCEED TARGET


1.81 EXCEED TARGET

2.66

SIBU

60.65

SELANGAU

60.49

286

KANOWIT

68.33

382

10

MIRI

60.21

2548

2415

57.13

11

BARAM

50.00

543

497

12

SUBIS

51.74

427

390

13

LIMBANG

71.40

669

14

LAWAS

63.34

515

15

SARIKEI

62.97

1113

16

JULAU

59.53

364

305

51.17

17

MERADONG

70.00

372

294

18

KAPIT

62.65

701

567

19

BELAGA

61.34

311

186

20

SONG

75.79

219

21

SAMARAHAN

65.36

1265

1182

60.71

22

SERIAN

62.00

1092

1025

23

SIMUNJAN

61.98

538

457

24

BINTULU

61.18

1677

1520

25

TATAU

54.78

218

26

SEBAUH

62.23

173

129

46.4

-15.83

27

MUKAH

62.97

432

410

60.21

28

DALAT

75.14

383

364

72.22

29

DARO

65.00

556

466

30

BETONG

68.99

917

596

31

SARATOK

67.07

621

KUMULATIF PPD

63.15

27,327

60.27

26,084

SARAWAK

419

65.16

-6.24

537

56.29

293

291

62.72

2.59

2.52

2.60

2606

2426

56.76

-3.89

BELOW TARGET

2.46

2.41

2.40

249

57.77

-2.72

BELOW TARGET

2.67

2.52

2.60

BELOW TARGET

2.53

2.48

2.49

-3.08

BELOW TARGET

2.53

2.42

2.46

47.29

-2.71

BELOW TARGET

2.81

2.69

2.86

47.5

-4.24

BELOW TARGET

2.80

2.52

2.78

586

62.67

-8.73

BELOW TARGET

2.37

2.26

2.44

498

62.48

-0.86

BELOW TARGET

2.60

2.51

2.46

BELOW TARGET

2.46

2.38

2.44

-8.36

BELOW TARGET

2.71

2.57

2.74

56.54

-13.46

BELOW TARGET

2.37

2.33

2.49

53.34

-9.31

BELOW TARGET

2.61

2.59

2.66

42.96

-18.38

BELOW TARGET

3.03

2.68

2.90

BELOW TARGET

2.29

2.25

2.20

-4.65

BELOW TARGET

2.55

2.38

2.48

58.74

-3.26

BELOW TARGET

2.68

2.45

2.63

53.02

-8.96

BELOW TARGET

2.66

2.62

2.70

51.63

-9.55

BELOW TARGET

2.67

2.36

2.63

0.87 EXCEED TARGET

2.99

2.71

2.76

BELOW TARGET

2.84

2.80

2.87

-2.76

BELOW TARGET

2.57

2.40

2.49

-2.92

BELOW TARGET

2.40

2.25

2.22

55.68

-9.32

BELOW TARGET

2.63

2.40

2.66

45.46

-23.53

BELOW TARGET

2.78

2.42

2.86

BELOW TARGET

2.58

2.32

2.50

339

562

207

251

541

62.43

-5.90

56.37

-6.60

75.27

-0.52

55.65

59.39

-7.68

2.43
24,248

56.83

-3.44

BELOW TARGET

2.57

QTTY
15
6
6
4
31

2.45

2.52

GRED PURATA NEGERI = 2


GP 2.52

update: 211113
C
TARGET % CEMERLANG,
HOME% LULUS DAN GRED PURATA PPDADAN NEGERI DALAM UPSR 2013
L
C
O
SEKOLAH KEBANGSAAN (SK)
A
N
GRED PURATA
GPD
L
BIL
PPD
O
U
KOMITN
RATING
P
MEN
S
A
(T-C)
(GP=2.52) R
%
M
B
2
1
KUCHING
-0.07
BELOW TARGET
###
I0
2
BAU
-0.12
BELOW TARGET
###
L
1
3
3
PADAWAN
-0.02
BELOW TARGET
###
4

LUNDU

-0.02

BELOW TARGET

###

SRI AMAN

-0.03

BELOW TARGET

###

LUBOK ANTU

-0.08

BELOW TARGET

###

SIBU

0.01 EXCEED TARGET

###

SELANGAU

-0.08

BELOW TARGET

###

KANOWIT

-0.01

BELOW TARGET

###

10

MIRI

-0.04

BELOW TARGET

###

11

BARAM

-0.17

BELOW TARGET

###

12

SUBIS

-0.26

BELOW TARGET

###

13

LIMBANG

-0.18

BELOW TARGET

###

14

LAWAS

0.05 EXCEED TARGET

###

15

SARIKEI

-0.06

BELOW TARGET

###

16

JULAU

-0.17

BELOW TARGET

###

17

MERADONG

-0.16

BELOW TARGET

###

18

KAPIT

-0.07

BELOW TARGET

###

19

BELAGA

-0.22

BELOW TARGET

###

20

SONG

EXCEED TARGET

###

21

SAMARAHAN

-0.10

BELOW TARGET

###

22

SERIAN

-0.18

BELOW TARGET

###

23

SIMUNJAN

-0.08

BELOW TARGET

###

24

BINTULU

-0.27

BELOW TARGET

###

25

TATAU

-0.05

BELOW TARGET

###

26

SEBAUH

-0.07

BELOW TARGET

###

27

MUKAH

-0.09

BELOW TARGET

###

28

DALAT

0.03 EXCEED TARGET

###

29

DARO

-0.26

BELOW TARGET

###

30

BETONG

-0.44

BELOW TARGET

###

31

SARATOK

-0.18

BELOW TARGET

###

0.05

KUMULATIF PPD
SARAWAK

###
-0.07

BELOW TARGET

###

GRED PURATA NEGERI = 2.52


GP 2.52
2.52 < GP 2.65
2.65 < GP 2.78
GP > 2.78

SEKOLAH KEBA

update: 211113
TARGET % CEMERLANG, % LULUS DAN GRED PURATA PPD DAN NEGERI DALAM UPSR 2013

BIL

PPD

KUCHING

BAU

PADAWAN

LUNDU

SRI AMAN

LUBOK ANTU

SIBU

SELANGAU

KANOWIT

10

MIRI

11

BARAM

12

SUBIS

13

LIMBANG

14

LAWAS

15

SARIKEI

16

JULAU

17

MERADONG

18

KAPIT

19

BELAGA

20

SONG

21

SAMARAHAN

22

SERIAN

23

SIMUNJAN

24

BINTULU

25

TATAU

26

SEBAUH

27

MUKAH

28

DALAT

29

DARO

30

BETONG

31

SARATOK
KUMULATIF PPD
SARAWAK

STATUS
SAMA ATAU LEBIH BAIK DENGAN NEGERI
JURANG PENCAPAIAN 1 TAHUN ( -0.13)
JURANG PENCAPAIAN 1 - 2 TAHUN INDEKS (2 X -0.13)
JURANG PENCAPAIAN LEBIH 2 TAHUN INDEKS ( 2 x (-0.13)
(Catatan: Indeks pencapaian setahun = -0.13)

TARGET KPI UPSR, PMR DAN SPM 2013-2015 SARAWAK


TAHUN
BENAR

T
T
T

2012
2013
2014
2015

KPI UPSR
% CEMERLANG % MENGUASAI
4.40
56.90
5.61
60.27
6.62
63.37
7.63
66.48

GPN
2.57
2.45
2.32
2.18

(+1.01)

TAHUN
2012
2013
2014
2015

% SEMUA A
4.58
5.78

KPI PMR
%ABCD
67.17
70.17

GPN
2.91
2.75

KPI SPM
TAHUN
2012
2013
2014
2015

% SEMUA A
(A+,A,A-)
2.40
3.60
4.81
6.03

% LAYAK SIJIL

GPN

77.96
80.96
83.97
86.99

5.43
5.13
4.73
4.33

*mengambil kira sejarah 77.96

SEMAKAN SEMULA 2014


% CEMERLANG % MENGUASAI
0.00
0.00

0.00
0.00

MULA 2014
GPN
0.00
0.00

BENAR
TARGET(T)

PENCAPAIAN UPSR NEGERI 2008 - 2013


NEGERI SARAWAK

UPSR SK

TAHUN

SEMUA
A (%)

LULUS
ABC (%)

GRED
PURATA

TAHUN

2008
2009
2010
2011
2012
2012
2013

4.47
4.40
4.73
4.18
5.80
0.00
0.00

55.14
54.46
57.94
55.49
60.00
0.00
0.00

2.59
2.57
2.54
2.57
2.49
0.00
0.00

2008
2009
2010
2011
2012
2012
2013

BM KEFAHAMAN -011 SK
TAHUN
A (%)
ABC (%)
2008
30.92
90.41
2009
28.38
87.42
2010
35.81
91.45
2011
34.43
91.89
2012
36.88
93.95

BM PENULISAN -012 SK
TAHUN
A (%)
ABC (%)
2008
51.00
83.64
2009
52.81
83.99
2010
39.13
81.01
2011
36.76
83.65
2012
53.88
86.05

SEMUA A LULUS
(%)
ABC (%)
4.24
4.10
5.07
4.05
6.14
0.00
0.00

57.40
57.26
61.91
59.70
63.97
0.00
0.00

GRED
PURATA
2.64
2.62
2.53
2.57
2.48
0.00
0.00

GPMP
2.24
2.33
2.17
2.21
2.12

BM PEMAHAMAN - 021 (SJKC)


TAHUN
A (%)
ABC (%)
2008
31.84
72.57
2009
32.55
71.96
2010
28.80
70.36
2011
29.92
68.47
2012
33.62
74.63

GPMP
2.55
2.55
2.61
2.63
2.50

sasar

GPMP
2.04
2.00
2.22
2.21
1.95

BM PENULISAN - 022 (SJKC)


TAHUN
A (%)
ABC (%)
2008
17.70
72.34
2009
20.94
71.51
2010
12.23
68.80
2011
17.95
66.03
2012
22.01
74.40

GPMP
2.73
2.70
2.88
2.87
2.65

SASAR

PENCAPAIAN UPSR NEGERI 2008 - 2013


B INGGERIS -014 SK
TAHUN
A (%)
ABC (%)
2008
9.46
69.10
2009
7.69
63.79
2010
9.61
70.55
2011
8.77
66.96
2012
10.68
72.61

GPMP
2.96
3.12
2.95
3.05
2.90

B INGGERIS - 024 (SJKC)


TAHUN
A (%)
ABC (%)
2008
20.69
65.99
2009
17.10
61.79
2010
20.25
64.39
2011
17.91
60.29
2012
21.76
68.05

GPMP
2.89
3.03
2.95
3.10
2.84

SASAR

MATEMATIK - 015 (SK)


TAHUN
A (%)
ABC (%)
2008
13.79
73.33
2009
18.12
77.36
2010
20.20
79.13
2011
20.31
79.98
2012
21.38
82.04

GPMP
2.97
2.79
2.70
2.69
2.64

MATEMATIK - 025 (SJKC)


TAHUN
A (%)
ABC (%)
2008
51.68
90.11
2009
54.54
91.07
2010
53.06
90.49
2011
53.14
90.93
55.61
93.13
2012

GPMP
1.94
1.86
1.91
1.89
1.81

SASAR

SAINS - 018 (SK)


TAHUN
A (%)
2008
8.74
2009
9.65
2010
13.11
2011
11.11
2012
14.18

GPMP
2.99
2.84
2.60
2.69
2.55

SAINS - 028 (SJKC)


TAHUN
A (%)
2008
35.27
2009
34.53
2010
33.79
2011
26.89
36.34
2012

GPMP
2.21
2.16
2.13
2.29
2.08

SASAR

BHS CINA PEMAHAMAN - 026 (SJKC)


TAHUN
A (%)
ABC (%)
GPMP
2008
20.82
75.73
2.65
2009
23.17
78.47
2.57
2010
21.60
75.92
2.67
2011
23.24
79.64
2.56
2012
24.31
81.70
2.51

SASAR

ABC (%)
73.99
78.01
84.16
81.16
86.22

ABC (%)
85.97
87.24
88.85
85.10
90.91

- 2013
UPSR SJKC
TAHUN
2008
2009
2010
2011
2012
2012
2013

SEMUA A LULUS ABC GRED


(%)
(%)
PURATA
5.12
5.22
3.66
4.58
6.29
0.00
0.00

48.82
46.53
45.55
43.45
50.88
0.00
0.00

2.50
2.49
2.55
2.58
2.50
0.00
0.00

- 2013

10

ANALISIS PENCAPAIAN
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU PEMAHAMAN
UJIAN 1 TAHUN 5
NEGERI SARAWAK TAHUN 2013
Bil Calon
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

GRED A

Daerah

Daftar

Ambil

TH

Bil

Y010 - PPD KUCHING


Y011 - PPD BAU
Y012 - PPD PADAWAN
Y014 - PPD LUNDU
Y020 - PPD SRI AMAN
Y023 - PPD LUBOK ANTU
Y030 - PPD SIBU
Y032 - PPD SELANGAU
Y033 - PPD KANOWIT
Y040 - PPD MIRI
Y043 - PPD BARAM
Y044 - PPD SUBIS
Y050 - PPD LIMBANG
Y052 - PPD LAWAS
Y060 - PPD SARIKEI
Y062 - PPD JULAU
Y063 - PPD MARADONG
Y070 - PPD KAPIT
Y072 - PPD BELAGA
Y073 - PPD SONG
Y080 - PPD SAMARAHAN
Y082 - PPD SERIAN
Y083 - PPD SIMUNJAN
Y090 - PPD BINTULU
Y092 - PPD TATAU/SEBAUH
Y100 - PPD MUKAH
Y101 - PPD DALAT
Y102 - PPD DARO
Y110 - PPD BETONG
Y111 - PPD SARATOK

4140

4092

48

573

14

748

746

92

12.33

2434

2412

22

335

13.89

548

546

58

10.62

522

515

51

9.9

418

407

11

46

11.3

1717

1698

19

188

11.07

402

395

44

11.14

428

425

20

4.71

2693

2681

12

264

9.85

909

857

52

54

6.3

778

766

12

64

8.36

733

721

12

71

9.85

666

660

21

3.18

405

403

89

22.08

477

467

10

16

3.43

317

310

34

10.97

952

911

41

39

4.28

489

425

64

12

2.82

219

205

14

27

13.17

1873

1863

10

257

13.79

1525

1511

14

208

13.77

Jumlah

779

773

81

10.48

2077

2055

22

191

9.29

576

563

13

29

5.15

637

628

92

14.65

448

445

59

13.26

854

848

98

11.56

1201

1184

17

13

1.1

875

868

57

6.57

30840

30380

460

3183

10.48

ANALISIS PENCAPAIAN
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU PEMAHAMAN
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TAHUN 5

NEGERI SARAWAK TAHUN 2013

Bil Calon
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

GRED A

Daerah

Daftar

Ambil

TH

Bil

Y010 - PPD KUCHING


Y011 - PPD BAU
Y012 - PPD PADAWAN
Y014 - PPD LUNDU
Y020 - PPD SRI AMAN
Y023 - PPD LUBOK ANTU
Y030 - PPD SIBU
Y032 - PPD SELANGAU
Y033 - PPD KANOWIT
Y040 - PPD MIRI
Y043 - PPD BARAM
Y044 - PPD SUBIS
Y050 - PPD LIMBANG
Y052 - PPD LAWAS
Y060 - PPD SARIKEI
Y062 - PPD JULAU
Y063 - PPD MARADONG
Y070 - PPD KAPIT
Y072 - PPD BELAGA
Y073 - PPD SONG
Y080 - PPD SAMARAHAN
Y082 - PPD SERIAN
Y083 - PPD SIMUNJAN
Y090 - PPD BINTULU
Y092 - PPD TATAU/SEBAUH
Y100 - PPD MUKAH
Y101 - PPD DALAT
Y102 - PPD DARO
Y110 - PPD BETONG
Y111 - PPD SARATOK

4154

4104

50

749

18.25

Jumlah

726

723

95

13.14

2411

2387

24

322

13.49

550

544

87

15.99

686

674

12

44

6.53

416

406

10

1.72

1932

1898

34

292

15.38

403

394

62

15.74

427

419

13

3.1

2640

2628

12

201

7.65

891

836

55

65

7.78

797

788

76

9.64

718

708

10

107

15.11

595

587

76

12.95

598

594

140

23.57

471

463

39

8.42

242

238

38

15.97

975

937

38

93

9.93

489

428

61

1.4

269

249

20

37

14.86

1898

1885

13

191

10.13

1533

1515

18

159

10.5

800

785

15

207

26.37

2094

2073

21

215

10.37

634

618

16

16

2.59

593

586

81

13.82

453

448

46

10.27

825

817

77

9.42

1110

1096

14

43

3.92

869

859

10

61

7.1

31199

30687

512

3645

11.88

ANALISIS PENCAPAIAN
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU PEMAHAMAN
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TAHUN 5
NEGERI SARAWAK TAHUN 2013
(donlod: asof 281113)

Bil Calon
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

GRED A

Daerah

Daftar

Ambil

TH

Bil

Y010 - PPD KUCHING


Y011 - PPD BAU
Y012 - PPD PADAWAN
Y014 - PPD LUNDU
Y020 - PPD SRI AMAN
Y023 - PPD LUBOK ANTU
Y030 - PPD SIBU
Y032 - PPD SELANGAU
Y033 - PPD KANOWIT
Y040 - PPD MIRI
Y043 - PPD BARAM
Y044 - PPD SUBIS
Y050 - PPD LIMBANG
Y052 - PPD LAWAS
Y060 - PPD SARIKEI
Y062 - PPD JULAU
Y063 - PPD MARADONG
Y070 - PPD KAPIT
Y072 - PPD BELAGA
Y073 - PPD SONG
Y080 - PPD SAMARAHAN
Y082 - PPD SERIAN
Y083 - PPD SIMUNJAN
Y090 - PPD BINTULU
Y092 - PPD TATAU/SEBAUH
Y100 - PPD MUKAH
Y101 - PPD DALAT
Y102 - PPD DARO
Y110 - PPD BETONG
Y111 - PPD SARATOK

4051

3987

64

675

16.93

756

753

96

12.75

2394

2369

25

350

14.77

462

454

58

12.78

468

464

32

6.9

375

366

1.37

1887

1848

39

261

14.12

355

343

12

27

7.87

Jumlah

420

410

10

26

6.34

2481

2455

26

194

7.9

612

578

34

60

10.38

597

591

76

12.86

697

686

11

96

13.99

474

469

18

3.84

376

368

100

27.17

331

325

23

7.08

231

227

31

13.66

970

933

37

60

6.43

200

185

15

20

10.81

197

180

17

39

21.67

1778

1761

17

326

18.51

1229

1204

25

229

19.02

669

656

13

102

15.55

2086

2046

40

191

9.34

615

602

13

40

6.64

482

474

55

11.6

303

301

121

40.2

821

808

13

18

2.23

915

901

14

152

16.87

465

458

59

12.88

27697

27202

495

3540

13.01

GRED B

GRED C

GRED D

GRED E

Lulus

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

1605

39.22

1263

30.87

581

14.2

70

1.71

3441

264

35.39

271

36.33

116

15.55

0.4

627

871

36.11

761

31.55

414

17.16

31

1.29

1967

209

38.28

208

38.1

65

11.9

1.1

475

169

32.82

181

35.15

102

19.81

12

2.33

401

101

24.82

167

41.03

82

20.15

11

2.7

314

557

32.8

565

33.27

355

20.91

33

1.94

1310

117

29.62

128

32.41

97

24.56

2.28

289

87

20.47

171

40.24

133

31.29

14

3.29

278

1019

38.01

919

34.28

439

16.37

40

1.49

2202

233

27.19

337

39.32

203

23.69

30

3.5

624

223

29.11

279

36.42

180

23.5

20

2.61

566

329

45.63

236

32.73

76

10.54

1.25

636

203

30.76

264

40

163

24.7

1.36

488

117

29.03

119

29.53

72

17.87

1.49

325

105

22.48

199

42.61

141

30.19

1.28

320

119

38.39

98

31.61

58

18.71

0.32

251

240

26.34

353

38.75

262

28.76

17

1.87

632

98

23.06

186

43.76

115

27.06

14

3.29

296

76

37.07

65

31.71

32

15.61

2.44

168

668

35.86

599

32.15

309

16.59

30

1.61

1524

613

40.57

420

27.8

243

16.08

27

1.79

1241

217

28.07

277

35.83

186

24.06

12

1.55

575

780

37.96

665

32.36

385

18.73

34

1.65

1636

153

27.18

212

37.66

154

27.35

15

2.66

394

221

35.19

196

31.21

114

18.15

0.8

509

183

41.12

151

33.93

48

10.79

0.9

393

288

33.96

288

33.96

165

19.46

1.06

674

178

15.03

556

46.96

401

33.87

36

3.04

747

251

28.92

376

43.32

175

20.16

1.04

684

10294

33.88

10510

34.6

5866

19.31

527

1.73

23987

GRED B

GRED C

GRED D

GRED E

Lulus

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

1484

36.16

1268

30.9

542

13.21

61

1.49

3501

287

39.7

240

33.2

93

12.86

1.11

622

911

38.17

786

32.93

342

14.33

26

1.09

2019

215

39.52

170

31.25

64

11.76

1.47

472

202

29.97

236

35.01

174

25.82

18

2.67

482

83

20.44

197

48.52

114

28.08

1.23

287

718

37.83

564

29.72

285

15.02

39

2.05

1574

123

31.22

144

36.55

58

14.72

1.78

329

120

28.64

166

39.62

112

26.73

1.91

299

1022

38.89

975

37.1

403

15.33

27

1.03

2198

268

32.06

280

33.49

201

24.04

22

2.63

613

230

29.19

292

37.06

177

22.46

13

1.65

598

244

34.46

269

37.99

86

12.15

0.28

620

259

44.12

178

30.32

69

11.75

0.85

513

211

35.52

148

24.92

82

13.8

13

2.19

499

152

32.83

174

37.58

91

19.65

1.51

365

78

32.77

78

32.77

43

18.07

0.42

194

253

27

318

33.94

247

26.36

26

2.77

664

95

22.2

178

41.59

132

30.84

17

3.97

279

84

33.73

78

31.33

49

19.68

0.4

199

631

33.47

707

37.51

333

17.67

23

1.22

1529

637

42.05

488

32.21

213

14.06

18

1.19

1284

286

36.43

186

23.69

94

11.97

12

1.53

679

692

33.38

766

36.95

371

17.9

29

1.4

1673

161

26.05

261

42.23

165

26.7

15

2.43

438

194

33.11

203

34.64

99

16.89

1.54

478

226

50.45

152

33.93

20

4.46

0.89

424

284

34.76

308

37.7

144

17.63

0.49

669

291

26.55

466

42.52

280

25.55

16

1.46

800

330

38.42

316

36.79

142

16.53

10

1.16

707

10771

35.1

10592

34.52

5225

17.03

454

1.48

25008

GRED B

GRED C

GRED D

GRED E

Lulus

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

1606

40.28

1214

30.45

462

11.59

30

0.75

3495

280

37.18

258

34.26

113

15.01

0.8

634

919

38.79

728

30.73

340

14.35

32

1.35

1997

189

41.63

161

35.46

43

9.47

0.66

408

181

39.01

177

38.15

66

14.22

1.72

390

58

15.85

148

40.44

144

39.34

11

3.01

211

749

40.53

535

28.95

281

15.21

22

1.19

1545

135

39.36

121

35.28

56

16.33

1.17

283

113

27.56

174

42.44

90

21.95

1.71

313

892

36.33

907

36.95

428

17.43

34

1.38

1993

205

35.47

201

34.78

107

18.51

0.87

466

218

36.89

191

32.32

96

16.24

10

1.69

485

305

44.46

214

31.2

64

9.33

1.02

615

206

43.92

169

36.03

70

14.93

1.28

393

117

31.79

88

23.91

56

15.22

1.9

305

104

32

132

40.62

65

20

0.31

259

68

29.96

86

37.89

41

18.06

0.44

185

324

34.73

343

36.76

197

21.11

0.96

727

70

37.84

51

27.57

26

14.05

18

9.73

141

76

42.22

45

25

19

10.56

0.56

160

700

39.75

505

28.68

221

12.55

0.51

1531

465

38.62

337

27.99

155

12.87

18

1.5

1031

266

40.55

212

32.32

74

11.28

0.3

580

729

35.63

769

37.59

341

16.67

16

0.78

1689

140

23.26

233

38.7

168

27.91

21

3.49

413

149

31.43

170

35.86

91

19.2

1.9

374

112

37.21

50

16.61

16

5.32

0.66

283

198

24.5

437

54.08

150

18.56

0.62

653

304

33.74

265

29.41

155

17.2

25

2.77

721

197

43.01

149

32.53

50

10.92

0.66

405

10075

37.04

9070

33.34

4185

15.38

332

1.22

22685

Lulus
%

GPS

84.09

2.5

84.05

2.56

81.55

2.56

87

2.55

77.86

2.72

77.15

2.78

77.15

2.7

73.16

2.77

65.41

3.08

82.13

2.62

72.81

2.91

73.89

2.83

88.21

2.48

73.94

2.9

80.65

2.48

68.52

3.03

80.97

2.59

69.37

2.98

69.65

3.05

81.95

2.57

81.8

2.56

82.13

2.52

74.39

2.78

79.61

2.65

69.98

2.95

81.05

2.55

88.31

2.45

79.48

2.65

63.09

3.23

78.8

2.8

78.96

2.68

Lulus
%

GPS

85.31

2.44

86.03

2.49

84.58

2.51

86.76

2.43

71.51

2.88

70.69

3.07

82.93

2.51

83.5

2.56

71.36

2.96

83.64

2.63

73.33

2.82

75.89

2.77

87.57

2.48

87.39

2.43

84.01

2.36

78.83

2.73

81.51

2.54

70.86

2.85

65.19

3.14

79.92

2.57

81.11

2.66

84.75

2.53

86.5

2.26

80.7

2.67

70.87

81.57

2.59

94.64

2.35

81.88

2.65

72.99

2.94

82.31

2.66

81.49

2.61

Lulus
%

GPS

87.66

2.39

84.2

2.54

84.3

2.49

89.87

2.44

84.05

2.65

57.65

3.27

83.6

2.49

82.51

2.64

76.34

2.85

81.18

2.68

80.62

2.64

82.06

2.57

89.65

2.39

83.8

2.66

82.88

2.33

79.69

2.74

81.5

2.62

77.92

2.75

76.22

2.74

88.89

2.26

86.94

2.37

85.63

2.39

88.41

2.4

82.55

2.64

68.6

2.98

78.9

2.68

94.02

1.89

80.82

2.91

80.02

2.55

88.43

2.43

83.39

2.55

ANALISIS PENCAPAIAN
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU PEMAHAMAN - SJK(C)
UJIAN 1 TAHUN 5
NEGERI SARAWAK TAHUN 2013
Bil Calon
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Daerah

Y010 - PPD KUCHING


Y011 - PPD BAU
Y012 - PPD PADAWAN
Y014 - PPD LUNDU
Y020 - PPD SRI AMAN
Y030 - PPD SIBU
Y032 - PPD SELANGAU
Y033 - PPD KANOWIT
Y040 - PPD MIRI
Y043 - PPD BARAM
Y044 - PPD SUBIS
Y050 - PPD LIMBANG
Y052 - PPD LAWAS
Y060 - PPD SARIKEI
Y062 - PPD JULAU
Y063 - PPD MARADONG
Y070 - PPD KAPIT
Y073 - PPD SONG
Y080 - PPD SAMARAHAN
Y082 - PPD SERIAN
Y083 - PPD SIMUNJAN
Y090 - PPD BINTULU
Y092 - PPD TATAU/SEBAUH
Y100 - PPD MUKAH
Y101 - PPD DALAT
Y102 - PPD DARO
Y110 - PPD BETONG
Y111 - PPD SARATOK
Jumlah

GRED A

Daftar

Ambil

TH

Bil

1556

1553

260

16.74

246

240

26

10.83

1851

1845

156

8.46

93

93

11

11.83

207

200

24

12

1753

1733

20

116

6.69

28

28

3.57

105

104

1.92

1417

1396

21

110

7.88

65

65

7.69

88

88

2.27

135

135

6.67

71

71

13

18.31

395

394

33

8.38

24

24

37.5

170

170

10

5.88

86

85

35

41.18

27

27

11.11

143

143

15

10.49

227

227

13

5.73

40

40

15

843

824

19

47

5.7

19

19

94

94

14

14.89

65

64

13

20.31

15

15

20

115

112

20

17.86

72

72

9950

9861

89

956

9.69

ANALISIS PENCAPAIAN
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU PEMAHAMAN - SJK(C)
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TAHUN 5
NEGERI SARAWAK TAHUN 2013

Bil Calon
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Daerah

Y010 - PPD KUCHING


Y011 - PPD BAU
Y012 - PPD PADAWAN
Y014 - PPD LUNDU
Y020 - PPD SRI AMAN
Y023 - PPD LUBOK ANTU
Y030 - PPD SIBU
Y032 - PPD SELANGAU
Y033 - PPD KANOWIT
Y040 - PPD MIRI
Y043 - PPD BARAM
Y044 - PPD SUBIS
Y050 - PPD LIMBANG
Y052 - PPD LAWAS
Y060 - PPD SARIKEI
Y062 - PPD JULAU
Y063 - PPD MARADONG
Y070 - PPD KAPIT
Y073 - PPD SONG
Y080 - PPD SAMARAHAN
Y082 - PPD SERIAN
Y083 - PPD SIMUNJAN
Y090 - PPD BINTULU
Y092 - PPD TATAU/SEBAUH
Y100 - PPD MUKAH
Y101 - PPD DALAT
Y102 - PPD DARO
Y110 - PPD BETONG
Y111 - PPD SARATOK
Jumlah

GRED A

Daftar

Ambil

TH

Bil

1554

1552

194

12.5

245

239

22

9.21

1850

1845

259

14.04

93

93

13

13.98

233

226

1.77

55

54

5.56

2460

2435

25

92

3.78

28

28

7.14

106

105

3.81

1412

1400

12

73

5.21

65

64

12.5

87

86

10.47

136

136

17

12.5

58

58

17

29.31

427

426

49

11.5

24

24

8.33

162

162

10

6.17

86

85

26

26

3.85

144

144

20

13.89

227

227

35

15.42

39

39

12.82

846

838

59

7.04

83

83

1.2

94

94

5.32

65

63

6.35

15

15

20

115

114

2.63

72

72

4.17

10807

10733

74

917

8.54

ANALISIS PENCAPAIAN
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU PEMAHAMAN - SJK(C)
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TAHUN 5
NEGERI SARAWAK TAHUN 2013
(donlod: asof281113)
Bil Calon
Bil
1
2

Daerah

Y010 - PPD KUCHING


Y011 - PPD BAU

GRED A

Daftar

Ambil

TH

Bil

1289

1284

193

15.03

245

239

40

16.74

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Y012 - PPD PADAWAN


Y014 - PPD LUNDU
Y020 - PPD SRI AMAN
Y023 - PPD LUBOK ANTU
Y030 - PPD SIBU
Y032 - PPD SELANGAU
Y033 - PPD KANOWIT
Y040 - PPD MIRI
Y043 - PPD BARAM
Y044 - PPD SUBIS
Y050 - PPD LIMBANG
Y052 - PPD LAWAS
Y060 - PPD SARIKEI
Y062 - PPD JULAU
Y063 - PPD MARADONG
Y070 - PPD KAPIT
Y073 - PPD SONG
Y080 - PPD SAMARAHAN
Y082 - PPD SERIAN
Y083 - PPD SIMUNJAN
Y090 - PPD BINTULU
Y092 - PPD TATAU/SEBAUH
Y100 - PPD MUKAH
Y101 - PPD DALAT
Y102 - PPD DARO
Y110 - PPD BETONG
Y111 - PPD SARATOK
Jumlah

1809

1800

139

7.72

91

91

16

17.58

190

188

41

21.81

51

51

11

21.57

2448

2418

30

93

3.85

28

28

14.29

105

104

11

10.58

1151

1148

114

9.93

55

55

16.36

60

59

13

22.03

137

137

17

12.41

11

11

18.18

413

413

73

17.68

24

24

29.17

41

40

15

85

84

8.33

26

26

102

101

23

22.77

205

204

49

24.02

37

37

16.22

843

841

17

2.02

62

62

1.61

94

93

9.68

64

62

8.06

16

16

43.75

34

33

3.03

59

59

11

18.64

9775

9708

67

925

9.53

GRED B

GRED C

GRED D

GRED E

Lulus

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

483

31.1

419

26.98

361

23.25

30

1.93

1162

63

26.25

69

28.75

75

31.25

2.92

158

398

21.57

515

27.91

713

38.64

63

3.41

1069

28

30.11

32

34.41

22

23.66

71

57

28.5

45

22.5

67

33.5

3.5

126

397

22.91

571

32.95

599

34.56

50

2.89

1084

12

42.86

10

35.71

17.86

23

36

34.62

33

31.73

26

25

6.73

71

361

25.86

448

32.09

441

31.59

36

2.58

919

23

35.38

17

26.15

20

30.77

45

30

34.09

19

21.59

30

34.09

7.95

51

45

33.33

46

34.07

33

24.44

1.48

100

34

47.89

13

18.31

12.68

2.82

60

108

27.41

138

35.03

107

27.16

2.03

279

33.33

12.5

16.67

20

49

28.82

53

31.18

55

32.35

1.76

112

14

16.47

21

24.71

15

17.65

70

14

51.85

10

37.04

27

51

35.66

41

28.67

30

20.98

4.2

107

33

14.54

64

28.19

106

46.7

11

4.85

110

15

37.5

10

25

17.5

31

189

22.94

257

31.19

306

37.14

25

3.03

493

36.84

36.84

26.32

14

40

42.55

26

27.66

13

13.83

1.06

80

19

29.69

10

15.63

19

29.69

4.69

42

40

20

20

12

29

25.89

39

34.82

23

20.54

0.89

88

18

25

33

45.83

19

26.39

2.78

51

2567

26.03

2952

29.94

3113

31.57

273

2.77

6475

GRED B

GRED C

GRED D

GRED E

Lulus

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

406

26.16

434

27.96

476

30.67

42

2.71

1034

52

21.76

86

35.98

72

30.13

2.93

160

400

21.68

507

27.48

596

32.3

83

4.5

1166

23

24.73

29

31.18

28

30.11

65

42

18.58

67

29.65

102

45.13

11

4.87

113

14

25.93

16

29.63

21

38.89

33

496

20.37

829

34.05

916

37.62

102

4.19

1417

25

10

35.71

32.14

19

35

33.33

35

33.33

27

25.71

3.81

74

346

24.71

391

27.93

518

37

72

5.14

810

20

31.25

17

26.56

18

28.13

1.56

45

26

30.23

19

22.09

25

29.07

8.14

54

40

29.41

32

23.53

41

30.15

4.41

89

29

50

12.07

8.62

53

129

30.28

131

30.75

106

24.88

11

2.58

309

33.33

25

33.33

16

24

14.81

64

39.51

60

37.04

2.47

98

18

21.18

24

28.24

39

45.88

4.71

42

11

42.31

34.62

19.23

21

57

39.58

33

22.92

31

21.53

2.08

110

40

17.62

59

25.99

85

37.44

3.52

134

16

41.03

20.51

10

25.64

29

212

25.3

248

29.59

300

35.8

19

2.27

519

12

14.46

40

48.19

29

34.94

1.2

53

26

27.66

41

43.62

19

20.21

3.19

72

21

33.33

16

25.4

20

31.75

3.17

41

6.67

53.33

13.33

6.67

12

36

31.58

46

40.35

28

24.56

0.88

85

31

43.06

17

23.61

20

27.78

1.39

51

2578

24.02

3229

30.08

3616

33.69

393

3.66

6724

GRED B

GRED C

GRED D

GRED E

Lulus

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

298

23.21

405

31.54

367

28.58

21

1.64

896

67

28.03

74

30.96

49

20.5

3.77

181

428

23.78

600

33.33

580

32.22

53

2.94

1167

28

30.77

22

24.18

21

23.08

4.4

66

44

23.4

51

27.13

48

25.53

2.13

136

19

37.25

13.73

14

27.45

37

486

20.1

857

35.44

893

36.93

89

3.68

1436

28.57

25

28.57

3.57

19

34

32.69

36

34.62

22

21.15

0.96

81

287

25

364

31.71

351

30.57

32

2.79

765

16

29.09

19

34.55

11

20

44

16

27.12

13

22.03

17

28.81

42

46

33.58

38

27.74

33

24.09

2.19

101

63.64

18.18

11

144

34.87

115

27.85

78

18.89

0.73

332

29.17

12.5

29.17

17

15

37.5

14

35

12.5

35

18

21.43

21

25

36

42.86

2.38

46

13

50

13

50

26

36

35.64

19

18.81

20

19.8

2.97

78

69

33.82

46

22.55

36

17.65

1.96

164

18

48.65

24.32

10.81

33

216

25.68

250

29.73

327

38.88

31

3.69

483

20

32.26

24

38.71

15

24.19

3.23

45

31

33.33

33

35.48

19

20.43

1.08

73

24

38.71

16

25.81

17

27.42

45

18.75

18.75

18.75

13

11

33.33

11

33.33

10

30.3

23

23

38.98

18

30.51

11.86

52

2432

25.05

3090

31.83

2998

30.88

263

2.71

6447

Lulus
%

GPS

74.82

2.63

65.83

2.89

57.94

3.07

76.34

2.7

63

2.88

62.55

3.04

82.14

2.68

68.27

65.83

2.95

69.23

2.8

57.95

3.11

74.07

2.81

84.51

2.34

70.81

2.87

83.33

2.08

65.88

2.95

82.35

2.19

100

2.26

74.83

2.73

48.46

3.3

77.5

2.6

59.83

3.09

73.68

2.89

85.11

2.44

65.63

2.69

80

2.4

78.57

2.61

70.83

3.07

65.66

2.92

Lulus
%

GPS

66.62

2.85

66.95

2.96

63.2

2.92

69.89

2.77

50

3.33

61.11

3.02

58.19

3.18

67.86

2.93

70.48

2.92

57.86

3.12

70.31

2.75

62.79

2.94

65.44

2.85

91.38

72.54

2.77

66.67

2.83

60.49

3.15

49.41

3.34

80.77

2.69

76.39

2.58

59.03

2.96

74.36

2.59

61.93

3.01

63.86

3.2

76.6

2.88

65.08

2.92

80

2.8

74.56

2.89

70.83

2.79

62.65

GPS

69.78

2.79

75.73

2.67

Lulus

64.83

2.99

72.53

2.66

72.34

2.63

72.55

2.47

59.39

3.17

67.86

2.79

77.88

2.69

66.64

2.91

80

2.58

71.19

2.58

73.72

2.7

100

80.39

2.5

70.83

2.42

87.5

2.45

54.76

3.1

100

2.5

77.23

2.45

80.39

2.4

89.19

2.3

57.43

3.17

72.58

2.95

78.49

2.7

72.58

2.73

81.25

2.13

69.7

2.91

88.14

2.36

66.41

2.92

0
9445

-6,447

TAHUN 5 2013

DARI SAPS

PPT

CEMERLANG (5A)
PAT
TOV

ETR

PPT

CEMERLANG (7A)
PAT
TOV

ETR

A) SK
MATA PELAJARAN
BM KEFAHAMAN
BM PENULISAN
B INGGERIS
MATEMATIK
SAINS

B) SJKC
MATA PELAJARAN
BM KEFAHAMAN
BM PENULISAN
B INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
BC KEFAHAMAN
BC PENULISAN