Anda di halaman 1dari 11

Pendekatan Projek

Pendekatan Projek
Kaedah Projek adalah penyiasatan secara mendalam, berkaitan dengan topik dunia sebenar agar dapat menarik perhatian pelajar terhadap topik.

Pendekatan Projek
Menyediakan pelajar agar dapat mengaitkan pengalaman luar sekolah dengan aktiviti. Membantu pelajar bersedia menjalankan kajian dalam bidang sains dan sains sosial. Contohnya mengaplikasikan matematik asas dan kemahiran bahasa dan ilmu pengetahuan.

Kriteria pemilihan Topik bagi Projek:


Sejauhmanakah menariknya sesuatu topik bagi pelajar Adakah topik tersebut berkaitrapat dengan dunia sebenar. Adakah pelajar mempunyai pengalaman sedia ada berkaitan dengan topik yang diajar Memudahkan pelajar agar mendapat pengalaman hands-on atau hand experience/field work

Sejauhmanakah pelajar bergantung pada orang dewasa atau buku untuk mendapatkan maklumat. Adakah timbul pelbagai jenis soalan dikalangan pelajar berkaitan dengan topik. Adakah wujud peluang bagi pelajar untuk menjalankan kajian untuk persoalan mereka secara aktif.

1. SEBELUM

Menunggu panduan dan cadangan dari guru. Menunggu idea timbul.

Memperkenalkan idea projek.


Memeriksa projek lepas.

Menjalankan projek mini.

SEMASA Sumbangsaran idea dan membina kesepakatan ahli-ahli kumpulan.

Melaksanakan projek.
Membuat pilihan peranan dan pembahagian tugas dalam kumpulan. Skop dan urutan. Menyediakan graf tempoh masa Menjalankan proses inkuiri, penyelidikan dan pengumpulan data.

sambungan Pengintegrasian teknologi

Draf laporan / produk


Penambahbaikan berterusan dan penilaian berterusan Memperoleh maklumbalas

Publisiti / pemasaran
Mempersembahkan dapatan / membentang hasil projek.

3. SELEPAS

Menghargai pencapaian dalam menyelesaikan projek (Basking in glory).


Penilaian dalam aspek-aspek berikut Refleksi - kekuatan, kelemahan dan cadangan mengatasi kelemahan.

Kemahiran-kemahiran yang dipelajari.


Pemarkahan / skor yang diberi oleh guru/fasilitator. Penilaian kendiri pelajar. Analisis skor markah.

sambungan

Maklumbalas dari rakan Penilaian projek dalam aspek


Proses kejayaan dan kegagalan dan mengapa ?

Produk kualiti yang diukur berdasarkan piawai (standard) yang ditetapkan.


Pengajaran dan pengalaman yang diperolehi.

Mencatatkan / Merekod bukti kejayaan menyempurnakan projek (video, resume, surat, kontrak pembelajaran dll.)

Tugasan Kumpulan
Berdasarkan tunjang yang diberi sediakan satu aktiviti yang bersesuaian dengan pendekatan projek. Kumpulan anda perlu membentangkan aktiviti projek tersebut dalam masa 10 minit. Jelaskan faedah menggunakan pendekatan projek tersebut dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah