Anda di halaman 1dari 10

LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 1

Item Objektif
M.S. 9

1. Peta berikut menunjukkan tamadun awal dunia.

Apakah ciri persamaan tamadun tersebut?

I Wujud sistem tulisan

II Lokasi di lembah sungai

III Pentadbiran bercorak demokrasi

IV Pendidikan menekankan ketenteraan

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

M.S.5

2. Dalam karyanya Muqaddimah, Ibn Khaldun menekankan ciri kehidupan bandar yang bertamadun.
Apakah ciri kehidupan tersebut?

A Ketinggian moral

B Kemajuan ekonomi

C Kesejahteraan hidup

D Kebebasan beragama

M.S.27

3. Perkembangan yang pesat dalam perancangan bandar berlaku pada sekitar tahun 20000 S.M. dalam
Tamadun Indus.
Apakah faktor yang mendorong perkembangan tersebut?
A Kegiatan keagamaan

B Kemahiran ilmu geometri

C Keluasan kawasan pemerintah

D Kejayaan kegiatan penerokaaN

Nag2oO9 |

LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 1

M.S. 11

4. Apakah lambang kekayaan negara kota di Mesopotamia berikut?


Kish

Ur

Assur

A keindahan istana

B pelabuhan yang sibuk

C bangunan yang tersusun

D pelbagai bentuk pintu gerbang

M.S. 14

5. Bagaimanakah undang-undang berikut dapat dipatuhi rakyat Mesopotamia?

Kod undang-undang Hammurabbi

A Amalan hidup seharian

B Hafalan oleh penduduk

C Dipamer di tempat awam

D Diaplikasi sistem pendidikan

M.S. 15

6. Mengapakah kerajaan Assyria dalam tamadun Mesopotamia memberi penekanan dalam ilmu perubatan?

A Mengatasi wabak penyakit

B Mendapat pengiktirafan raja

C Meningkatkan taraf kesihatan rakyat

D Menjaga kesihatan anggota tentera

M.S. 15

7. Gambar berikut menunjukkan perkembangan bentuk roda di Mesopotamia.

Penciptaan roda tersebut ada kaitan dengan


I kincir angin

III kereta kuda

II kincir air

IV kolar kuda

Nag2oO9 |

LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 1

A I dan II

C II dan III

B I dan IV

D III dan IV

M.S. 22

8. Tamadun Mesir sering dikaitkan dengan kemajuan ilmu Matematik. Antara berikut manakah kesan kemajuan
ilmu tersebut?

I Kalendar

II Kawal banjir

III Ciptaan roda

IV Tulisan hieroglif

A I dan II

C II dan III

B I dan IV

D III dan IV

M.S. 22

9. Apakah faktor kemerosotan Tamadun Indus berikut?


Tamadun Indus
Muncul

2500 S.M.

Merosot

1800 S.M.

A Kezaliman raja

B Mengalami kemarau

C Kekurangan makanan

D Kebangkitan penduduk

M.S. 30

10. Rajah berikut menunjukkan struktur susun lapis masyarakat tamadun Hwang Ho.

Manakah antara berikut merupakan tanggungjawab golongan hamba?

I Tentera paksaan

II Menjaga harta istana

III Membersihkan bandar

IV Korban untuk upacara penyembahan

A I dan II

C II dan III

B I dan IV

D III dan IV

Nag2oO9 |

LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 1

M.S. 33

11. Pernyataan berikut berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Tamadun Hwang Ho.

Orang Cina mempercayai kaitan kehidupan mereka dengan alam sekitar

Apakah kepercayaan tersebut?


A Tu

C Feng Hsui

B Tien

D Yin dan Yang

M.S.11

12. Jadual berikut berkaitan dengan Tamadun Mesopotamia.

Kemunculan

Kejatuhan

354SM

539SM

Apakah faktor yang membawa kepada keruntuhan kerajaan tersebut?

A Penguasaan Parsi

B Kemusnahan tanaman

C Perluasan tamadun kuasa Indus

D Rampasan kuasa golongan pendeta

13. Jadual berikut menerangkan kepercayaan masyarakat tamadun awal.

Tamadun Awal

Raja

Sumeria

Tuhan atau wakil tuhan

Mesir

Jelmaan tuhan, anak Tuhan Matahari

Hwang Ho

Mandat daripada tuhan

Apakah yang dapat dirumuskan mengenai kepercayaan tersebut?

I Raja penentu bencana alam

II Raja memiliki kuasa mutlak

III Raja berkuasa atas kehendak tuhan

IV Raja perlu mendapat sokongan bangsawan

A I dan II

C II dan III

B I dan IV

D III dan IV

M.S.14

14. Mengapakah Kod Undang-Undang Hammurabi penting kepada masyarakat Mesopotamia?


A Menggalakkan mobiliti sosial

B Merekodkan urusan pentadbiran

C Mengukuhkan organisasi masyarakat

D Mencatatkan harta golongan bangsawan

Nag2oO9 |

LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 1

M.S.20

15.

Pernyataan berikut berkaitan dengan tamadun Mesir.

Pada tahun 1922, pengkaji Mesir Purba Howard Carter menemui mayat
Tutankhamun II yang dilaputi emas.
Apakah kesimpulan dengan penemuan tersebut?
A
B
C
D

Upacara pemujaan semangat


Konsep kehidupan selepas mati
Percaya kepada kelahiran semula
Amalan penyembahan nenek moyang

16.

Masyarakat Indus telah menjalankan hubungan perdagangan dengan


masyarakat Mesopotamia.
Pernyataan berikut menerangkan wujud hubungan perdagangan antara dua tamadun.
Apakah penemuan arkeologi yang membuktikan hubungan tersebut?
A.
B

Cap mohor
Batu bersurat

C Tembikar tanah
D Gendang gangsa

M.S. 27
17. Berikut menunjukkan pertembungan tamadun awal.
Mesopotamia ------ Indus Mesir ------ Purba
Apakah kesan pertembungan tersebut kepada tamadun Indus?
A
B
C
D

Pembinaan bandar terancang


Peningkatan teknologi pertanian
Perluasan kawsan pemerintahan
Perkembangan hasil kesusasteraan

M.S.32

18. Gambar berikut menunjukkan tulang oracle masyarakat China.

Apakah kepentingan tulang tersebut?


A
B

Senjata untuk berperang


Pengenalan sistem tulisan

C
D

Alat upacara pengebumian


Lambang status masyarakat

Nag2oO9 |

LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 1

M.S.22

19.

Antara yang berikut, yang manakah sumbangan tamadun Mesir Purba?

I. Kolar kuda

II Pedati beroda

III Tulisan hieroglif

IV Sistem kalendar

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

M.S.31

20.
Andaikan anda seorang pembesar pada zaman Dinasti Chou di China. Apakah yang anda lakukan untuk
membuktikan kesetiaan anda kepada raja?
I Menjadi penghibur

II Menyerahkan ufti

III Melafazkan taat setia

IV Memberi bantuan ketenteraan

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

Nag2oO9 |

LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 1

Item Struktur
Buku Teks m.s. 4 9
Peta berikut menunjukkan lokasi Tamadun awal dunia.

(a)

Namakan lokasi berikut. [2 markah ]

F1 X ialah .......................................................................................
F2 Y ialah ........................................................................................

(b)

Apakah maksud tamadun mengikut Islam? [2 markah ]

F1 .............................................................................................................................................................................
F2 ..............................................................................................................................................................................
(c)

Jelaskan maksud tamadun mengikut pandangan Barat. [2 markah ]

F1 .............................................................................................................................................................................
F2 .............................................................................................................................................................................

(d)

Apakah ciri-ciri yang menunjukkan sesebuah masyarakat telah mencapai ciri tamadun? [2 markah ]

F1 ...........................................................................................................................................................................
F2 ...........................................................................................................................................................................
e) Apakah ciri-ciri masyarakat tidak bertamadun di dunia moden hari ini? [2 markah]
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Buku Teks m.s. 5 8

2. Jadual berikut menunjukkan carta masa pembentukan tamadun awal dunia. [2 markah ]

Tamadun
Mesopotamia

Masa
X

Mesir

3100 S.M.

Indus

2500 S.M.

Hwang Ho

Nag2oO9 |

LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 1

Lengkapkan maklumat berikut:


(a)

F1 X ...................................................................................................

(b)

F2 Y ...................................................................................................

(c)

Senaraikan ciri-ciri tamadun daripada aspek

Sistem Pemerintahan [1 markah ]


.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Agama dan Kepercayaan [1 markah ]
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Ciptaan, Tulisan dan Bahasa [1 markah ]
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Pengkhususan Kerja [1 markah ]
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Organisasi Sosial [1 markah ]
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(d)

Bagaimanakah petempatan kekal berupaya membentuk masyarakat bertamadun?

F1 ................................................................................................................................................................................
F2 ................................................................................................................................................................................
[2 markah ]

(e)

Pada pendapat anda, apakah kepentingan sungai kepada pembentukan tamadun manusia

F1 .......................................................................................................................................................................
F2 ........................................................................................................................................................................
[2 markah ].

Buku Teks m.s. 23 27


3. Peta berikut menunjukkan lokasi Tamadun Indus yang terbentuk pada tahun 2500 S.M..
(a)

Nyatakan kegiatan ekonomi masyarakat tamadun Indus? [2 markah ]

F1 .............................................................................................................................................................
F2 ..............................................................................................................................................................

Nag2oO9 |

LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 1

(b)

Senaraikan ciri-ciri bandar terancang Tamadun Indus. [2 markah ]

F1 .............................................................................................................................................................
F2 ............................................................................................................................................................

(c)

Apakah kemahiran masyarakat tamadun Indus yang boleh dicontoh untuk mencapai kecemerlangan

negara?
[2 markah ]
F1 ...........................................................................................................................................................................
F2 ...........................................................................................................................................................................

(d)

Bagaimanakah amalan sikap keterbukaan Tamadun Indus yang dapat dicontohi dalam memajukan
negara kita? [2 markah ]

F1 ............................................................................................................................................................................
F2 ...........................................................................................................................................................................

(e)

Jika anda menjadi pegawai perancangan bandar pada masa depan, apakah bentuk bandar yang anda
impikan? [2 markah]

F1
.......................................................................................................................................................................
F2
.......................................................................................................................................................................

Item Esei
Buku Teks m.s. 28 33
1. Peta berikut menunjukkan lokasi Tamadun Hwang Ho.

Nag2oO9 |

LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 1

10

(a) Jelaskan sistem pemerintahan Tamadun Hwang Ho bagi [6 markah ]


i. Dinasti Shang [ 3 markah ]
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

ii. Dinasti Chou [ 3 markah ]

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

(c)

Terangkan sumbangan Tamadun Hwang Ho kepada peradapan dunia. [ 10 markah]

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Nag2oO9 |

Anda mungkin juga menyukai