INFORMATION of ELAKSAMANA

SIFAT 20
Sifat-sifat Allah yang wajib diketahui oleh orang-orang Islam yang terkandung di dalam al-Quran berjumlah 20 sifat. Termasuk juga sifat-sifat Mustahil yang wajib diketahui. BIL : 1 SIFAT WAJIB : WUJUD MAKNA : Ada SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu ada. Mustahil Allah itu tiada. BIL : 2 SIFAT WAJIB :QIDAM MAKNA : Sedia SIFAT MUSTAHIL : Allah itu sedia ada. Mustahil didahului oleh Adam (tiada) BIL : 3 SIFAT WAJIB : BAQA MAKNA : Kekal SIFAT MUSTAHIL : Allah itu bersifat kekal. Mustahil ia dikatakan fana (binasa) BIL : 4 SIFAT WAJIB : MUKHALAFATUHU LILHAWADIS MAKNA : Tidak sama dengan yang baharu SIFAT MUSTAHIL : Allah itu tidak mempunyai sifat-sifat yang baharu yakni dijadikan dan dihancurkan. Mustahil bersamaan dengan yang baharu. BIL : 5 SIFAT WAJIB : QIYAMUHUU BINAFSIH MAKNA : Berdiri dengan dirinya sendiri SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu bersendiri. Mustahil tidak berdiri dengan dirinya sendiri atau berdiri pada lainnya. BIL : 6 SIFAT WAJIB : WAHADAANIYAT MAKNA : Esa SIFAT MUSTAHIL : Allah itu Maha Esa Dzat-Nya, Esa sifat-Nya dan esa juga perangai-Nya. Mustahil ia mempunyai Dzat, sifat dan perangai yang berbilangbilang. BIL : 7 SIFAT WAJIB : QUDRAT MAKNA : Kuasa SIFAT MUSTAHIL : Alah Taala itu Maha Berkuasa. Mustahil Allah itu lemah atau tidak berkuasa.

1

Present by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2009

INFORMATION of ELAKSAMANA

BIL : 8 SIFAT WAJIB : IRADAT MAKNA : Menentukan SIFAT MUSTAHIL : Allah itu Menentukan segala-galanya. Mustahil Allah Taala itu terpaksa dan dipaksa. BIL : 9 SIFAT WAJIB : ILMU MAKNA : Mengetahui SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu amat mengetahui segala-galanya. Mustahil Allah tidak mengetahui. BIL : 10 SIFAT WAJIB : HAYAT MAKNA : Hidup SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu sentiasa hidup yakni sentiasa ada. Mustahil Allah Taala itu tiada atau mati. BIL : 11 SIFAT WAJIB : SAMA MAKNA : Mendengar SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu tidak tuli (pekak). Mustahil Allah tuli atau tidak mendengar. BIL : 12 SIFAT WAJIB : BASAR MAKNA : Melihat SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu sentiasa melihat. Mustahil Allah Taala itu buta. BIL : 13 SIFAT WAJIB : KALAM MAKNA : Berkata-kata SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu berkata-kata. Mustahil Allah Taala itu tidak bercakap atau bisu. BIL : 14 SIFAT WAJIB : QOODIRUN MAKNA : Maha Kuasa SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu amat berkuasa sifatnya. Mustahil bagi Allah memiliki sifat lemah atau tidak berkuasa. BIL : 15 SIFAT WAJIB : MURIIDUN MAKNA : Menentukan SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu berkuasa menentukan apa yang
2 Present by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2009

INFORMATION of ELAKSAMANA

dikehendakinya. Mustahil sifatnya terpaksa atau dipaksa. BIL : 16 SIFAT WAJIB : AALIMUN MAKNA : Maha Mengetahui SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu maha mengetahui. Mustahil Allah Taala itu jahil atau tidak mengetahui. BIL : 17 SIFAT WAJIB : HAYUUN MAKNA : Hidup SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu Maha Hidup dan menghidupkan alam ini. Mustahil pula Allah itu mati. BIL : 18 SIFAT WAJIB : SAMI'UN MAKNA : Mendengar SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu maha mendengar. Mustahil jika Allah Taala tidak mendengar atau tuli. BIL : 19 SIFAT WAJIB : BASIIRUN MAKNA : Melihat SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu melihat semua kejadian di muka bumi. Mustahil jika sifat Allah itu tidak melihat atau buta. BIL : 20 SIFAT WAJIB : MUTAKALLIMUN MAKNA : Maha Berkata-kata SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu berkata-kata. Mustahil jika Allah Taala bisu atau tidak boleh berkata-kata.

3

Present by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2009