Anda di halaman 1dari 28

BAB 1: SEJARAH DAN KITA

1. Nyatakan istilah Sejarah mengikut perkataan Arab (B.Teks m/s:3)

2. Nyatakan tokoh berdasarkan pengertian Sejarah yang diberikan. (B.Teks m/s: 4)

Sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia, atau


peradaban manusia atau perubahan manusia, tentang
perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat
masyarakat itu.

Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab


mereka melakukannya

Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu


peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu.

3. Nyatakan karya penulis Sejarah awal Negara (B.Teks m/s: 4)

i. Tun Sri Lanang _______________________

ii. Raja Ali Haji _______________________

iii. Abdul Hadi Hassan _______________________

4. Berikan 3 ciri Sejarah (B.Teks m/s: 4-8)

i. _________________________________

ii. _________________________________

iii. _________________________________

1
5. Lengkapkan jadual di bawah

Sumber Sejarah Ciri Contoh

Sumber i. i.
pertama/primer
ii.
(B.Teks m/s 9) ii.
iii
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Sumber i. i.
Kedua/Sekunder
ii.
ii. iii.
iv.
v.
vi.
vii.

6. Berikan tiga kaedah pengkajian Sejarah (B.Teks m/s: 10-12)

i. _________________________
ii. _________________________
iii. _________________________

7. Apakah kelemahan kaedah lisan (B.Teks m/s: 10)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2
BAB 2: ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA

A. Tandakan setiap pernyatan di bawah sama ada betul (√) atau salah (X) serta
berikan alasan anda untuk pernyataan yang salah

Pernyataan Betul/Salah Alasan


Masyarakat Paleolitik tinggal menetap
(B.Teks m/s: 21)

Masyarakat Neolitik mula bercucuk tanam dan


menternak binatang (B.Teks m/s: 24)

Gua Cha Kelantan adalah petempatan zaman


logam (B.Teks m/s:24)

Tulang mawas dicipta manusia Zaman Paleolitik


(B.Teks m/s 27)

Pengebumian kepingan batu telah dilakukan


masyarakat zaman logam (B.Teks m/s: 26)

Perdagangan tukar barang telah dilakukan


masyarakat zaman Neolitik dan logam
(B.Teks m/s: 24 dan 26)

Pisau pada zaman logam telah ditemui di Sungai


Tembeling (B.Teks m/s: 27)

Zaman Neolitik Malaysia bermula kira-kira


200000-300000 tahun dahulu (B.Teks m/s: 21)

Zaman Paleolitik di Kota Tampan telah


meletakkan Malaysia antara negara terawal
melalui zaman Prasejarah Dunia (B.Teks m/s:22)

Barang-barang kemas seperti kalung, anting-anting


dan gelang telah dicipta manusia zaman logam
(B.Teks m/s:24)

3
B. Nyatakan alatan yang digunakan masyarakat prasejarah berdasarkan kegunaan
yang diberi

Kegunaan Alatan

Untuk meraut dan


memotong (B.Teks m/s: 23)

Menggali tanah dan


mengetam kayu
(B.Teks m/s: 25)

Diguna untuk menetak


pokok dan memotong
daging
(B.Teks m/s: 23)

Meleperkan dan
menghaluskan kulit kayu
(B.Teks m/s: 25)

4
BAB 3: KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA

1. Lengkapkan jadual di bawah.

Kerajaan Awal Asia Tenggara

Maksud kerajaan Agraria Maksud kerajaan Maritim


(B.Teks m/s: 33) (B.Teks m/s: 34)

Contoh Kerajaan Contoh Kerajaan


(B.Teks m/s: 32) (B.Teks m/s: 36-41)
i. i.
ii. ii.
iii.
iv.
v.

2. Nyatakan kerajaan berdasarkan ciri-ciri yang disediakan.

a. Kerajaan terawal di Asia Tenggara


(B.Teks m/s: 33)

b. Membina baray untuk kemudahan


pertaniannya
(B.Teks m/s: 33)

c. Pelabuhan terkenal Inderapura


(B.Teks m/s: 36)

d. Turut dikenali sebagai Tanah Merah


(B.Teks m/s: 37)

5
e. Mempunyai tiga bahagian pentadbiran
iaitu pentadbiran diraja, ketenteraan dan
daerah.
(B.Teks m/s:38)

f. Turut dikenali sebagai Kataha atau


Che-Cha.
(B.Teks m/s: 39)

g. Pentadbiran berasaskan undang-undang


Manu.
(B.Teks m/s: 41)

C. Padankan ruangan A dan B

A B

Raja pertama Kaundinya Champa


(B.Teks m/s: 33)
Kegemilangan semasa Majapahit
Suryavarman II
(B.Teks m/s:33)

Diterajui oleh Kedah Tua


Bhadravarnom
(B.Teks m/s: 36)

Pengasasnya Raja Guatama Srivijaya


(B.Teks m/s:37)

Kegemilangan dibuktikan Funan


oleh penemuan wang perak
semasa Sultan al-
Mutawakil.
(B.Teks m/s: 39)

Diasaskan oleh Raden Chih Tu


Wijaya (B.Teks m/s: 41)

Rajanya dianggap sebagai Angkor


Raja di Gunung dan
Maharaja di Pulau.
(B.Teks m/s: 38)

6
D. Nyatakan istilah bagi ciri-ciri yang dihuraikan.

a. Bermaksud Raja-Raja Gunung.


(B.Teks m/s:34)

b. Kolam air besar untuk sistem


Perairan.
(B.Teks m/s: 34)

c. Menggambarkan kebesaran seorang


Raja iaitu mempunyai kuasa sakti,
Berkuasa mutlak dan bersifat ketuhanan
(B.Teks m/s:38)

d. Wakil dewa untuk memimpin manusia


(B.Teks m/s: 41)

7
BAB 4: KESULTANAN MELAYU MELAKA

A. Isikan jadual dengan jawapan yang diberikan.

Laksamana Yin Ching Orang Asli Orang Melayu Orang Laut

Parameswara Temagi

1. Pengasas Melaka
(B.teks m/s: 47)

2. Pemerintah Temasik
(B.Teks m/s: 47)

3. Ketua-ketua Masyarakat
(B.Teks m/s: 52)

4. Bekalkan hasil hutan


(B.Teks m/s: 52)

5. Mahir selok-belok laut


(B.Teks m/s: 52)

6. Laksamana pertama yang melawat Melaka


(B.Teks m/s: 51)

8
B. Susunkan perjalanan Parameswara sebelum sampai ke Melaka.

Sening Ujung Temasik Muar Palembang Bertam

Melaka

C. Lengkap jadual di bawah.

Asal-usul nama Melaka Sumber

Peristiwa anjing perburuan ditendang


pelanduk
(B.Teks m/s 49)
Mulaqah- pertemuan
Malakat-perhimpunan segala dagang
(B.Teks m/s 50)
Pohon Amalaka
(B.Teks m/s:50)

9
BAB 5: KEGEMILANGAN MELAKA

A. Cari perkataan yang berkaitan dengan kegemilangan Melaka.

B S M P G U J E R A T B
S E A T N O N L M Z D A
G P N R K M A S R S A H
N Q S D G S U T E N T A
U L O N A F D U A I Q S
G R R T H H N M V A I A
G K S I V K A Z R L W M
N C H Z O S P R N A S E
E B A J K P Q A A C X L
M K H A P I S T O Y V A
E L L Q M T W S Q R D Y
T N M P A S A I N M L U

1. Ketua hakim (B.Teks m/s 59)

2. Protokol Istana (B.Teks m/s 59)

3. Kawasan pegangan adalah Temasik (B.Teks m/s 59)

4. Sultan yang memperkenalkan jawatan laksamana (B.Teks m/s:60)

5. Syahbandar I menguruskan pedagang dari…. (B.Teks m/s: 64)

6. Merupakan penyewa ruang perahu (B.Teks m/s: 64)

7. Menjadi Lingua Franca (B.Teks m/s: 68)

8. Perlu dibayar oleh pedagang sebelum berjual beli ( B.Teks m/s: 66)

9. Mata wang logam yang diperbuat daripada timah (B.Teks m/s: 67)

10. Bekalan lada hitam, emas dan beras diperolehi dari kerajaan ini (B.Teks m/s: 70)

10
B. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

1. Kedudukan Melaka dan ________________ dianggap setaraf apabila


menggunakan istilah salam. (B. teks m/s: 69)

2. Sultan Mansor Shah menghantar surat kepada ____________________________


untuk memberitahu pedagangnya melanggar undang-undang Melaka.
(B.teks m/s: 70)

3. Apabila berhubung dengan Melaka kerajaan Siak dan Kampar mengunakan istilah
______________________. (B.Teks m/s: 70)

4. Keputusan Melaka untuk berbaik-baik dengan Siam bermula apabila


___________________ dan ____________________ dihantar sebagai utusan
diplomatik. (B.Teks m/s 70)

5. ________________merupakan kerajaan terawal menerima Agama Islam.


(B.teks m/s: 72)

6. Agama Islam disebarkan ke Melaka oleh __________________.


(B.Teks m/s: 73)

7. Sultan Mansor Shah telah menghantar __________________ ke Pasai untuk


bertanyakan hal-hal agama. (B.Teks m/s 74)

8. ______________________ merupakan pengarang Kitab Insan al-Kamil.


(B.Teks m/s 74)

9. Sultan Melaka telah menerapkan nilai ___________________ dalam pentadbiran.


(B.Teks m/s 74)

10. Hukum Kanun Melaka mula digubal semasa pemerintahan __________________


(B.Teks m/s: 79)

11
C. Padankan ruangan A dan B di bawah

A B

Mengarang surat rasmi raja Pengarang


(B.Teks m/s: 79)
Hikayat Amir Hamzah Karya Sastera Saduran
(B.Teks m/s: 79)
Ufti yang diterima oleh Melaka Sejarah Melayu
dan Lingga serta Rokan
(B.Teks m/s: 85

Kitab utama berkaitan aspek Ulama


ketuhanan (B.Teks m/s:80)
Mencatat diari istana Istana
(B.Teks m/s: 79)
Hikayat Nabi Wafat Penghulu
(B.Teks m/s: 79)
Menjadi tempat menyimpan Karya Sastera Terjemahan
buku-buku penulis tempatan
(B.Teks m/s:80)

Buku yang menggambarkan Jurutulis


kegagahan Sultan Alaudin
(B.Teks m/s:83)

Menterjemah kitab Agama Perahu dan hulubalang


Islam
(B.Teks m/s: 79)

Jawatan Tun Perak semasa Darul Manzum


serangan Siam kali pertama
(B.Teks 83)

12
BAB 6: KEMEROSOTAN MELAKA

1. Nyatakan faktor-faktor kemerosotan dan kejatuhan Melaka ( B.Teks m/s: 91)

i. ________________________
ii. ________________________
iii. ________________________
iv. ________________________

2. Apakah sikap Tun Mutahir yang menimbulkan perasaan iri hati pembesar lain.
(B.Teks m/s:91)
________________________

3. Nyatakan sikap Sultan Mahmud Shah semasa menjatuhkan hukuman terhadap


Tun Mutahir dan ahli keluarganya (B.Teks m/s 91)
________________________

4. Mengapakah Tun Perpatih dianggap sebagai bendahara yang lemah


(B.Teks m/s 92

i. _____________________________________________________________
ii. _____________________________________________________________
iii. _____________________________________________________________
iv. _____________________________________________________________

5. Apakah kelebihan Askar Portugis berbanding Askar Melaka.


(B.Teks m/s: 92 dan 93)

i. _____________________________________________________________
ii. _____________________________________________________________
iii. _____________________________________________________________
iv. _____________________________________________________________

13
v. _____________________________________________________________
6. Apakah yang menyebabkan Portugis datang ke Melaka (B.Teks m/s: 94)

i. ______________________________
ii. ______________________________
iii. ______________________________

7. Apakah yang menyebabkan perjuangan askar Melaka lebih bersemangat?


(B.Teks m/s 98)
___________________________________________________________

8. Apakan tuntutan yang telah dikemukan oleh Alfonso de Albuquerque.


(B.Teks m/s: 96)

i. ________________________________________________________
ii. ________________________________________________________
iii. ________________________________________________________

9. Nyatakan tindakan Alfonso apabila Sultan Mahmud Shah menolak


permintaannya. (B.Teks m/s:96)
___________________________________________________________

10. Lengkapkan jadual di bawah dengan tokoh yang sesuai

Menggalakkan Portugis menjelajah ke timur


(B.Teks m/s 94)
Dihantar Raja Portugal untuk memulakan huhungan dengan Melaka
(B.Teks m/s: 95)
Menasihati Sultan supaya menangkap orang Portugis
(B.Teks m/s: 96)
Pegawai Kanan rombongan Portugis yang telah ditangkap askar
Melaka. (B.Teks m/s: 96)
Menyebarkan maklumat kekuatan pertahanan Melaka kepada
Portugis (B.Teks m/s:96)

14
BAB 7: JOHOR MENEGAKKAN SEMULA KEWIBAWAAN KESULTANAN
MELAYU MELAKA.

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

1. _________________________ meninggalkan Bentan dan berundur ke Kampar


(B.Teks m/s:102)

2. __________________________ ialah pengasas kerajaan di Tanah Besar Johor


(B.Teks m/s: 103)

3. __________________________bertanggungjawab memperkukuhkan penguasaan


Johor terhadap jajahan takluknya (B.Teks m/s: 103)

4. _____________________ bertanggungjawab mengawal semua pendapatan


negara, tadbir istana dan mengawal hamba sultan (B.Teks m/s:103)

5. ____________________ menjadi utusan Sultan Johor ke Goa berunding dengan


Portugis. (B.Teks m/s: 105)

6. _____________________ menjadikan Acheh sebagai sebuah kuasa yang kuat


(B.Teks m/s: 106)

7. ____________________ menceritakan tentang kesibukan Pelabuhan Riau


(B.Teks m/s: 109)

8. _________________ dan ________________ merupakan pengarang terkenal


Riau abad ke 18 (B.Teks m/s:112)

9. ____________________ merupakan menantu Laksamana Tun Abdul Jamil yang


telah dilantik menjadi Sultan Johor (B.Teks m/s 114)

10. telah dilantik menjadi Sultan Johor selepas berlakunya


peristiwa Sultan Mahmud mangkat dijulang. (B.Teks m/s:115)

11. diketepikan oleh Laksamana Tun Abdul Jamil semasa


melantik Sultan Mahmud Shah II yang berusia 10 tahun. (B.Teks m/s:114)

12. ___ mendakwa dirinya adalah putera Almarhum Sultan


Mahmud Shah (B.Teks m/s: 115)

13. membuat pakatan dengan anak raja Bugis lima bersaudara


untuk mengusir Sultan Johor (B.Teks m/s:116)

14. dilantik menjadi Yamtuan Muda Riau dengan gelaran


Kelana Jaya Putera . (B.Teks m/s: 116)

15
B. Isikan silangkata berikut:

1
A 4

Melintang

1. Merupakan mata wang yang diperkenalkan semasa pemerintahan Sultan Alaudin


Riayat Shah II (B.Teks m/s: 110)
2. Angkatan perang Johor telah bergabung dengan Perak,….. dan Japara
(B.Teks m/s 104)
3. Perang Tiga Segi melibatkan Johor, Acheh dan ………. (B.Teks m/s: 107)

Menegak

4. Tun Sri Lanang mengatur perjanjian dengan …………untuk mempertahankan


Johor daripada serangan Acheh (B.Teks m/s: 105)
5. Pusat kerajaan Johor semasa Sultan Ibrahim Shah (B.Teks m/s: 104)
6. Acheh takluk Pedir dan …… untuk kuasai Perdagangan lada hitam. (B.Teks 106)

16
C. Lengkapkan peta minda di bawah. (B.Teks m/s 112)

Perkembangan
Perkembangan
Persuratan
PersuratanMelayu
Melayu
Johor
Johor abad 18dan
abad 18 dan1919

17
BAB 8: KERAJAAN NEGERI-NEGERI MELAYU

1. Lengkapkan jadual tentang kerajaan Melayu Tua di bawah:-

Negeri Asal-usul nama/gelaran Sumber


Kedah i. i.
(B.Teks m/s 123)
ii. ii.
iii.
iv
Perak i. i.
(B.Teks m/s125)
ii. ii.

Pahang i. i.
(B.Teks m/s:127)
ii. ii.
iii.

2. Isikan soalan dengan jawapan yang disediakan di bawah.

Raja Muzaffar Sultan Mansor Shah I

Raja Muhammad Raja Melewar

Raja Lumu Long Yunus

Merong Mahawangsa Sultan Husain Jamalullail

a. Terengganu mencapai kegemilangan semasa pemerintahan


(B.Teks m/s: 131)

b. menyatukan masyarakat Kelantan dan memindahkan ibu


kota dari Kota Kubang Labu ke Kota Bharu (B.Teks m/s: 129)

c. dilantik oleh orang Bugis sebagai raja Selangor dengan gelaran


Sultan Salehuddin Shah (B.Teks m/s: 134)

d. pergi ke Siak dan Johor untuk mendapat keizinan memerintah


Negeri Sembilan. (B.Teks m/s: 135)

18
e. Sultan Mansor Shah telah menabalkan menjadi sultan Pahang.
(B.Teks m/s: 127)

f. telah ditabalkan sebagai sultan pertama Perak.


(B.Teks m/s:125)

g. Raja pertama Kedah iaitu telah memeluk Islam dan


menggunakan gelaran Sultan Muzaffar Shah.(B.Teks m/s:124)

h. Raja Perlis pertama ialah .(B.Teks m/s: 124)

3. Tandakan (√) jika pernyataan yang diberikan betul dan (X) jika pernyataan yang
diberikan salah.

a. Kedah telah menghantar bunga emas ke Siam sebagai tanda


persahabatan. (B.Teks m/s 123)

b. Perak terkenal dengan perdagangan bijih timah.


(B.Teks m/s 125)

c. Akibat perpecahan kerajaan Johor, Pahang telah diletakkan


di bawah penguasaan Laksamana Johor. (B.Teks m/s: 127)

d. Negeri Kelantan mengeluarkan wang emas dinamakan


wang pitis dan kupang.(B.Teks m/s:130)

e. Semasa kegemilangannya, Terenganu telah muncul


sebagai salah sebuah pelabuhan terpenting di kepulauan Melayu
(B.Teks m/s: 131)

f. Penemuan artifak iaitu tembaga purba bertulisan ayat


al-Quran membuktikan Terengganu antara negeri terawal
menerima pengaruh agama Islam
(B.Teks m/s:132)

g. Orang Bugis memainkan peranan penting dalam membangunkan


Selangor. (B.Teks m/s 133)

h. Amalan melantik pembesar dari Pagar Ruyong berakhir selepas


Raja Lumu dilantik menjadi Yamtuan Besar. (B.Teks m/s: 125)

19
BAB 9: WARISAN KESULTANAN MELAYU

A. Isi tempat kosong di bawah.

1. Bagaimanakah kedaulatan raja diperkukuhkan (B.Teks m/s: 141)

i. _______________________________________________

ii. _______________________________________________

2. Nyatakan maksud Tulah (B.Teks m/s:143)

_______________________________________________

3. Apakah tugas-tugas pembesar jajahan dan daerah? (B.Teks m/s: 143)

i. ______________________________

ii. ________________________________

iii. ____________

iv. ________________________________________

4. Nyatakan tugas ketua kampong/ penggawa / penghulu (B.Teks m/s: 144)

i. _____________________________
ii. __________________
iii. ____
iv. _______

5. Sistem pemilihan dan perlantikan pemimpin dalam Negeri Sembilan mengikut


amalan (B.Teks m/s: 146)

6. Undang-undang betulis yang terawal ialah dan


(B.Teks m/s: 149)

7. Jalan ini dinamakan kerana perahu terpaksa ditarik untuk


sampai ke sungai. (B.Teks m/s:158)

20
8. Apakah jenis hamba yang terdapat dalam masyarakat Melayu (B.Teks m/s: 161)

i.
ii.
iii.

B. Lengkapkan jadual di bawah

Aspek/Ciri Adat Temenggung Adat Perpatih

Pengasas (B.Teks m/s 144)

Asal (B.Teks m/s 144)

Sistem Pemerintahan
(B.Teks m/s:148)
Nasab/Keturunan
(B.Teks 148)
Perkahwinan
(B.Teks m/s: 148)
Pembahagian/Pewaris harta
(B.Teks m/s: 148)
Tujuan Hukuman
(B.Teks m/s: 148)

C. Lengkapkan padanan tersebut

Menyatakan tugas anak-anak kapal Undang-undang Pahang


(B.Teks m/s:149)
Mengandungi peraturan, timbangan Undang-undang 99 Perak
dan ukuran (B.Teks m/s: 150)
Digubal semasa pemerintahan Undang-undang Kedah
Sultan Abdul al-Ghaffar
Muhaiyuddin (B.Teks m/s:150)

Dokumen undang-undang yang Undang-undang Laut Melaka


mengandungi 44 fasal (B.Teks
m/s:150)

Peraturan tentang adat-istiadat Hukum Kanun Melaka


menghadap dan melantik raja
(B.Teks m/s:150)
21
D. Lengkapkan rajah di bawah.

1. Alatan yang digunakan untuk menanam anak padi


(B.Teks m/s:151)

2. Apakah kegunaan serkap, tangguk, bubu dan


tanggul
(B.Teks m/s: 152)

3. Cukai yang dipungut di tempat-tempat tertentu


sepanjang sungai
(B.Teks m/s: 154)

4. Cukai yang dipungut di kuala sungai


(B.Teks m/s:154)

5. Cukai ini digunakan untuk membuat bunga emas


(B.Teks m/s: 154)

6. Cukai ini dikenakan sekiranya tanaman mereka


mengeluarkan hasil yang banyak.
(B.Teks m/s: 154)

7. Pemberian daripada hasil tanaman yang diusahakan


rakyat kepada pemerintah
(B.Teks m/s: 154)

8. Pekerjaan yang dibuat tanpa diberi upah


(B.Teks m/s: 154)

9. Kegiatan mengumpul hasil hutan untuk tujuan

22
perdagangan
(B.Teks m/s: 155)

10. Digunakan sebagai mata wang sebelum mata wang


logam diperkenalkan
(B.Teks m/s: 155)
E. Nyatakan mata wang yang digunakan oleh negeri-negeri berikut. (B.Teks m/s: 155)

Negeri Mata wang


Melaka
Terengganu
Johor
Kelantan
Negeri Sembilan,
Pahang, Perak,
Selangor.
Kedah

E. Lengkapkan peta minda di bawah. (B.Teks m/s:166)

Penglipur Lara

Jenaka

Binatang

Cerita Dongeng
23
BAB 10: SARAWAK

A. Nyatakan kawasan penempatan etnik di bawah dan kemudian padankan dengan


kegiatan ekonominya.

Etnik Penempatan Kegiatan ekonomi

Menanam padi huma


dan menjadi peladang
Melayu

Menanam padi huma


secara gotong royong,
berburu dan
Kelabit memungut hasil hutan

Menanam padi sawah


dan menjadi nelayan
Iban

Menanam padi sawah,


berburu, dan
memungut hasil hutan
Bidayuh

Menanam padi sawah


dan kelapa, peniaga
kecil-kecilan dan
orang tengah dalam
24 perdagangan

Melanau
B. Lengkapkan jadual di bawah (B.Teks m/s:184)

Etnik Peraturan/ Adat Resam

Kayan/ Kelabit i. Menindik telinga.


dan Kenyah ii. Melukis tatu atau mencacah badan

Orang Melayu i. Mengamalkan ajaran Islam


Sarawak ii. Hidup bermasyarakat dan saling bantu- membantu
Orang Iban i. Menyimpan pasu gong dan tempayan dipanggil Tajau.

C. Lengkapkan teka silang kata di bawah.


Melintang
1 4
2. ……..diperolehi daripada isi pokok sagu
yang dipanggil ripo.
2
(B.Teks m/s: 188)
3. Tarian ini ditarikan sebagai tanda
kesyukuran dalam pesta menuai padi
(B.Teks m/s: 185)
3 5. Diperbuat daripada daun buluh dan daun
nipah
(B.Teks m/s:185)
8. Ketua rumah panjang
5 6 (B.Teks m/s 185)
9.Tinggal di Bau, Paku dan Bidi serta
menjalankan kegiatan melombong emas.
(B.Teks m/s: 189)
10.Dianggap sebagai pengawal laut
7
(B.Teks m/s:185)

Menegak
8
1. Merayakan perayaan Kaul.
(B.Teks m/s: 185)
4. Orang Kelabit terkenal dengan
10
pengeluaran beras………
(B.Teks m/s: 188)
6. Orang Iban merayakan perayaan…….
(B.Teks m/s: 185)
9
7. Bunyi burung ini menandakan mereka
tidak boleh mendirikan rumah di
25
kawasan itu.
(B.Teks m/s:186)
BAB 11: SABAH

A. Gariskan jawapan di bawah sama ada Ya atau Tidak

1. Perkataan Sabah berasal dari perkataan Saba yang bermaksud padi .


(B.Teks m/s: 193) (Ya/Tidak)

2. Sabah telah mengamalkan sistem pemerintahan beraja bermula kurun ke-15.


(B.Teks m/s: 193) (Ya/Tidak)

3. Sistem pemerintahan di Sabah terbahagi kepada tiga iaitu Sistem Politik


Kesukuan, Politik Kesultanan dan Politik Ketua Bebas.
(B.Teks m/s: 193) (Ya/Tidak)

4. Sabah diperintah oleh 4 kesultanan.


(B.Teks m/s: 193) (Ya/Tidak)

5. Jajahan Utara Sabah telah diserahkan kepada Sultan Sulu kerana membalas jasa
Sultan Brunei menumpaskan musuh di Pulau Chermin.
(B.Teks m/s: 193) (Ya/Tidak)

6. Kumpulan etnik Melayu-Brunei, Bajau dan Suluk merupakan penduduk yang


mendiami persisiran pantai.
(B.Teks m/s: 194) (Ya/Tidak)

7. Tenom, Persiangan dan Rundum didiami oleh etnik Kadazandusun.


(B.Teks m/s: 194) (Ya/Tidak)

8. Pendidikan formal di Sabah hanya terhad kepada pendidikan Agama Islam dan
kemahiran di surau, pondok dan rumah guru agama.
(B.Teks m/s: 195) (Ya/Tidak)

9. Amalan undang-undang adat di Sabah seperti Babas, Sogit dan Kepanasan


bertujuan untuk memelihara dan menjamin kesejahteraan hidup penduduk.
(B.Teks m/s: 195) (Ya/Tidak)

10. Masyarakat Sabah akan ditimpa malapetaka seperti wabak penyakit, bencana
alam dan kerosakan tanaman sekiranya tidak mematuhi undang-undang adat.
(B.Teks m/s: 195) (Ya/Tidak)

26
B. Cari perkataan yang berkaitan dengan Sabah.

A Q R K H E W A L S U I M O M
K V G O M A N T O N G A D U A
I N N I P Y U W U W N N N S G
K U H F P R C A P G X A W F L
O S B Y U B A J A U G Z P Q A
P U M M L U N L R N K I E M M
U D A A O R A O I A O H R U I
N N E G P N E H F I Y O G O L
O A K E G I O M H A U B T Y A
P Z P A J R X G S S W O W W M
S A T V O H R Y I I E B F E I
H D U N G P Z D L T M D K R N
Y A I D T A M U C J L I L U M
R K M Z W R I R T E J R N I F
E K Q K L I M B A I K W I A S

1. Upacara memuja semangat padi semasa menanam dan menuai padi


(B.Teks m/s:196)

2. Kaum ini akan memukul tiang rumah apabila berlaku sesuatu kematian
(B.Teks m/s:196)

27
3. Kepercayaan masyarakat etnik di Sabah pada peringkat awal
(B.Teks m/s:196)

4. Gelaran bagi tuhan Kadazandusun


(B.Teks m/s: 197)
5. Bomoh yang membuang kepanasan dalam masyarakat Kadazandusun
(B.Teks m/s:197)

6. Kuasa yang mencipta segala-galanya dalam masyarakat Murut


(B.Teks m/s: 197)

7. Acara ………….. membawa maksud menjamu selera dan menyaksikan


hiburan.
(B.Teks m/s: 196)

8. Tarian oleh etnik Bajau.


(B.Teks m/s 198)

9. Tarian ini ditarikan dalam upacara menyambut tetamu yang datang dari
jauh, berpindah rumah dan hari monggotom.
(B.Teks m/s 198)

10. Orang………..merupakan penyelam dan pengutip hasil laut.


(B.Teks m/s 201)

11. Gua ……….. menjadi kawasan pengeluar utama sarang burung.


(B.Teks m/s 201)

12. Masyarakat ini mengusahakan pertanian kekal seperti penanaman padi


sawah.
(B.Teks m/s 201)

13. Di pasar ini peniaga dari kawasan pendalaman dan kampung berdekatan
akan berkumpul untuk menjual hasil keluaran mereka.
(B.Teks m/s 203)

28

Anda mungkin juga menyukai