Anda di halaman 1dari 7

BIODATA PERIBADI PEMIMPIN

KETUA PANITIA SAINS

1
2

NAMA :
JANTINA :
TARIKH LAHIR :

4
5

TEMPAT LAHIR :
JAWATAN :
SEKOLAH YANG MENGAJAR SEKARANG :
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN :
SEKOLAH RENDAH

SEKOLAH MENENGAH
6
MAKTAB

OPSYEN

7
8
9
10

STATUS PERKAHWINAN :
NAMA SUAMI :
BILANGAN ANAK :
PENGALAMAN DALAM PERKHIDMATAN

BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

11

12

ANUGERAH YANG PERNAH DITERIMA

SOALAN TEMUBUAL
1. Sudah berapa lamakah puan menceburkan diri dalam bidang pendidikan ?

2. mengapakah puan memilih bidang pendidikan sebagai kerjaya ?

3. apakah subjek yang diajar oleh puan ?

4. Apakah bidang tugas dan tanggungjawab puan ?

5. apakah pengalaman puan sebagai seorang pendidik ?

6. apakah masalah yang puan sering berlaku pada murid-murid yang diajar ?

7. bagaimanakah puan mengatasi masalah ini ?

8. apakah ciri-ciri yang perlu ada pada seorang guru ?

9. Pengiktirafan dan anugerah yang diterima sepanjang karier sebagai seorang


guru ?

10. sumbangan yang lain ?

11. adakah pernah terasa bosan untuk melayan karenah anak murid?

12. bagaimanakah untuk kita menjadi guru yang cemerlang dan disenangi oleh
semua orang ?

13. apakah saranan puan untuk guru-guru baru atau bakal guru ?

14. apakah harapan puan untuk murid-murid puan ?

Anda mungkin juga menyukai